ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻ մամուլին շտեմարանը = THE Mekhitarist Congregation VIENNA Periodicals Portal

ԱՒԵՏԱԲԵՐ : Շաբաթաթերթ Կրօնական, Ուսումնական, Ընտանեկան ԵՒ Քաղաքական : Խմբ.՝ Ե․ Պլիս; Ճ. Ք. Կրին; Յ․ Գ․ Գրիգորեան; Մ․ Մինասեան; Ֆ․ Ու․ Մէքալըմ; Յ․ Ա․ Ճէճիզեան; Ա․ Պ․ Շմաւոնեան; Տնօրէն -խմբ.՝ Հ. Ս. Պարնըմ, Տնօրէն -խմբ.՝ Ճ․ Ֆ․ Հէրիք; Տնօրէն -խմբ.՝ Հ․ Մ․ Ալէն; Պատասխանատու խմբագիր՝ Ս․ Գ․ Յարութիւնեան; Հրատ.՝ Ամերիգայի միսիոնարաց ընկերութեան կողմանէ. Հրատ․` Յ. Մատթէոսեան

Contributor(s): Կրին, Ճ. Ք [խմբ.] | Պլիս, Ե [խմբ.] | Մինասեան Մ․ [խմբ.] | Մէքալըմ Ֆ․ Ու․ [խմբ.] | Ճէճիզեան Յ․ Ա․ [խմբ.] | Շմաւոնեան Ա․ Պ․ [խմբ.] | Պարնըմ, Հ. Ս [տնօրէն-խմբ.] | Հէրիք Ճ․ Ֆ․ [տնօրէն-խմբ.] | Ալէն Հ․ Մ․ [տնօրէն-խմբ.] | Գրիգորեան Յ․ Գ․ [խմբ.] | Յարութիւնեան Ս․ Գ․ [Պատասխանատու խմբագիր] | Ամերիկեան Բողոքական ՄիսիոնարքMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կոստանդնուպօլիս Տպագրութիւն Ա. Յ. Պօյաճեան, 1869 թիւ 1 - 1869 թիւ 10; 1873 թիւ 3 - 1869 թիւ 10; 1886 թիւ 1 - 1912 դեկտեմբեր; Կոստանդնուպօլիս Տպագրութիւն Արամեան, 1869 թիւ 11 - 1873 թիւ 2 1874 թիւ 1 - 1884 թիւ 53; Կոստանդնուպոլիս Տպագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան (Արամեան), 1885 թիւ 1 - 1885 թիւ 52; Կ․ Պոլիս Կ․ եւ Մ․ Յ․ Քէշիշեան տպարան 1913 թ․; Կ․ Պոլիս Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան 1914 - 1915Description: 4, 8, 12, 24, 36 երես : նկ. ; 31 x 23 սմSubject(s): տպ. "Ա. Յակոբ Պօյաճեան" | տպ. "Արամեան" | տպ. "Գ. Պաղտատլեան" | տպ. "Կ. եւ Մ. Յ. Քէշիշեան" | տպ. "Յ. Մատթէոսեան" | Կրօնաբարոյական -- XIX-XXդդ. -- 1869 - 1915 -- Պարբերականներ | Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XXդդ. -- Պարբերականներ | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Incomplete contents:
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1869 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 22 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1869 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան, Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (276 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1870 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 23 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1870 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51։ (160 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1871 թ․։ <br/> ՀԱՏՈՐ 24 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1871 ։ Խմբագիր՝ Ե․ Պլիս։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն "Արամեան" -- Թիւ 1 - Թիւ 52, (104 երես);
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1872 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 25 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1872 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (220 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1873 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 26 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1873 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53։ (212 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1874 թ․ ։ </br> ՀԱՏՈՐ 27 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1874 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորներու թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (214 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1875 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 30 (28)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1875 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (300 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1876 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 31 (29)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1876 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1877 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 32 (30) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1877 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (216 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1878 թ․։ </br> ՀԱՏՈՐ 33 (31) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1878 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորի թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս Նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (212 երես)
ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1879 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 32 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1879 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես)
ՄԱՐՏ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1880 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 33 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1880 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 10 - Թիւ 50 ; (96 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1881 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 34 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1881 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1882 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 35 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1882 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (204 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1883 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 36 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1883 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (208 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1884 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 37 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1884 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (216 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1885 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 38 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1885 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (200 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1886 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 38 (39)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1886 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1887 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 40 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1887 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1888 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 41 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1888 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (422 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1889 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 42։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1889 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1890 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 43 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1890 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (434 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1891 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 44 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1891 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1892 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1892 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1893 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1893 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1892 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (430 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1894 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1894 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1895 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԸ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1895 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1894 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1896 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԹ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1896 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (416 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1897 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ Ծ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1897 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 11՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 11րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ընդունած նուէրներն։ Վասն 1896։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (436 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1898 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԱ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1898 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1899 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԲ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1899 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 10՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 10րդ թուոյն․ Նուիրատուութիւնք Արեւելեան որբանոցին Ի Պրուսա։ 1898։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1900 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԳ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1900 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1900 տարւոյ Աւետաբերի Բ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1899։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1901 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԴ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1901 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1901 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1900։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1902 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1902 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1902 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Արեւելեան որբանոցի Ի Պրուսա։ 1901։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1903 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1903 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1903 տարւոյ "Աւետաբեր"ի 2րդ թուոյն․ Արեւելեան որբանոց Ի Պրուսա։ Ցանկ անուանց հայազգի պատուարժան նուիրատուաց 1902։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (954 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1904 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1904 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1008 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1905 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԸ։ Յոբելեանի թիւ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1905 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1008 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1906 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԹ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1906 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (988 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1907 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ Կ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1907 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1908 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԱ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1908 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1909 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԲ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1909 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1355 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1910 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԳ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1910 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Իւրաքանչիւր ամսուան առաջին թիւին կցուած է "Տղայոց բաժին"։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1266 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1911 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԴ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1911 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1260 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1912 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԵ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1912 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1282 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1913 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԶ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1913 ։ Կ․ Պոլիս։ Կ․եւ Մ․ Յ․ Քէշիշեան տպարան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1486 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1914 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԷ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1914 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1463 երես)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ՕԳՈՍՏՈՍ 1915 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԸ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1915 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 33; (680 երես)
Continues: Շտեմարան պիտանի գիտելեացContinues: Աւետաբեր եւ շտեմարան պիտանի գիտելեաց
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

<b>Նկատուած վրիպակները՝</b> 1874 թ․ թիւ 27 (Յուլիս 8) հատորի թիւը դարձած է 28։ 1874 թ․ թիւ 29 (Յուլիս 22) հատորի թիւը դարձած է 29։ Այդպէս էլ շարունակուած է։ 1878 թ․ հատոր 33՝ թիւ 6 (Փետրուար 5) սկսեալ հատորի թիւը շտկուած է, 33-ը փոխուած է 31 եւ այդպես մյուս հատրոներու համար եւս։ 1886 թ․ թիւ 1՝ հատորի թիւը դրուած է 38, պետք է լինի 39։ Սկսեալ թիւ 23 (Յունիս 5)՝ հատորի թիւը շտկուած է 39։ 1890 թ․ թիւ 1՝ ծրարում առկայ է երկու նմոյշ։ 1872թ․ թիւ 26 (Յունիս 26) հատորին թիւը նշուած է 26, պէտք է լինէ 25։ 1872թ․ թիւ 27 (Յուլիս 3) հատորին թիւը նշուած է 27, պէտք է լինէ 25։

1877 թ․ թիւ 1՝ դարձել է "Աւետաբեր ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"։

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1869 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 22 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1869 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան, Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (276 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1870 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 23 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1870 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51։ (160 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1871 թ․։ <br/> ՀԱՏՈՐ 24 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1871 ։ Խմբագիր՝ Ե․ Պլիս։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն "Արամեան" -- Թիւ 1 - Թիւ 52, (104 երես);

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1872 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 25 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1872 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (220 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1873 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 26 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1873 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53։ (212 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1874 թ․ ։ </br> ՀԱՏՈՐ 27 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1874 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորներու թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (214 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1875 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 30 (28)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1875 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (300 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1876 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 31 (29)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1876 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1877 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 32 (30) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1877 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (216 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1878 թ․։ </br> ՀԱՏՈՐ 33 (31) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1878 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորի թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս Նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (212 երես)

ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1879 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 32 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1879 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես)

ՄԱՐՏ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1880 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 33 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1880 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 10 - Թիւ 50 ; (96 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1881 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 34 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1881 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1882 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 35 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1882 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (204 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1883 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 36 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1883 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (208 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1884 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 37 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1884 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (216 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1885 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 38 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1885 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (200 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1886 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 38 (39)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1886 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1887 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 40 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1887 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1888 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 41 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1888 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (422 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1889 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 42։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1889 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1890 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 43 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1890 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (434 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1891 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ 44 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1891 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1892 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1892 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1893 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1893 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1892 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (430 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1894 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1894 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1895 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԸ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1895 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1894 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1896 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԽԹ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1896 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (416 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1897 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ Ծ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1897 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 11՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 11րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ընդունած նուէրներն։ Վասն 1896։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (436 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1898 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԱ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1898 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1899 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԲ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1899 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 10՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 10րդ թուոյն․ Նուիրատուութիւնք Արեւելեան որբանոցին Ի Պրուսա։ 1898։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1900 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԳ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1900 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1900 տարւոյ Աւետաբերի Բ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1899։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1901 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԴ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1901 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1901 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1900։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1902 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1902 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1902 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Արեւելեան որբանոցի Ի Պրուսա։ 1901։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1903 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1903 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1903 տարւոյ "Աւետաբեր"ի 2րդ թուոյն․ Արեւելեան որբանոց Ի Պրուսա։ Ցանկ անուանց հայազգի պատուարժան նուիրատուաց 1902։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (954 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1904 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1904 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1008 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1905 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԸ։ Յոբելեանի թիւ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1905 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1008 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1906 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԾԹ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1906 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (988 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1907 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ Կ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1907 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1908 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԱ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1908 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1909 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԲ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1909 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1355 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1910 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԳ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1910 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Իւրաքանչիւր ամսուան առաջին թիւին կցուած է "Տղայոց բաժին"։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1266 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1911 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԴ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1911 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1260 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1912 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԵ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1912 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1282 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1913 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԶ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1913 ։ Կ․ Պոլիս։ Կ․եւ Մ․ Յ․ Քէշիշեան տպարան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1486 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1914 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԷ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1914 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1463 երես)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ՕԳՈՍՏՈՍ 1915 թ․ ;</br> ՀԱՏՈՐ ԿԸ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1915 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 33; (680 երես)

Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։

1893 թ․, թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1892 ամին։ 1895 թ․, թիւ4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1894 ամին։ 1897 թ․, թիւ 11՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 11րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ընդունած նուէրներն։ Վասն 1896։ 1899 թ․, թիւ 10՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 10րդ թուոյն․ Նուիրատուութիւնք Արեւելեան որբանոցին Ի Պրուսա։ 1898։ 1900 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1900 տարւոյ Աւետաբերի Բ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1899։ 1901 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1901 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1900։ 1902 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1902 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Արեւելեան որբանոցի Ի Պրուսա։ 1903 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1903 տարւոյ "Աւետաբեր"ի 2րդ թուոյն․ Արեւելեան որբանոց Ի Պրուսա։ Ցանկ անուանց հայազգի պատուարժան նուիրատուաց 1902։ 1908թ. թիւ 51՝ «Լրաբաժնի յաւելուած»: 1909 թ․։ Բոլոր թիւերում առկայ է «Լրաբաժնի յաւելուած»։ 1910 թ․, թիւ 1, թիւ 6, թիւ 10, թիւ 14, թիւ 19, թիւ 23, թիւ 27, թիւ 32, թիւ 36, թիւ 40, թիւ 45, թիւ 49՝ իւրաքանչիւր ամսուան առաջին թիւին կցուած է "Տղայոց բաժին"։ 1912 թ. թիւ 13՝ Յաւելուած «Ամերիկեան Աստուածաշնչի ընկերութիւն: Տեղեկագիր Արեւելեան գործակալութեան 1911 տարւոյն» (1-8 էջ): 1912 թ․ թիւ 45՝ Գրացուցակ կրօնական, բարոյական եւ դպրոցական հրատարակութեանց ՊԱՅՊԼ-Հաուսի։ 1912 թ․ թիւ 46՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի"։ Աղօթքի եօթնեակը։ 1913 թ. թիւ 22՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի"։ «Ամերիկեան Աստուածաշնչի ընկերութիւն: Տեղեկագիր Արեւելեան գործակալութեան 1912 տարւոյն» (1-8 էջ):

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարները արտոնագրված են «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտոնագրով։

Բնագիրը՝ հայերէն

1869 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-213</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1870 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-209</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1872, 1873, 1874 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-215</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1875 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-211</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1876 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-206</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1877, 1878, 1878 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-345</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1880 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>2277 L-XI-4</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1881, 1882, 1883, 1884 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>0356 L-II-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1885 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-341</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1886 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>334 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1887, 1888 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>335 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1889, 1890 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>336 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1891, 1892 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>337 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1893, 1894 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>0337 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1895, 1896 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>338 L-I</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1897, 1898 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>339 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1899, 1900 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>340 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1901, 1902 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>341 L-I-3</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1903 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-297</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1904 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-298</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1905 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-299</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1906 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-301</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1907 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-303</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1908 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-305</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1909 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-308</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1910 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-310</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1911 թ․ թիւերը (հատոր ԿԴ եւ հատոր Խ` "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Տղայոց բաժին") կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-312</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1912 թ․ թիւերը (հատոր ԿԵ եւ հատոր ԽԱ` "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ՄԱՆԿԱՆՑ") կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-313</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1913 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-314</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1914 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-316</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

1915 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-317</b>: <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

Շարունակուել է «Շտեմարան պիտանի գիտելյաց»-ին (1839-1854թթ.) եւ «Ավետաբեր եւ շտեմարան պիտանի գիտելյաց»-ին (1855-1868թթ.):

T=47 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer