ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ Լրագիր Ազգային, Բանասիրական, Առեւտրական /

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ Լրագիր Ազգային, Բանասիրական, Առեւտրական / Խմբ.՝ Ա. Վարդանեան, Խմբ․՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տնօրէն՝ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան, Խմբ․՝ Բիւզանդ Մ․ Պօզաճեան, Տնօրէն՝ Վ․ Յ․ Մարգարեան, Խմբագրապետ՝ Արփիար Արփիարեան, Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար․ - Կ. Պօլիս ։ Տպագրիչ Օրագրոյս Ա․ Վարդանեան, Ի Տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան, Ի Տպարանի Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․, Ի Տպարանի Տ․ Ճիվէլէկեան, Տպագրութիւն Մարգարեան, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան, Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան, Տպագրութիւն Թ․ Սանճագճեան, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի, 1870-1910. - 2, 4, 8 երես ; (շաբաթաթերթ, օրաթերթ). 43 x 30 սմ. ապայ՝ 49 x 32 սմ․, ապայ՝ 53 x 38 սմ․, ապայ՝ 62 x 43 սմ․ - 1870-1896, 1909-1910.

1872 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 22՝ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ (2 երես)։
1873 ՅՈՒՆՎԱՐ 4՝ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ (2 երես)։

Տե՛ս Խառատյան Ա. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922), Ե., 2015, էջ 271-281

Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:

1870 Թիւ 1 - 1871 Թիւ 77՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տպագր․ Անդրանիկ Վարդանեան․
1871 Թիւ 78 - 1871 Թիւ 84՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տպագր․ Անդրանիկ Վարդանեան․
1872 Թիւ 85 - 1872 Թիւ 133՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տպագր․ Անդրանիկ Վարդանեան․
1872 Թիւ 134 - 1873 Թիւ 169՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տպագր․ Անդրանիկ Վարդանեան․
1873 Թիւ 170 - 1873 Թիւ 178՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տպագր․ Յ․ Միւհէնտիսեան․
1873 Թիւ 179՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տնօրէն եւ Տէր Ա․ Վարդանեան, Տպագր․ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1874 Թիւ 181 - 1876 Թիւ 314՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՒ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տնօրէն եւ Տէր Ա․ Վարդանեան, Տպագր․ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1877 Թիւ 317 - 1879 Թիւ 546 ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագր․ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1879 Թիւ 547 - 1880 Թիւ 601 ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագր․ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1880 Թիւ 602 - 1880 Թիւ 638՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագր․ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1881 Թիւ 640 - 1881 Թիւ 667՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տնօրէն՝ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1881 Թիւ 668 - 1884 Թիւ 1571՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ : ՕՐԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․
1884 Թիւ 1572 - 1885 Թիւ 1818՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր և Տնօրէն՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Խմբագիր՝ Բ․ Պօզաճեան, Տպագրութիւն Տ․ Ճիվէլէկեան․
1885 Թիւ 1819 - 1885 Թիւ 1909՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ ։ Տէր-Խմբագիր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Տ․ Ճիվէլէկեան․
1886 Թիւ 1956 - 1886 Թիւ 1961՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԲԱՆԲԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ։ Տնօրէն՝ Վ․ Յ․ Մարգարեան, Արտօնատէր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Մարգարեան․
1886 Թիւ 1962 - 1887 Թիւ 2357՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր ԵՒ ՏՆՕՐԷՆ՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Տ․ Ճիվէլէկեան․
1887 Թիւ 3258 - 1888 Թիւ 3269՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ ՏԷՐ-ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Սահակ Նիկողոսեան (8 երես)․
1888 Թիւ 3270 - 1890 Թիւ 3354՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ ՏԷՐ-ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան (8 երես)․
1890 Թիւ 3355 - 1890 Թիւ 3413՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԹԵՐԹ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ։ Արտօնատէր՝ Մ․ Յ․ Մէլիքեան, Հրատարակիչ Մ․ Կ․ Սարըեան (4 երես)․
1891 Թիւ 1 - 1892 Թիւ 193՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար, Խմբագրապետ Արփիար Արփիարեան, Տպագրութիւն Թ․ Սանճագճեան․
1892 Թիւ 194 - 1892 Թիւ 347՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար, Խմբագրապետ Արփիար Արփիարեան, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի․
1893 Թիւ 348 - 1893 Թիւ 682՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար, Խմբագրապետ Արփիար Արփիարեան, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի․
1894 Թիւ 683 - 1894 Թիւ 1040՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի․
1895 Թիւ 1041 - 1896 Թիւ 1416՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ։ ՕՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար, Տպագրութիւն «Հայրենիք» ի․
1909 Թիւ 1417 - 1910 Թիւ 1646՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՕՐԱԳԻՐ ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար․


Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1870, 1871 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2293 L-XI-4.
1872, 1873 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2287 L-XI-4.
1874, 1875, 1880 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2245 L-XI-4.
1877, 1878, 1879 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2285 L-XI-4.
1881 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2273 L-XI-4.
1882 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2272 L-XI-4.
1883, 1884 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 212 L-III-2.
1884, 1885, 1886 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 211 L-III-2.
1886, 1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 211ա L-III-2.
1887-1890 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1757 L-IX-3.
1890 թիւերը (Թիւ 3355 - Թիւ 3413) կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2265 L-IX-4.
1891, 1892 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 202 L-III-3.
1893 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 202 L-III-2.
1894 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 200 L-III-2.
1895, 1896 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 203 L-III-3.
1909, 1910 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 85 L-IV-3.

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

1870,Առաջին շրջան,թիւ 1(Օգոստոս 22), թիւ 3(Սեպտեմբեր 5), թիւ 4(Սեպտեմբեր 11), թիւ 5 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 6(Սեպտեմբեր 25), թիւ 7(Սեպտեմբեր 30), թիւ 8(Հոկտեմբեր 7), թիւ 9 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 11 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 12 (Նոյեմբեր 4), թիւ 13 (Նոյեմբեր 11), թիւ 14 (Նոյեմբեր 18), թիւ 15 (Նոյեմբեր 23), թիւ 17(Դեկտեմբեր 7), թիւ 18(Դեկտեմբեր 16), թիւ 19(Դեկտեմբեր 18), թիւ 20(Դեկտեմբեր 21), թիւ 21(Դեկտեմբեր 23), թիւ 22(Դեկտեմբեր 31):

1871,Երկրորդ շրջան,թիւ 24(Հունվար 12), թիւ 26(Հունվար 21), թիւ 27(Հունվար 25), թիւ 28(Հունվար 29), թիւ 29(Փետրվար 5), թիւ 30(Փետրվար 4), թիւ 31(Փետրվար 9), թիւ 32 (Փետրվար 11), թիւ 33 (Փետրվար 24), թիւ 36 (Փետրվար 26), թիւ 37(Մարտ 3), թիւ 38(Մարտ 5), թիւ 39(Մարտ 10), թիւ 40(Մարտ 16), թիւ 41(Մարտ 21), թիւ 42(Ապրիլ 2), թիւ 43(Ապրիլ 6), թիւ 44(Ապրիլ 13), թիւ 45(Ապրիլ 20), թիւ 46(Ապրիլ 22), թիւ 47(Ապրիլ 27), թիւ 48(Մայիս 11), թիւ 49(Մայիս 19), թիւ 50(Մայիս 26), թիւ 51(Յունիս 1), թիւ 52 (Յունիս 5), թիւ 53 (Յունիս 11), թիւ 54 (Յունիս 19), թիւ 55 (Յունիս 26), թիւ 56 (Յուլիս 3), թիւ 57(Յուլիս 10), թիւ 58 (Յուլիս 17), թիւ 59(Յուլիս 24), թիւ 60 (Յուլիս 31), թիւ 61 (Օգոստոս 7), թիւ 62 (Օգոստոս 14), թիւ 63 (Օգոստոս 21), թիւ 64(Օգոստոս 28), թիւ 65 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 66(Սեպտեմբեր 11), թիւ 67(Սեպտեմբեր 18), թիւ 68 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 69 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 70(Հոկտեմբեր 9), թիւ 71 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 72(Հոկտեմբեր 23), թիւ 74(Նոյեմբեր 6), թիւ 76(Նոյեմբեր 20), թիւ 77(Նոյեմբեր 27), թիւ 78(Դեկտեմբեր 4), թիւ 79(Դեկտեմբեր 11), թիւ 80(Դեկտեմբեր 18), թիւ 81(Դեկտեմբեր 25):

1872, Երրորդ շրջան, թիւ 82 (Յունուար 1), թիւ 83 (Յունուար 8), թիւ 84 (Յունուար 15), իւ 86 (Յունուար 22), թիւ 87 (Յունուար 29), թիւ 89 (Փետրվար 12), թիւ 90 (Փետրվար 19), թիւ 91 (Փետրվար 20), թիւ 92 (Մարտ 4), թիւ 93 (Մարտ 11), թիւ 94 (Մարտ 18), թիւ 95 (Մարտ 25), թիւ 97 (Ապրիլ 8), թիւ 104 (Յունիս 3), թիւ 106 (Յունիս 17), թիւ 107 (Յունիս 24), թիւ 108 (Յունիս 30), թիւ 109 (Յուլիս 8), թիւ 110 (Յուլիս 15), թիւ 111 (Յուլիս 22), թիւ 113 (Օգոստոս 5), թիւ 114 (Օգոստոս 12), թիւ 115 (Օգոստոս 19), թիւ 116 (Օգոստոս 26), թիւ 117 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 118 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 119 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 120 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 121 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 122 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 123 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 124 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 125 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 126 (Նոյեմբեր 4), թիւ 127 (Նոյեմբեր 11), թիւ 128 (Նոյեմբեր 18), թիւ 129 (Նոյեմբեր 25), թիւ 130 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 131 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 132 (Դեկտեմբեր 16), Յաւելուած (Դեկտեմբեր 22), թիւ 133 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 134 (Դեկտեմբեր 29):

1873, Չորորդ շրջան, թիւ 135(Յունվար 1), Յաւելուած (Յունվար 4), թիւ 139(Մարտ 21), թիւ 140(Մարտ 24), թիւ 141(Մարտ 28), թիւ 142(Մարտ 31), թիւ 143(Ապրիլ 6), թիւ 144 (Ապրիլ 14), թիւ 145 (Ապրիլ 21), թիւ 147(Մայիս 3), թիւ 148(Մայիս 12), թիւ 149(Մայիս 21), թիւ 150(Մայիս 26), թիւ 151(Յունիս 2), թիւ 152(Յունիս 9), թիւ 154 (Յունիս 22), թիւ 155(Յունիս 30), թիւ 157 (Յունիս 17), թիւ 161 (Օգոստոս 11), թիւ 162(Օգոստոս 16), թիւ 163(Օգոստոս 25), թիւ 164 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 165 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 168(Սեպտեմբեր 29), թիւ 170 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 172(Հոկտեմբեր 27), թիւ 179(Հոկտեմբեր 22)։

1874,Հինգերորդ շրջան,թիւ 181(Յունվար 5), թիւ 182(Յունվար 12), թիւ 183(Յունվար 19), թիւ 184(Յունվար 26), թիւ 185(Փետրվար 2), թիւ 186(Փետրվար 9), թիւ 187(Փետրվար 16), թիւ 188(Փետրվար 26), թիւ 189(Մարտ 2), թիւ 190(Մարտ 9), թիւ 191(Մարտ 16), թիւ 192(Մարտ 23), թիւ 193(Մարտ 30), թիւ 194(Ապրիլ 6), թիւ 195(Ապրիլ 16), թիւ 196(Ապրիլ 20), թիւ 197(Ապրիլ 27), թիւ 198(Մայիս 4), թիւ 199(Մայիս 11), թիւ 200(Մայիս 18), թիւ 201(Մայիս 25), թիւ 202(Յունիս 1), թիւ 203(Յունիս 8), թիւ 204(Յունիս 14), թիւ 206(Յունիս 29), թիւ 207(Յուլիս 6), թիւ 208(Յուլիս 13),թիւ 209(Յուլիս 20), թիւ 210(Յուլիս 27), թիւ 211(Օգոստոս 5), թիւ 212(Օգոստոս 13), թիւ 213 (Օգոստոս 20), թիւ 214(Օգոստոս 27), թիւ 215(Սեպտեմբեր 3), թիւ 216(Սեպտեմբեր 10), թիւ 217(Սեպտեմբեր 19), թիւ 218(Սեպտեմբեր 24), թիւ 219 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 220(Հոկտեմբեր 8), թիւ 221(Հոկտեմբեր 15),թիւ 222(Հոկտեմբեր 22), թիւ 223(Հոկտեմբեր 29), թիւ 224(Նոյեմբեր 5), թիւ 225 (Նոյեմբեր 12), թիւ 226(Նոյեմբեր 19), թիւ 229(Նոյեմբեր 24)։

1875,Վեցերորդ շրջան,թիւ 230(Յունվար 5), թիւ 231(Յունվար 10), թիւ 233(Յունվար 28), թիւ 240(Մարտ 18), թիւ 242(Ապրիլ 1), թիւ 243(Ապրիլ 8), թիւ 244(Ապրիլ 22), թիւ 245(Ապրիլ 29), թիւ 246(Մայիս 6), թիւ 247(Մայիս 13), թիւ 248(Մայիս 20), թիւ 249(Մայիս 27), թիւ 264(Սեպտեմբեր 9), թիւ 266(Սեպտեմբեր 16), թիւ 266(Սեպտեմբեր 23), թիւ 267(Սեպտեմբեր 30), թիւ 268(Հոկտեմբեր 14), թիւ 269(Հոկտեմբեր 21), թիւ 270(Հոկտեմբեր 28), իւ 271(Նոյեմբեր 4), թիւ 272(Նոյեմբեր 11), թիւ 273(Նոյեմբեր 18), թիւ 274(Նոյեմբեր 25), թիւ 275(Դեկտեմբեր 2), թիւ 276(Դեկտեմբեր 8), թիւ 277(Դեկտեմբեր 16), թիւ 278(Դեկտեմբեր 23)։

1876, Եօթներորդ շրջան,թիւ 279(Յունվար 1), թիւ 280(Յունվար 12), թիւ 281(Յունվար 20), թիւ 282(Յունվար 27), թիւ 283(Փետրվար 3), թիւ 284(Փետրվար 10), թիւ 285(Փետրվար 17), թիւ 286(Փետրվար 24), թիւ 287(Մարտ 2), թիւ 288(Մարտ 9), թիւ 289(Մարտ 16), թիւ 290(Մարտ 23), թիւ 291(Ապրիլ 3), իւ 292(Ապրիլ 13), թիւ 293(Ապրիլ 20), թիւ 294(Ապրիլ 27), թիւ 295(Մայիս 5), թիւ 296(Մայիս 11), թիւ 297(Մայիս 18), թիւ 298(Մայիս 25), ւ 299(Յունիս 1), թիւ 300(Յունիս 8), թիւ 301(Յունիս 15), թիւ 302(Յունիս 22), թիւ 303(Յունիս 29), թիւ 304(Յուլիս 6), թիւ 307(Օգոստոս 17), թիւ 308(Օգոստոս 24), թիւ 309(Օգոստոս 31), թիւ 310(Սեպտեմբեր 7), թիւ 312(Սեպտեմբեր 21), թիւ 313(Սեպտեմբեր 28), թիւ 314(Հոկտեմբեր 5)։

1877, Ը շրջան, թիւ 317 (Փետրվար 19), թիւ 318 (Փետրվար 22), թիւ 319 (Փետրվար 26), թիւ 320 (Մարտ 1), իւ 321 (Մարտ 5), թիւ 322 (Մարտ 8), թիւ 324 (Մարտ 15), թիւ 325 (Մարտ 18), թիւ 326 (Մարտ 22), թիւ 327 (Մարտ 26), թիւ 328 (Ապրիլ 2), թիւ 329 (Ապրիլ 5), թիւ 330 (Ապրիլ 9),թիւ 331 (Ապրիլ 12), թիւ 333 (Ապրիլ 19), թիւ 335 (Ապրիլ 26), թիւ 336 (Ապրիլ 30), թիւ 337 (Մայիս 3), թիւ 338 (Մայիս 7), թիւ 339 (Մայիս 10), թիւ 340 (Մայիս 14), թիւ 341 (Մայիս 17), թիւ 342 (Մայիս 21), թիւ 343 (Մայիս 28), թիւ 344 (Մայիս 31), թիւ 345 (Յունիս 4), թիւ 346 (Յունիս 7), թիւ 347 (Յունիս 14), թիւ 348 (Յունիս 18), թիւ 349 (Յունիս 21), թիւ 350 (Յունիս 25), թիւ 351 (Յունիս 28), թիւ 352 (Յուլիս 2), թիւ 353 (Յուլիս 5), թիւ 354 (Յուլիս 9), թիւ 355 (Յուլիս 12), թիւ 356 (Յուլիս 16), թիւ 357 (Յուլիս 19), թիւ 358 (Յուլիս 23), թիւ 359 (Յուլիս 26), թիւ 360 (Յուլիս 30), թիւ 361 (Օգոստոս 2), թիւ 362 (Օգոստոս 6), թիւ 363 (Օգոստոս 9), թիւ 364 (Օգոստոս 13), թիւ 365 (Օգոստոս 20), թիւ 366 (Օգոստոս 27), թիւ 367 (Օգոստոս 30), թիւ 368 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 369 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 370 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 371 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 372 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 373 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 374 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 375 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 376 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 377 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 378 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 379 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 380 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 381 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 382 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 383 (Նոյեմբեր 1), թիւ 384 (Նոյեմբեր 5), թիւ 385 (Նոյեմբեր 8), թիւ 386 (Նոյեմբեր 12), թիւ 387 (Նոյեմբեր 15), թիւ 388 (Նոյեմբեր 19), թիւ 389 (Նոյեմբեր 26), թիւ 390 (Նոյեմբեր 29), թիւ 391 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 392 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 393 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 394 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 395 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 396 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 397 (Դեկտեմբեր 31):

1878, Թ շրջան, թիւ 398 (Յունվար 5), թիւ 399 (Յունվար 10), թիւ 400 (Յունվար 14), թիւ 401 (Յունվար 17), թիւ 402 (Յունվար 21), թիւ 403 (Յունվար 24), թիւ 404 (Յունվար 28), թիւ 405 (Յունվար 31), թիւ 406 (Փետրվար 4), թիւ 407 (Փետրվար 7), թիւ 408 (Փետրվար 11), թիւ 409 (Փետրվար 18), թիւ 410 (Փետրվար 21), թիւ 411 (Փետրվար 25), թիւ 412 (Փետրվար 28), թիւ 413 (Մարտ 4), թիւ 414 (Մարտ 7), թիւ 415 (Մարտ 11), թիւ 416 (Մարտ 18), թիւ 417 (Մարտ 28), թիւ 418 (Ապրիլ 1), թիւ 419 (Ապրիլ 4), թիւ 420 (Ապրիլ 8), թիւ 421 (Ապրիլ 11), թիւ 422 (Ապրիլ 15), թիւ 423 (Ապրիլ 22), թիւ 424 (Ապրիլ 25), թիւ 426 (Մայիս 3), թիւ 427 (Մայիս 6), թիւ 428 (Մայիս 9), թիւ 429 (Մայիս 13), թիւ 430 (Մայիս 16), թիւ 431 (Մայիս 20), թիւ 432 (Մայիս 23), թիւ 434 (Մայիս 30), թիւ 435 (Յունիս 3), թիւ 436 (Յունիս 6), թիւ 438 (Յունիս 13), թիւ 439 (Յունիս 17), թիւ 440 (Յունիս 20), թիւ 441 (Յունիս 24), թիւ 442 (Յունիս 27), թիւ 443 (Յուլիս 4), թիւ 444 (Յուլիս 8), թիւ 446 (Յուլիս 15), թիւ 452 (Օգոստոս 5), թիւ 453 (Օգոստոս 8), թիւ 454 (Օգոստոս 12), թիւ 455 (Օգոստոս 17), թիւ 456 (Օգոստոս 19), թիւ 458 (Օգոստոս 26), թիւ 459 (Օգոստոս 29), թիւ 460 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 461 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 462 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 463 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 464 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 465 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 466 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 467 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 470 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 471 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 472 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 473 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 474 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 475 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 476 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 485 (Նոյեմբեր 29), թիւ 486 (Դեկտեմբեր 2)։

1879, Ժ շրջան, թիւ 494 (Յունվար 3), թիւ 496 (Յունվար 17), թիւ 497 (Յունվար 20), թիւ 498 (Յունվար 24), թիւ 499 (Յունվար 27), թիւ 500 (Յունվար 31), թիւ 501 (Փետրվար 3), թիւ 502 (Փետրվար 7), թիւ 503 (Փետրվար 10), թիւ 504 (Փետրվար 17), թիւ 505 (Փետրվար 21), թիւ 506 (Փետրվար 24), թիւ 507 (Փետրվար 28), թիւ 508 (Մարտ 3), թիւ 509 (Մարտ 7), թիւ 510 (Մարտ 10), թիւ 511 (Մարտ 21), թիւ 512 (Մարտ 24), թիւ 513 (Մարտ 28), թիւ 514 (Ապրիլ 5), թիւ 515 (Ապրիլ 11), թիւ 516 (Ապրիլ 14), թիւ 517 (Ապրիլ 18), թիւ 518 (Ապրիլ 21), թիւ 519 (Ապրիլ 25), թիւ 520 (Ապրիլ 28), թիւ 522 (Մայիս 5), թիւ 524 (Մայիս 12), թիւ 525 (Մայիս 16), թիւ 526 (Մայիս 19), թիւ 527 (Մայիս 23), թիւ 528 (Մայիս 27), թիւ 529 (Մայիս 30), թիւ 530 (Յունիս 2), թիւ 531 (Յունիս 9), թիւ 532 (Յունիս 13), թիւ 533 (Յունիս 20), թիւ 534 (Յունիս 23), թիւ 535 (Յունիս 27, թիւ 536 (Յունիս 30), թիւ 537 (Յուլիս 4), թիւ 538 (Յուլիս 7), թիւ 539 (Յուլիս 12), թիւ 540 (Յուլիս 14), թիւ 541 (Յուլիս 18), թիւ 542 (Յուլիս 21), թիւ 543 (Յուլիս 25), թիւ 545 (Օգոստոս 1), թիւ 546 (Օգոստոս 4), թիւ 547 (Օգոստոս 8), թիւ 548 (Օգոստոս 11), թիւ 549 (Օգոստոս 15), թիւ 550 (Օգոստոս 18), թիւ 551 (Օգոստոս 22), թիւ 552 (Օգոստոս 29), թիւ 553 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 554 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 555 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 556 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 557 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 558 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 559 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 560 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 561 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 562 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 563 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 565 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 566 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 567 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 568 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 569 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 570 (Նոյեմբեր 3), թիւ 571 (Նոյեմբեր 7), թիւ 572 (Նոյեմբեր 10), թիւ 573 (Նոյեմբեր 14), թիւ 574 (Նոյեմբեր 20), թիւ 575 (Նոյեմբեր 24), թիւ 576 (Նոյեմբեր 28), թիւ 577 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 578 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 579 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 580 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 581 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 582 (Դեկտեմբեր 22):

1880, ԺԱ տարի, թիւ 584 (Յունվար 5), թիւ 585 (Յունվար 12), թիւ 586 (Յունվար 16), թիւ 587 (Յունվար 19), թիւ 588 (Յունվար 23), թիւ 589 (Յունվար 26), թիւ 590 (Յունվար 30), թիւ 591 (Փետրվար 2), թիւ 592 (Փետրվար 6), թիւ 593 (Փետրվար 9), թիւ 594 (Փետրվար 13), թիւ 595 (Փետրվար 16), թիւ 596 (Փետրվար 20), թիւ 597 (Փետրվար 23), թիւ 598 (Փետրվար 27), թիւ 599 (Մարտ 1), թիւ 600 (Մարտ 5), թիւ 601 (Մարտ 8), թիւ 602 (Մարտ 22), թիւ 603 (Մարտ 29), թիւ 604 (Ապրիլ 5), թիւ 606 (Ապրիլ 19), թիւ 607 (Ապրիլ 26), թիւ 608 (Մայիս 3), թիւ 609 (Մայիս 10), թիւ 610 (Մայիս 17), թիւ 611 (Մայիս 24), թիւ 612 (Յունիս 7), թիւ 613 (Յունիս 14), թիւ 614 (Յունիս 21), թիւ 615 (Յունիս 28), թիւ 616 (Յուլիս 4), թիւ 617 (Յուլիս 12), թիւ 618 (Յուլիս 17), թիւ 619 (Յուլիս 25), թիւ 621 (Օգոստոս 9), թիւ 622 (Օգոստոս 16), թիւ 624 (Օգոստոս 30), թիւ 625 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 626 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 627 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 628 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 630 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 631 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 632 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 634 (Նոյեմբեր 8), թիւ 637 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 638 (Դեկտեմբեր 13):

1881, Տարի երկոտասան,թիւ 640(Յունվար 1),թիւ 641(Յունվար 3),թիւ 642(Յունվար 8),թիւ 643(Յունվար 10),թիւ 644(Յունվար 15),թիւ 645(Յունվար 18),թիւ 646(Յունվար 20),թիւ 648(Յունվար 24),թիւ 649(Յունվար 27),թիւ 650(Յունվար 29),թիւ 651(Յունվար 31),թիւ 652(Փետրվար 3),թիւ 653(Փետրվար 5),թիւ 655(Փետրվար 10),թիւ 656(Փետրվար 12),թիւ 657(Փետրվար 17),թիւ 658(Փետրվար 18),թիւ 660(Փետրվար 20),թիւ 662(Փետրվար 23),թիւ 663(Փետրվար 24),թիւ 664(Փետրվար 25),թիւ 665(Փետրվար 26),թիւ 667(Փետրվար 28),թիւ 669(Մարտ 2),թիւ 670(Մարտ 3),թիւ 671(Մարտ 4),թիւ 672(Մարտ 5),թիւ 673(Մարտ 6),թիւ 674(Մարտ 7),թիւ 675(Մարտ 9),թիւ 676(Մարտ 10),թիւ 678(Մարտ 12),թիւ 679(Մարտ 13),թիւ 680(Մարտ 14),թիւ 681(Մարտ 16),թիւ 682(Մարտ 17),թիւ 683(Մարտ 18),թիւ 684(Մարտ 19),թիւ 685(Մարտ 20),թիւ 686(Մարտ 21),թիւ 687(Մարտ 23),թիւ 688(Մարտ 24),թիւ 689(Մարտ 25),թիւ 690(Մարտ 26),թիւ 691(Մարտ 27),թիւ 692(Մարտ 28),թիւ 693(Մարտ 30),թիւ 694(Մարտ 31), թիւ 695(Ապրիլ 1),թիւ 696(Ապրիլ 2),թիւ 697(Ապրիլ 3),թիւ 699(Ապրիլ 6),թիւ 700(Ապրիլ 8),թիւ 701(Ապրիլ 10),թիւ 702(Ապրիլ 11),թիւ 703(Ապրիլ 15),թիւ 704(Ապրիլ 16),թիւ 705(Ապրիլ 17),թիւ 706(Ապրիլ 18),թիւ 707(Ապրիլ 20),թիւ 708(Ապրիլ 21),թիւ 709(Ապրիլ 22),թիւ 710(Ապրիլ 23),թիւ 711(Ապրիլ 24),թիւ 712(Ապրիլ 25),թիւ 713(Ապրիլ 27),թիւ 714(Ապրիլ 28),թիւ 715(Ապրիլ 29),թիւ 716(Ապրիլ 30),թիւ 717(Մայիս 1),թիւ 718(Մայիս 2),թիւ 719(Մայիս 4),թիւ 720(Մայիս 5),թիւ 721(Մայիս 6),թիւ 722(Մայիս 7),թիւ 723(Մայիս 8),թիւ 724(Մայիս 9),թիւ 725(Մայիս 11),թիւ 726(Մայիս 12),թիւ 727(Մայիս 13),թիւ 728(Մայիս 14),թիւ 729(Մայիս 15),թիւ 730(Մայիս 16),թիւ 731(Մայիս 18),թիւ 733(Մայիս 20),թիւ 734(Մայիս 21),թիւ 735(Մայիս 22),թիւ 736(Մայիս 23),թիւ 737(Մայիս 25),թիւ 738(Մայիս 26),թիւ 739(Մայիս 27),թիւ 740(Մայիս 28),թիւ 741(Մայիս 29),թիւ 742(Մայիս 30),թիւ 743(Յունիս 1),թիւ 744(Յունիս 2),թիւ 745(Յունիս 3),թիւ 746(Յունիս 4),թիւ 748(Յունիս 6),թիւ 749(Յունիս 8),թիւ 750(Յունիս 9),թիւ 751(Յունիս 10),թիւ 752(Յունիս 11),թիւ 753(Յունիս 12),թիւ 754(Յունիս 13),թիւ 755(Յունիս 15),թիւ 756(Յունիս 16),թիւ 757(Յունիս 17),թիւ 758(Յունիս 18),թիւ 759(Յունիս 19),թիւ 760(Յունիս 20),թիւ 761(Յունիս 22),թիւ 763(Յունիս 24),թիւ 765(Յունիս 26),թիւ 766(Յունիս 29),թիւ 767(Յունիս 30), թիւ 768(Յուլիս 1),թիւ 769(Յուլիս 2),թիւ 770(Յուլիս 3),թիւ 771(Յուլիս 4),թիւ 772(Յուլիս 8),թիւ 773(Յուլիս 9),թիւ 774(Յուլիս 10),թիւ 775(Յուլիս 11),թիւ 776(Յուլիս 13),թիւ 777(Յուլիս 14),թիւ 778(Յուլիս 15),թիւ 779(Յուլիս 16),թիւ 780(Յուլիս 17),թիւ 781(Յուլիս 17),թիւ 782(Յուլիս 21),թիւ 783(Յուլիս 22),թիւ 784(Յուլիս 23),թիւ 785(Յուլիս 24),թիւ 786(Յուլիս 25),թիւ 787(Յուլիս 27),թիւ 788(Յուլիս 28),թիւ 789(Յուլիս 29),թիւ 790(Յուլիս 30),թիւ 791(Յուլիս 31),թիւ 792(Օգոստոս 1),թիւ 793(Օգոստոս 3),թիւ 794(Օգոստոս 4),թիւ 795(Օգոստոս 5),թիւ 796(Օգոստոս 6),թիւ 798(Օգոստոս 8),թիւ 799(Օգոստոս 10),թիւ 800(Օգոստոս 11),թիւ 801(Օգոստոս 12),թիւ 802(Օգոստոս 13),թիւ 803(Օգոստոս 14),թիւ 804(Օգոստոս 15),թիւ 805(Օգոստոս 18),թիւ 806(Օգոստոս 19),թիւ 807(Օգոստոս 20),թիւ 808(Օգոստոս 21),թիւ 809(Օգոստոս 22),թիւ 810(Օգոստոս 24),թիւ 811(Օգոստոս 25),թիւ 812(Օգոստոս 26),թիւ 813(Օգոստոս 27),թիւ 814(Օգոստոս 28),թիւ 815(Օգոստոս 29),թիւ 816(Օգոստոս 31),թիւ 817(Սեպտեմբեր 1),թիւ 818(Սեպտեմբեր 2),թիւ 819(Սեպտեմբեր 3),թիւ 820(Սեպտեմբեր 4),թիւ 821(Սեպտեմբեր 5),թիւ 822(Սեպտեմբեր 7),թիւ 823(Սեպտեմբեր 9),թիւ 824(Սեպտեմբեր 10),թիւ 825(Սեպտեմբեր 11),թիւ 826(Սեպտեմբեր 12),թիւ 827(Սեպտեմբեր 15),թիւ 828(Սեպտեմբեր 16),թիւ 829(Սեպտեմբեր 17),թիւ 830(Սեպտեմբեր 18),թիւ 831(Սեպտեմբեր 19),թիւ 832(Սեպտեմբեր 21),թիւ 833(Սեպտեմբեր 22),թիւ 834(Սեպտեմբեր 23),թիւ 835(Սեպտեմբեր 24),թիւ 836(Սեպտեմբեր 25),թիւ 837(Սեպտեմբեր 26),թիւ 838(Սեպտեմբեր 28),թիւ 839(Սեպտեմբեր 29),թիւ 840(Սեպտեմբեր 30), թիւ 841(Հոկտեմբեր 1),թիւ 842(Հոկտեմբեր 2),թիւ 843(Հոկտեմբեր 3),թիւ 844(Հոկտեմբեր 5),թիւ 845(Հոկտեմբեր 6),թիւ 846(Հոկտեմբեր 7),թիւ 847(Հոկտեմբեր 8),թիւ 848(Հոկտեմբեր 9),թիւ 849(Հոկտեմբեր 10),թիւ 850(Հոկտեմբեր 12),թիւ 851(Հոկտեմբեր 13),թիւ 852(Հոկտեմբեր 14),թիւ 853(Հոկտեմբեր 15),թիւ 854(Հոկտեմբեր 16),թիւ 855(Հոկտեմբեր 17),թիւ 856(Հոկտեմբեր 19),թիւ 857(Հոկտեմբեր 20),թիւ 858(Հոկտեմբեր 21),թիւ 859(Հոկտեմբեր 22),թիւ 860(Հոկտեմբեր 23),թիւ 861(Հոկտեմբեր 24),թիւ 862(Հոկտեմբեր 26),թիւ 863(Հոկտեմբեր 27),թիւ 864(Հոկտեմբեր 28),թիւ 865(Հոկտեմբեր 29),թիւ 866(Հոկտեմբեր 31),թիւ 867(Նոյեմբեր 2),թիւ 868(Նոյեմբեր 3),թիւ 869(Նոյեմբեր 4),թիւ 870(Նոյեմբեր 5),թիւ 871(Նոյեմբեր 6),թիւ 872(Նոյեմբեր 7),թիւ 873(Նոյեմբեր 9),թիւ 874(Նոյեմբեր 10),թիւ 875(Նոյեմբեր 11),թիւ 876(Նոյեմբեր 12),թիւ 877(Նոյեմբեր 13),թիւ 878(Նոյեմբեր 14),թիւ 879(Նոյեմբեր 16),թիւ 880(Նոյեմբեր 17),թիւ 881(Նոյեմբեր 18),թիւ 882(Նոյեմբեր 19),թիւ 883(Նոյեմբեր 20),թիւ 884(Նոյեմբեր 23),թիւ 885(Նոյեմբեր 24),թիւ 886(Նոյեմբեր 25),թիւ 887(Նոյեմբեր 26),թիւ 888(Նոյեմբեր 27),թիւ 889(Նոյեմբեր 28),թիւ 890(Նոյեմբեր 30),թիւ 891(Դեկտեմբեր 1),թիւ 892(Դեկտեմբեր 2),թիւ 893(Դեկտեմբեր 3),թիւ 894(Դեկտեմբեր 4),թիւ 895(Դեկտեմբեր 5),թիւ 896(Դեկտեմբեր 7),թիւ 897(Դեկտեմբեր 8),թիւ 898(Դեկտեմբեր 10),թիւ 899(Դեկտեմբեր 11),թիւ 900(Դեկտեմբեր 12),թիւ 901(Դեկտեմբեր 14),թիւ 902(Դեկտեմբեր 15),թիւ 903(Դեկտեմբեր 16),թիւ 904(Դեկտեմբեր 17),թիւ 905(Դեկտեմբեր 18),թիւ 906(Դեկտեմբեր 19),թիւ 907(Դեկտեմբեր 21),թիւ 908(Դեկտեմբեր 22),թիւ 909(Դեկտեմբեր 23),թիւ 910(Դեկտեմբեր 24),թիւ 911(Դեկտեմբեր 25),թիւ 912(Դեկտեմբեր 26),թիւ 913(Դեկտեմբեր 28),թիւ 914(Դեկտեմբեր 29),թիւ 915(Դեկտեմբեր 30),թիւ 916(Դեկտեմբեր 31):

1882, Տարի երեքտասան,թիւ 917(Յունվար 1),թիւ 918(Յունվար 2),թիւ 919(Յունվար 4),թիւ 920(Յունվար 5),թիւ 921(Յունվար 8),թիւ 922(Յունվար 9),թիւ 923(Յունվար 11),թիւ 924(Յունվար 12),թիւ 925(Յունվար 14),թիւ 926(Յունվար 15),թիւ 927(Յունվար 16),թիւ 928(Յունվար 18),թիւ 929(Յունվար 19),թիւ 930(Յունվար 20),թիւ 931(Յունվար 22),թիւ 932(Յունվար 23),թիւ 933(Յունվար 25),թիւ 934(Յունվար 26),թիւ 935(Յունվար 27),թիւ 936(Յունվար 28),թիւ 938(Յունվար 30),թիւ 939(Փետրվար 1),թիւ 940(Փետրվար 2),թիւ 941(Փետրվար 3),թիւ 942(Փետրվար 4),թիւ 943(Փետրվար 5),թիւ 944(Փետրվար 6),թիւ 945(Փետրվար 9),թիւ 946(Փետրվար 10),թիւ 947(Փետրվար 11),թիւ 948(Փետրվար 12),թիւ 949(Փետրվար 13),թիւ 950(Փետրվար 15),թիւ 951(Փետրվար 16),թիւ 952(Փետրվար 17),թիւ 953(Փետրվար 18),թիւ 954(Փետրվար 19),թիւ 955(Փետրվար 20),թիւ 956(Փետրվար 22),թիւ 957(Փետրվար 23),թիւ 958(Փետրվար 24),թիւ 959(Փետրվար 25),թիւ 960(Փետրվար 26),թիւ 961(Փետրվար 27),թիւ 962(Մարտ 1),թիւ 963(Մարտ 2),թիւ 964(Մարտ 3),թիւ 965(Մարտ 4),թիւ 966(Մարտ 5),թիւ 967(Մարտ 6),թիւ 968(Մարտ 8),թիւ 969(Մարտ 9),թիւ 970(Մարտ 10),թիւ 971(Մարտ 11),թիւ 972(Մարտ 12),թիւ 973(Մարտ 13),թիւ 974(Մարտ 15),թիւ 975(Մարտ 16),թիւ 976(Մարտ 17),թիւ 977(Մարտ 18),թիւ 978(Մարտ 19),թիւ 979(Մարտ 20),թիւ 980(Մարտ 22),թիւ 981(Մարտ 23),թիւ 982(Մարտ 24),թիւ 983(Մարտ 26),թիւ 984(Մարտ 27),թիւ 985(Մարտ 31), թիւ 986(Ապրիլ 1),թիւ 987(Ապրիլ 2),թիւ 988(Ապրիլ 3),թիւ 989(Ապրիլ 5),թիւ 990(Ապրիլ 6),թիւ 991(Ապրիլ 8),թիւ 992(Ապրիլ 9),թիւ 993(Ապրիլ 10),թիւ 994(Ապրիլ 12),թիւ 995(Ապրիլ 13),թիւ 996(Ապրիլ 14),թիւ 997(Ապրիլ 15),թիւ 998(Ապրիլ 16),թիւ 999(Ապրիլ 17),թիւ 1000(Ապրիլ 20),թիւ 1001(Ապրիլ 21),թիւ 1002(Ապրիլ 22),թիւ 1003(Ապրիլ 23),թիւ 1004(Ապրիլ 24),թիւ 1005(Ապրիլ 26),թիւ 1006(Ապրիլ 27),թիւ 1007(Ապրիլ 28),թիւ 1008(Ապրիլ 29),թիւ 1009(Ապրիլ 30),թիւ 1010(Մայիս 1),թիւ 1011(Մայիս 3),թիւ 1012(Մայիս 4),թիւ 1013(Մայիս 5),թիւ 1014(Մայիս 7),թիւ 1015(Մայիս 8),թիւ 1016(Մայիս 10),թիւ 1017(Մայիս 11),թիւ 1018(Մայիս 12),թիւ 1019(Մայիս 13),թիւ 1020(Մայիս 14),թիւ 1021(Մայիս 15),թիւ 1022(Մայիս 17),թիւ 1023(Մայիս 18),թիւ 1024(Մայիս 19),թիւ 1025(Մայիս 20),թիւ 1026(Մայիս 21),թիւ 1027(Մայիս 22),թիւ 1028(Մայիս 24),թիւ 1029(Մայիս 25),թիւ 1030(Մայիս 26),թիւ 1031(Մայիս 27),Յայտարարութիւն թիւ 1032(Մայիս 28),թիւ 1033(Մայիս 29),թիւ 1034(Մայիս 31),թիւ 1035(Յունիս 1), թիւ 1036(Յունիս 2),թիւ 1037(Յունիս 3),թիւ 1038(Յունիս 4),թիւ 1039(Յունիս 5),թիւ 1040(Յունիս 7),թիւ 1041(Յունիս 8),թիւ 1042(Յունիս 9),թիւ 1043(Յունիս 10),թիւ 1044(Յունիս 11),թիւ 1045(Յունիս 14),թիւ 1046(Յունիս 15),թիւ 1047(Յունիս 16),թիւ 1048(Յունիս 17),թիւ 1049(Յունիս 18),թիւ 1050(Յունիս 19),թիւ 1051(Յունիս 21),թիւ 1052(Յունիս 22),թիւ 1053(Յունիս 23),թիւ 1054(Յունիս 24),թիւ 1055(Յունիս 25),թիւ 1056(Յունիս 26),թիւ 1057(Յունիս 28),թիւ 1058(Յունիս 29),թիւ 1059(Յունիս 30), թիւ 1060(Յուլիս 1),թիւ 1061(Յուլիս 2),թիւ 1062(Յուլիս 3),թիւ 1063(Յուլիս 5),թիւ 1064(Յուլիս 6),թիւ 1065(Յուլիս 7),թիւ 1066(Յուլիս 8),թիւ 1067(Յուլիս 9),թիւ 1068(Յուլիս 10),թիւ 1069(Յուլիս 12),թիւ 1070(Յուլիս 13),թիւ 1071(Յուլիս 14),թիւ 1072(Յուլիս 15),թիւ 1073(Յուլիս 16),թիւ 1074(Յուլիս 17),թիւ 1075(Յուլիս 19),թիւ 1076(Յուլիս 20),թիւ 1077(Յուլիս 21),թիւ 1078(Յուլիս 22),թիւ 1079(Յուլիս 23),թիւ 1080(Յուլիս 24),թիւ 1081(Յուլիս 26),թիւ 1082(Յուլիս 27),թիւ 1083(Յուլիս 28),թիւ 1084(Յուլիս 29),թիւ 1085(Յուլիս 30),թիւ 1086(Յուլիս 31),թիւ 1087(Օգոստոս 2),թիւ 1088(Օգոստոս 3),թիւ 1089(Օգոստոս 4),թիւ 1090(Օգոստոս 5),թիւ 1091(Օգոստոս 6),թիւ 1092(Օգոստոս 7),թիւ 1093(Օգոստոս 9),թիւ 1094(Օգոստոս 10),թիւ 1095(Օգոստոս 11),թիւ 1096(Օգոստոս 12),թիւ 1097(Օգոստոս 13),թիւ 1098(Օգոստոս 14),թիւ 1099(Օգոստոս 17),թիւ 1100(Օգոստոս 18),թիւ 1101(Օգոստոս 19),թիւ 1102(Օգոստոս 20),թիւ 1103(Օգոստոս 21),թիւ 1104(Օգոստոս 23),թիւ 1105(Օգոստոս 24),թիւ 1106(Օգոստոս 25),թիւ 1107(Օգոստոս 26),թիւ 1108(Օգոստոս 27),թիւ 1109(Օգոստոս 28),թիւ 1110(Օգոստոս 30),թիւ 1111(Օգոստոս 31),թիւ 1112(Սեպտեմբեր 1),թիւ 1113(Սեպտեմբեր 2),թիւ 1114(Սեպտեմբեր 3),թիւ 1115(Սեպտեմբեր 4),թիւ 1116(Սեպտեմբեր 6),թիւ 1117(Սեպտեմբեր 7),թիւ 1118(Սեպտեմբեր 8),թիւ 1119(Սեպտեմբեր 9),թիւ 1120(Սեպտեմբեր 10),թիւ 1121(Սեպտեմբեր 11),թիւ 1122(Սեպտեմբեր 14),թիւ 1123(Սեպտեմբեր 16),թիւ 1124(Սեպտեմբեր 17),թիւ 1125(Սեպտեմբեր 18),թիւ 1126(Սեպտեմբեր 20),թիւ 1127(Սեպտեմբեր 21),թիւ 1128(Սեպտեմբեր 22),թիւ 1129(Սեպտեմբեր 23),թիւ 1130(Սեպտեմբեր 24),թիւ 1131(Սեպտեմբեր 25),թիւ 1132(Սեպտեմբեր 27),թիւ 1133(Սեպտեմբեր 28),թիւ 1134(Սեպտեմբեր 29),թիւ 1135(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1136(Հոկտեմբեր 1),թիւ 1137(Հոկտեմբեր 2),թիւ 1138(Հոկտեմբեր 3),թիւ 1139(Հոկտեմբեր 5),թիւ 1140(Հոկտեմբեր 6),թիւ 1141(Հոկտեմբեր 7),թիւ 1142(Հոկտեմբեր 8),թիւ 1143(Հոկտեմբեր 9),թիւ 1144(Հոկտեմբեր 11),թիւ 1145(Հոկտեմբեր 12),թիւ 1146(Հոկտեմբեր 13),թիւ 1147(Հոկտեմբեր 14),թիւ 1148(Հոկտեմբեր 15),թիւ 1149(Հոկտեմբեր 16),թիւ 1150(Հոկտեմբեր 18),թիւ 1151(Հոկտեմբեր 19),թիւ 1152(Հոկտեմբեր 20),թիւ 1153(Հոկտեմբեր 21),թիւ 1154(Հոկտեմբեր 22),թիւ 1155(Հոկտեմբեր 23),թիւ 1156(Հոկտեմբեր 25),թիւ 1157(Հոկտեմբեր 26),թիւ 1158(Հոկտեմբեր 27),թիւ 1159(Հոկտեմբեր 28),թիւ 1160(Հոկտեմբեր 29),թիւ 1161(Հոկտեմբեր 30),թիւ 1162(Նոյեմբեր 1),թիւ 1163(Նոյեմբեր 2),թիւ 1164(Նոյեմբեր 3),թիւ 1165(Նոյեմբեր 4), թիւ 1166(Նոյեմբեր 5),թիւ 1167(Նոյեմբեր 7),թիւ 1168(Նոյեմբեր 8),թիւ 1169(Նոյեմբեր 9),թիւ 1170(Նոյեմբեր 10),թիւ 1171(Նոյեմբեր 11),թիւ 1172(Նոյեմբեր 12),թիւ 1173(Նոյեմբեր 13),թիւ 1174(Նոյեմբեր 15),թիւ 1175(Նոյեմբեր 16),թիւ 1176(Նոյեմբեր 17),թիւ 1177(Նոյեմբեր 18),թիւ 1178(Նոյեմբեր 19),թիւ 1179(Նոյեմբեր 20),թիւ 1180(Նոյեմբեր 22),թիւ 1181(Նոյեմբեր 23),թիւ 1182(Նոյեմբեր 24),թիւ 1183(Նոյեմբեր 25),թիւ 1184(Նոյեմբեր 26),թիւ 1185(Նոյեմբեր 27),թիւ 1186(Նոյեմբեր 29),թիւ 1187(Նոյեմբեր 30),թիւ 1188(Դեկտեմբեր 1),թիւ 1189(Դեկտեմբեր 2),թիւ 1190(Դեկտեմբեր 3),թիւ 1191(Դեկտեմբեր 4),թիւ 1192(Դեկտեմբեր 6),թիւ 1193(Դեկտեմբեր 6),թիւ 1194(Դեկտեմբեր 8),թիւ 1195(Դեկտեմբեր 9),թիւ 1196(Դեկտեմբեր 10),թիւ 1197(Դեկտեմբեր 11),թիւ 1198(Դեկտեմբեր 13),թիւ 1199(Դեկտեմբեր 14),թիւ 1200(Դեկտեմբեր 15),թիւ 1201(Դեկտեմբեր 16),թիւ 1202(Դեկտեմբեր 17),թիւ 1203(Դեկտեմբեր 18),թիւ 1205(Դեկտեմբեր 21),թիւ 1206(Դեկտեմբեր 22),թիւ 1207(Դեկտեմբեր 23),թիւ 1208(Դեկտեմբեր 24),թիւ 1209(Դեկտեմբեր 25),թիւ 1210(Դեկտեմբեր 27),թիւ 1211(Դեկտեմբեր 28),թիւ 1212(Դեկտեմբեր 29),թիւ 1213(Դեկտեմբեր 30),թիւ 1214(Դեկտեմբեր 31):

1883, Տարի չորեքտասան,թիւ 1215 (Յունվար 1),թիւ 1216 (Յունվար 3),թիւ 1217 (Յունվար 4),թիւ 1218 (Յունվար 5),թիւ 1219 (Յունվար 8),թիւ 1220 (Յունվար 10),թիւ 1221 (Յունվար 11),թիւ 1222 (Յունվար 12),թիւ 1223 (Յունվար 14),թիւ 1224 (Յունվար 15),թիւ 1225 (Յունվար 17),թիւ 1226 (Յունվար 18),թիւ 1227 (Յունվար 19),թիւ 1228 (Յունվար 20),թիւ 1229 (Յունվար 21),թիւ 1230 (Յունվար 22),թիւ 1232 (Յունվար 24),թիւ 1233 (Յունվար 25),թիւ 1234 (Յունվար 26),թիւ 1235 (Յունվար 27),թիւ 1236 (Յունվար 28),թիւ 1237 (Յունվար 29),թիւ 1238 (Փետրվար 1),թիւ 1239 (Փետրվար 2),թիւ 1240 (Փետրվար 3),թիւ 1241 (Փետրվար 4),թիւ 1242 (Փետրվար 5),թիւ 1243 (Փետրվար 7),թիւ 1244 (Փետրվար 8),թիւ 1245 (Փետրվար 9),թիւ 1246 (Փետրվար 10),թիւ 1247 (Փետրվար 11),թիւ 1248 (Փետրվար 12),թիւ 1249 (Փետրվար 15),թիւ 1250 (Փետրվար 16),թիւ 1251 (Փետրվար 17), թիւ 1252 (Փետրվար 18),թիւ 1253 (Փետրվար 19),թիւ 1254 (Փետրվար 21),թիւ 1255 (Փետրվար 22),թիւ 1256 (Փետրվար 23),թիւ 1257 (Փետրվար 24),թիւ 1258 (Փետրվար 25),թիւ 1259 (Փետրվար 26),թիւ 1260 (Փետրվար 28), թիւ 1261 (Մարտ 1),թիւ 1262 (Մարտ 2),թիւ 1263 (Մարտ 3),թիւ 1264 (Մարտ 4),թիւ 1265 (Մարտ 5),թիւ 1266 (Մարտ 7),թիւ 1267 (Մարտ 8),թիւ 1268 (Մարտ 9),թիւ 1269 (Մարտ 10),թիւ 1270 (Մարտ 11),թիւ 1271 (Մարտ 12),թիւ 1272 (Մարտ 14),թիւ 1273 (Մարտ 15),թիւ 1274 (Մարտ 16),թիւ 1275 (Մարտ 17),թիւ 1276 (Մարտ 18),թիւ 1277 (Մարտ 19),թիւ 1278 (Մարտ 21),թիւ 1279 (Մարտ 22),թիւ 1280 (Մարտ 23),թիւ 1281 (Մարտ 24),թիւ 1282 (Մարտ 25),թիւ 1283 (Մարտ 26),թիւ 1284 (Մարտ 28),թիւ 1285 (Մարտ 29),թիւ 1286 (Մարտ 30),թիւ 1287 (Մարտ 31),թիւ 1288 (Ապրիլ 1),թիւ 1289 (Ապրիլ 2),թիւ 1290 (Ապրիլ 4),թիւ 1291 (Ապրիլ 5),թիւ 1292 (Ապրիլ 6),թիւ 1293 (Ապրիլ 8),թիւ 1294 (Ապրիլ 9),թիւ 1295 (Ապրիլ 11),թիւ 1296 (Ապրիլ 12),թիւ 1297 (Ապրիլ 13),թիւ 1298 (Ապրիլ 15),թիւ 1299 (Ապրիլ 16),թիւ 1300 (Ապրիլ 20),թիւ 1301 (Ապրիլ 21),թիւ 1302 (Ապրիլ 22),թիւ 1303 (Ապրիլ 23),թիւ 1304 (Ապրիլ 25),թիւ 1305 (Ապրիլ 26),թիւ 1306 (Ապրիլ 27),թիւ 1307 (Ապրիլ 28),թիւ 1308 (Ապրիլ 29),թիւ 1309 (Ապրիլ 30),թիւ 1310 (Մայիս 2),թիւ 1311 (Մայիս 3),թիւ 1312 (Մայիս 4),թիւ 1313 (Մայիս 5),թիւ 1314 (Մայիս 6),թիւ 1315 (Մայիս 7),թիւ 1316 (Մայիս 9),թիւ 1317 (Մայիս 10),թիւ 1318 (Մայիս 11),թիւ 1319 (Մայիս 12),թիւ 1320 (Մայիս 13),թիւ 1321 (Մայիս 14),թիւ 1322 (Մայիս 16),թիւ 1323 (Մայիս 17),թիւ 1324 (Մայիս 18),թիւ 1325 (Մայիս 19),թիւ 1326 (Մայիս 20),թիւ 1327 (Մայիս 21),թիւ 1328 (Մայիս 23),թիւ 1329 (Մայիս 24),թիւ 1330 (Մայիս 25),թիւ 1331 (Մայիս 27),թիւ 1332 (Մայիս 28),Յայտարարութիւնթիւ 1333 (Մայիս 30),թիւ 1334 (Մայիս 31), թիւ 1335 (Յունիս 1),թիւ 1336 (Յունիս 2),թիւ 1337 (Յունիս 3),թիւ 1338 (Յունիս 4),թիւ 1339 (Յունիս 6),թիւ 1340 (Յունիս 7),թիւ 1341 (Յունիս 8),թիւ 1342 (Յունիս 9),թիւ 1343 (Յունիս 10),թիւ 1344 (Յունիս 11),թիւ 1345 (Յունիս 13),թիւ 1346 (Յունիս 14),թիւ 1347 (Յունիս 15),թիւ 1348 (Յունիս 16),թիւ 1349 (Յունիս 17),թիւ 1350 (Յունիս 18),թիւ 1351 (Յունիս 20),թիւ 1352 (Յունիս 21),թիւ 1353 (Յունիս 22),թիւ 1354 (Յունիս 23),թիւ 1355 (Յունիս 24),թիւ 1356 (Յունիս 25),թիւ 1357 (Յունիս 27),թիւ 1358 (Յունիս 28),թիւ 1359 (Յունիս 29),թիւ 1360 (Յունիս 30),թիւ 1361 (Յուլիս 1),թիւ 1362 (Յուլիս 4),թիւ 1363 (Յուլիս 5),թիւ 1364 (Յուլիս 6),թիւ 1365 (Յուլիս 7),թիւ 1366 (Յուլիս 8),թիւ 1367 (Յուլիս 9),թիւ 1368 (Յուլիս 11),թիւ 1369 (Յուլիս 12),թիւ 1370 (Յուլիս 13),թիւ 1371 (Յուլիս 14),թիւ 1372 (Յուլիս 15),թիւ 1373 (Յուլիս 16),թիւ 1374 (Յուլիս 18),թիւ 1375 (Յուլիս 19),թիւ 1376 (Յուլիս 20),թիւ 1377 (Յուլիս 21),թիւ 1378 (Յուլիս 22),թիւ 1379 (Յուլիս 23),թիւ 1380 (Յուլիս 27),թիւ 1381 (Յուլիս 28), թիւ 1383 (Յուլիս 29),թիւ 1384 (Յուլիս 30),թիւ 1385 (Օգոստոս 1),թիւ 1386 (Օգոստոս 2),թիւ 1387 (Օգոստոս 3),թիւ 1388 (Օգոստոս 4),թիւ 1389 (Օգոստոս 5),թիւ 1390 (Օգոստոս 6),թիւ 1391 (Օգոստոս 8),թիւ 1392 (Օգոստոս 9),թիւ 1393 (Օգոստոս 10),թիւ 1394 (Օգոստոս 11),թիւ 1395 (Օգոստոս 12),թիւ 1396 (Օգոստոս 13),թիւ 1397 (Օգոստոս 16),թիւ 1398 (Օգոստոս 17),թիւ 1399 (Օգոստոս 18), թիւ 1400 (Օգոստոս 19),թիւ 1401 (Օգոստոս 20),թիւ 1402 (Օգոստոս 22),թիւ 1403 (Օգոստոս 23),թիւ 1404 (Օգոստոս 24),թիւ 1405 (Օգոստոս 25),թիւ 1406 (Օգոստոս 26),թիւ 1407 (Օգոստոս 27),թիւ 1408 (Օգոստոս 29),թիւ 1409 (Օգոստոս 30),թիւ 1410 (Օգոստոս 31), թիւ 1411 (Սեպտեմբեր 1),թիւ 1412 (Սեպտեմբեր 2),թիւ 1413 (Սեպտեմբեր 3),թիւ 1414 (Սեպտեմբեր 5),թիւ 1415 (Սեպտեմբեր 6),թիւ 1416 (Սեպտեմբեր 7),թիւ 1417 (Սեպտեմբեր 8),թիւ 1418 (Սեպտեմբեր 10),թիւ 1419 (Սեպտեմբեր 13),թիւ 1420 (Սեպտեմբեր 14),թիւ 1421 (Սեպտեմբեր 15),թիւ 1422 (Սեպտեմբեր 16),թիւ 1423 (Սեպտեմբեր 17),թիւ 1424 (Սեպտեմբեր 19),թիւ 1425 (Սեպտեմբեր 20),թիւ 1426 (Սեպտեմբեր 21),թիւ 1427 (Սեպտեմբեր 22),թիւ 1428 (Սեպտեմբեր 23),թիւ 1429 (Սեպտեմբեր 24),թիւ 1430 (Սեպտեմբեր 26),թիւ 1431 (Սեպտեմբեր 27),թիւ 1432 (Սեպտեմբեր 28),թիւ 1433 (Սեպտեմբեր 29),թիւ 1434 (Սեպտեմբեր 30),թիւ 1435 (Հոկտեմբեր 1),թիւ 1436 (Հոկտեմբեր 3),թիւ 1437 (Հոկտեմբեր 4),թիւ 1438 (Հոկտեմբեր 5),թիւ 1439 (Հոկտեմբեր 6),թիւ 1440 (Հոկտեմբեր 7),թիւ 1441 (Հոկտեմբեր 8),թիւ 1442 (Հոկտեմբեր 10),թիւ 1443 (Հոկտեմբեր 11),թիւ 1444 (Հոկտեմբեր 12),թիւ 1445 (Հոկտեմբեր 13),թիւ 1446 (Հոկտեմբեր 14),թիւ 1447 (Հոկտեմբեր 15),թիւ 1448 (Հոկտեմբեր),թիւ 1449 (Հոկտեմբեր),թիւ 1450 (Հոկտեմբեր 19),թիւ 1451 (Հոկտեմբեր 21),թիւ 1452 (Հոկտեմբեր 21),թիւ 1453 (Հոկտեմբեր 22),թիւ 1454 (Հոկտեմբեր 25),թիւ 1455 (Հոկտեմբեր 26),թիւ 1456 (Հոկտեմբեր 27),թիւ 1457 (Հոկտեմբեր 28),թիւ 1458 (Հոկտեմբեր 29),թիւ 1459 (Հոկտեմբեր 31),թիւ 1460 (Նոյեմբեր 1),թիւ 1461 (Նոյեմբեր 2),թիւ 1462 (Նոյեմբեր 3),թիւ 1463 (Նոյեմբեր 4),թիւ 1464 (Նոյեմբեր 5),թիւ 1465 (Նոյեմբեր 7),թիւ 1466 (Նոյեմբեր 8),թիւ 1467 (Նոյեմբեր 9),թիւ 1468 (Նոյեմբեր 10),թիւ 1469 (Նոյեմբեր 11),թիւ 1470 (Նոյեմբեր 12),թիւ 1471 (Նոյեմբեր 14),թիւ 1472 (Նոյեմբեր 15),թիւ 1473 (Նոյեմբեր 16),թիւ 1474 (Նոյեմբեր 17),թիւ 1475 (Նոյեմբեր 18),թիւ 1476 (Նոյեմբեր 19):

1884,Տարի հնգետասան,թիւ 1477(Փետրուար 9),թիւ 1478(Փետրուար 16),թիւ 1479(Փետրուար 21),թիւ 1480(Փետրուար 29),թիւ 1483(Մարտ 10),թիւ 1484(Մարտ 12),թիւ 1485(Մարտ 13),թիւ 1486(Մարտ 14),թիւ 1487(Մարտ 15),թիւ 1488(Մարտ 16),թիւ 1489(Մարտ 17),թիւ 1490(Մարտ 19),թիւ 1491(Մարտ 20),թիւ 1492(Մարտ 21),թիւ 1493(Մարտ 22),թիւ 1494(Մարտ 23),թիւ 1495(Մարտ 24),թիւ 1497(Մարտ 26),թիւ 1498(Մարտ 27),թիւ 1499(Մարտ 28),թիւ 1500(Մարտ 29),թիւ 1501(Մարտ 30),թիւ 1502(Մարտ 31),թիւ 1503(Ապրիլ 2),թիւ 1504(Ապրիլ 3),թիւ 1505(Ապրիլ 4),թիւ 1506(Ապրիլ 24),թիւ 1507(Ապրիլ 25),թիւ 1508(Ապրիլ 26),թիւ 1509(Ապրիլ 27),թիւ 1510(Ապրիլ 30),թիւ 1511(Մայիս 1),թիւ 1512(Մայիս 3),թիւ 1513(Մայիս 4),թիւ 1514(Մայիս 5),թիւ 1515(Մայիս 7),թիւ 1516(Մայիս 8),թիւ 1517(Մայիս 9),թիւ 1518(Մայիս 10),թիւ 1520(Մայիս 12),թիւ 1521(Մայիս 14),թիւ 1522(Մայիս 15),թիւ 1523(Մայիս 16),թիւ 1524(Մայիս 18),թիւ 1526(Մայիս 19),թիւ 1527(Մայիս 21),թիւ 1528(Մայիս 22),թիւ 1529(Մայիս 23),թիւ 1530(Մայիս 24),թիւ 1531(Մայիս 25),թիւ 1532(Մայիս 26),թիւ 1533(Մայիս 28),թիւ 1534(Մայիս 29),թիւ 1535(Մայիս 30),թիւ 1536(Յունիս 1),թիւ 1537(Յունիս 1),թիւ 1538(Յունիս 2),թիւ 1539(Յունիս 4),թիւ 1540(Յունիս 5),թիւ 1541(Յունիս 6),թիւ 1542(Յունիս 7),թիւ 1543(Յունիս 8),թիւ 1545(Յունիս 11),թիւ 1546(Յունիս 13),թիւ 1547(Յունիս 14),թիւ 1548(Յունիս 15),թիւ 1549(Յունիս 16),թիւ 1550(Յունիս 18),թիւ 1551(Յունիս 19),թիւ 1552(Յունիս 20),թիւ 1553(Յունիս 21),թիւ 1554(Յունիս 22),թիւ 1556(Յունիս 26),թիւ 1557(Յունիս 27),թիւ 1558(Յունիս 28),թիւ 1559(Յունիս 29),թիւ 1560(Յունիս 30), թիւ 1561(Յուլիս 2),թիւ 1562(Յուլիս 3),թիւ 1563(Յուլիս 4),թիւ 1564(Յուլիս 5),թիւ 1565(Յուլիս 6),թիւ 1566(Յուլիս 7),թիւ 1567(Յուլիս 9),թիւ 1568(Յուլիս 10),թիւ 1569(Յուլիս 11),թիւ 1570(Յուլիս 12),թիւ 1571(Յուլիս 13),թիւ 1572(Յուլիս 14),թիւ 1573(Յուլիս 17),թիւ 1574(Յուլիս 18),թիւ 1575(Յուլիս 19),թիւ 1576(Յուլիս 20),թիւ 1577(Յուլիս 21),թիւ 1578(Յուլիս 23),թիւ 1579(Յուլիս 24), թիւ 1580(Յուլիս 25),թիւ 1581(Օգոստոս 7),թիւ 1582(Օգոստոս 8),թիւ 1583(Օգոստոս 9),թիւ 1584(Օգոստոս 11),թիւ 1585(Օգոստոս 12),թիւ 1586(Օգոստոս 13),թիւ 1587(Օգոստոս 14),թիւ 1588(Օգոստոս 15),թիւ 1589(Օգոստոս 16),թիւ 1590(Օգոստոս 18),թիւ 1591(Օգոստոս 19),թիւ 1592(Օգոստոս 20),թիւ 1593(Օգոստոս 21),թիւ 1594(Օգոստոս 22),թիւ 1595(Օգոստոս 23),թիւ 1596(Օգոստոս 26),թիւ 1597(Օգոստոս 27), թիւ 1598(Օգոստոս 28),թիւ 1599(Օգոստոս 29),թիւ 1600(Օգոստոս 30),թիւ 1601(Սեպտեմբեր 1),թիւ 1602(Սեպտեմբեր 2),թիւ 1603(Սեպտեմբեր 3),թիւ 1604(Սեպտեմբեր 4),թիւ 1606(Սեպտեմբեր 6),թիւ 1607(Սեպտեմբեր 8),թիւ 1608(Սեպտեմբեր 9),թիւ 1609(Սեպտեմբեր 10),թիւ 1610(Սեպտեմբեր 11),թիւ 1611(Սեպտեմբեր 12),թիւ 1612(Սեպտեմբեր 13),թիւ 1613(Սեպտեմբեր 15),թիւ 1614(Սեպտեմբեր 16),թիւ 1615(Սեպտեմբեր 17),թիւ 1616(Սեպտեմբեր 18),թիւ 1617(Սեպտեմբեր 19),թիւ 1618(Սեպտեմբեր 20),թիւ 1619(Սեպտեմբեր 22),թիւ 1620(Սեպտեմբեր 23),թիւ 1621(Սեպտեմբեր 24),թիւ 1622(Սեպտեմբեր 25),թիւ 1623(Սեպտեմբեր 26),թիւ 1624(Սեպտեմբեր 27),թիւ 1625(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1626(Հոկտեմբեր 1),թիւ 1627(Հոկտեմբեր 2),թիւ 1628(Հոկտեմբեր 3),թիւ 1629(Հոկտեմբեր 4),թիւ 1630(Հոկտեմբեր 6),թիւ 1631(Հոկտեմբեր 7),թիւ 1632(Հոկտեմբեր 8),թիւ 1633(Հոկտեմբեր 9),թիւ 1634(Հոկտեմբեր 10),թիւ 1635(Հոկտեմբեր 11),թիւ 1637(Հոկտեմբեր 14),թիւ 1638(Հոկտեմբեր 15),թիւ 1639(Հոկտեմբեր 16),թիւ 1640(Հոկտեմբեր 17),թիւ 1641(Հոկտեմբեր 18),թիւ 1642(Հոկտեմբեր 20),թիւ 1643(Հոկտեմբեր 21),թիւ 1644(Հոկտեմբեր 22),թիւ 1645(Հոկտեմբեր 23),թիւ 1646(Հոկտեմբեր 24),թիւ 1647(Հոկտեմբեր 25),թիւ 1648(Հոկտեմբեր 27),թիւ 1649(Հոկտեմբեր 28),թիւ 1650(Հոկտեմբեր 29),թիւ 1651(Հոկտեմբեր 30),թիւ 1652(Հոկտեմբեր 31),թիւ 1653(Նոյեմբեր 1),թիւ 1654(Նոյեմբեր 3),թիւ 1655(Նոյեմբեր 4),թիւ 1656(Նոյեմբեր 5),թիւ 1657(Նոյեմբեր 6),թիւ 1658(Նոյեմբեր 7),թիւ 1659(Նոյեմբեր 8),թիւ 1660(Նոյեմբեր 10),թիւ 1661(Նոյեմբեր 11),թիւ 1662(Նոյեմբեր 12),թիւ 1663(Նոյեմբեր 13),թիւ 1664(Նոյեմբեր 14),թիւ 1665(Նոյեմբեր 15),թիւ 1666(Նոյեմբեր 17),թիւ 1667(Նոյեմբեր 18),թիւ 1668(Նոյեմբեր 19),թիւ 1669(Նոյեմբեր 20),թիւ 1670(Նոյեմբեր 21),թիւ 1671(Նոյեմբեր 22),թիւ 1672(Նոյեմբեր 24),թիւ 1673(Նոյեմբեր 25),թիւ 1674(Նոյեմբեր 26),թիւ 1675(Նոյեմբեր 27),թիւ 1676(Նոյեմբեր 28),թիւ 1677(Նոյեմբեր 29),թիւ 1678(Դեկտեմբեր 1),թիւ 1679(Դեկտեմբեր 2),թիւ 1680(Դեկտեմբեր 4),թիւ 1681(Դեկտեմբեր 5),թիւ 1682(Դեկտեմբեր 6),թիւ 1683(Դեկտեմբեր 8),թիւ 1684(Դեկտեմբեր 9),թիւ 1685(Դեկտեմբեր 10),թիւ 1686(Դեկտեմբեր 11),թիւ 1687(Դեկտեմբեր 12),թիւ 1688(Դեկտեմբեր 13),թիւ 1689(Դեկտեմբեր 15),թիւ 1690(Դեկտեմբեր 16),թիւ 1691(Դեկտեմբեր 17),թիւ 1692(Դեկտեմբեր 18),թիւ 1693(Դեկտեմբեր 19),թիւ 1694(Դեկտեմբեր 20),թիւ 1695(Դեկտեմբեր 22),թիւ 1696(Դեկտեմբեր 23),թիւ 1697(Դեկտեմբեր 24),թիւ 1698(Դեկտեմբեր 25),թիւ 1699(Դեկտեմբեր 26),թիւ 1700(Դեկտեմբեր 27),թիւ 1701(Դեկտեմբեր 29),թիւ 1702(Դեկտեմբեր 30),թիւ 1703(Դեկտեմբեր 31)։

1885,Տարի հնգետասան,,թիւ 1704(Յունուար 1),թիւ 1705(Յունուար 2),թիւ 1706(Յունուար 3),թիւ 1708(Յունուար 6),թիւ 1709(Յունուար 7),թիւ 1710(Յունուար 8),թիւ 1711(Յունուար 9),թիւ 1712(Յունուար 12),Տարի տասնեւվեցերորդ, թիւ 1713(Յունուար 14),թիւ 1714(Յունուար 15),թիւ 1715(Յունուար 16),թիւ 1716(Յունուար 17),թիւ 1717(Յունուար 20),թիւ 1718(Յունուար 21), >թիւ 1719(Յունուար 22),թիւ 1720(Յունուար 23),թիւ 1721(Յունուար 24),թիւ 1722(Յունուար 26),թիւ 1723(Յունուար 27),թիւ 1724(Յունուար 28),թիւ 1725(Յունուար 29),թիւ 1726(Յունուար 30),թիւ 1727(Յունուար 31),թիւ 1728(Փետրուար 2),թիւ 1729(Փետրուար 3),թիւ 1730(Փետրուար 4),թիւ 1732(Փետրուար 6),թիւ 1733(Փետրուար 7),թիւ 1734(Փետրուար 9),թիւ 1735(Փետրուար 10),թիւ 1736(Փետրուար 11),թիւ 1737(Փետրուար 12),թիւ 1738(Փետրուար 13),թիւ 1739(Փետրուար 14),թիւ 1740(Փետրուար 16),թիւ 1741(Փետրուար 17),թիւ 1742(Փետրուար 18),թիւ 1743(Փետրուար 19),թիւ 1744(Փետրուար 20),թիւ 1745(Փետրուար 21),թիւ 1746(Փետրուար 23),թիւ 1747(Փետրուար 24),թիւ 1748(Փետրուար 25),թիւ 1749(Փետրուար 27),թիւ 1750(Փետրուար 28),թիւ 1751(Մարտ 2),թիւ 1752(Մարտ 3),թիւ 1753(Մարտ 4),թիւ 1754(Մարտ 5),թիւ 1755(Մարտ 6),թիւ 1756(Մարտ 7),թիւ 1757(Մարտ 9),թիւ 1758(Մարտ 10),թիւ 1759(Մարտ 11),թիւ 1760(Մարտ 12),թիւ 1761(Մարտ 13),թիւ 1762(Մարտ 14),թիւ 1763(Մարտ 16),թիւ 1764(Մարտ 17),թիւ 1765(Մարտ 18),թիւ 1766(Մարտ 19),թիւ 1767(Մարտ 20),թիւ 1768(Մարտ 21),թիւ 1769(Մարտ 23),թիւ 1770(Մարտ 24),թիւ 1771(Մարտ 25),թիւ 1772(Մարտ 26),թիւ 1773(Մարտ 27),թիւ 1774(Մարտ 28),թիւ 1775(Մարտ 30),թիւ 1776(Մարտ 31), թիւ 1777(Ապրիլ 1),թիւ 1778(Ապրիլ 3),թիւ 1779(Ապրիլ 4),թիւ 1780(Ապրիլ 8),թիւ 1781(Ապրիլ 9),թիւ 1782(Ապրիլ 10),թիւ 1783(Ապրիլ 11),թիւ 1784(Ապրիլ 13),թիւ 1785(Ապրիլ 14),թիւ 1786(Ապրիլ 15),թիւ 1787(Ապրիլ 16),թիւ 1788(Ապրիլ 17),թիւ 1789(Ապրիլ 18),թիւ 1790(Ապրիլ 20),թիւ 1791(Ապրիլ 21),թիւ 1792(Ապրիլ 22),թիւ 1793(Ապրիլ 23),թիւ 1794(Ապրիլ 24),թիւ 1795(Ապրիլ 25),թիւ 1796(Ապրիլ 27),թիւ 1797(Ապրիլ 28),թիւ 1798(Ապրիլ 29),թիւ 1799(Ապրիլ 30),թիւ 1800(Մայիս 1),թիւ 1801(Մայիս 2),թիւ 1802(Մայիս 4),թիւ 1803(Մայիս 5),թիւ 1804(Մայիս 6),թիւ 1805(Մայիս 7),թիւ 1806(Մայիս 8),թիւ 1807(Մայիս 9),թիւ 1808(Մայիս 11),թիւ 1809(Մայիս 12),թիւ 1810(Մայիս 13),թիւ 1811(Մայիս 15),թիւ 1812(Մայիս 16),թիւ 1813(Մայիս 18),թիւ 1814(Մայիս 19),թիւ 1815(Մայիս 20),թիւ 1816(Մայիս 21),թիւ 1817(Մայիս 22),թիւ 1818(Մայիս 23),թիւ 1819(Օգոստոս 3),թիւ 1820(Օգոստոս 5),թիւ 1821(Օգոստոս 6),թիւ 1822(Օգոստոս 7),թիւ 1823(Օգոստոս 8),թիւ 1824(Օգոստոս 9),թիւ 1825(Օգոստոս 10),թիւ 1826(Օգոստոս 12),թիւ 1827(Օգոստոս 13),թիւ 1828(Օգոստոս 14),թիւ 1829(Օգոստոս 15),թիւ 1830(Օգոստոս 16),թիւ 1831(Օգոստոս 17),թիւ 1832(Օգոստոս 20),թիւ 1834(Օգոստոս 22),թիւ 1835(Օգոստոս 23),թիւ 1836(Օգոստոս 24),թիւ 1838(Օգոստոս 27),թիւ 1839(Օգոստոս 28),թիւ 1840(Օգոստոս 29),թիւ 1842(Օգոստոս 31), թիւ 1843(Սեպտեմբեր 2),թիւ 1844(Սեպտեմբեր 3),թիւ 1845(Սեպտեմբեր 4),թիւ 1846(Սեպտեմբեր 5),թիւ 1847(Սեպտեմբեր 6),թիւ 1848(Սեպտեմբեր 7),թիւ 1849(Սեպտեմբեր 9),թիւ 1850(Սեպտեմբեր 10),թիւ 1851(Սեպտեմբեր 11),թիւ 1852(Սեպտեմբեր 12),թիւ 1853(Սեպտեմբեր 13),թիւ 1854(Սեպտեմբեր 14),թիւ 1855(Սեպտեմբեր 17),թիւ 1856(Սեպտեմբեր 18),թիւ 1857(Սեպտեմբեր 19),թիւ 1858(Սեպտեմբեր 20),թիւ 1859(Սեպտեմբեր 21),թիւ 1860(Սեպտեմբեր 23),թիւ 1861(Սեպտեմբեր 24),թիւ 1862(Սեպտեմբեր 25),թիւ 1863(Սեպտեմբեր 26),թիւ 1864(Սեպտեմբեր 27),թիւ 1865(Սեպտեմբեր 28),թիւ 1866(Սեպտեմբեր 30),թիւ 1867(Հոկտեմբեր 1),թիւ 1868(Հոկտեմբեր 2),թիւ 1869(Հոկտեմբեր 3),թիւ 1870(Հոկտեմբեր 4),թիւ 1871(Հոկտեմբեր 5),թիւ 1872(Հոկտեմբեր 7),թիւ 1873(Հոկտեմբեր 8),թիւ 1874(Հոկտեմբեր 9),թիւ 1875(Հոկտեմբեր 10),թիւ 1876(Հոկտեմբեր 11),թիւ 1877(Հոկտեմբեր 12),թիւ 1878(Հոկտեմբեր 14),թիւ 1879(Հոկտեմբեր 15),թիւ 1880(Հոկտեմբեր 16),թիւ 1881(Հոկտեմբեր 17),թիւ 1882(Հոկտեմբեր 18),թիւ 1883(Հոկտեմբեր 19),թիւ 1884(Հոկտեմբեր 21),թիւ 1885(Հոկտեմբեր 22),թիւ 1886(Հոկտեմբեր 23),թիւ 1887(Հոկտեմբեր 24),թիւ 1888(Հոկտեմբեր 25),թիւ 1889(Հոկտեմբեր 26),թիւ 1890(Հոկտեմբեր 30),թիւ 1892 (Սեպտեմբեր 1),թիւ 1893(Նոյեմբեր 1),թիւ 1894(Նոյեմբեր 4),թիւ 1895(Նոյեմբեր 5),թիւ 1896(Նոյեմբեր 6),թիւ 1897(Նոյեմբեր 7),թիւ 1898(Նոյեմբեր 8),թիւ 1899(Նոյեմբեր 9),թիւ 1900(Նոյեմբեր 11),թիւ 1901(Նոյեմբեր 12),թիւ 1902(Նոյեմբեր 13),թիւ 1903(Նոյեմբեր 14),թիւ 1904(Նոյեմբեր 15),թիւ 1905(Նոյեմբեր 16),թիւ 1907(Նոյեմբեր 20),թիւ 1908(Նոյեմբեր 22),թիւ 1909(Նոյեմբեր 23):

1886, Տասնեւեօթերորդ տարի, թիւ 1910(Յունվար 14),թիւ 1911(Յունվար 15),թիւ 1912(Յունվար 16),թիւ 1913(Յունվար 20),թիւ 1914(Յունվար 21),թիւ 1915(Յունվար 22),թիւ 1916(Յունվար 23),թիւ 1917(Յունվար 26),թիւ 1918(Յունվար 27),թիւ 1919(Յունվար 28),թիւ 1920(Փետրվար 1),թիւ 1921(Փետրվար 2),թիւ 1922(Փետրվար 3),թիւ 1923(Փետրվար 4),թիւ 1924(Փետրվար 5),թիւ 1925(Փետրվար 6),թիւ 1926(Փետրվար 8),թիւ 1927(Փետրվար 9),թիւ 1928(Փետրվար 10),թիւ 1929(Փետրվար 11),թիւ 1930(Փետրվար 12),թիւ 1931(Փետրվար 13),թիւ 1932(Փետրվար 15),թիւ 1933(Փետրվար 18),թիւ 1934(Փետրվար 19),թիւ 1935(Փետրվար 20),թիւ 1936(Փետրվար 22),թիւ 1937(Փետրվար 23),թիւ 1938(Փետրվար 24),թիւ 1939(Փետրվար 25),թիւ 1940(Փետրվար 27),թիւ 1941(Մարտ 1),թիւ 1942(Մարտ 2),թիւ 1943(Մարտ 3),թիւ 1944(Մարտ 4),թիւ 1945(Մարտ 5),թիւ 1946(Մարտ 6),թիւ 1947(Մարտ 12),թիւ 1948(Մարտ 13),թիւ 1949(Մարտ 15),թիւ 1950(Մարտ 16),թիւ 1951(Մարտ 17), 1952(Մարտ 18),թիւ 1953(Մարտ 19),թիւ 1954(Մարտ 20),թիւ 1955(Մարտ 22),թիւ 1956(Մարտ 23),թիւ 1957(Մարտ 24),թիւ 1958(Մարտ 25),թիւ 1959(Մարտ 26),թիւ 1960(Մարտ 27),թիւ 1961(Մարտ 31), թիւ 1962(Ապրիլ 2),թիւ 1963(Ապրիլ 3),թիւ 1964(Ապրիլ 5),թիւ 1965(Ապրիլ 6),թիւ 1966(Ապրիլ 7),թիւ 1967(Ապրիլ 8),թիւ 1968(Ապրիլ 9),թիւ 1969(Ապրիլ 10),թիւ 1970(Ապրիլ 12),թիւ 1971(Ապրիլ 13),թիւ 1972(Ապրիլ 14),թիւ 1973(Ապրիլ 15),թիւ 1974(Ապրիլ 16),թիւ 1975(Ապրիլ 17),թիւ 1978(Ապրիլ 16),թիւ 1979(Ապրիլ 20),թիւ 1980(Ապրիլ 21),թիւ 1981(Ապրիլ 23),թիւ 1982(Ապրիլ 24),թիւ 1983(Ապրիլ 28),թիւ 1984(Ապրիլ 29),թիւ 1985(Ապրիլ 30),թիւ 1986(Մայիս 1),թիւ 1987(Մայիս 3),թիւ 1988(Մայիս 4),թիւ 1989(Մայիս 5),թիւ 1990(Մայիս 6),թիւ 1991(Մայիս 7),թիւ 1992(Մայիս 8),թիւ 1993(Մայիս 10),թիւ 1994(Մայիս 11),թիւ 1995(Մայիս 12),թիւ 1996(Մայիս 13),թիւ 1997(Մայիս 14),թիւ 1998(Մայիս 15),թիւ 1999(Մայիս 17),թիւ 2000(Մայիս 18),թիւ 2001(Մայիս 19),թիւ 2002(Մայիս 20),թիւ 2003(Մայիս 21),թիւ 2004(Մայիս 22),թիւ 2005(Մայիս 24),թիւ 2006(Մայիս 25),թիւ 2007(Մայիս 26),թիւ 2008(Մայիս 27),թիւ 2009(Մայիս 28),թիւ 2010(Մայիս 29),թիւ 2011(Մայիս 31),թիւ 2012(Յունիս 1),թիւ 2013(Յունիս 2),թիւ 2014(Յունիս 4),թիւ 2015(Յունիս 5),թիւ 2016(Յունիս 7),թիւ 2017(Յունիս 8),թիւ 2018(Յունիս 9),թիւ 2019(Յունիս 10),թիւ 2020(Յունիս 11),թիւ 2021(Յունիս 12),թիւ 2022(Յունիս 14),թիւ 2023(Յունիս 15),թիւ 2024(Յունիս 16),թիւ 2025(Յունիս 17),թիւ 2026(Յունիս 18),թիւ 2027(Յունիս 19),թիւ 2028(Յունիս 21),թիւ 2029(Յունիս 22),թիւ 2030(Յունիս 23),թիւ 2031(Յունիս 24),թիւ 2032(Յունիս 25),թիւ 2033(Յունիս 26),թիւ 2034(Յունիս 28),թիւ 2035(Յունիս 29),թիւ 2036(Յունիս 30), թիւ 2037(Յուլիս 1),թիւ 2038(Յուլիս 2),թիւ 2039(Յուլիս 3),թիւ 2040(Յուլիս 5),թիւ 2041(Յուլիս 6),թիւ 2042(Յուլիս 7),թիւ 2043(Յուլիս 8),թիւ 2044(Յուլիս 9),թիւ 2045(Յուլիս 12),թիւ 2046(Յուլիս 13),թիւ 2047(Յուլիս 14),թիւ 2048(Յուլիս 15),թիւ 2049(Յուլիս 16),թիւ 2050(Յուլիս 17),թիւ 2051(Յուլիս 19),թիւ 2052(Յուլիս 20),թիւ 2053(Յուլիս 21),թիւ 2054(Յուլիս 22),թիւ 2055(Յուլիս 23),թիւ 2056(Յուլիս 24),թիւ 2057(Յուլիս 26),թիւ 2058(Յուլիս 27),թիւ 2059(Յուլիս 28),թիւ 2060(Յուլիս 29),թիւ 2061(Յուլիս 30),թիւ 2062(Յուլիս 31),թիւ 2063(Օգոստոս 3),թիւ 2064(Օգոստոս 4),թիւ 2065(Օգոստոս 5),թիւ 2066(Օգոստոս 6),թիւ 2067(Օգոստոս 7),թիւ 2068(Օգոստոս 9),թիւ 2069(Օգոստոս 10),թիւ 2070(Օգոստոս 11),թիւ 2071(Օգոստոս 12),թիւ 2072(Օգոստոս 13),թիւ 2073(Օգոստոս 14),թիւ 2074(Օգոստոս 16),թիւ 2075(Օգոստոս 17),թիւ 2076(Օգոստոս 18),թիւ 2077(Օգոստոս 19),թիւ 2078(Օգոստոս 20),թիւ 2079(Օգոստոս 21),թիւ 2080(Օգոստոս 23),թիւ 2081(Օգոստոս 24),թիւ 2082(Օգոստոս 25),թիւ 2083(Օգոստոս 26),թիւ 2084(Օգոստոս 27),թիւ 2085(Օգոստոս 28),թիւ 2086(Օգոստոս 31),թիւ 2087(Սեպտեմբեր 1),թիւ 2088(Սեպտեմբեր 2),թիւ 2089(Սեպտեմբեր 3),թիւ 2090(Սեպտեմբեր 4),թիւ 2091(Սեպտեմբեր 6),թիւ 2092(Սեպտեմբեր 7),թիւ 2093(Սեպտեմբեր 8),թիւ 2094(Սեպտեմբեր 9),թիւ 2095(Սեպտեմբեր 10),թիւ 2096(Սեպտեմբեր 11),թիւ 2097(Սեպտեմբեր 13),թիւ 2098(Սեպտեմբեր 14),թիւ 2099(Սեպտեմբեր 15),թիւ 2100(Սեպտեմբեր 16),թիւ 2101(Սեպտեմբեր 17),թիւ 2102(Սեպտեմբեր 18),թիւ 2103(Սեպտեմբեր 20),թիւ 2104(Սեպտեմբեր 21),թիւ 2105(Սեպտեմբեր 22),թիւ 2106(Սեպտեմբեր 23),թիւ 2107(Սեպտեմբեր 24),թիւ 2108(Սեպտեմբեր 25),թիւ 2109(Սեպտեմբեր 28),թիւ 2110(Սեպտեմբեր 29),թիւ 2111(Սեպտեմբեր 30), թիւ 2112(Հոկտեմբեր 1),թիւ 2113(Հոկտեմբեր 2),թիւ 2114(Հոկտեմբեր 4),թիւ 2115(Հոկտեմբեր 5),թիւ 2116(Հոկտեմբեր 6),թիւ 2117(Հոկտեմբեր 7),թիւ 2118(Հոկտեմբեր 8),թիւ 2119(Հոկտեմբեր 9),թիւ 2120(Հոկտեմբեր 11),թիւ 2121(Հոկտեմբեր 12),թիւ 2122(Հոկտեմբեր 13),թիւ 2123(Հոկտեմբեր 14),թիւ 2124(Հոկտեմբեր 15),թիւ 2125(Հոկտեմբեր 16),թիւ 2126(Հոկտեմբեր 18),թիւ 2127(Հոկտեմբեր 19),թիւ 2128(Հոկտեմբեր 20),թիւ 2129(Հոկտեմբեր 21),թիւ 2130(Հոկտեմբեր 22),թիւ 2131(Հոկտեմբեր 23),թիւ 2132(Հոկտեմբեր 25),թիւ 2133(Հոկտեմբեր 26),թիւ 2134(Հոկտեմբեր 27),թիւ 2135(Հոկտեմբեր 28),թիւ 2136(Հոկտեմբեր 29),թիւ 2137(Հոկտեմբեր 30),թիւ 2138(Նոյեմբեր 3),թիւ 2139(Նոյեմբեր 4),թիւ 2140(Նոյեմբեր 5),թիւ 2141(Նոյեմբեր 6),թիւ 2142(Նոյեմբեր 8),թիւ 2143(Նոյեմբեր 9),թիւ 2144(Նոյեմբեր 10),թիւ 2145(Նոյեմբեր 11),թիւ 2146(Նոյեմբեր 12),թիւ 2147(Նոյեմբեր 13),թիւ 2148(Նոյեմբեր 15),թիւ 2149(Նոյեմբեր 16),թիւ 2150(Նոյեմբեր 17),թիւ 2151(Նոյեմբեր 18),թիւ 2152(Նոյեմբեր 19),թիւ 2153(Նոյեմբեր 20),թիւ 2154(Նոյեմբեր 22),թիւ 2155(Նոյեմբեր 23),թիւ 2156(Նոյեմբեր 24),թիւ 2157(Նոյեմբեր 25),թիւ 2158(Նոյեմբեր 26),թիւ 2159(Նոյեմբեր 27),թիւ 2160(Նոյեմբեր 29),թիւ 2161(Նոյեմբեր 30),թիւ 2162(Դեկտեմբեր 1),թիւ 2163(Դեկտեմբեր 2),թիւ 2164(Դեկտեմբեր 3),թիւ 2165(Դեկտեմբեր 4),թիւ 2166(Դեկտեմբեր 6),թիւ 2167(Դեկտեմբեր 8),թիւ 2168(Դեկտեմբեր 9),թիւ 2169(Դեկտեմբեր 9),թիւ 2170(Դեկտեմբեր 10),թիւ 2171(Դեկտեմբեր 11),թիւ 2172(Դեկտեմբեր 13),թիւ 2173(Դեկտեմբեր 14),թիւ 2174(Դեկտեմբեր 15),թիւ 2175(Դեկտեմբեր 16),թիւ 2176(Դեկտեմբեր 17),թիւ 2177(Դեկտեմբեր 18),թիւ 2178(Դեկտեմբեր 20),թիւ 2179(Դեկտեմբեր 21),թիւ 2180(Դեկտեմբեր 22),թիւ 2181(Դեկտեմբեր 23),թիւ 2182(Դեկտեմբեր 24),թիւ 2183(Դեկտեմբեր 25),թիւ 2184(Դեկտեմբեր 27),թիւ 2185(Դեկտեմբեր 29),թիւ 2186(Դեկտեմբեր 30),թիւ 2187(Դեկտեմբեր 31),թիւ 2188(Յունուար 1),թիւ 2189(Յունուար 3),թիւ 2190(Յունուար 4),թիւ 2191(Յունուար 5),թիւ 2192(Յունուար 6),թիւ 2193(Յունուար 7),թիւ 2194(Յունուար 8),թիւ 2195(Յունուար 10),թիւ 2196(Յունուար 11),թիւ 2197(Յունուար 12):

1887, Տասնեւութերորդ տարի, թիւ 2196(Յունուար 13),թիւ 2197(Յունուար 17),թիւ 2198(Յունուար 21),թիւ 2199(Յունուար 31),թիւ 2200(Փետրվար 2),թիւ 2201(Փետրվար 3),թիւ 2202(Փետրվար 4),թիւ 2203(Փետրվար 5),թիւ 2204(Փետրվար 7),թիւ 2205(Փետրվար 8),թիւ 2206-7(Փետրվար 9),թիւ 2208(Փետրվար 10),թիւ 2209(Փետրվար 11),թիւ 2210(Փետրվար 12),թիւ 2211(Փետրվար 14),թիւ 2212(Փետրվար 15),թիւ 2213(Փետրվար 16),թիւ 2214(Փետրվար 17),թիւ 2215(Փետրվար 18),թիւ 2216(Փետրվար 19),թիւ 2217(Փետրվար 21),թիւ 2218(Փետրվար 22),թիւ 2219(Փետրվար 23),թիւ 2220(Փետրվար 24),թիւ 2221(Փետրվար 25),թիւ 2212(Փետրվար 28),թիւ 2213(Փետրվար 29),թիւ 2214(Մարտ 2),թիւ 2215(Մարտ 3),թիւ 2216(Մարտ 4),թիւ 2217(Մարտ 5),թիւ 2218(Մարտ 7),թիւ 2219(Մարտ 8),թիւ 2220(Մարտ 9),թիւ 2221(Մարտ 10),թիւ 2222(Մարտ 11),թիւ 2223(Մարտ 12),թիւ 2224(Մարտ 13),թիւ 2225(Մարտ 15),թիւ 2226(Մարտ 16),թիւ 2227(Մարտ 17),թիւ 2228(Մարտ 18),թիւ 2229(Մարտ 19),թիւ 2230(Մարտ 21),թիւ 2231(Մարտ 22),թիւ 2232(Մարտ 23),թիւ 2233(Մարտ 24),թիւ 2234(Մարտ 25),թիւ 2235(Մարտ 26),թիւ 2236(Մարտ 28),թիւ 2237(Մարտ 29),թիւ 2238(Մարտ 30),թիւ 2239(Մարտ 31),թիւ 2240 (Ապրիլ 1),թիւ 2241 (Ապրիլ 2),թիւ 2242 (Ապրիլ 4),թիւ 2243 (Ապրիլ 5),թիւ 2244 (Ապրիլ 6),թիւ 2245 (Ապրիլ 7),թիւ 2246 (Ապրիլ 8),թիւ 2247 (Ապրիլ 9),թիւ 2248 (Ապրիլ 11),թիւ 2249 (Ապրիլ 12),թիւ 2250 (Ապրիլ 13),թիւ 2251 (Ապրիլ 15),թիւ 2252 (Ապրիլ 16),թիւ 2253 (Ապրիլ 20),թիւ 2254 (Ապրիլ 21),թիւ 2255 (Ապրիլ 22),թիւ 2256 (Ապրիլ 23),թիւ 2257 (Ապրիլ 25),թիւ 2258 (Ապրիլ 26),թիւ 2259 (Ապրիլ 27),թիւ 2260 (Ապրիլ 28),թիւ 2261 (Ապրիլ 29),թիւ 2262 (Ապրիլ 30), թիւ 2263 (Մայիս 2),թիւ 2264 (Մայիս 3),թիւ 2265 (Մայիս 4),թիւ 2266 (Մայիս 5),թիւ 2267 (Մայիս 6),թիւ 2268 (Մայիս 7),թիւ 2269 (Մայիս 9),թիւ 2270 (Մայիս 10),թիւ 2271 (Մայիս 11),թիւ 2272 (Մայիս 12),թիւ 2273 (Մայիս 13),թիւ 2274 (Մայիս 14),թիւ 2275 (Մայիս 16),թիւ 2276 (Մայիս 17),թիւ 2277 (Մայիս 18),թիւ 2278 (Մայիս 19),թիւ 2279 (Մայիս 20),թիւ 2280 (Մայիս 21),թիւ 2281 (Մայիս 23),թիւ 2282 (Մայիս 24),թիւ 2283 (Մայիս 25),թիւ 2284 (Մայիս 27),թիւ 2285 (Մայիս 28),թիւ 2286 (Մայիս 30),թիւ 2287 (Մայիս 31),թիւ 2288 (Յունիս 1),թիւ 2289 (Յունիս 2),թիւ 2290 (Յունիս 3),թիւ 2291 (Յունիս 4),թիւ 2292 (Յունիս 6),թիւ 2293 (Յունիս 7),թիւ 2294 (Յունիս 8),թիւ 2295 (Յունիս 9),թիւ 2296 (Յունիս 10),թիւ 2297 (Յունիս 11),թիւ 2298 (Յունիս 13),թիւ 2299 (Յունիս 15),թիւ 2300 (Յունիս 17),թիւ 2301 (Յունիս 18),թիւ 2302 (Յունիս 19),թիւ 2303 (Յունիս 20),թիւ 2304 (Յունիս 21),թիւ 2305 (Յունիս 23),թիւ 2306 (Յունիս 24),թիւ 2307 (Յունիս 25),թիւ 2308 (Յունիս 27),թիւ 2309 (Յունիս 28),թիւ 2310 (Յունիս 29),թիւ 2311 (Յունիս 30),թիւ 2312 (Յուլիս 1),թիւ 2313 (Յուլիս 4),թիւ 2314 (Յուլիս 5),թիւ 2315 (Յուլիս 7),թիւ 2316 (Յուլիս 8),թիւ 2317 (Յուլիս 9),թիւ 2318 (Յուլիս 11),թիւ 2319 (Յուլիս 12),թիւ 2320 (Յուլիս 13),թիւ 2321 (Յուլիս 14),թիւ 2322 (Յուլիս 15),թիւ 2323 (Յուլիս 16),թիւ 2324 (Յուլիս 19),թիւ 2325 (Յուլիս 21),թիւ 2326 (Յուլիս 23), թիւ 2327 (Օգոստոս 13),թիւ 2328 (Օգոստոս 15),թիւ 2329 (Օգոստոս 16),թիւ 2330 (Օգոստոս 17),թիւ 2331 (Օգոստոս 18),թիւ 2332 (Օգոստոս 19),թիւ 2333 (Օգոստոս 20),թիւ 2334 (Օգոստոս 22),թիւ 2335 (Օգոստոս 23),թիւ 2336 (Օգոստոս 24),թիւ 2337 (Օգոստոս 25),թիւ 2338 (Օգոստոս 26),թիւ 2339 (Օգոստոս 27),թիւ 2340 (Օգոստոս 30),թիւ 2341 (Օգոստոս 31),թիւ 2342 (Սեպտեմբեր 1),թիւ 2343 (Սեպտեմբեր 2),թիւ 2344 (Սեպտեմբեր 3),թիւ 2345 (Սեպտեմբեր 5),թիւ 2346 (Սեպտեմբեր 6),թիւ 2347 (Սեպտեմբեր 7),թիւ 2348 (Սեպտեմբեր 8),թիւ 2349 (Սեպտեմբեր 4),թիւ 2350 (Սեպտեմբեր 5),թիւ 2351 (Սեպտեմբեր 7),թիւ 2352 (Սեպտեմբեր 8),թիւ 2353 (Սեպտեմբեր 9),թիւ 2354 (Սեպտեմբեր 10),թիւ 2355 (Սեպտեմբեր 11),թիւ 2355 (Սեպտեմբեր 12),թիւ 2357 (Սեպտեմբեր 14), 18րդ տարի, թիւ 3258 (Հոկտեմբեր 12),թիւ 3259 (Հոկտեմբեր 17),թիւ 3260 (Հոկտեմբեր 24),թիւ 3261 (Հոկտեմբեր 31),թիւ 3262(Նոյեմբեր 7),թիւ 3263(Նոյեմբեր 14),թիւ 3264(Նոյեմբեր 21),թիւ 3265(Նոյեմբեր 28),թիւ 3266 (Դեկտեմբեր 3),թիւ 3267 (Դեկտեմբեր 12),թիւ 3268 (Դեկտեմբեր 19),թիւ 3269 (Դեկտեմբեր 26):

1888, 19րդ տարի, թիւ 3270(Յունվար 23),թիւ 3271(Փետրվար 2),թիւ 3272(Փետրվար 3),թիւ 3273(Փետրվար 20),թիւ 3274(Փետրվար 27),թիւ 3275(Մարտ 5),թիւ 3276(Մարտ 12),թիւ 3277(Մարտ 23),թիւ 3278(Մարտ 26),թիւ 3279(Ապրիլ 2),թիւ 3280(Ապրիլ 9),թիւ 3281(Ապրիլ 16),թիւ 3282(Ապրիլ 23),թիւ 3283(Մայիս 3),թիւ 3284(Մայիս 7),թիւ 3285(Մայիս 14),թիւ 3286(Մայիս 21),թիւ 3287(Մայիս 28),թիւ 3288(Յունիս 4),թիւ 3289(Յունիս 11),թիւ 3290(Յունիս 18),թիւ 3291(Յունիս 25),թիւ 3292(Յուլիս 2),թիւ 3293(Յուլիս 8),թիւ 3294(Յուլիս 16),թիւ 3295(Յուլիս 23),թիւ 3296(Օգոստոս 2),թիւ 3297(Օգոստոս 8),թիւ 3298(Օգոստոս 13),թիւ 3300(Օգոստոս 25),թիւ 3301(Սեպտեմբեր 1),թիւ 3303(Սեպտեմբեր 17),թիւ 3304(Սեպտեմբեր 24),թիւ 3305(Հոկտեմբեր 1),թիւ 3306(Հոկտեմբեր 8),թիւ 3307(Հոկտեմբեր 17),թիւ 3308(Հոկտեմբեր 22),թիւ 3309(Հոկտեմբեր 29),թիւ 3310(Հոկտեմբեր 7),թիւ 3311(Հոկտեմբեր 15),թիւ 3313(Դեկտեմբեր 5),թիւ 3314(Դեկտեմբեր 15),թիւ 3315(Դեկտեմբեր 24),թիւ 3316(Դեկտեմբեր 31):

1889,20րդ տարի, թիւ 3317(Յունուար 14),թիւ 3318(Յունուար 21),թիւ 3319(Յունուար 28),թիւ 3320(Փետրվար 4),թիւ 3321(Փետրվար 13),թիւ 3322(Փետրվար 25),թիւ 3323(Մարտ 4),թիւ 3324(Մարտ 13),թիւ 3325(Մարտ 21),թիւ 3327(Ապրիլ 15),թիւ 3328(Սեպտեմբեր 2),թիւ 3329(Սեպտեմբեր 9),թիւ 3330(Սեպտեմբեր 16),թիւ 3331(Սեպտեմբեր 23),թիւ 3332(Սեպտեմբեր 30),թիւ 3333(Հոկտեմբեր 7),թիւ 3334(Հոկտեմբեր 14),թիւ 3335(Հոկտեմբեր 21),թիւ 3336(Հոկտեմբեր 28),թիւ 3337(Նոյեմբեր 4),թիւ 3339(Նոյեմբեր 24),թիւ 3340(Դեկտեմբեր 11),թիւ 3341(Դեկտեմբեր 11),թիւ 3342(Դեկտեմբեր 23):

1890, 21րդ տարի, թիւ 3343(Յունուար 1),թիւ 3344(Յունուար 20),թիւ 3345(Յունուար 30),թիւ 3346(Փետրուար 12),թիւ 3347(Փետրուար 24),թիւ 3348(Մարտ 5),թիւ 3349(Մարտ 17),թիւ 3350(Մարտ 24),թիւ 3351(Մարտ 30),թիւ 3352(Մայիս 19),թիւ 3353(Մայիս 26),թիւ 3354(Յունիս 23),թիւ 3355(Օգոստոս 4),թիւ 3356(Օգոստոս 6),թիւ 3357(Օգոստոս 7),թիւ 3358(Օգոստոս 8),թիւ 3359(Օգոստոս 9),թիւ 3360(Օգոստոս 10),թիւ 3361(Օգոստոս 11),թիւ 3362(Օգոստոս 14),թիւ 3363(Օգոստոս 15),թիւ 3364(Օգոստոս 16),թիւ 3365(Օգոստոս 17),թիւ 3366(Օգոստոս 18),թիւ 3367(Օգոստոս 20),թիւ 3368(Օգոստոս 21),թիւ 3369(Օգոստոս 22),թիւ 3370(Օգոստոս 23),թիւ 3371(Օգոստոս 24),թիւ 3372(Օգոստոս 25),թիւ 3373(Օգոստոս 27),թիւ 3374(Օգոստոս 28),թիւ 3375(Օգոստոս 29),թիւ 3376(Օգոստոս 30),թիւ 3377(Օգոստոս 31), թիւ 3378(Սեպտեմբեր 1),թիւ 3379(Սեպտեմբեր 3),թիւ 3380(Սեպտեմբեր 4),թիւ 3381(Սեպտեմբեր 5),թիւ 3382(Սեպտեմբեր 6),թիւ 3383(Սեպտեմբեր 7),թիւ 3384(Սեպտեմբեր 10),թիւ 3385(Սեպտեմբեր 11),թիւ 3386(Սեպտեմբեր 12),թիւ 3387(Սեպտեմբեր 26),թիւ 3388(Սեպտեմբեր 27),թիւ 3389(Սեպտեմբեր 28),թիւ 3390(Սեպտեմբեր 29),թիւ 3391(Հոկտեմբեր 1),թիւ 3392(Հոկտեմբեր 2),թիւ 3393(Հոկտեմբեր 3),թիւ 3394(Հոկտեմբեր 4),թիւ 3395(Հոկտեմբեր 5),թիւ 3396(Հոկտեմբեր 6),թիւ 3397(Հոկտեմբեր 8),թիւ 3398(Հոկտեմբեր 9),թիւ 3399(Հոկտեմբեր 10),թիւ 3400(Հոկտեմբեր 11),թիւ 3401(Հոկտեմբեր 12),թիւ 3402(Հոկտեմբեր 13),թիւ 3403(Հոկտեմբեր 15),թիւ 3404(Հոկտեմբեր 16),թիւ 3405(Հոկտեմբեր 18),թիւ 3406(Հոկտեմբեր 19),թիւ 3407(Հոկտեմբեր 20),թիւ 3408(Հոկտեմբեր 28),թիւ 3409(Հոկտեմբեր 30),թիւ 3410(Հոկտեմբեր 31),թիւ 3411(Նոյեմբեր 1),թիւ 3412(Նոյեմբեր 2),թիւ 3413(Նոյեմբեր 3):

1891,22րդ տարի,թիւ 1(Յուլիս 13),թիւ 2(Յուլիս 15),թիւ 3(Յուլիս 16),թիւ 4(Յուլիս 17),թիւ 5(Յուլիս 18),թիւ 6(Յուլիս 19),թիւ 7(Յուլիս 20),թիւ 8(Յուլիս 22),թիւ 9(Յուլիս 23),թիւ 10(Յուլիս 2),թիւ 11(Յուլիս 25),թիւ 12(Յուլիս 26),թիւ 13(Յուլիս 27),թիւ 14(Յուլիս 30),թիւ 15(Յուլիս 31),թիւ 16(Օգոստոս 1),թիւ 17(Օգոստոս 2),թիւ 18(Օգոստոս 3),թիւ 19(Օգոստոս 5),թիւ 20(Օգոստոս 6),թիւ 21(Օգոստոս 7),թիւ 22(Օգոստոս 8),թիւ 23(Օգոստոս 9),թիւ 24(Օգոստոս 10),թիւ 25(Օգոստոս 12),թիւ 26(Օգոստոս 13),թիւ 27(Օգոստոս 14),թիւ 28(Սեպտեմբեր 7),թիւ 29(Սեպտեմբեր 9),թիւ 30(Սեպտեմբեր 10),թիւ 31(Սեպտեմբեր 11),թիւ 32(Սեպտեմբեր 12),թիւ 33(Սեպտեմբեր 13),թիւ 34(Սեպտեմբեր 14),թիւ 35(Սեպտեմբեր 17),թիւ 36(Սեպտեմբեր 18),թիւ 37(Սեպտեմբեր 19),թիւ 38(Սեպտեմբեր 20),թիւ 39(Սեպտեմբեր 21),թիւ 40(Սեպտեմբեր 23),թիւ 41(Սեպտեմբեր 24),թիւ 42(Սեպտեմբեր 25),թիւ 43(Սեպտեմբեր 26),թիւ 44(Սեպտեմբեր 27),թիւ 45(Սեպտեմբեր 28),թիւ 46(Սեպտեմբեր 30),թիւ 47(Հոկտեմբեր 1),թիւ 48(Հոկտեմբեր 2),թիւ 49(Հոկտեմբեր 3),թիւ 50(Հոկտեմբեր 4),թիւ 51(Հոկտեմբեր 5),թիւ 52(Հոկտեմբեր 7),թիւ 53(Հոկտեմբեր 8), թիւ 54(Հոկտեմբեր 9),թիւ 55(Հոկտեմբեր 10),թիւ 56(Հոկտեմբեր 11),թիւ 57(Հոկտեմբեր 12),թիւ 58(Հոկտեմբեր 14),թիւ 59(Հոկտեմբեր 15),թիւ 60(Հոկտեմբեր 16),թիւ 61(Հոկտեմբեր 17),թիւ 62(Հոկտեմբեր 18),թիւ 63(Հոկտեմբեր 19),թիւ 64(Հոկտեմբեր 21),թիւ 65(Հոկտեմբեր 22),թիւ 66(Հոկտեմբեր 23),թիւ 67(Հոկտեմբեր 24),թիւ 68(Հոկտեմբեր 25),թիւ 69(Հոկտեմբեր 26),թիւ 70(Հոկտեմբեր 28),թիւ 71(Հոկտեմբեր 29),թիւ 72(Հոկտեմբեր 30),թիւ 73(Հոկտեմբեր 31),թիւ 74(Նոյեմբեր 1),թիւ 75(Նոյեմբեր 2),թիւ 76(Նոյեմբեր 4),թիւ 77(Նոյեմբեր 5),թիւ 78(Նոյեմբեր 6),թիւ 79(Նոյեմբեր 7),թիւ 80(Նոյեմբեր 8),թիւ 81(Նոյեմբեր 9),թիւ 82(Նոյեմբեր 11),թիւ 83(Նոյեմբեր 12),թիւ 84(Նոյեմբեր 13),թիւ 85(Նոյեմբեր 14),թիւ 86(Նոյեմբեր 15),թիւ 87(Նոյեմբեր 16),թիւ 88(Նոյեմբեր 18),թիւ 89(Նոյեմբեր 19),թիւ 90(Նոյեմբեր 20),թիւ 91(Նոյեմբեր 22),թիւ 92(Նոյեմբեր 23),թիւ 93(Նոյեմբեր 25),թիւ 94(Նոյեմբեր 26),թիւ 95(Նոյեմբեր 27),թիւ 96(Նոյեմբեր 28),թիւ 97(Նոյեմբեր 29),թիւ 98(Նոյեմբեր 30),թիւ 99 (Դեկտեմբեր 28),թիւ 100 (Դեկտեմբեր 30),թիւ 101 (Դեկտեմբեր 31):
1892, 23րդ տարի,թիւ 102 - 374 (Յունուար 1 - Դեկտեմբեր 31):
1893, 24րդ տարի, թիւ 348 - 682(Յունուար 1/2 - Դեկտեմբեր 31):
1894, 25րդ տարի, թիւ 683 - 1040 (Յունուար - Դեկտեմբեր 31):
1895, 26րդ տարի, թիւ 1041 - 1384(Յունուար 1 - Դեկտեմբեր 28):
1896, 27րդ տարի, թիւ 1385 - 1416(Յունիս 10 - Յուլիս 11):
1909, 40րդ տարի, թիւ 1417 - 1568(Յուլիս 6/19 - Դեկտեմբեր 31(Յունուար 13):
1910, 41րդ տարի, թիւ 1569 - 1646(Յունուար 1/14 - Ապրիլ 3/16)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1870-1910--Պարբերականներ
Սոցիալ-տնտեսական կեանք--XIX-XX դդ--1870-1910--Պարբերականներ
տպ. "Անդրանիկ Վարդանեան"
տպ. "Հայրենիք"
տպ. "Թ․ Սանճագճեան"
տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"
տպ. "Սահակ Նիկողոսեան"
տպ. "Ճիվէլէկեան"
տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ."
տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ