ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՓԱՐՈՍ : Խմբագիր Բանասիրական Գիտելեաց :

ՓԱՐՈՍ : Խմբագիր Բանասիրական Գիտելեաց : Հրատարակեալ Զարմայրայ Մսերեանց. - Ի Մոսկուա : Imprimerie W. Gautier, Imprimerie A. A. Gatzouk, 1872-1876. - 48, 68 երես ; 21 x 16 սմ. - 1872-1876.

ՏԵՏՐ Բ՝ "Մահ Մսերայ Մագիստրոսի Մսերեանց"․

Տե՛ս
 • Արշարունի Ա. Մոսկվայի հայ մամուլը, Ե., 1971, էջ 130-137


  ՏԵՏՐ Ա 1872 ԱՄԻ․ Imprimerie W. Gautier,
  ՏԵՏՐ Բ 1873 ԱՄԻ․ Imprimerie W. Gautier,
  ՏԵՏՐ Գ 1874 ԱՄԻ․ Imprimerie W. Gautier,
  ՏԵՏՐ Դ 1875 ԱՄԻ․ Imprimerie W. Gautier,
  ՏԵՏՐ Ե 1876 ԱՄԻ․ Imprimerie A. A. Gatzouk,

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1872-1875 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1130 L V-6։


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են.
  1872 ամի, Տետր Ա, 1873 ամի, Տետր Բ, 1874 ամի, Տետր Գ, 1875 ամի, Տետր Դ,1876 ամի, Տետր Ե,
  Գրական մամուլ--XIX դ--1872-1876--Պարբերականներ
  տպ. "Imprimerie W. Gautier"
  տպ. "Imprimerie A. A. Gatzouk"


  Մոսկուա
  Ռուսաստան
  Եւրոպա


  Տարեգիր