ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ։ Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական, Տնտեսական ԵՒ Ուսումնական /

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ։ Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական, Տնտեսական ԵՒ Ուսումնական / Երկասիրութեամբ Աշակերտաց Ս. Սահակեան վարժարանին Սամաթիոյ. - Ի Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1851-1853. - (1-19),16 երես ; 28 x 18 սմ. - (ամսաթերթ) - 1851-1853.

Իւրաքանչիւր տարուան թիւերի եւ էջերի համարակալումը շարունակական է եւ ամէն տարին կը սկսի մէկ-ով:


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են երկու առանձին թղթածրարներում, դասիչներն են`
890 / L - IV - 5 (թիւ 1, 1851 - թիւ 12, 1851),
561 / L-I-4 (թիւ 1, 1852 - թիւ 8, 1852)։


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

Ծրար 890 / L - IV - 5. Ա տարի, 1851. Ուղերձ + Յայտարարութիւն Յառաջաբանական + թիւ 1՝ Յունուար, թիւ 2՝ Փետրվար, թիւ 3՝ Մարտ, թիւ 4՝ Ապրիլ, թիւ 5՝ Մայիս, թիւ 6՝ Յունիս, թիւ 7՝ Յուլիս, թիւ 8՝ Օգոստոս, թիւ 9՝ Սեպտեմբեր, թիւ 10՝ Հոկտեմբեր, թիւ 11՝ Նոյեմբեր, թիւ 12՝ Դեկտեմբեր:
Ծրար 561 / L-I-4. Բ տարի, 1852. Յառաջաբան + թիւ 1՝ Յունուար, թիւ 2՝ Փետրվար, թիւ 3՝ Մարտ, թիւ 4՝ Ապրիլ, թիւ 5՝ Մայիս, թիւ 6՝ Յունիս, թիւ 7՝ Յուլիս, թիւ 8՝ Օգոստոս:


Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1851-1853--Պարբերականներ
տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր