ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԲԱՆԱՍԷՐ ։ Ամսական Տետր ։ Ազգային, Բանասիրական ԵՒ Քաղաքական /

ԲԱՆԱՍԷՐ ։ Ամսական Տետր ։ Ազգային, Բանասիրական ԵՒ Քաղաքական / Խմբ.՝ Մ. Յովհ. Հիսարեան. - Ի Կոստանդնուպօլիս : Ի տպարանի Հ. Գայոլի, Ի տպարանի Յարութիւն Փափազեան, 1851. 1859. - (13 տետր), իւրաքանչիւր տետրը գրեթէ 50 երես; 20 x 13 սմ. - (ամսական) ։ 1851՝ Ա ՏԱՐԻ (առաջին հատոր, երկրորդ հատոր)։ 1859՝ Բ ՏԱՐԻ։ - 1851, 1859.

Նկատուած վրիպակ՝ 1851թ. սեպտեմբեր ամսուայ թիւ 9-ի փոխարէն նշուած է 8:

Բանասէր ։ Ամսական տետր ։ Ազգային, բանասիրական եւ քաղաքական. Առաջին հատոր։ Ի տպարանի Հ. Գայոլի. -- Ա ՏԱՐԻ․ 1851.
Բանասէր ։ Ամսական տետր ։ Ազգային, բանասիրական եւ քաղաքական. Երկրորդ հատոր։ Ի տպարանի Հ. Գայոլի. -- Ա ՏԱՐԻ․ 1851.
Բանասէր ։ Ամսական տետր ։ Ազգային, բանասիրական եւ քաղաքական. Ի տպարանի Յարութիւն Փափազեան. -- Բ ՏԱՐԻ․ 1859.


Իւրաքանչիւր տարուա տետրերուն էջերի համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսի մէկ-ով:


Բնագիրը՝ հայերէն

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ տետրակները կազմուած եւ ամփոփուած են 1 միասնական թղթածրարում, որի դասիչն է 1136 L - V - 6:

Ա ՏԱՐԻ․ 1851. Առաջին հատոր։
1851 թ․՝ Նախաշաւիղ, թիւ 1՝ Յունուար (էջ 1-62), թիւ 2 ՝ Փետրուար (էջ 63-110), թիւ 3 ՝ Մարտ (էջ 111-156), թիւ 4 ՝ Ապրիլ (էջ 157-204), թիւ 5 ՝ Մայիս (էջ 205-252), թիւ 6 ՝ Յունիս (էջ 253-300):
Ա ՏԱՐԻ․ 1851. Երկրորդ հատոր։ թիւ 7 ՝ Յուլիս (էջ 303-348), թիւ 8 ՝ Օգոստոս (էջ 349-396), թիւ 9 ՝ Սեպտեմբեր (էջ 397-444), թիւ 10 ՝ Հոկտեմբեր (էջ 445-492), թիւ 11 ՝ Նոյեմբեր (էջ 493-540), թիւ 12 ՝ Դեկտեմբեր (էջ 541-584), Ցանկ Նիւթոց՝ (էջ 585-588):
Բ ՏԱՐԻ․ 1859. Ներածութիւն՝ (էջ 1-4), թիւ 1 ՝ Յունուար (էջ 5-64):


Գրական մամուլ--XIX դ--1851--1859--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1851--1859--Պարբերականներ
տպ. "Հ. Գայոլի"
տպ. "Յարութիւն Փափազեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր