ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՊԵԳԱՍԵԱՆ ԹՌՉՆԻԿ : Օրագիր հնգետասանօրեայ :

ՊԵԳԱՍԵԱՆ ԹՌՉՆԻԿ : Օրագիր հնգետասանօրեայ : Խմբագիր-Տնօրէն՝ Գրիգոր Վ. Ալէաթճեան. - Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան, Տպագրութիւն Յարեւելեան, 1863-1866. - (1-54), 8 երես ; 27.9 x19.3 սմ. - 1863-1866.

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ի ԹՌՉՆԻԿ, Թիւ 45, 1865, Դեկտեմբեր 14։
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ի ԹՌՉՆԻԿ, Թիւ 51, 1866, ՓԵՏՐՈՒԱՐ 21։
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ի ԹՌՉՆԻԿ, Թիւ 53, 1866, ՄԱՐՏ 23։

Ա․ Շրջան․ Վեցամսեայ, 1863 Թիւ 1 (Յունուար 8) - 1863 Թիւ 12 (Յունիս 22), Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան, Օրագիր հնգետասանօրեայ․
Բ․ Շրջան․ Վեցամսեայ, 1864 Թիւ 13 (Մայիս 8) - 1864 Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 31), Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան․ Օրագիր հնգետասանօրեայ
Գ․ Շրջան․ Վեցամսեայ, 1864 Թիւ 25 (Դեկտեմբեր 15) - 1865 Թիւ 36 (Յունիս 30), Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան․ Օրագիր հնգետասանօրեայ․
Դ․ Շրջան․ Վեցամսեայ, 1865 Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 20) - 1865 Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 10), Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան․ Օրագիր տասնօրեայ․
Դ․ Շրջան․ Վեցամսեայ, 1865 Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 27) - 1866 Թիւ 54 (Ապրիլ 10), Տպագրութիւն Արամեան, ՅԱՐԵՒԵԼԻԱՆ ՏՊԱՐԱՆ․ Օրագիր տասնօրեայ․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն, հայատառ թուրքերէն

1863-1866 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 562 L-I։ Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:


1863 Ա շրջան. Թիւ 1 (Յունուար 8), Թիւ 2 (Յունուար 22), Թիւ 3 (Փետրուար 8), Թիւ 4 (Փետրուար 22), Թիւ 5 (Մարտ 8), Թիւ 6 (Մարտ 22), Թիւ 7 (Ապրիլ 8), Թիւ 8 (Ապրիլ 22), Թիւ 9 (Մայիս 8), Թիւ 10 (Մայիս 22), Թիւ 11 (Յունիս 8), Թիւ 12 (Յունիս 22)

1864 Բ շրջան. Թիւ 13 (Մայիս 8), Թիւ 14 (Մայիս 22), Թիւ 15 (Յունիս 8), Թիւ 16 (Յունիս 22), Թիւ 17 (Յուլիս 8), Թիւ 18 (Յուլիս 22), Թիւ 19 (Օգոստոս 8), Թիւ 20 (Օգոստոս 22), Թիւ 21 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 22 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 31), Թիւ 25 (Դեկտեմբեր 15)

1865 Գ շրջան. Թիւ 26 (Յունուար 15), Թիւ 27 (Յունուար 31), Թիւ 28 (Փետրուար 15), Թիւ 29 (Փետրուար 28), Թիւ 30 (Մարտ 22), Թիւ 31 (Մարտ 31), Թիւ 32 (Մարտ 31), Թիւ 33 (Ապրիլ 31), Թիւ 34 (Մայիս 25), Թիւ 35 (Յունիս 9), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 35 (Յունիս 9), Թիւ 36 (Յունիս 30), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 30), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 10), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 27), Դ շրջան. Թիւ 41 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 42 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 23), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 45 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 45 Յաւելուած (Դեկտեմբեր 14), Թիւ 46 (Դեկտեմբեր 20), Թիւ 46 (Յաւելուած)

1866 Դ շրջան. Թիւ 47 (Յունուար 1), Թիւ 48 (Յունուար 25), Թիւ 49 (Յունուար 30), Թիւ 50 (Փետրուար 10), Թիւ 51 Յաւելուած (Փետրուար 21), Թիւ 51 (Փետրուար 28), Թիւ 52 (Մարտ 1), Թիւ 53 (Մարտ 20), Թիւ 53 Յաւելուած (Մարտ 23), Թիւ 54 (Ապրիլ 10)Կրթութիւն--XIX դ--1863-1866--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
տպ. "Արեւելեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ