ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԴՊՐՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր /

ԴՊՐՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր / Խմբագիր-հրատարակիչ՝ Վահան վարդապետ Բաստամեանց. - Վաղարշապատ ։ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ս. ԳԱՅԻԱՆԵԱՆ ՎԱՆԻՑ, 1874-1876. - 40 երես ; 22 x 14 սմ. - 1874-1876.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1874, 1875 (Առաջին տարի) թիւերը` կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1084 L IX-6։
1875, 1876 (Երկրորդ տարի) թիւերը՝ կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1133 L V-6։


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են

1874 Առաջին տարի Թիւ 1 Մասն առաջին (Յունվար), Թիւ 1 Մասն երկրորդ (Յունվար), Թիւ 2 Մասն առաջին (Փետրվար), Թիւ 2 Մասն երկրորդ (Փետրվար), Թիւ 4 և 5 Մասն առաջին (Ապրիլ, Մայիս), Թիւ 4 և 5 Մասն երկրորդ (Ապրիլ, Մայիս)

1875 Առաջին տարի Թիւ 6 Մասն առաջին, Թիւ 6 Մասն երկրորդ, Թիւ 7 Մասն առաջին, Թիւ 7 Մասն երկրորդ, Թիւ 8 Մասն առաջին, Թիւ 8 Մասն երկրորդ, Թիւ 9-10 Մասն առաջին, Թիւ 9-10 Մասն երկրորդ, Թիւ 11-12 Մասն առաջին, Թիւ 11-12 Մասն երկրորդ

1875 Երկրորդ տարի Թիւ 1 Մասն առաջին (Յուլիս), Թիւ 1 Մասն երկրորդ (Յուլիս), Թիւ 2 Մասն առաջին (Օգոստոս), Թիւ 2 Մասն երկրորդ (Օգոստոս), Թիւ 3 Մասն առաջին (Սեպտեմբեր), Թիւ 3 Մասն երկրորդ (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 Մասն առաջին (Հոկտեմբեր), Թիւ 4 Մասն երկրորդ (Հոկտեմբեր), Թիւ 5 Մասն առաջին (Նոյեմբեր), Թիւ 5 Մասն երկրորդ (Նոյեմբեր), Թիւ 6 Մասն առաջին (Դեկտեմբեր), Թիւ 6 Մասն երկրորդ (Դեկտեմբեր), Թիւ 7 Մասն առաջին (Յունվար), Թիւ 7 Մասն երկրորդ (Յունվար)

1876 Երկրորդ տարի Թիւ 8 Մասն առաջին (Փետրվար), Թիւ 8 Մասն երկրորդ (Փետրվար), Թիւ 9 Մասն առաջին (Մարտ), Թիւ 9 Մասն երկրորդ (Մարտ), Թիւ 10 Մասն առաջին (Ապրիլ), Թիւ 10 Մասն երկրորդ (Ապրիլ), Թիւ 11 Մասն առաջին (Մայիս), Թիւ 11 Մասն երկրորդ (Մայիս), Թիւ 12 Մասն առաջին (Յունիս), Թիւ 12 Մասն երկրորդ (Յունիս)Կրթութիւն--XIX դ--1874-1876--Պարբերականներ
տպ. "Գայիանեան վանից"


Վաղարշապատ
Հայաստան
Եւրոպա


Ամսագիր