ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԹԱՏՐՈՆ ։ Բարեկամ մանկանց /

ԹԱՏՐՈՆ ։ Բարեկամ մանկանց / Տէր եւ տնօրէն՝ Յ. Յ․ Պարոնեան. Տնօրէն-Խմբագիր՝ Եազմաճեան․ - Կ․ ՊՕԼԻՍ ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. ՊԱՐՏԻԶՊԱՆԵԱՆ ԵՒ ԸՆԿ. 1876-1878. - 8 երես ; 27 x 19 սմ. - 1876-1878.

1878 Թիւ 24․ ՀՐԱԺԵՇՏ "ԹԱՏՐՈՆ ԲԱՐԵԿԱՄ ՄԱՆԿԱՆՑ այսօր իւր 24-րդ․՝ այն է վերջին թուովը կը ներկայանայ իւր փոքրիկ ընթերցողաց։ ․․․"

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․ 1876, Թիւ 1 - Թիւ 24․ Տպագրութիւն Արամեան.
ՆՈՐ ՇԱՐ․ Ա․ ՇՐՋԱՆ․ 1877, Թիւ 1 - 15, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․
ՆՈՐ ՇԱՐ․ Ա․ ՇՐՋԱՆ․ 1878, Թիւ 16 - 24, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1876 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 574 L I-4։
1877, 1878 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 575 L I-4։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:

1876 Առաջին տարի Թիւ 1 (1 Յունուար), Թիւ 2 (16 Յունուար), Թիւ 3 (1 Փետրուար), Թիւ 4 (16 Փետրուար), Թիւ 5 (1 Մարտ), Թիւ 6 (16 Մարտ), Թիւ 7 (1 Ապրիլ), Թիւ 8 (16 Ապրիլ), Թիւ 9 (1 Մայիս), Թիւ 10 (16 Մայիս), Թիւ 11 (1 Յունիս), Թիւ 12 (16 Յունիս), Թիւ 13 (1 Յուլիս), Թիւ 14 (16 Յուլիս), Թիւ 15 (1 Օգոստոս), Թիւ 16 (16 Օգոստոս), Թիւ 17 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 18 (16 Սեպտեմբեր), Թիւ 19 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 20 (16 Հոկտեմբեր), Թիւ 21 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 22 (16 Նոյեմբեր), Թիւ 23 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 24 (16 Դեկտեմբեր)

1877 Նոր Շար, Ա Շրջան Թիւ 1 (1 Յունիս), Թիւ 2 (16 Յունիս), Թիւ 3 (1 Յուլիս), Թիւ 4 (16 Յուլիս), Թիւ 5 (1 Օգոստոս), Թիւ 6 (16 Օգոստոս), Թիւ 7 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (16 Սեպտեմբեր), Թիւ 9 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 12 (16 Նոյեմբեր), Թիւ 13 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 14 (16 Դեկտեմբեր), Թիւ 15 (31 Դեկտեմբեր)

1878 Նոր Շար, Ա Շրջան Թիւ 16 (16 Յունուար), Թիւ 17 (1 Փետրվար), Թիւ 18 (2 Մայիս), Թիւ 19 (9 Մայիս), Թիւ 20 (16 Մայիս), Թիւ 21 (21 Մայիս), Թիւ 22 (6 Յունիս), Թիւ 23 (21 Յունիս), Թիւ 24 (30 Յունիս)Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1876-1878--Պարբերականներ
տպ. "Արամեան"
տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ."


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր