ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԹԵՐԹ ։ ԱՄՍԱԳԻՐ /

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԹԵՐԹ ։ ԱՄՍԱԳԻՐ / ՏԷՐ և ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ-ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ. - Թիֆլիս ։ Типографiя Ивана Мартиросiанца, 1878-1879. - 64 երես ; 22 x 14 սմ. - 1878-1879.

1878 Թիւ 1. Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Նուէր խմբագրէն Վիէննայի Մխիթարեան Մատինադարանին Տփխիս 1890 Սեպտ․"

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1878, 1879 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 818 L II-5։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են՝

1878 Առաջին տարի Թիւ 1 (Յուլիս), Թիւ 2 (Օգոստոս), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Հոկտեմբեր), Թիւ 5 (Նոյեմբեր), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր)

1879 Առաջին տարի Թիւ 7 (Յունվար), Թիւ 8 (Փետրվար), Թիւ 9 (Մարտ), Թիւ 10 (Ապրիլ), Թիւ 11 (Մայիս), Թիւ 12 (Յունիս)Կրթութիւն--XIX դ--1878-1879--Պարբերականներ
Ընծայագիր
տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի"


Թպիլիսի
Վրաստան
Եւրոպա


Ամսագիր