ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ : ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ /

ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ : ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ / МАЯКЪ АРМЕНИИ = PHARE D'ARMÉNIE Խմբագիր Պատասխանատու՝ Խաչատուր Խաչենեանց; Հրատարակիչ՝ Զարմայր Մսերեանց, Սոփիա Մսերեանց. - Ի Մոսկուա : տպ. "Imprimerie A. A. Gatzouk", 1879-1881. - 36 երես, ապայ 48 երես, ապայ 24 երես ; 22 x 32 սմ. - 1879-1881.

1879, Տետր Ա․ ԱԶԴ "ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ վերնագրով ներկայ հանդէսը՝ շարունակութիւն է Փարոս խմբագրի, որ սկսաւ հրատարակուիլ 'ի 1872 թուականին և որ ունեցաւ մինչև ցայժմ 5 տետր․․․։"
1881 ՏԵՏՐ Զ․ "ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ պատկերազարդ հանդիսի հրատարակութիւնը, նորա գլխաւոր աշխատակցի հիւանդութեան պատճառաւ, այս տետրովս դադարում է և աւելի հրատարակուելու չէ։"

1880 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Ա․ Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Նուէր Զարմայրայ Մսերեանից։ Ի 4/16 1880։ Ի Մոսկուա։"

Աղբիւրներ․
 • Արշարունի Ա. Մոսկվայի հայ մամուլը, Ե., 1971, էջ 138-146

  1879 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Ա․, ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ, Տարեկան։
  1880 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Ա․, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ՎԵՑԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային Գիտելեաց․ Տարեկան։
  1880 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Բ․, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ՎԵՑԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային Գիտելեաց․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Ա․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Բ․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Գ․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Դ․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Ե․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․
  1881 ԱՄԻ, ՏԵՏՐ Զ․, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ։ ՓԱՐՈՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Պատմական, Բանասիրական եւ Ազգային․


  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1879-1881 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 429 L III-3։


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են.

  1879 Առաջին տարի Տետր Ա

  1880 Երկրորդ տարի Տետր Ա (Յունուար-Յունիս), Տետր Բ (Յուլիս-Դեկտեմբեր)

  1881 Երրորդ տարի Տետր Ա (Յունուար-Փետրուար), Տետր Բ (Մարտ-Ապրիլ), Տետր Գ (Մայիս-Յունիս), Տետր Դ (Յուլիս-Օգոստոս), Տետր Ե (Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր), Տետր Զ (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)  Շարունակած է «Փարոս»-ին (1872-1876թթ.):


  Գրական մամուլ --XIX դ--1879-1881--Պարբերականներ
  Ընծայագիր
  տպ. "Imprimerie A. A. Gatzouk"


  Մոսկուա
  Ռուսաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր