ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԵԳԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ /

ԱՐԵԳԱԿ : ՀԱՆԴԷՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ / ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ՝ Ա․ Յ․ ԶԱՏԷԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Մ. Յ. ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ. - Կ. Պօլիս : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսեփայ Գավաֆեան․ 1880. - 8 երես 28․4 x 20 սմ․ - 1880.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

1880 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են.

1880 Հատոր Ա Թիւ 3 (31 Մայիս), Թիւ 4 (7 Յունիս)


Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1880--Պարբերականներ
տպ. "Յ. Գավաֆեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր