ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՄԷՏԷՕՐԱ ։ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ :

ՄԷՏԷՕՐԱ ։ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ : Հրատարակիչ՝ Գրիգոր Մսերեան. - Իզմիր ։ Հրատարակութիւն Գ. Մսերեան, Տպագրութիւն Պ․ Վարդովեան, 1880-1881. - 218, 274, 240 երես ; 25 x 16,5 սմ. - 1880-1881.

«... «Մետեօրա» - ն առայժմ լոկ հավաքածո մ'է գիտական, ազգային և գրական գործերու ու թարգմանություններու, հետևաբար իր էջերը բաց են ամեն գրիչներու համար, որոնք ազգին և հայրենյաց կուզեն նվիրվիլ»(Երկու խոսք սոյն հրատարակութեան առթիվ, Մէտէօրա, 1880, # 1)։

Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Արժանապատիվ Հ․ Գրիգորիս վ․ Գալէմքեարեանին հրատարակիչ խմբագրի կողմից"

Աղբիւրներ․
 • Հակոբյան Մ. «Մետեորա» պարբերականը, Պատմաբանասիրական հանդես, 1961, # 2, էջ 160-168


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1880, 1881 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 811 L II-5։


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
  առկայ են:

  1880 Հատոր Ա.

  1881 Հատոր Բ.

  1881 Հատոր Գ.


  Գրական մամուլ--XIX դ--1880-1881--Պարբերականներ
  Ընծայագիր
  տպ. "Պ․ Վարդովեան"․


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր