ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԹԵՐԹ : Միամսեայ հանդէս : Նուէր ազգին /

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԹԵՐԹ : Միամսեայ հանդէս : Նուէր ազգին / Խմբագիր-հրատարակիչ` բժիշկ Լեւոն Տիգրանեանց. - Երեւան : ТИПОГРАФIЯ ГАЗЕТЫ "ПСАКЪ", ԷՄԻՆ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ 1881-1884. - 32 երես : աղյս. ; 25 x 17 սմ. - 1881-1884.

Աղբիւրներ․
 • Նազարյան Ս. Երևանի պարբերական մամուլը (1880-1917), Ե., 1986, էջ 49-72

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1881-1883 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2366 L XI-5։
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
  1881 Առաջին տարի Թիւ 1 (Յուլիս), Թիւ 2 (Օգոստոս), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Հոկտեմբեր), Թիւ 5 (Նոյեմբեր), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր):
  1882 Երկրորդ տարի Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 և 3 (Փետրվար-Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս):
  1883 Երրորդ տարի Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 4 և 5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 և 7 (Յունիս-Յուլիս), Թիւ 8 և 9 (Օգոստոս-Սեպտեմբեր), Թիւ 10 և 11 (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Բովանդակութիւն, Յայտարարութիւն բաժանորդներին:


  Առողջապահութիւն, բժշկութիւն--XIX դ--1881-1884.--Պարբերականներ
  տպ. "Типографiя газеты Псакъ"
  տպ. "Էմին Տէր Գրիգորեանցի"


  Երեւան
  Հայաստան


  Ամսագիր