ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՎԱՐԺԱՐԱՆ : Մանկավարժական ամսագիր /

ՎԱՐԺԱՐԱՆ : Մանկավարժական ամսագիր / Խմբագիր - Հրատարակող՝ Նիկողայոս Խոսրովեան. - Թիֆլիս : ՄՈՎ. ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ԵՒ ԸՆԿ. ՏՊԱՐԱՆ, ՏՊԱՐԱՆ ՄՈՎՍԻՍԻ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ․ 1882-1884. - 48 երես ; (ամենամսեայ) 25 x 16 սմ. - 1882-1884.

Ունեցած է "Մանկական բաժին" Յաւելուած, 16 երես։ Լոյս տեսած է 10 թիւ։

1884 Թիւ 7-10։ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ։ "Գնա՛ մեռի՛ր, - արի՛ սիրեմ։ Ներկայ № ով բոլորվում է «Վարժարանի» գոյութեան երկամեայ տարեշրջանը և ընդ նմին իսպառ դադարում՝ նորա հրատարակութիւնը։ Յընթացս այս երկու տարուայ խմբագրութիւնս ամենայն ճիգ և աշխատանք գործ դրեց արդեամբ ծառայեցնելու «Վարժարանը» հայ դպրոցական գործին։ Բայց նորան էլ իւր նախորդների պէս, վիճակւած չէր յարատև գոյութիւն ունենալ։"

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1882, 1883 (1882 Թիւ 1-5, 1883, Ա․ Տարի, Թիւ 6-10) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 826 L II-5։
1883, 1884 (1883, Բ․ Տարի, Թիւ 1-2, 1884, Բ․ Տարի Թիւ 3-10) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1087 L IV-6։
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
1882 Առաջին տարի. Թիւ 1 և 2 (Օգոստոս-Սեպտեմբեր), Թիւ 3 (Հոկտեմբեր), Մանկական բաժին Թիւ 3, (Հոկտեմբեր), Թիւ 4 (Նոյեմբեր), Մանկական բաժին Թիւ 4 (Նոյեմբեր), Թիւ 5 (Դեկտեմբեր), Մանկական բաժին Թիւ 5 (Դեկտեմբեր)
1883 Առաջին տարի. Թիւ 6 (Յունուար), Մանկական բաժին Թիւ 6 (Յունուար), Թիւ 7 (Փետրուար), Մանկական բաժին Թիւ 7 (Փետրուար), Թիւ 8 (Մարտ), Մանկական բաժին Թիւ 8 (Մարտ), Թիւ 9 (Ապրիլ), Մանկական բաժին Թիւ 9 (Ապրիլ), Թիւ 10 (Մայիս), Մանկական բաժին Թիւ 10 (Մայիս)
1883 Բ տարի. Թիւ 1 (Օգոստոս), Թիւ 2 (Սեպտեմբեր)
1884 Բ տարի. Թիւ 3 (Փետրուար), Թիւ 4 և 5 (Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 6 (Մայիս), Թիւ 7, 8, 9 և 10 (Յունիս-Յուլիս-Օգոստոս-Սեպտեմբեր)


Կրթութիւն--XIX դ--1882-1884--Պարբերականներ
տպ. "Մով․ Վարդանեանի եւ Ընկ․"
տպ. "Մովսիսի Վարդանեան"


Թպիլիսի
Վրաստան
Եւրոպա


Ամսագիր