ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳՈՐԾ : ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՄՍԱԳԻՐ /

ԳՈՐԾ : ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՄՍԱԳԻՐ / Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Սիմէոն Հախումեանց. - Թիֆլիս : Տպարան Մ. Վարդանեան եւ ընկ., Խմբագրութիւն "ԳՈՐԾ" ամսագրի, Շուշի 1882-1884. - 98 երես ; 25 x 16 սմ.

1882 Թիւ 1․ ԽՄԲԱԳՐՒԹԻՒՆԻՑ "Գործը տպագրվում է Տփխիսում Պ․ Վարդանեանցի և ընկ․ տպարանում։ Շուշուայ տպարանի անկատարութեան պատճառով և այսպէս կշարունակուի մինչև խմբագրութեան սեպհական տպարան ունենալը։"
1883 Թիւ 1․ Ծանոթ․ - «Գործի» գրաքննութիւնը կառավարութեան հրամանաւ տեղափոխուած է Թիֆլիս, ուստի մենք Թիֆլիսում ենք հրատարակում։

1884. Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Նուէր Վիէնայի Մխիթարեան Հայոց Միաբանութեան գրադարանին։"

Աղբիւրներ․
 • Ավագյան Ս. Ղարաբաղի մամուլի պատմություն, Ե., 1989, էջ 78-103

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1882, 1883, 1884 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 812 L II-5։  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
  առկայ են:

  1882, Առաջին տարի Թիւ 1 (Մարտ)

  1883, Երկրորդ տարի Թիւ 1 (Ապրել)

  1884, Չորրորդ տարի Թիւ 1 (Ապրել)


  Գրական մամուլ--XIX դ--1882-1884--Պարբերականներ
  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1882-1884--Պարբերականներ
  Ընծայագիր
  տպ. "Մով․ Վարդանեանի եւ Ընկ․"


  Շուշի
  Արցախ
  Ասիա
  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա

  Շարժ արտաքին (Շուշի -> Թպիլիսի)


  Ամսագիր