ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ : Պատկերազարդ ամսաթերթ = La science : Revue scientifique illustrée :

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ : Պատկերազարդ ամսաթերթ = La science : Revue scientifique illustrée : Kidouthioun : Տնօրէն՝ Մ. Նալբանդեան; Հրատ.՝ Լօզանի Հայկազեան վարժարանին. - Լօզան : Հայկազեան տպարան, 1904-1905. Փարիզ : տպ. Ներսեսեանի, 1908-1909 . - 24, 32 երես; 23 x 14 սմ.

1904 Առաջին Տարի։ Թիւ 1, 2, 3։ Լօզան, Հայկազեան տպագրութիւն։
1905 Առաջին Տարի։ Թիւ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12։ Լօզան, Հայկազեան տպագրութիւն։
1908 Երկրորդ Տարի։ Թիւ 1, 2։ Լօզան, Հայկազեան տպագրութիւն։
1909 Երկրորդ Տարի։ Թիւ 3, 4։ Լօզան, Հայկազեան տպագրութիւն։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1904 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1068 L III-6, "Բիւրակն" հանդեսի 1906 թուականի հետ։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են:


1904, Առաջին տարի Թիւ 1 (31 Օգոստոս)


Գիտական մամուլ--XX դ--1904-1905--1908-1909--Պարբերականներ
տպ. "Հայկազեան"


Լօզան
Զուիցերիա
Եւրոպա


Ամսագիր