ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՂԲԻՒՐ : Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար :

ԱՂԲԻՒՐ : Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար : Խմբ.-հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեանց. - Թիֆլիս : ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ, Տպարան "Արօր" Տ․ Նազարեանցի, Տպարան Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․, Արագատիպ Տպարան Մ․ Մարտիրոսեանի եւ Ընկ․, Տպարան Եղբ․ Թաւարակիլաձէ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", Տպարան "Էպոխա", Տպարան Օր․ Ն․ Աղանեան, Տպարան "Պրօգրէս", Տպարան "Կուլտուրա", тип. "ЭКОНОМIЯ", Տպարան "Հրատապ", 1883-1918. - 48 երես : նկ., նոտա ; 23 x 15սմ. - # 1 (հունվ. 1883)-# 2/3 (փետր./մարտ 1918).

1908 Թիւ 10-11։ Առաջին երեսին առկայ է Լև Տօլստօյի ինքնաձեռագիրը "Тиграну Яковлевичу Назарьяну. Левь Толстой. 1908, 25 Августа"։

Աղբիւրներ․
 • Մատենագիտություն «Աղբյուր» ամսագրի (1883-1918) / Կազմ.` Ֆ. Ս. Խաչատրյան; խմբ.` Հ. Դ.Դանիելյան, Ե., 1987, 216 էջ
 • Հակոբյան Մ. «Աղբյուր» ամսագիրը:(Ընդհանուր ակնարկ), ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր. Հասարակական գիտություններ, 1959, # 2, էջ 65-76
 • «Աղբիւրի» 25 ամեակը, "Արարատ։ Ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական եւ բարոյական գիտելեաց", 1908, # ԺԲ, էջ 1141-1143

  1883 Առաջին Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1884 Երկրորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1885 Երրորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1886 Չորրորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1887 Հինգերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1887 Հինգերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 24 երես․
  1888 Վեցերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1888 ԱՂԲԻՒՐ ։ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 24 երես․
  1889 Եօթներորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 48 երես․
  1889 ԱՂԲԻՒՐ ։ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. 24 երես․
  1890 Ութերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, Տպարան "Արօր" Տ․ Նազարեանցի. 48 երես․
  1891 Իններորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Միամսեայ պատկերազարդ հրատարակութիւն երեխաների եւ դաստիարակների համար, Տպարան "Արօր" Տ․ Նազարեանցի. 48 երես․
  1892 Տասներորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, Տպարան "Արօր" Տ․ Նազարեանցի. 48 երես․
  1893 Տասնեւմէկերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, Տպարան Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․, 48 երես․
  1894 Տասնեւերկուերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, Արագատիպ Տպարան Մ․ Մարտիրոսեանի եւ Ընկ․, 48 երես․ 1895 Տասնեւերեքերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, Տպարան Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․, 48 երես․
  1896 Տասնեւչորսերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1897 XV Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1898 XVI Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1899 XVII Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1900 XVIII Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1901 XIX Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1902 XX Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ․ 48 երես․
  1903 XXI Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ մանկական ամսագիր եւ Յաւելւածով դաստիարակների համար, Տպարան Եղբ․ Թաւարակիլաձէ․ 48 երես․
  1904 XXII Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների, ծնողների եւ դաստիարակների համար, Տպարան "Հերմէս"․ 48 երես․
  1905 XXIII Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Հերմէս"․ 34 երես․
  1906 Քսանչորսերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Հերմէս"․ 34 երես․
  1907 Քսանհինգերորդ Յօբելեանական Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Էպոխա"․, ապայ Տպարան Օր․ Ն․ Աղանեան․ 34 երես․
  1908 XXVI Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Էպոխա"․, ապայ Տպարան Օր․ Ն․ Աղանեան․ 16 երես․
  1909 Քսանեօթերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Պրօգրէս"․ 16 երես․
  1910 Քսանութերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Կուլտուրա"․ 32 երես․
  1911 Քսանիններորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան Էլեքտրաշարժ Օր․ Ն․ Աղանեան․ 32 երես․
  1912 XXX Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ ։ Պատկերազարդ ամսագիր մանուկների եւ պատանիների համար, Տպարան "Հերմէս"․ 48 երես․
  1913 Երեսունմէկերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ, Տպարան "Հերմէս"․ 36 երես․
  1914 Երեսուներկուերրորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ, Տպարան "Հերմէս"․ 36 երես․
  1915 Երեսունուերեքերորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ, Տպարան Ն․ Աղանեան․ 36 երես․
  1916 Երեսունուչորրորդ Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ, тип. "ЭКОНОМIЯ"․ 36 երես․
  1917 XXXV Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ : Մանուկների, Պատանիների, Ծնողների եւ Դաստիարակների համար պատկերազարդ ամսագիր, Տպարան-Դպրոց "Հրատապ"․ 24 երես․
  1918 XXXVI Տարի։ ԱՂԲԻՒՐ : Մանուկների եւ Պատանիների համար պատկերազարդ ամսագիր, Տպարան-Դպրոց "Հրատապ"․ 24 երես․

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

  1887-1889 թթ. առկայ է Երկրորդ բաժին (առանձին էջագրութեամբ)։
  1908թ.-ին «Աղբիւր»- ի հրատ. 25-ամեակի կապակցությեամբ հանդէսը հրատարակել է «Աղբյուրի ակունքը: 1883-1908 XXV» գրքոյկը՝ 1908 պր. 1-3 («Աղբիւր»-ի աշխատակիցներ, կենսագրականներ, դիմանկարներ)։
  1909 մինչեւ 1915-ի Թիւ 3-ը «Աղբիւր»-ի մէջ շարունակական էջագրութեամբ տպուել է «Մանկական աշխարհ» պատկերազարդ ամսաթերթը / Խմբ.-հրատարակիչ՝ Ամբիկ։ Աշակերտ Բ․ դասաարանի Թիֆլիսի 4-րդ գիմնազիայի։

  "ԱՂԲԻՒՐ-ՏԱՐԱԶԻ" ունեցած է ՅԱՒԵԼՈՒԱԾՆԵՐ։
  1891թ․ Յաւելուած. Ծնողների եւ դաստիարակների համար: ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ։
  1892 թ․ ՅԻՍՈՒՍԵԱՆ ԳԱԼԼԷՐԵՅ։ XI պրէմիա։
  1892 թ․ ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ԿԱՐԱՍԻՔ ԵՒ ՁԵՌԱԳՈՐԾՆԵՐ։ XII պրէմիա։
  1892 թ․ պրէմիաներից։ ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ՏԻՊԱՐՆԵՐ։ (NN 46-62):
  1892 թ․ պրէմիաներից։ ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐ ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ եւ ԱՆԴՐԿԱՍՊԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻՑ։
  1898 թ․ ԱՂԲԻՒՐԻ ԱԼԲՕՄ։ Համար 2
  1908 թ․ ԱՂԲԻՒՐԻ ԱԿՈՒՆՔԸ։ ԱՌԱՋԻՆ ՊՐԱԿ։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1883 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-366։
  1884 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-367։
  1885 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-368։
  1886 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-369։
  1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-370։
  1887 "ԱՂԲԻՒՐ ։ Երկրորդ Բաժին"․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-390։
  1888 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-371։
  1888 "ԱՂԲԻՒՐ ։ Երկրորդ Բաժին"․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-391։
  1889 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-372։
  1889 "ԱՂԲԻՒՐ ։ Երկրորդ Բաժին"․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-392։
  1890 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-373։
  1891, 1892 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-374։
  1893 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-388։
  1894 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-389։
  1895, 1896 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-375։
  1897, 1898 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-376։
  1899, 1900 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-379։
  1901 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-378։
  1902, 1903 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-377։
  1904 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-380։
  1905, 1906, 1907 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-404։
  1908 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-201։
  1909 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-405։
  1910, 1911 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-398։
  1912 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-406։
  1913 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-397։
  1914, 1915 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-396։
  1917 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-419։

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
  1883 Առաջին տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1884 Երկրորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1885 Երրորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1886 Չորրորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 1 (Յաւելուած), Համար 2 (Փետրուար), Համար 2 (Յաւելուած), Համար 3 (Մարտ), Համար 3 (Յաւելուած), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1886 Հինգերորդ տարի, Երկրորդ բաժին Համար XI, Համար XII
  1887 Հինգերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1887 Հինգերորդ Տարի, Երկրորդ բաժին Համար I, Համար II, Համար III, Համար IV, Համար V եւ VI, Համար VIII եւ IX, Համար X, Համար XI, Համար XII
  1888 Վեցերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 1 (Յաւելուած), Համար 2 (Փետրուար), Համար 2 (Յաւելուած), Համար 3 (Մարտ), Համար 3 (Յաւելուած), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1888 Վեցերորդ տարի, Երկրորդ բաժին Համար I, Համար II, Համար III, Համար IV, Համար V եւ VI, Համար VIII եւ IX, Համար X, Համար XI, Համար XII
  1889 Եօթներորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1889 Եօթներորդ տարի, Երկրորդ բաժինՀամար I, Համար II, Համար IV, Համար V եւ VI, Համար VIII եւ IX, Համար XI, Համար XII
  1890 Ութերորդ տարիՀամար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1890 Ութերորդ տարի, Երկրորդ բաժին Համար I
  1891 Իններորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Յաւելուած. Ծնողների եւ դաստիարակների համար, Հատոր առաջին, Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1892 Տասներորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 եւ 5 (Ապրիլ/Մայիս), Համար 6 եւ 7 (Յունիս/Յուլիս), Համար 8 (Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1893 Տասնեւմէկերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1894 Տասնեւերկուերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1895 Տասնեւերեքերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 4 եւ 5 (Ապրիլ/Մայիս), Համար 6 եւ 7 (Յունիս/Յուլիս), Համար 8 (Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1896 Տասնեւչորսերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1897 XV տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1898 XVI տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1899 XVII տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 եւ 5 (Ապրիլ/Մայիս), Համար 6 (Յունիս), Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1900 XVIII տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1901 XIX տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 եւ 11 (Հոկտեմբեր/Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1902 XX տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1903 XXI տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1904 XXII տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 (Մայիս), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1905 XXIII տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս)
  1906 Քսանչորսերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար)
  1907 Քսանհինգերորդ Յօբելեանական տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 եւ 11 (Հոկտեմբեր/Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1908 XXVI տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր), Յաւելուած, Աղբււրի ակունքը: Առաջին պրակ
  1909 Քսանեօթերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս),Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր), Յաւելուած
  1910 Քսանութերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս),Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1911 Քսանիններորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս),Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1912 XXX տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 (Յուլիս), Համար 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1913 Երեսունմէկերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս),Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր), Համար 11 (Նոյեմբեր), Համար 12 (Դեկտեմբեր)
  1914 Երեսուներկուերրորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 եւ 5 (Ապրիլ/Մայիս)
  1915 Երեսունուերեքերորդ տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար)
  1917 XXXV տարի Համար 1 (Յունուար), Համար 2 (Փետրուար), Համար 3 (Մարտ), Համար 4 (Ապրիլ), Համար 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Համար 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Համար 9 (Սեպտեմբեր), Համար 10 (Հոկտեմբեր)  Մանկապատանեկան մամուլ--XIX-XX դդ--1883-1918--Պարբերականներ
  տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի"
  տպ. "Արօր Տ․ Նազարեանցի"
  տպ. "Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․"
  տպ. "Մնացական Մարտիրոսեանցի և Ընկ․"
  տպ. "Եղբ․ Թաւարակիլաձէ"
  տպ. "Հերմէս"
  տպ. "Էպոխա"
  տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի"
  տպ. "Պրօգրէս"
  տպ. "Կուլտուրա"
  տպ. "Электропечатная ЭКОНОМIЯ"
  տպ. "Հրատապ"
  Ընծայագիր


  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր