ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԵՂԱՓՆՋԻԿ : Ամսօրեայ պատկերազարդ հանդէս /

ԳԵՂԱՓՆՋԻԿ : Ամսօրեայ պատկերազարդ հանդէս / Խմբ.-hրատարակիչ` Տիգրան Նազարեան. - Թիֆլիս : Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, Ելէքտրաշարժ տպարան օր․ Ն․ Գ․ ԱՂԱՆԵԱՆԻ, 1907. - 16 երես : նկ. ; 25 x 35 սմ. - 1907.

Թիւ 1։ Տպարան Հերմէս։
Թիւ 2, 3-4։ Ելէքտրաշարժ տպարան օր․ Ն․ Գ․ ԱՂԱՆԵԱՆԻ․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1907 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2307 L XI-5։Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են:

1907, Առաջին տարի. Թիւ 1 (Յունւար)

1907, Առաջին տարի. Թիւ 2 (Փետրւար)

1907, Առաջին տարի. Թիւ 3-4 (Մարտ-Ապրիլ)Գրական մամուլ--XX դ--1907--Պարբերականներ
տպ. "Հերմէս"
տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի"


Թպիլիսի
Վրաստան
Եւրոպա


Ամսագիր