ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ :

ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ : Խմբ.՝ Ի. Տէրենց; Տնօրէն եւ տէր՝ Արամ Աշճեան. - Կ. Պոլիս, ՏՊԱԳՐԵԱԼ ՀՐԱՄԱՆՒ ՄԷԱՐԻՖԻ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՇՃԵԱՆ, 1883-1888. - 8 երես ; 27 x 19 սմ. - 1883-1888.

1883 Ա․ Տարի, Ա․ Շրջան ։ Թիւ 1-2․ ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ 8 երես․
1884 Ա․ Տարի, Ա․ Շրջան ։ Թիւ 3-15․ ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ 8 երես․
1885 Ա․ Տարի, Ա․ Շրջան ։ Թիւ 16․ ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ 8 երես․
1888 Ա․ Տարի, Ա․ Շրջան ։ Թիւ 17-18․ ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԶԱՒԵՇՏԱԿԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ ԱՐԱՄ ԱՇՃԵԱՆ․ 16 երես․
1888 Ա․ Տարի, Ա․ Շրջան ։ Թիւ 19-21․ ԼԱՊՏԵՐ ԴԻՈԳԻՆԵԱՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ ՏՊԱԳՐ․ ԱՐԱՄ ԱՇՃԵԱՆ․ 16 երես․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն, հայագիր թրքերէն

1883-1888 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 586 L I-4։


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են:

1883 Ա տարի, Ա շրջան. Թիւ 1 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 2 (Դեկտեմբեր 7)

1884 Ա տարի, Ա շրջան. Թիւ 3 (Յուլիս 21), Թիւ 4 (Յուլիս 26), Թիւ 5 (Յուլիս 28), Թիւ 6 (Օգոստոս 3), Թիւ 7 (Օգոստոս 7), Թիւ 8 (Օգոստոս 10), Թիւ 9 (Օգոստոս 13), Թիւ 10 (Օգոստոս 18), Թիւ 11 (Օգոստոս 12), Թիւ 12 (Օգոստոս 25), Թիւ 13 (Օգոստոս 29), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 7)

1885 Ա տարի, Ա շրջան. Թիւ 16 (Յունվար 1)

1888 Ա տարի, Ա շրջան. Թիւ 17 (Մարտ 26), Թիւ 17 (Մարտ 26), Թիւ 19 (Ապրիլ 9), Թիւ 20 (Ապրիլ 16), Թիւ 21 (Ապրիլ 23)Երգիծահումորային մամուլ--XIX դ--1883-1888--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1883-1888--Պարբերականներ
տպ. "Ա. Աշճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր