ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԸՆՏԱՆԻՔ ։ Հանդէս կիսամսեայ բարոյական, տնտեսական եւ այլ պիտանի գիտելեաց /

ԸՆՏԱՆԻՔ ։ Հանդէս կիսամսեայ բարոյական, տնտեսական եւ այլ պիտանի գիտելեաց / Խմբ.՝ Սիմոն Գաբամաճեան; Հրատարակեաց՝ Արամ Աշճեան. - ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄ Մ․ ԱՇՃԵԱՆ, ՏՊԱԳՐԵԱԼ ՀՐԱՄԱՆՒ ՄԷԱՐԻՖԻ, 1883-1886. - 16 երես ; 26 x 18 սմ. - 1883-1886.

1883 Ա․ Տարի ։ Թիւ 1-7․
1884 Ա․ Տարի ։ Թիւ 8-24․
1884 Բ․ Տարի ։ Թիւ 1-5․
1885 Բ․ Տարի ։ Թիւ 6-11․
1886 Բ․ Տարի, Բ․ Շրջան ։ Թիւ 12-14․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1883, 1884 թիւերը՝ 1883 Թիւ 1-7, 1884, Ա․ Տարի Թիւ 8-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 896 L IV-4։
1884, 1885, 1886 թիւերը՝ 1884, Բ․ Տարի Թիւ 1-5, 1885 Թիւ 6-11, 1886 Թիւ 12-14 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 0897 L IV-4։
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
1883 Ա տարի Թիւ 1 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 15), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 5 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 15)
1884 Ա տարի Թիւ 1 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 15), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 5 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 15)
1884 Բ տարի Թիւ 1 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 3 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 4 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 5 (Դեկտեմբեր 15)
1885 Բ տարի Թիւ 6 (Յունվար 1), Թիւ 7 (Յունվար 15), Թիւ 8 (Փետրուար 1), Թիւ 9 (Փետրուար 15), Թիւ 10 (Մարտ 1), Թիւ 11 (Մարտ 15)
1885 Բ տարի, Բ շրջան Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 13 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 14 (Յունվար 1)


Կրթութիւն--XIX դ--1883-1884--Պարբերականներ
տպ. "Ա. Աշճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր