ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր /

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր / Խմբագրօղ-Հրատարակօղ՝ ԽՈՐԷՆ Ծ․ ՎԱՐԴ․ ՍՏԵՓԱՆԷ, Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Ն․ ԽՈՍՐՈՎԵԱ․ - Թիֆլիս ։ Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի տպարան, 1884, 1886 Ախալցխայ : Մկրտիչ Ղալամքարեանի տպարան, 1885 Ս.Պետերբուրգ : Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի տպարան, 1887. - 64 երես ; Իւրաքանչիւր տետրը 2 թերթ։ Տարին 10 տետր, ապայ՝ Իւրաքանչիւր տետրը 2 թերթ։ Երկու ամիս 1 տետր։ 17 x 11 սմ. - 1884-1887.

1885 Թիւ 4։ Մանկավարժանոցի Յաւելուած․ Մանկական Թատրօն "ՄԻ ԿՈՂՈՎ ԵԼԱԿ"։


1887 Թիւ 1, վերջին երեսին կայ գրութիւն "Այս համարը թողնուած է ամսագրի հրատարակութեան սոսկ իրւունքը վերապահիլու համար։ Կանոնաւորապէս դեռ յայտնի չէ ե՞րբ, ո՞ր ամսից կսկսւի հրատարակուիլ։ Ս․ Գ․"։

Աղբիւրներ․
 • Մաղալյան Վ. Հայ տեղական մամուլը և գրատպությունը Վրաստանում, Ե., 2012, էջ 121-125

  1884 Առաջին Տարի։ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. Թիֆլիս, 64 երես․
  Տարին 10 տետր։
  1885 Բ․ Տարի։ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր, ՄԿՐՏԻՉ ՂԱԼԱՄՔԱՐԵԱՆԻ ՏՊԱՐԱՆ. Ախալցխայ, 64 երես․ Երկու ամիս 1 տետր։
  1886 Գ․ Տարի։ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական ամսագիր, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՑԻ ՏՊԱՐԱՆ. Թիֆլիս, 64 երես․ Երկու ամիս 1 տետր։
  1887 Չորրորդ Տարի։ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՆՈՑ ։ Մանկավարժական եւ Գրական ամսագիր, Ի․ Ն․ ՍԿՈՐՈԽՈԴՈՎԻ ՏՊԱՐԱՆ. Ս․ Պետերբուրգ, 40 երես․

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1884-1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 1153 L V--6։
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:

  1884 Առաջին տարի. Թիւ 1 (Մարտ), Թիւ 2 (Ապրիլ), Թիւ 3 (Մայիս), Թիւ 4 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Սեպ. և Հոկ.), Թիւ 9-10 (Նոյ և Դեկ.)
  1885 Բ տարի. Թիւ 1 (Յունվ.-Փետր.), Թիւ 2 (Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 3 (Մայիս-Յունիս), Թիւ 4 (Յաւելուած), Թիւ 5 (Նոյեմբ.-Դեկտ.)
  1886 Գ տարի. Թիւ 1 (Յունվ.-Փետր.)
  1887 Չորրորդ տարի. Թիւ 1 (Մարտ)


  Կրթութիւն--XIX դ--1884-1887--Պարբերականներ
  տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի"
  տպ. "Մկրտիչ Ղալամքարեանի"
  տպ. "Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի"


  Թպիլիսի
  Ախալցխա
  Վրաստան
  Սանկտ Պետերբուրգ
  Ռուսաստան
  Եւրոպա

  Շարժ ներքին (Թպիլիսի -> Ախալցխա) Շարժ ներքին (Ախալցխա -> Թպիլիսի) Շարժ արտաքին (Թպիլիսի -> Սանկտ Պետերբուրգ)


  Ամսագիր