ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ /

ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յ․ Յ․ ՊԱՐՈՆԵԱՆ. Տնօրէն-գործակալ ՆՇԱՆ Կ․ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ․ - Կ. Պոլիս : Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Տպագր. Մանուէլ Արթիտի, Տպագր. Յովսեփայ Գավաֆեան, Ադրիանուպոլիս : Տպագրութիւն Ղ․ Ք․ Փափազեան, - 32 երես ; 23 x 15 սմ. - 1884-1888.

1885 Ապրիլ - 1886 Յուլիս չի հրատարակուած՝ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ, 1886 ՕԳՈՍՏՈՍ:

1884 Ա․ ՇՐՋԱՆ. ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՄԱՅԻՍ․
1884 Ա․ ՇՐՋԱՆ. ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագրութիւն Ղ․ քհ․ Փափազեան, Ադրիանուպոլիս, ՅՈՒՆԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ․
1885 Բ․ ՇՐՋԱՆ. ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագրութիւն Ղեւոնդ քհ․ Փափազեան, Ադրիանուպոլիս, ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՄԱՐՏ․
1886 Գ․ ՇՐՋԱՆ. ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՕԳՈՍՏՈՍ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ․
1887 Գ. ՇՐՋԱՆ. ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՅՈՒԼԻՍ․
1887 Դ. ՇՐՋԱՆ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Մանուէլ Արթիտի, Կ․ Պոլիս, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ․
1887 Դ. ՇՐՋԱՆ․ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ․
1888 ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՅՈՒԼԻՍ․
1888 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍԵԱՅ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Կ․ Պոլիս, ՕԳՈՍՏՈՍ․
1888 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՏԱՍՆՕՐԵԱՅ, Տպագր. ՅՈՎՍԵՓԱՅ ԳԱՎԱՖԵԱՆ, Կ․ Պոլիս, ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ․
1888 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ ԽԻԿԱՐ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ, Տպագր. ՅՈՎՍԵՓԱՅ ԳԱՎԱՖԵԱՆ, Կ․ Պոլիս, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, Թիւ 40․
1888 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ ԽԻԿԱՐ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ, Տպագր. ՅՈՎՍԵՓԱՅ ԳԱՎԱՖԵԱՆ, Կ․ Պոլիս, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, Թիւ 41․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1884-1888 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 1026 L II-5։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են: 1884 Ա շրջան. Յունուար-Սեպտեմբեր, Յայտարարութիւն
1885 Բ շրջան. Յունուար-Մարտ
1886 Գ շրջան. Օգոստոս-Դեկտեմբեր
1887 Գ շրջան. Յունվար-Յուլիս
1887 Դ շրջան. Օգոստոս-Դեկտեմբեր
1888 Դ շրջան. Յունվար-Յուլիս
1888 Ե շրջան. Օգոստոս, Սեպտեմբեր 30, Հոկտեմբեր 10, Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 26), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 29)Երգիծահումորային մամուլ--XIX դ--1884-1888--Պարբերականներ
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
տպ. "Ղեւոնդ քհ․ Փափազեան"
տպ. "Մանուէլ Արթիտի"
տպ. "Յ. Գավաֆեան"


Իսթամպուլ
Ատրիանապոլիս
Թուրքիա
Եւրոպա

Շարժ ներքին (Կոստանդնուպօլիս -> Ադրիանուպոլիս) Շարժ ներքին (Ադրիանուպոլիս -> Կոստանդնուպօլիս)


Ամսագիր