ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ : ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄՍԵԱՅ /

ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ : ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄՍԵԱՅ / Տնօրէն-Խմբագրապետ՝ Ն. ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ (Չատրճեան). Քարտուղար՝ Տ․ Պալըգճեան․ - Կ.Պոլիս: Տպագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան (Արամեան), Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, 1885-1887. - 24-64 երես ; 23 x 14 սմ.

Աղբիւրներ․
 • Մանուկյան Մ. Նազարեթ Տաղավարյանը և իր հիմնադրած «Գիտական շարժում» հանդեսը, Կանթեղ, 2009, # 1, էջ 223-228

  1885 ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ, Տպագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան (Արամեան), Թիւ 1 - Թիւ 3․
  1885 ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Թիւ 4 - Թիւ 6․
  1886 Բ․ ՏԱՐԻ․ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Թիւ 1 - Թիւ 8․
  1887 Գ․ ՏԱՐԻ․ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ, Քարտուղար՝ Տ․ Պալըգճեան, Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, Թիւ 1 - Թիւ 12․

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1885, 1886, 1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 804 L II-5։  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:


  1885 Առաջին տարի. Թիւ 1 (Յուլիս), Թիւ 2 (Օգոստոս), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Հոկտեմբեր), Թիւ 5 (Նոյեմբեր), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր)

  1886 Բ տարի. Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6, Թիւ 7, Թիւ 8, Ցանկ նիւթոց

  1887 Գ տարի. Թիւ 1-2 (Յունվ.եւ Փետր.), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6, 7, 8 (Յունիս, Յուլիս, Օգոս.), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 եւ 12 (Նոյ. եւ Դեկտ.), Ցանկ նիւթոց  Գիտական մամուլ--XIX դ--1885-1887--Պարբերականներ
  տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
  տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"


  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր