ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐՄԷՆԻԱ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵՒ ԱՅԼՆ ։

ԱՐՄԷՆԻԱ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵՒ ԱՅԼՆ ։ Տնօրէն-Խմբագիր` Մ․ ՓՈՐԹՈՒԳԱԼԵԱՆ. Խմբագիր՝ Եղիշէ Թորոսեան․ - Մարսէյլ : Հայերէն տպարան Մ. Փորթուգալեան, 1885-1923. - 4 երես ; 43 x 28 սմ. - 1885-1923.

1921, Հոկտեմբեր 5, Թիւ 9-10։ ՄԱՀ Մ․ ՓՈՐԹՈՒԳԱԼԵԱՆԻ։
1923 Թիւ 52․ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ «ԱՐՄԷՆԻԱ»-Ի ԴԱԴԱՐՄԱՆ։

1885․ Ա ՏԱՐԻ, Թիւ 1-40, 1886 Ա ՏԱՐԻ, Թիւ 41-99 Տնօրէն-Խմբագիր` Մ․ ՓՈՐԹՈՒԳԱԼԵԱՆ.
1886․ Բ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-38, 1887 Բ ՏԱՐԻ, Թիւ 39-97
1887․ Գ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-40, 1888 Գ ՏԱՐԻ, Թիւ 41-97
1888․ Դ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-26, 1889 Դ ՏԱՐԻ, Թիւ 27-85
1889․ Ե ՏԱՐԻ, Թիւ 1-38, 1890 Ե ՏԱՐԻ, Թիւ 39-97
1890․ Զ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-37, 1891 Զ ՏԱՐԻ, Թիւ 38-94
1891․ Է ՏԱՐԻ, Թիւ 1-39, 1892 Է ՏԱՐԻ, Թիւ 40-97
1892․ Ը ՏԱՐԻ, Թիւ 1-39, 1893 Ը ՏԱՐԻ, Թիւ 40-97
1893․ Թ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-30, 1894 Թ ՏԱՐԻ, Թիւ 31-71
1894․ Ժ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-44, 1895 Ժ ՏԱՐԻ, Թիւ 45-87
1895․ ԺԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-43, 1896 ԺԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 44-86
1896․ ԺԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-44, 1897 ԺԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 45-87
1897․ ԺԳ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-33, 1898 ԺԳ ՏԱՐԻ, Թիւ 34-82
1898․ ԺԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-42, 1899 ԺԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 43-83
1899․ ԺԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-44, 1900 ԺԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 45-72
1900. ԺԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-17, 1901. ԺԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 18-39
1901. ԺԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-13, 1902. ԺԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 14-44
1902. ԺԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-9, 1903. ԺԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 10-28
1904. ԺԸ. ՏԱՐԻ, Թիւ 29-43 (ԺԸ և ԺԹ միացած), 1904. Ի ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1905. Ի ՏԱՐԻ, Թիւ 23-48, 1905. ԻԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-9
1906. ԻԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 10-44, 1906. ԻԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-13
1907. ԻԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 14-37
1908. ԻԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 38-44 (ԻԲ․ և ԻԳ․ միացված), 1908. ԻԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1909. ԻԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-24, 1909. ԻԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-8
1910. ԻԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 9-47, 1910. ԻԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-12
1911. ԻԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 13-47, 1911. ԻԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-17
1912. ԻԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 18-48, 1912. ԻԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-21
1913. ԻԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 22-52, 1913. ԻԹ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1914. ԻԹ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-48, 1914. Լ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1915. Լ ՏԱՐԻ, Թիւ 12-52, 1915. ԼԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1916. ԼԱ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52
1916. ԼԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22․ ԱՐՄԷՆԻԱ: ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ԵՒ ԱՅԼՆ․
1917. ԼԲ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52, 1917. ԼԳ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1918. ԼԳ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-53, 1918. ԼԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-21
1919. ԼԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 22-52, 1919. ԼԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1920. ԼԵ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52, 1920. ԼԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1921. ԼԶ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52, 1921. ԼԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-10
1921. ԼԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-10
1921. ԼԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 11-22, Խմբագիր՝ ԵՂԻՇԷ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
1922. ԼԷ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52, 1922. ԼԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 1-22
1923. ԼԸ ՏԱՐԻ, Թիւ 23-52, Խմբագիր՝ ԵՂԻՇԷ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1885 (Յունիս-Դեկտեմբեր), 1886 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-246։
1887, 1888 (Յունվար 7, Յունվար 11) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-247։
1888, 1889 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-248։
1889 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1890, 1891 (յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-249։
1891 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1892, 1893 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-240 L IV-2։
1893 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1894, 1895 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-250։
1895 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1896, 1897 (Յունուար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-251։
1897 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1898, 1899, 1900 (Յունուար-Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-252։
1900 (Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր), 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910 (Յունուար-Ապրիլ) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-253։
1910 (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր), 1911, 1902, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-254։
1916 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-255։
1921 (Օգոստոս-Դեկտեմբեր), 1922, 1923 (Յունվար-Յուլիս) թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է I-155։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:

1885 Ա տարի Յայտարարութիւն, Թիւ 1 (Օգոստոս 1/Յուլիս 20), Թիւ 2 (Օգոստոս 8/Յուլիս 27), Թիւ 3 (Օգոստոս 12/Յուլիս 31), Թիւ 4 (Օգոստոս 19/7), Թիւ 5 (Օգոստոս 26/14), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 2/Օգոստոս 21), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 7/Օգոստոս 26), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 9/Օգոստոս 28), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 12/Օգոստոս 31), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 16/4), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 19/7), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 23/11), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 26/14), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 26/14), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 3/Սեպտեմբեր 21), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 7/Սեպտեմբեր 25), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 28), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 14/2), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 17/5), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 21/9), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 24/12), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 31/19), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 4/Հոկտեմբեր 23), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 26), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 11/Հոկտեմբեր 30), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 14/2), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 18/6), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 21/9), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 25/13), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 2/20), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 5/Նոյեմբեր 20), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 9/Նոյեմբեր 27), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 12/Նոյեմբեր 30), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 16/Դեկտեմբեր 4), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 19/7), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 23/11), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 26/14), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 31/18)
1886 Ա տարի Թիւ 41 (Յունվար 2/դեկտ․ 21), Թիւ 42 (Յունվար 6/դեկտ․ 25), Թիւ 43 (Յունվար 9/դեկտ․ 28), Թիւ 44 (Յունվար 13/1), Թիւ 45 (Յունվար 16/4), Թիւ 46 (Յունվար 23/11), Թիւ 47 (Յունվար 27/15), Թիւ 48 (Յունվար 30/18), Թիւ 49 (Փետրվար 3/Յունվար 22), Թիւ 50 (Փետրվար 6/Յունվար 25), Թիւ 51 (Փետրվար 10/Յունվար 29), Թիւ 52 (Փետրվար 13/1), Թիւ 53 (Փետրվար 17/5), Թիւ 54 (Փետրվար 20/8), Թիւ 55 (Փետրվար 24/12), Թիւ 56 (Փետրվար 27/15), Թիւ 57 (Մարտ 3/Փետրվար 19), Թիւ 58 (Մարտ 6/Փետրվար 22), Թիւ 59 (Մարտ 10/Փետրվար 26), Թիւ 60 (Մարտ 13/1), Թիւ 61 (Մարտ 17/5), Թիւ 62 (Մարտ 20/8), Թիւ 63 (Մարտ 24/12), Թիւ 64 (Մարտ 27/15), Թիւ 65 (Մարտ 31/19), Թիւ 66 (Ապրիլ 3/Մարտ 22), Թիւ 67 (Ապրիլ 7/Մարտ 26), Թիւ 68 (Ապրիլ 10/Մարտ 29), Թիւ 69 (Ապրիլ 14/2), Թիւ 70 (Ապրիլ 17/5), Թիւ 71 (Ապրիլ 21/9), Թիւ 72 (Ապրիլ 24/12), Թիւ 73 (Մայիս 1/Ապրիլ 19), Թիւ 74 (Մայիս 5/Ապրիլ 23), Թիւ 75 (Մայիս 8/Ապրիլ 26), Թիւ 76 (Մայիս 12/Ապրիլ 30), Թիւ 77 (Մայիս 15/3), Թիւ 78 (Մայիս 19/7), Թիւ 79 (Մայիս 22/10), Թիւ 80 (Մայիս 26/14), Թիւ 81 (Մայիս 29/17), Թիւ 82 (Յունիս 2/Մայիս 21), Թիւ 83 (Յունիս 5/Մայիս 24), Թիւ 84 (Յունիս 9/Մայիս 28), Թիւ 85 (Յունիս 12/Մայիս 31), Թիւ 86 (Յունիս 16/4), Թիւ 87 (Յունիս 19/7), Թիւ 88 (Յունիս 23/11), Թիւ 89 (Յունիս 26/14), Թիւ 90 (Յունիս 30/18), Թիւ 91 (Յուլիս 3/21), Թիւ 92 (Յուլիս 7/Յունիս 25), Թիւ 93 (Յուլիս 10/Յունիս 28), Թիւ 94 (Յուլիս 14/2), Թիւ 95 (Յուլիս 17/5), Թիւ 96 (Յուլիս 21/9), Թիւ 97 (Յուլիս 24/12), Թիւ 98 (Յուլիս 28/16), Թիւ 99 (Յուլիս 31/19)
1886 Բ տարի Թիւ 1 (Օգոստ․21/9), Թիւ 2 (Օգոստ․25/13), Թիւ 3 (Օգոստ․28/16), Թիւ 4 (Սեպտեմբեր 1/Օգոստ․20), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 4/Օգոստ․23), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 8/Օգոստ․27), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 11/Օգոստ․30), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 15/3), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 18/6), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 22/10), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 25/13), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 29/17), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 2/Սեպտ․20), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 6/Սեպտ․24), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 9/Սեպտ․27), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 12/Սեպտ․30), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 16/4), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 20/8), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 23/11), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 27/15), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 22 (Նոյեմբեր 3/Հոկտ․ 22), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 6/Հոկտ․25), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 10/Հոկտ․29), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 17/5), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 20/8), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 24/12), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 27/15), Թիւ 30 (Դեկտեմբեր 1/Նոյ․ 19), Թիւ 31 (Դեկտեմբեր 4/Նոյ․22), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 8/Նոյ․ 26), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 11/Նոյ․ 29), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 15/3), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 18/6), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 22/10), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 25/13), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 29/17)
1887 Բ տարի Թիւ 39 (Յունվար 1/1886 Դեկտ․ 20), Թիւ 40 (Յունվար 5/1886 Դեկտ․ 24), Թիւ 41 (Յունվար 8/1886 Դեկտ․ 27), Թիւ 42 (Յունվար 12/1886 Դեկտ․ 21), Թիւ 43 (Յունվար 15/3), Թիւ 44 (Յունվար 22/10), Թիւ 45 (Յունվար 26/14), Թիւ 46 (Յունվար 29/17), Թիւ 47 (Փետրվար 2/ Յունվար 21), Թիւ 48 (Փետրվար 5/ Յունվար 24), Թիւ 49 (Փետրվար 9/ Յունվար 28), Թիւ 50 (Փետրվար 12/ Յունվար 31), Թիւ 51 (Փետրվար 16/ Յունվար 4), Թիւ 52 (Փետրվար 19/7), Թիւ 53 (Փետրվար 23/11), Թիւ 54 (Փետրվար 26/14), Թիւ 55 (Մարտ 2/18), Թիւ 56 (Մարտ 5/Փետրվար 21), Թիւ 57 (Մարտ 9/ Փետրվար 25), Թիւ 58 (Մարտ 12/Փետրվար 28), Թիւ 59 (Մարտ 16/4), Թիւ 60 (Մարտ 19/7), Թիւ 61 (Մարտ 23/11), Թիւ 62 (Մարտ 26/14), Թիւ 63 (Մարտ 30/18), Թիւ 64 (Ապրիլ 2/Մարտ 21), Թիւ 65 (Ապրիլ 6/Մարտ 25), Թիւ 66 (Ապրիլ 9/Մարտ 28), Թիւ 67 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 68 (Ապրիլ 16/4), Թիւ 69 (Ապրիլ 23/11), Թիւ 70 (Ապրիլ 27/15), Թիւ 71 (Ապրիլ 30/18), Թիւ 72 (Մայիս 4/Ապրիլ 22), Թիւ 73 (Մայիս 7/Ապրիլ 25), Թիւ 74 (Մայիս 11/Ապրիլ 29), Թիւ 75 (Մայիս 14/ Ապրիլ 2), Թիւ 76 (Մայիս 18/Ապրիլ 6), Թիւ 77 (Մայիս 21/9), Թիւ 78 (Մայիս 25/13), Թիւ 79 (Մայիս 28/16), Թիւ 80 (Յունիս 1/Մայիս 20), Թիւ 81 (Յունիս 4/ Մայիս 23), Թիւ 82 (Յունիս 8/ Մայիս 27), Թիւ 83 (Յունիս 11/Մայիս 30), Թիւ 84 (Յունիս 15/3), Թիւ 85 (Յունիս 18/6), Թիւ 86 (Յունիս 22/10), Թիւ 87 (Յունիս 25/13), Թիւ 88 (Յունիս 29/17), Թիւ 89 (Յուլիս 2/ Յունիս 20), Թիւ 90 (Յուլիս 6/Յունիս 24), Թիւ 91 (Յուլիս 9/Յունիս 27), Թիւ 92 (Յուլիս 13/1), Թիւ 93 (Յուլիս 16/4), Թիւ 94 (Յուլիս 20/8), Թիւ 95 (Յուլիս 23/11), Թիւ 96 (Յուլիս 27/15), Թիւ 97 (Յուլիս 30/18)
1887 Գ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 17/5), Թիւ 2 (Օգոստոս 20/8), Թիւ 3 (Օգոստոս 24/12), Թիւ 4 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 5 (Օգոստոս 31/19), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 3/22), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 7/Օգոստոս 26), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 10/Օգոստոս 29), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 14/2), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 17/5), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 21/9), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 24/12), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 1/Սեպտեմբեր 19), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 5/Սեպտեմբեր 23), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 8/Սեպտեմբեր 26), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 12/Սեպտեմբեր 30), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 15/Սեպտեմբեր 3), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 19/Սեպտեմբեր 7), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 22/10), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 26/14), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 2/Հոկտեմբեր 21), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 5/Հոկտեմբեր 24), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 9/Հոկտեմբեր 28), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 12/Հոկտեմբեր 31), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 16/4), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 19/7), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 23/11), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 26/14), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 20/18), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 3/Նոյեմբեր 24), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 7/Նոյեմբեր 25), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 10/Նոյեմբեր 28), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 14/2), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 21/9), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 24/12), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 28/16), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 31/19)
1888 Գ տարի Թիւ 41 (Յունվար 7/Դեկտեմբեր 26), Թիւ 42 (Յունվար 11/Դեկտեմբեր 30), Թիւ 43 (Յունվար 14/2), Թիւ 44 (Յունվար 21/9), Թիւ 45 (Յունվար 25/13), Թիւ 46 (Յունվար 28/16), Թիւ 47 (Փետրվար 1/Յունվար 20), Թիւ 48 (Փետրվար 1/Յունվար 23), Թիւ 49 (Փետրվար 8/Յունվար 27), Թիւ 50 (Փետրվար 11/Յունվար 30), Թիւ 51 (Փետրվար 15/Յունվար 3), Թիւ 52 (Փետրվար 18/Յունվար 6), Թիւ 53 (Փետրվար 22/10), Թիւ 54 (Փետրվար 25/13), Թիւ 55 (Փետրվար 29/17), Թիւ 56 (Մարտ 3/Փետրվար 20), Թիւ 57 (Մարտ 7/Փետրվար 24), Թիւ 58 (Մարտ 10/Փետրվար 27), Թիւ 59 (Մարտ 14/2), Թիւ 60 (Մարտ 17/5), Թիւ 61 (Մարտ 21/9), Թիւ 62 (Մարտ 24/12), Թիւ 63 (Մարտ 28/16), Թիւ 64 (Մարտ 31/19), Թիւ 65 (Ապրիլ 4/Մարտ 23), Թիւ 66 (Ապրիլ 7/Մարտ 26), Թիւ 67 (Ապրիլ 11/Մարտ 30), Թիւ 68 (Ապրիլ 14/2), Թիւ 69 (Ապրիլ 18/6), Թիւ 70 (Ապրիլ 21/9), Թիւ 71 (Ապրիլ 25/13), Թիւ 72 (Ապրիլ 28/16), Թիւ 73 (Մայիս 2/Ապրիլ 20), Թիւ 74 (Մայիս 5/Ապրիլ 23), Թիւ 75 (Մայիս 12/Ապրիլ 30), Թիւ 76 (Մայիս 16/Մայիս 4), Թիւ 77 (Մայիս 19/Մայիս 7), Թիւ 78 (Մայիս 23/11), Թիւ 79 (Մայիս 26/14), Թիւ 80 (Մայիս 30/18), Թիւ 81 (Յունիս 2/Մայիս 21), Թիւ 82 (Յունիս 6/Մայիս 25), Թիւ 83 (Յունիս 9/Մայիս 28), Թիւ 84 (Յունիս 13/Յունիս 1), Թիւ 85 (Յունիս 16/4), Թիւ 86 (Յունիս 20/8), Թիւ 87 (Յունիս 23/11), Թիւ 88 (Յունիս 27/15), Թիւ 89 (Յունիս 30/18), Թիւ 90 (Յուլիս 4/Յունիս 22), Թիւ 91 (Յուլիս 7/Յունիս 25), Թիւ 92 (Յուլիս 14/Յունիս 29), Թիւ 93 (Յուլիս 14/2), Թիւ 94 (Յուլիս 18/6), Թիւ 95 (Յուլիս 21/9), Թիւ 96 (Յուլիս 25/13), Թիւ 97 (Յուլիս 28/16)
1888 Դ տարի Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 3/Սեպտեմբեր 21), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 6/Սեպտեմբեր 24), Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 28), Թիւ 4 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 5 (Հոկտեմբեր 17/5), Թիւ 6 (Հոկտեմբեր 20/ 8), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 24/ 12), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 27/ 15), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 31/ 19), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 3/Հոկտեմբեր 22), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 26), Թիւ 12 (Նոյեմբեր 10/Հոկտեմբեր 29), Թիւ 13 (Նոյեմբեր 14/ 2), Թիւ 14 (Նոյեմբեր 17/ 5), Թիւ 15 (Նոյեմբեր 21/ 9), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 24/ 12), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 28/ 16), Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 1/Նոյեմբեր 19), Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 4/Նոյեմբեր 23), Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 8/Նոյեմբեր 26), Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 12/Նոյեմբեր 30), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 15/ 3), Թիւ 23 (Դեկտեմբեր 19/ 7), Թիւ 24 (Դեկտեմբեր 22/ 10), Թիւ 25 (Դեկտեմբեր 26/ 14), Թիւ 26 (Դեկտեմբեր 29/ 17)
1889 Դ տարի Թիւ 27 (Յունվար 2/88 Դեկտեմբեր 21), Թիւ 28 (Յունվար 5/88 Դեկտեմբեր 24), Թիւ 29 (Յունվար 9/88 Դեկտեմբեր 28), Թիւ 30 (Յունվար 12/88 Դեկտեմբեր 31), Թիւ 31 (Յունվար 16/ 4), Թիւ 32 (Յունվար 23/ 11), Թիւ 33 (Յունվար 26/ 14), Թիւ 34 (Յունվար 30/18), Թիւ 35 (Փետրվար 2/Յունվար 21), Թիւ 36 (Փետրվար 6/Յունվար 25), Թիւ 37 (Փետրվար 9/Յունվար 28), Թիւ 38 (Փետրվար 13/ 1), Թիւ 39 (Փետրվար 16/ 4), Թիւ 40 (Փետրվար 20/ 8), Թիւ 41 (Փետրվար 23/ 11), Թիւ 42 (Փետրվար 27/15), Թիւ 43 (Մարտ 2/18), Թիւ 44 (Մարտ 6/Փետրվար 22), Թիւ 45 (Մարտ 9/Փետրվար 25), Թիւ 46 (Մարտ 13/1), Թիւ 47 (Մարտ 16/4), Թիւ 48 (Մարտ 20/ 8), Թիւ 49 (Մարտ 23/ 11), Թիւ 50 (Մարտ 27/ 15), Թիւ 51 (Մարտ 30/18), Թիւ 52 (Ապրիլ 3/Մարտ 21), Թիւ 53 (Ապրիլ 6/Մարտ 25), Թիւ 54 (Ապրիլ 10/Մարտ 29), Թիւ 55 (Ապրիլ 13/ 1), Թիւ 56 (Ապրիլ 17/ 5), Թիւ 57 (Ապրիլ 20/ 8), Թիւ 58 (Ապրիլ 27/ 15), Թիւ 59 (Մայիս 1/Ապրիլ 19), Թիւ 60 (Մայիս 4/Ապրիլ 22), Թիւ 61 (Մայիս 8/Ապրիլ 26), Թիւ 62 (Մայիս 11/Ապրիլ 29), Թիւ 63 (Մայիս 15/ 3), Թիւ 64 (Մայիս 18/ 6), Թիւ 65 (Մայիս 22/ 10), Թիւ 66 (Մայիս 25/13), Թիւ 67 (Մայիս 29/ 17), Թիւ 68 (Յունիս 1/Մայիս 20), Թիւ 69 (Յունիս 5/Մայիս 24), Թիւ 70 (Յունիս 8/Մայիս 27), Թիւ 71 (Յունիս 12/Մայիս 31), Թիւ 72 (Յունիս 15/ 3), Թիւ 73 (Յունիս 19/ 7), Թիւ 74 (Յունիս 22/ 10), Թիւ 75 (Յունիս 26/ 14), Թիւ 76 (Յունիս 29/ 17), Թիւ 77 (Յուլիս 3/Յունիս 21), Թիւ 78 (Յուլիս 6/Յունիս 24)
1889 Ե տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 21/9), Թիւ 2 (Օգոստոս 24/12), Թիւ 3 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 4 (Օգոստոս 31/19), Թիւ 5 (ՍԵպտեմբեր 4/Օգոստոս 23), Թիւ 6 (ՍԵպտեմբեր 7/Օգոստոս 26), Թիւ 7 (ՍԵպտեմբեր 11/Օգոստոս 30), Թիւ 8 (ՍԵպտեմբեր 14/2), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 18/6), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 21/9), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 25/13), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 2/Սեպտեմբեր 20), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 5/Սեպտեմբեր 23), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 9/Սեպտեմբեր 27), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 12/Սեպտեմբեր 30), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 16/Սեպտեմբեր 4), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 19/7), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 23/11), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 26/14), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 22 (Նոյեմբեր 2/Հոկտեմբեր 21), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 6/Հոկտեմբեր 25), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 9/Հոկտեմբեր 28), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 16/4), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 20/8), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 23/11), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 27/15), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 30/18), Թիւ 31 (Դեկտեմբեր 4/Նոյեմբեր 22), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 7/Նոյեմբեր 25), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 11/Նոյեմբեր 29), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 14/2), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 18/6), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 21/9), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 25/13), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 28/16)
1890 Ե տարի Թիւ 39 (Յունվար 1/Դեկտեմբեր 20), Թիւ 40 (Յունվար 4/Դեկտեմբեր 23), Թիւ 41 (Յունվար 8/Դեկտեմբեր 27), Թիւ 42 (Յունվար 11/Դեկտեմբեր 30), Թիւ 43 (Յունվար 15/3), Թիւ 44 (Յունվար 22/10), Թիւ 45 (Յունվար 25/13), Թիւ 46 (Յունվար 29/17), Թիւ 47 (Փետրվար 1/Յունվար 20), Թիւ 48 (Փետրվար 5/Յունվար 24), Թիւ 49 (Փետրվար 8/Յունվար 27), Թիւ 50 (Փետրվար 12/Յունվար 31), Թիւ 51 (Փետրվար 15/3), Թիւ 52 (Փետրվար 19/7), Թիւ 53 (Փետրվար 22/10), Թիւ 54 (Փետրվար 26/14), Թիւ 55 (Մարտ 1/Փետրվար 17), Թիւ 56 (Մարտ 5/Փետրվար 21), Թիւ 57 (Մարտ 8/Փետրվար 24), Թիւ 58 (Մարտ 12/Փետրվար 28), Թիւ 59 (Մարտ 13/3), Թիւ 60 (Մարտ 19/7), Թիւ 61 (Մարտ 22/10), Թիւ 62 (Մարտ 26/14), Թիւ 63 (Մարտ 29/17), Թիւ 64 (Ապրիլ 2/Մարտ 21), Թիւ 65 (Ապրիլ 5/Մարտ 24), Թիւ 66 (Ապրիլ 9/Մարտ 28), Թիւ 67 (Ապրիլ 12/Մարտ 31), Թիւ 68 (Ապրիլ 19/7), Թիւ 69 (Ապրիլ 23/11), Թիւ 70 (Ապրիլ 26/14), Թիւ 71 (Ապրիլ 30/18), Թիւ 72 (Մայիս 3/Ապրիլ 21), Թիւ 73 (Մայիս 7/Ապրիլ 25), Թիւ 74 (Մայիս 10/Ապրիլ 28), Թիւ 75 (Մայիս 14/Ապրիլ 2), Թիւ 76 (Մայիս 17/Ապրիլ 5), Թիւ 77 (Մայիս 21/Ապրիլ 9), Թիւ 78 (Մայիս 24/Ապրիլ 12), Թիւ 79 (Մայիս 28/Ապրիլ 16), Թիւ 80 (Մայիս 31/19), Թիւ 81 (Յունիս 4/Մայիս 23), Թիւ 82 (Յունիս 7/Մայիս 26), Թիւ 83 (Յունիս 11/Մայիս 30), Թիւ 84 (Յունիս 14/2), Թիւ 85 (Յունիս 18/6), Թիւ 86 (Յունիս 21/9), Թիւ 87 (Յունիս 25/13), Թիւ 88 (Յունիս 28/16), Թիւ 89 (Յուլիս 2/Յունիս 20), Թիւ 90 (Յուլիս 5/Յունիս 23), Թիւ 91 (Յուլիս 9/Յունիս 27), Թիւ 92 (Յուլիս 12/Յունիս 30), Թիւ 93 (Յուլիս 16/4), Թիւ 94 (Յուլիս 19/7), Թիւ 95 (Յուլիս 23/11), Թիւ 96 (Յուլիս 26/14), Թիւ 97 (Յուլիս 30/18)
1890 Զ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 20/ 8), Թիւ 2 (Օգոստոս 20/ 8), Թիւ 3 (Օգոստոս 23/11), Թիւ 4 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 5 (Օգոստոս 30/18), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 3/Օգոստոս 22), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 6/Օգոստոս 25), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 10/Օգոստոս 20), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 17/ 5), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 20/ 8), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 24/ 12), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 27/15), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 1/19), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 4/22), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 8/Սեպտեմբեր 26), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 14/Սեպտեմբեր 29), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 15/3), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 18/6), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 22/10), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 25/ 13), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 1/Հոկտեմբեր 20), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 5/Հոկտեմբեր 24), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 8/Հոկտեմբեր 27), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 12/Հոկտեմբեր 31), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 15/3), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 19/7), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 22/10), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 26/14), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 29/17), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 3/Նոյեմբեր 21), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 6/Նոյեմբեր 24), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 10/Նոյեմբեր 28), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 20/ 8)
1891 Զ տարի Թիւ 38 (Յունվար 7/Դեկտեմբեր 26), Թիւ 39 (Յունվար 10/Դեկտեմբեր 29), Թիւ 40 (Յունվար 14/2), Թիւ 41 (Յունվար 17/5), Թիւ 42 (Յունվար 24/12), Թիւ 43 (Յունվար 28/16), Թիւ 44 (Յունվար 31/19), Թիւ 45 (Փետրվար 4/Յունվար 23), Թիւ 46 (Փետրվար 7/Յունվար 26), Թիւ 47 (Փետրվար 11/Յունվար 30), Թիւ 48 (Փետրվար 14/2), Թիւ 49 (Փետրվար 18/6), Թիւ 50 (Փետրվար 21/9), Թիւ 51 (Փետրվար 2/13), Թիւ 52 (Փետրվար 28/16), Թիւ 53 (Մարտ 4/ Փետրվար 20), Թիւ 54 (Մարտ 7/23), Թիւ 55 (Մարտ 11/Փետրվար 27), Թիւ 56 (Մարտ 14/2), Թիւ 57 (Մարտ 18/6), Թիւ 58 (Մարտ 21/9), Թիւ 59 (Մարտ 25/13), Թիւ 60 (Մարտ 28/16), Թիւ 61 (Ապրիլ 1/Մարտ 20), Թիւ 62 (Ապրիլ 4/Մարտ 23), Թիւ 63 (Ապրիլ 8/Մարտ 27), Թիւ 64 (Ապրիլ 11/Մարտ 30), Թիւ 65 (Ապրիլ 15/3), Թիւ 66 (Ապրիլ 18/6), Թիւ 67 (Ապրիլ 22/ 10), Թիւ 68 (Ապրիլ 25/13), Թիւ 69 (Ապրիլ 29/17), Թիւ 70 (Մայիս 2/20), Թիւ 71 (Մայիս 9/27), Թիւ 72 (Մայիս 13/1), Թիւ 73 (Մայիս 16/4), Թիւ 74 (Մայիս 20/8), Թիւ 75 (Մայիս 23/11), Թիւ 76 (Մայիս 27/15), Թիւ 77 (Մայիս 30/18), Թիւ 78 (Յունիս 3/Մայիս 22), Թիւ 79 (Յունիս 6/Մայիս 25), Թիւ 80 (Յունիս 10/Մայիս 29), Թիւ 81 (Յունիս 13/1), Թիւ 82 (Յունիս 17/4), Թիւ 83 (Յունիս 20/8), Թիւ 84 (Յունիս 24/12), Թիւ 85 (Յունիս 27/15), Թիւ 86 (Յուլիս 1/Յունիս 19), Թիւ 87 (Յուլիս 4/Յունիս 22), Թիւ 88 (Յուլիս 8/Յունիս 26), Թիւ 89 (Յուլիս 11/Յունիս 29), Թիւ 90 (Յուլիս 15/3), Թիւ 91 (Յուլիս 18/6), Թիւ 92 (Յուլիս 22/10), Թիւ 93 (Յուլիս 25/13), Թիւ 94 (Յուլիս 29/17)
1891 Է տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 19/7), Թիւ 2 (Օգոստոս 22/10), Թիւ 3 (Օգոստոս 26/14), Թիւ 4 (Օգոստոս 29/17), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 2/Օգոստոս 21), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 5/Օգոստոս 24), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 9/Օգոստոս 28), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 12/Օգոստոս 31), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 16/4), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 19/7), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 23/11), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 26/14), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 3/ Սեպտեմբեր 21), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 7/Սեպտեմբեր 25), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 28), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 14/2), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 17/5), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 21/9), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 24/12), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 31/19), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 4/23), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 26), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 11/ Հոկտեմբեր 30), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 14/2), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 18/6), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 21/9), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 25/13), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 31 (Դեկտեմբեր 2/20), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 5/Նոյեմբեր 23), Թիւ 33 Դեկտեմբեր 9/Նոյեմբեր 27), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 12/ Նոյեմբեր 30), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 16/4), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 19/7), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 23/11), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 26/14), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 30/18)
1892 Է տարի Թիւ 40 (Յունվար 2/1891 Դեկտեմբեր 21), Թիւ 41 (Յունվար 6/1891 Դեկտեմբեր 25), Թիւ 42 (Յունվար 9/1891 Դեկտեմբեր 28), Թիւ 43 (Յունվար 13/1), Թիւ 44 (Յունվար 16/4), Թիւ 45 (Յունվար 23/11), Թիւ 46 (Յունվար 27/15), Թիւ 47 (Յունվար 30/18), Թիւ 48 (Փետրվար 3/Յունվար 22), Թիւ 49 (Փետրվար 6/Յունվար 25), Թիւ 50 (Փետրվար 10/Յունվար 29), Թիւ 51 (Փետրվար 13/1), Թիւ 52 (Փետրվար 17/5), Թիւ 53 (Փետրվար 20/8), Թիւ 54 (Փետրվար 24/12), Թիւ 55 (Փետրվար 27/15), Թիւ 56 (Մարտ 3/Փետրվար 19), Թիւ 57 (Մարտ 5/Փետրվար 23), Թիւ 58 (Մարտ 9/Փետրվար 26), Թիւ 59 (Մարտ 12/Փետրվար 29), Թիւ 60 (Մարտ 16/4), Թիւ 61 (Մարտ 19/7), Թիւ 62 (Մարտ 23/11), Թիւ 63 (Մարտ 26/14), Թիւ 64 (Մարտ 30/18), Թիւ 65 (Ապրիլ 2/Մարտ 21), Թիւ 66 (Ապրիլ 6/Մարտ 25), Թիւ 67 (Ապրիլ 9/Մարտ 28), Թիւ 68 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 69 (Ապրիլ 16/4), Թիւ 70 (Ապրիլ 23/11), Թիւ 71 (Ապրիլ 27/15), Թիւ 72 (Ապրիլ 30/18), Թիւ 73 (Մայիս 4/22), Թիւ 74 (Մայիս 7/Ապրիլ 25), Թիւ 75 (Մայիս 11/Ապրիլ 29), Թիւ 76 (Մայիս 14/Ապրիլ 2), Թիւ 77 (Մայիս 18/6), Թիւ 78 (Մայիս 21/9), Թիւ 79 (Մայիս 25/13), Թիւ 80 (Մայիս 28/16), Թիւ 81 (Յունիս 1/Մայիս 20), Թիւ 82 (Յունիս 41/Մայիս 23), Թիւ 83 (Յունիս 8/Մայիս 27), Թիւ 84 (Յունիս 11/Մայիս 30), Թիւ 85 (Յունիս 15/3), Թիւ 86 (Յունիս 18/6), Թիւ 87 (Յունիս 22/10), Թիւ 88 (Յունիս 25/13), Թիւ 89 (Յունիս 29/17), Թիւ 90 (Յուլիս 6/Յունիս 24), Թիւ 91 (Յուլիս 9/Յունիս 27), Թիւ 92 (Յուլիս 13/1), Թիւ 93 (Յուլիս 16/4), Թիւ 94 (Յուլիս 20/8), Թիւ 95 (Յուլիս 23/11), Թիւ 96 (Յուլիս 27/15), Թիւ 97 (Յուլիս 30/18)
1892 Ը տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 20/ 8), Թիւ 2 (Օգոստոս 24/ 12), Թիւ 3 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 4 (Օգոստոս 31/19), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 3/ Օգոստոս 22), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 7/ Օգոստոս 26), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 10/ Օգոստոս 29), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 14/2), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 17/5), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 21/9), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 24/12), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 1/ Սեպտեմբեր 19), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 5/ Սեպտեմբեր 23), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 8/ Սեպտեմբեր 26), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 12/ Սեպտեմբեր 30), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 15/3), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 19/7), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 22/10), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 26/14), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 22 (Նոյեմբեր 2/ Հոկտեմբեր 21), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 5/ Հոկտեմբեր 24), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 9/ Հոկտեմբեր 28), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 12/ Հոկտեմբեր 31), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 16/4), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 19/ 7), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 23/11), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 26/14), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 30/ 18), Թիւ 31 (Դեկտեմբեր 3/ Նոյեմբեր 21), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 7/ Նոյեմբեր 25), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 10/ Նոյեմբեր 28), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 14/2), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 21/9), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 24/12), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 28/16), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 31/19)
1893 Ը տարի Թիւ 40 (Յունվար 4/ Դեկտեմբեր 23), Թիւ 41 (Յունվար 7/ 1892 Դեկտեմբեր 26), Թիւ 42 (Յունվար 11/ 1892 Դեկտեմբեր 30), Թիւ 43 (Յունվար 14/ 1892 Յունվար 2), Թիւ 44 (Յունվար 21/ 9), Թիւ 45 (Յունվար 25/ 13), Թիւ 46 (Յունվար 28/ Յունվար 16), Թիւ 47 (Փետրվար 1/ Յունվար 20), Թիւ 48 (Փետրվար 4/ Յունվար 23), Թիւ 49 (Փետրվար 8/ Յունվար 27), Թիւ 50 (Փետրվար 11/ Յունվար 30), Թիւ 51 (Փետրվար 15/ 3), Թիւ 52 (Փետրվար 18/ 6), Թիւ 53 (Փետրվար 22/ 10), Թիւ 54 (Փետրվար 25/ 13), Թիւ 55 (Մարտ 1/ Փետրվար 17), Թիւ 56 (Մարտ 4/ Փետրվար 20), Թիւ 57 (Մարտ 8/ Փետրվար 24), Թիւ 58 (Մարտ 11/ Փետրվար 27), Թիւ 59 (Մարտ 15/ 3), Թիւ 60 (Մարտ 18/ 6), Թիւ 61 (Մարտ 22/ 10), Թիւ 62 (Մարտ 25/13), Թիւ 63 (Մարտ 29/ 17), Թիւ 64 (Ապրիլ 1/ Մարտ 20), Թիւ 65 (Ապրիլ 5/ Մարտ 24), Թիւ 66 (Ապրիլ 8/ Մարտ 27), Թիւ 67 (Ապրիլ 15/3), Թիւ 68 (Ապրիլ 19/7), Թիւ 69 (Ապրիլ 22/10), Թիւ 70 (Ապրիլ 26/ 14), Թիւ 71 (Ապրիլ 29/17), Թիւ 72 (Մայիս 3/ Ապրիլ 21), Թիւ 73 (Մայիս 6/ Ապրիլ 24), Թիւ 74 (Մայիս 10/ Ապրիլ 28), Թիւ 75 (Մայիս 13/1), Թիւ 76 (Մայիս 17/5), Թիւ 77 (Մայիս 20/8), Թիւ 78 (Մայիս 24/12), Թիւ 79 (Մայիս 27/15), Թիւ 80 (Մայիս 31/19), Թիւ 81 (Յունիս 3/ Մայիս 22), Թիւ 82 (Յունիս 7/ Մայիս 26), Թիւ 83 (Յունիս 10/ Մայիս 29), Թիւ 84 (Յունիս 14/2), Թիւ 85 (Յունիս 17/5), Թիւ 86 (Յունիս 21/9), Թիւ 87 (Յունիս 24/12), Թիւ 88 (Յունիս 28/16), Թիւ 89 (Յուլիս 1/ Յունիս 19), Թիւ 90 (Յուլիս 5/ Յունիս 23), Թիւ 91 (Յուլիս 8/ Յունիս 26), Թիւ 92 (Յուլիս 12/ Յունիս 30), Թիւ 93 (Յուլիս 15/ Յունիս 3), Թիւ 94 (Յուլիս 19/ Յունիս 7), Թիւ 95 (Յուլիս 22/ Յունիս 10), Թիւ 96 (Յուլիս 26/ Յունիս 14), Թիւ 97 (Յուլիս 29/ Յունիս 17)
1893 Թ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 24/12), Թիւ 2 (Օգոստոս 30/18), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր 6/Օգոստոս 25), Թիւ 4 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 20/8), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 27/15), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 7/Սեպտեմբեր 22), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 11/Սեպտեմբեր 31), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 8/Սեպտեմբեր 31), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 21/9), Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 25/13), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 13 (Նոյեմբեր 1/Հոկտեմբեր 20), Թիւ 14 (Նոյեմբեր 4/Հոկտեմբեր 23), Թիւ 15 (Նոյեմբեր 8/Հոկտեմբեր 27), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 11/Հոկտեմբեր 30), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 15/3), Թիւ 18 (Նոյեմբեր 18/6), Թիւ 19 (Նոյեմբեր 22/10), Թիւ 20 (Նոյեմբեր 25/13), Թիւ 21 (Նոյեմբեր 29/7), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 2/Նոյեմբեր 20), Թիւ 23 (Դեկտեմբեր 6/Նոյեմբեր 24), Թիւ 24 (Դեկտեմբեր 9/Նոյեմբեր 27), Թիւ 25 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 26 (Դեկտեմբեր 16/4), Թիւ 27 (Դեկտեմբեր 20/8), Թիւ 28 (Դեկտեմբեր 23/11), Թիւ 29 (Դեկտեմբեր 27/15), Թիւ 30 (Դեկտեմբեր 30/18)
1894 Թ տարի Թիւ 31 (Յունվար 3/Դեկտեմբեր 22), Թիւ 32 (Յունվար 6/Դեկտեմբեր 25), Թիւ 33 (Յունվար 10/Դեկտեմբեր 29), Թիւ 34 (Յունվար 13/1), Թիւ 35 (Յունվար 17/5), Թիւ 36 (Յունվար 24/12), Թիւ 37 (Յունվար 27/15), Թիւ 38 (Յունվար 31/10), Թիւ 39 (Փետրվար 3/Յունվար 22), Թիւ 40 (Փետրվար 7/ Յունվար 26), Թիւ 41 (Փետրվար 10/ 29), Թիւ 42 (Փետրվար 14/2), Թիւ 43 (Փետրվար 17/5), Թիւ 44 (Փետրվար 21/9), Թիւ 45 (Փետրվար 24/ 12), Թիւ 46 (Փետրվար 28/16), Թիւ 47 (Մարտ 3/ Փետրվար 19), Թիւ 48 (Մարտ 7/ Փետրվար 23), Թիւ 49 (Մարտ 10/Փետրվար 26), Թիւ 50 (Մարտ 14/2), Թիւ 51 (Մարտ 17/5), Թիւ 52 (Մարտ, 21/9), Թիւ 53 (Մարտ 24/ Մարտ 12), Թիւ 54 (Մարտ 28/16), Թիւ 55 (Մարտ 31/ 19), Թիւ 56 (Ապրիլ 4/ Մարտ 23), Թիւ 57 (Ապրիլ 7/26), Թիւ 58 (Ապրիլ 11/30), Թիւ 59 (Ապրիլ 14/ 2), Թիւ 60 (Ապրիլ 18/6), Թիւ 61 (Ապրիլ 21/9), Թիւ 62 (Ապրիլ 25/13), Թիւ 63 (Ապրիլ 28/16), Թիւ 64 (Մայիս 5/23), Թիւ 65 (Մայիս 9/Ապրիլ 27), Թիւ 66 (Մայիս 12/30), Թիւ 67 (Մայիս 16/4), Թիւ 68 (Մայիս 19/7), Թիւ 69 (Մայիս 23/11), Թիւ 70 (Մայիս 26/14)
1894 Ժ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 1/Յուլիս 20), Թիւ 2 (Օգոստոս 4/Յուլիս 23), Թիւ 3 (Օգոստոս 8/Յուլիս 27), Թիւ 4 (Օգոստոս 11/Յուլիս 30), Թիւ 5 (Օգոստոս 15/3), Թիւ 6 (Օգոստոս 18/6), Թիւ 7 (Օգոստոս 22/10), Թիւ 8 (Օգոստոս 25/13), Թիւ 9 (Օգոստոս 29/17), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 1/ Օգոստոս 20), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 5/Օգոստոս 24), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 8/Օգոստոս 27), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 12/Օգոստոս 31), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 15/3), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 19/7), Թիւ 16 (Սեպտեմբեր 22/10), Թիւ 17 (Սեպտեմբեր 26/14), Թիւ 18 (Սեպտեմբեր 29/17), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 3/Սեպտեմբեր 21), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 6/ Սեպտեմբեր 24), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 28), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 10/13), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր17/5), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 20/8), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 24/12), Թիւ 26 (Հոկտեմբեր 27/15), Թիւ 27 (Հոկտեմբեր 31/19), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 3/Հոկտեմբեր 22), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 26), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 10/Հոկտեմբեր 29), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 14/2), Թիւ 32 (Նոյեմբեր 17/5), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 21/9), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 24/12), Թիւ 35 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 1/Նոյեմբեր 19), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 5/Նոյեմբեր 23), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 8/Նոյեմբեր 26), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 12/Նոյեմբեր 30), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 15/3), Թիւ 41 (Դեկտեմբեր 19/7), Թիւ 42 (Դեկտեմբեր 22/10), Թիւ 43 (Դեկտեմբեր 26/14), Թիւ 44 (Դեկտեմբեր 29/17)
1895 Ժ տարի Թիւ 45 (Յունուար 2/1894 Դեկտեմբեր 21), Թիւ 46 (Յունուար 5/1894 Դեկտեմբեր 24), Թիւ 47 (Յունուար 9/1894 Դեկտեմբեր 28), Թիւ 48 (Յունուար 12/1894 Դեկտեմբեր 31), Թիւ 49 (Յունուար 16/4), Թիւ 50 (Յունուար 23/11), Թիւ 51 (Յունուար 26/14), Թիւ 52 (Յունուար 30/18), Թիւ 53 (Փետրուար 2/Յունուար 21), Թիւ 54 (Փետրուար 6/Յունուար 25), Թիւ 55 (Փետրուար 9/Յունուար 28), Թիւ 56 (Փետրուար 13/1), Թիւ 57 (Փետրուար 16/4), Թիւ 58 (Փետրուար 20/8), Թիւ 59 (Փետրուար 23/11), Թիւ 60 (Փետրուար 27/15), Թիւ 61 (Մարտ 2/Փետրուար 18), Թիւ 62 (Մարտ 6/Փետրուար 22), Թիւ 63 (Մարտ 9/Փետրուար 25), Թիւ 64 (Մարտ 13/1), Թիւ 65 (Մարտ 16/4), Թիւ 66 (Մարտ 20/8), Թիւ 67 (Մարտ 23/11), Թիւ 68 (Մարտ 27/15), Թիւ 69 (Մարտ 30/18), Թիւ 70 (Ապրիլ 3/Մարտ 22), Թիւ 71 (Ապրիլ 6/Մարտ 25), Թիւ 72 (Ապրիլ 10/Մարտ 29), Թիւ 73 (Ապրիլ 13/1, Թիւ 74 (Ապրիլ 20/8), Թիւ 75 (Ապրիլ 24/12), Թիւ 76 (Ապրիլ 27/15), Թիւ 77 (Մայիս 1/19), Թիւ 78 (Մայիս 4/22), Թիւ 79 (Մայիս 8/26), Թիւ 80 (Մայիս 11/Ապրիլ 29), Թիւ 81 (Մայիս 15/3), Թիւ 82 (Մայիս 18/6), Թիւ 83 (Մայիս 22/10), Թիւ 84 (Մայիս 25/13), Թիւ 85 (Մայիս 29/17), Թիւ 86 (Յուլիս 3/Յունիս 17), Թիւ 87 (Յուլիս 6/Յունիս 24)
1895 ԺԱ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 3/Յուլիս 22), Թիւ 2 (Օգոստոս 7/Յուլիս 26), Թիւ 3 (Օգոստոս 10/Յուլիս 29), Թիւ 4 (Օգոստոս 14/2), Թիւ 5 (Օգոստոս 17/5), Թիւ 6 (Օգոստոս 21/9), Թիւ 7 (Օգոստոս 24/12), Թիւ 8 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 9 (Օգոստոս 3/19), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 4/Օգոստոս 23), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 7/Օգոստոս 26), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 11/Օգոստոս 30), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 14/2), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 18/6), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 21/9), Թիւ 16 (Սեպտեմբեր 25/13), Թիւ 17 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 2/20), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 5/23), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 9/Սեպտեմբեր 27), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 12/Սեպտեմբեր 30), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 16/4), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 19/7), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 23/11), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 26/14), Թիւ 26 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 2/21), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 6/ Հոկտեմբեր 25), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 9/Հոկտեմբեր 28), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 16/4), Թիւ 32 (Նոյեմբեր 20/8), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 23/11), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 27/15), Թիւ 35 (Նոյեմբեր 30/18), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 4/22), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 7/25), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 11/Նոյեմբեր 29), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 14/2), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 18/6), Թիւ 41 (Դեկտեմբեր 21/9), Թիւ 42 (Դեկտեմբեր 25/13), Թիւ 43 (Դեկտեմբեր 28/16)
1896 ԺԱ տարի Թիւ 44 (Յունուար 1/ 1895 Դեկտեմբեր 20), Թիւ 45 (Յունուար 4/ 1895 Դեկտեմբեր 23), Թիւ 46 (Յունուար 8/ 1895 Դեկտեմբեր 27), Թիւ 47 (Յունուար 11/ 1895 Դեկտեմբեր 30), Թիւ 48 (Յունուար 15/3), Թիւ 49 (Յունուար 22/10), Թիւ 50 (Յունուար 25/13), Թիւ 51 (Յունուար 29/17), Թիւ 52 (Փետրուար 1/ Յունուար 20), Թիւ 53 (Փետրուար 5/Յունուար 24), Թիւ 54 (Փետրուար 8/Յունուար 27), Թիւ 55 (Փետրուար 12/Յունուար 31), Թիւ 56 (Փետրուար 15/3), Թիւ 57 (Փետրուար 19/7), Թիւ 58 (Փետրուար 22/10), Թիւ 59 (Փետրուար 26/14), Թիւ 60 (Փետրուար 29/17), Թիւ 61 (Մարտ 29/Փետրուար 21), Թիւ 62 (Մարտ 7/Փետրուար 24), Թիւ 63 (Մարտ 11/Փետրուար 28), Թիւ 64 (Մարտ 14/2), Թիւ 65 (Մարտ 18/6), Թիւ 66 (Մարտ 21/9), Թիւ 67 (Մարտ 25/13), Թիւ 68 (Մարտ 28/16), Թիւ 69 (Ապրիլ 1/Մարտ 20), Թիւ 70 (Ապրիլ 4/Մարտ 23), Թիւ 71 (Ապրիլ 11/Մարտ 30), Թիւ 72 (Ապրիլ 15/3), Թիւ 73 (Ապրիլ 18/6), Թիւ 74 (Ապրիլ 22/10), Թիւ 75 (Ապրիլ 25/13), Թիւ 76 (Ապրիլ 29/17), Թիւ 77 (Մայիս 2/Ապրիլ 20), Թիւ 78 (Մայիս 6/Ապրիլ 24), Թիւ 79 (Մայիս 9/Ապրիլ 27), Թիւ 80 (Մայիս 13/1), Թիւ 81 (Մայիս 16/4), Թիւ 82 (Մայիս 20/8), Թիւ 83 (Մայիս 23/11), Թիւ 84 (Մայիս 27/15), Թիւ 85 (Մայիս 30/18), Թիւ 86 (Յուլիս 1/Յունիս 19)
1896 ԺԲ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 1/Յուլիս 20), Թիւ 2 (Օգոստոս 5/Յուլիս 24), Թիւ 3 (Օգոստոս 8/Յուլիս 27), Թիւ 4 (Օգոստոս 12/Յուլիս 31), Թիւ 5 (Օգոստոս 15/3), Թիւ 6 (Օգոստոս 19/7), Թիւ 7 (Օգոստոս 22/10), Թիւ 8 (Օգոստոս 26/14), Թիւ 9 (Օգոստոս 29/17), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 2/ Օգոստոս 21), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 5/ Օգոստոս 24), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 9/Օգոստոս 28), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 12/Օգոստոս 31), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 16/4), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 19/7), Թիւ 16 (Սեպտեմբեր 23/11), Թիւ 17 (Սեպտեմբեր 26/14), Թիւ 18 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 3/ Սեպտեմբեր 21), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 7/Սեպտեմբեր 25), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 28), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 14/2), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 17/5), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 21/9), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 24/12), Թիւ 26 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 27 (Հոկտեմբեր 31/19), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 4/ Հոկտեմբեր 23), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 26), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 11/Հոկտեմբեր 30), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 14/2), Թիւ 32 (Նոյեմբեր 18/6), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 21/9), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 25/13), Թիւ 35 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 28/Նոյեմբեր 20), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 5/Նոյեմբեր 23), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 9/Նոյեմբեր 27), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 12/Նոյեմբեր 30), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 16/4), Թիւ 41 (Դեկտեմբեր 19/7), Թիւ 42 (Դեկտեմբեր 23/11), Թիւ 43 (Դեկտեմբեր 26/14), Թիւ 44 (Դեկտեմբեր 30/18)
1897 ԺԲ տարի Թիւ 45 (Յունուար 2/1896 Դեկտեմբեր 21), Թիւ 46 (Յունուար 6/1896 Դեկտեմբեր 25), Թիւ 47 (Յունուար 9/1896 Դեկտեմբեր 28), Թիւ 48 (Յունուար 13/1), Թիւ 49 (Յունուար 16/4), Թիւ 50 (Յունուար 23/11), Թիւ 51 (Յունուար 27/15), Թիւ 52 (Յունուար 30/18), Թիւ 53 (Փետրուար 3/Յունուար 22), Թիւ 54 (Փետրուար 6/Յունուար 25), Թիւ 55 (Փետրուար 10/Յունուար 29), Թիւ 56 (Փետրուար 13/1), Թիւ 57 (Փետրուար 17/5), Թիւ 58 (Փետրուար 20/8), Թիւ 59 (Փետրուար 24/12), Թիւ 60 (Փետրուար 27/15), Թիւ 61 (Մարտ 3/Փետրուար 19), Թիւ 62 (Մարտ 6/Փետրուար 22), Թիւ 63 (Մարտ 10/Փետրուար 26), Թիւ 64 (Մարտ 13/1), Թիւ 65 (Մարտ 17/5), Թիւ 66 (Մարտ 20/8), Թիւ 67 (Մարտ 24/12), Թիւ 68 (Մարտ 27/15), Թիւ 69 (Մարտ 31/19), Թիւ 70 (Ապրիլ 3/Մարտ 22), Թիւ 71 (Ապրիլ 7/ Մարտ 26), Թիւ 72 (Ապրիլ 10/Մարտ 29), Թիւ 73 (Ապրիլ 14/2), Թիւ 74 (Ապրիլ 17/5), Թիւ 75 (Ապրիլ 21/9), Թիւ 76 (Ապրիլ 24/12), Թիւ 77 (Մայիս 1/ Ապրիլ 19), Թիւ 78 (Մայիս 5/Ապրիլ 23), Թիւ 79 (Մայիս 8/Ապրիլ 26), Թիւ 80 (Մայիս 12/Ապրիլ 30), Թիւ 81 (Մայիս 15/3), Թիւ 82 (Մայիս 19/7), Թիւ 83 (Մայիս 22/10), Թիւ 84 (Մայիս 26/14), Թիւ 85 (Մայիս 29/17), Թիւ 86 (Յունիս 19/ 7), Թիւ 87 (Յուլիս 10/28)
1897 ԺԳ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 4/Յուլիս 23), Թիւ 2 (Օգոստոս 7/Յուլիս 26), Թիւ 3 (Օգոստոս 11/Յուլիս 30), Թիւ 4 (Օգոստոս 14/2), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 4/ Օգոստոս 23), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 11/Օգոստոս 30), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 18/Օգոստոս 6), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 25/13), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 2/Սեպտեմբեր 20), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 6/Սեպտեմբեր 24), Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 9/Սեպտեմբեր 27), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 16/4), Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 20/8), Թիւ 15 (Հոկտեմբեր 23/11), Թիւ 16 (Հոկտեմբեր 27/15), Թիւ 17 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 18 (Նոյեմբեր 3/22), Թիւ 19 (Նոյեմբեր 6/Հոկտեմբեր 25), Թիւ 20 (Նոյեմբեր 10/Հոկտեմբեր 29), Թիւ 21 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 22 (Նոյեմբեր 17/5), Թիւ 23 (Նոյեմբեր 20/8), Թիւ 24 (Նոյեմբեր 24/12), Թիւ 25 (Նոյեմբեր 27/15), Թիւ 26 (Դեկտեմբեր 1/Նոյեմբեր 19), Թիւ 27 (Դեկտեմբեր 4/Նոյեմբեր 22), Թիւ 28 (Դեկտեմբեր 8/Նոյեմբեր 26), Թիւ 29 (Դեկտեմբեր 15/3), Թիւ 30 (Դեկտեմբեր 18/6), Թիւ 31 (Դեկտեմբեր 22/10), Թիւ 32 (Դեկտեմբեր 25/13), Թիւ 33 (Դեկտեմբեր 29/17)
1898 ԺԳ տարի Թիւ 34 (Յունուար 1/1897 Դեկտեմբեր 20), Թիւ 35 (Յունուար 5/1897 Դեկտեմբեր 24), Թիւ 36 (Յունուար 8/1897 Դեկտեմբեր 27), Թիւ 37 (Յունուար 12/1897 Դեկտեմբեր 31), Թիւ 38 (Յունուար 15/3), Թիւ 39 (Յունուար 22/10), Թիւ 40 (Յունուար 26/14), Թիւ 41 (Յունուար 29/17), Թիւ 42 (Փետրուար 2/Յունուար 21), Թիւ 43 (Փետրուար 5/Յունուար 24), Թիւ 44 (Փետրուար 9/Յունուար 28), Թիւ 45 (Փետրուար 12/Յունուար 31), Թիւ 46 (Փետրուար 16/4), Թիւ 47 (Փետրուար 19/7), Թիւ 48 (Փետրուար 23/11), Թիւ 49 (Փետրուար 26/14), Թիւ 50 (Մարտ 2/Փետրուար 18), Թիւ 51 (Մարտ 5/Փետրուար 21), Թիւ 52 (Մարտ 5/Փետրուար 25), Թիւ 53 (Մարտ 12/Փետրուար 28), Թիւ 54 (Մարտ 16/4), Թիւ 55 (Մարտ 19/7), Թիւ 56 (Մարտ 23/11), Թիւ 57 (Մարտ 26/14), Թիւ 58 (Մարտ 30/18), Թիւ 59 (Ապրիլ 2/ Մարտ 21), Թիւ 60 (Ապրիլ 6/Մարտ 25), Թիւ 61 (Ապրիլ 9/Մարտ 28), Թիւ 62 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 63 (Ապրիլ 16/4), Թիւ 64 (Ապրիլ 23/11), Թիւ 65 (Ապրիլ 27/15), Թիւ 66 (Ապրիլ 30/18), Թիւ 67 (Մայիս 4/ Ապրիլ 22), Թիւ 68 (Մայիս 7/Ապրիլ 25), Թիւ 69 (Մայիս 11/Ապրիլ 29), Թիւ 70 (Մայիս 14/2), Թիւ 71 (Մայիս 18/6), Թիւ 72 (Մայիս 21/9), Թիւ 73 (Մայիս 25/13), Թիւ 74 (Մայիս 28/16), Թիւ 75 (Յունիս 1/Մայիս 20), Թիւ 76 (Յունիս 4/Մայիս 23), Թիւ 77 (Յունիս 8/Մայիս 27), Թիւ 78 (Յունիս 15/3), Թիւ 79 (Յունիս 18/6), Թիւ 80 (Յունիս 22/10), Թիւ 81 (Յունիս 25/13), Թիւ 82 (Յունիս 29/17)
1898 ԺԴ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 3/ Յուլիս 22), Թիւ 2 (Օգոստոս 6/Յուլիս 25), Թիւ 3 (Օգոստոս 10/Յուլիս 29), Թիւ 4 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 5 (Օգոստոս 17/5), Թիւ 6 (Օգոստոս 20/8), Թիւ 7 (Օգոստոս 24/12), Թիւ 8 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 9 (Օգոստոս 31/19), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 3/Օգոստոս 22), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 7/Օգոստոս 26), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 10/Օգոստոս 29), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 14/22), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 17/5), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 21/9), Թիւ 16 (Սեպտեմբեր 24/12), Թիւ 17 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 5/Սեպտեմբեր 23), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 8/Սեպտեմբեր 26), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 12/Սեպտեմբեր 30), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 15/3), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 19/7), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 22/10), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 26/14), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 26 (Նոյեմբեր 2/Հոկտեմբեր 21), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 5/Հոկտեմբեր 24), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 12/Հոկտեմբեր 31), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 16/4), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 19/7), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 23/11), Թիւ 32 (Նոյեմբեր 26/14), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 30/18), Թիւ 34 (Դեկտեմբեր 3/Նոյեմբեր 21), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 7/Նոյեմբեր 25), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 10/Նոյեմբեր 28), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 14/2), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 21/9), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 24/12), Թիւ 41 (Դեկտեմբեր 28/16), Թիւ 42 (Դեկտեմբեր 31/19)
1899 ԺԴ տարի Թիւ 43 (Յունուար 4/1898 Դեկտեմբեր 23), Թիւ 44 (Յունուար 7/1898 Դեկտեմբեր 26), Թիւ 45 (Յունուար 11/1898 Դեկտեմբեր 30), Թիւ 46 (Յունուար 14/1898 Յունուար 2), Թիւ 47 (Յունուար 21/1898 Յունուար 9), Թիւ 48 (Յունուար 25/1898 Յունուար 13), Թիւ 49 (Յունուար 28/1898 Յունուար 16), Թիւ 50 (Փետրուար 1/ Յունուար 16), Թիւ 51 (Փետրուար 4/Յունուար 23), Թիւ 52 (Փետրուար 8/Յունուար 23), Թիւ 53 (Փետրուար 11/Յունուար 30), Թիւ 54 (Փետրուար 15/3), Թիւ 55 (Փետրուար 18/6), Թիւ 56 (Փետրուար 22/10), Թիւ 57 (Փետրուար 25/13), Թիւ 58 (Մարտ 1/17), Թիւ 59 (Մարտ 4/Փետրուար 20), Թիւ 60 (Մարտ 8/Փետրուար 24), Թիւ 61 (Մարտ 11/Փետրուար 27), Թիւ 62 (Մարտ 15/3), Թիւ 63 (Մարտ 18/6), Թիւ 64 (Մարտ 22/10), Թիւ 65 (Մարտ 25/13), Թիւ 66 (Մարտ 29/17), Թիւ 67 (Ապրիլ 1/Մարտ 20), Թիւ 68 (Ապրիլ 5/Մարտ 24), Թիւ 69 (Ապրիլ 3/Մարտ 27), Թիւ 70 (Ապրիլ 12/Մարտ 31), Թիւ 71 (Ապրիլ 15/3), Թիւ 72 (Ապրիլ 19/7), Թիւ 73 (Ապրիլ 22/10), Թիւ 74 (Ապրիլ 26/14), Թիւ 75 (Ապրիլ 29/17), Թիւ 76 (Մայիս 6/ Ապրիլ 24), Թիւ 77 (Մայիս 10/ Ապրիլ 28), Թիւ 78 (Մայիս 13/1), Թիւ 79 (Մայիս 17/5), Թիւ 80 (Մայիս 20/8), Թիւ 81 (Մայիս 24/12), Թիւ 82 (Մայիս 27/15), Թիւ 83 (Մայիս 31/19)
1899 ԺԵ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 2/Յուլիս 21), Թիւ 2 (Օգոստոս 5/Յուլիս 24), Թիւ 3 (Օգոստոս 9/Յուլիս 28), Թիւ 4 (Օգոստոս 12/Յուլիս 31), Թիւ 5 (Օգոստոս 16/4), Թիւ 6 (Օգոստոս 19/7), Թիւ 7 (Օգոստոս 23/11), Թիւ 8 (Օգոստոս 26/14), Թիւ 9 (Օգոստոս 30/18), Թիւ 10 (Սեպտեմբեր 2/Օգոստոս 21), Թիւ 11 (Սեպտեմբեր 6/Օգոստոս 25), Թիւ 12 (Սեպտեմբեր 9/Օգոստոս 28), Թիւ 13 (Սեպտեմբեր 9/1), Թիւ 14 (Սեպտեմբեր 16/4), Թիւ 15 (Սեպտեմբեր 20/8), Թիւ 16 (Սեպտեմբեր 23/11), Թիւ 17 (Սեպտեմբեր 27/15), Թիւ 18 (Սեպտեմբեր 30/ Սեպտեմբեր18), Թիւ 19 (Հոկտեմբեր 4/ Սեպտեմբեր 22), Թիւ 20 (Հոկտեմբեր 7/ Սեպտեմբեր 25), Թիւ 21 (Հոկտեմբեր 11/29), Թիւ 22 (Հոկտեմբեր 14/2), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 18/6), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 21/9), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 25/13), Թիւ 26 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 27 (Նոյեմբեր 1/Հոկտեմբեր 20), Թիւ 28 (Նոյեմբեր 4/Հոկտեմբեր 23), Թիւ 29 (Նոյեմբեր 8/Հոկտեմբեր 27), Թիւ 30 (Նոյեմբեր 11/Հոկտեմբեր 30), Թիւ 31 (Նոյեմբեր 15/3), Թիւ 32 (Նոյեմբեր 18/6), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 22/10), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 25/13), Թիւ 35 (Նոյեմբեր 29/17), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 2/Նոյեմբեր 20), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 6/Նոյեմբեր 24), Թիւ 38 (Դեկտեմբեր 9/Նոյեմբեր 27), Թիւ 39 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 40 (Դեկտեմբեր 16/4), Թիւ 41 (Դեկտեմբեր 20/8), Թիւ 42 (Դեկտեմբեր 23/11), Թիւ 43 (Դեկտեմբեր 27/15), Թիւ 44 (Դեկտեմբեր 30/18)
1900 ԺԵ տարի Թիւ 45 (Յունուար 3/1899 Դեկտեմբեր 22), Թիւ 46 (Յունուար 6/1899 Դեկտեմբեր 25), Թիւ 47 (Յունուար 10/1899 Դեկտեմբեր 29), Թիւ 48 (Յունուար 13/1), Թիւ 49 (Յունուար 17/5), Թիւ 50 (Յունուար 24/12), Թիւ 51 (Յունուար 27/15), Թիւ 52 (Յունուար 31/19), Թիւ 53 (Փետրուար 3/Յունուար 22), Թիւ 54 (Փետրուար 10/Յունուար 29), Թիւ 55 (Փետրուար 14/2), Թիւ 56 (Փետրուար 17/5), Թիւ 57 (Փետրուար 21/9), Թիւ 58 (Փետրուար 24/12), Թիւ 59 (Փետրուար 28/16), Թիւ 60 (Մարտ 7/23), Թիւ 61 (Մարտ 10/Փետրուար 26), Թիւ 62 (Մարտ 14/1), Թիւ 63 (Մարտ 17/4), Թիւ 64 (Մարտ 21/8), Թիւ 65 (Մարտ 24/11), Թիւ 66 (Մարտ 28/15), Թիւ 67 (Մարտ 31/18), Թիւ 68 (Ապրիլ 4/Մարտ 22), Թիւ 69 (Ապրիլ 7/Մարտ 25), Թիւ 70 (Ապրիլ 11/Մարտ 29), Թիւ 71 (Ապրիլ 14/1), Թիւ 72 (Ապրիլ 18/5)
1900 ԺԶ տարի Թիւ 1 (Սեպտեմբեր 5/Օգոստոս 23), Թիւ 2 (Սեպտեմբեր 12/Օգոստոս 30), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր 19/6), Թիւ 4 (Սեպտեմբեր 26/13), Թիւ 5 (Հոկտեմբեր 3/Սեպտեմբեր 20), Թիւ 6 (Հոկտեմբեր 10/Սեպտեմբեր 27), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 17/4), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 24/11), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 31/18), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 7/Հոկտեմբեր 25), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 14/1), Թիւ 12 (Նոյեմբեր 21/8), Թիւ 13 (Նոյեմբեր 28/15), Թիւ 14 (Դեկտեմբեր 5/22), Թիւ 15 (Դեկտեմբեր 12/ Նոյեմբեր 29), Թիւ 16 (Դեկտեմբեր 19/6), Թիւ 17 (Դեկտեմբեր 26/13)
1901 ԺԶ տարի Թիւ 18 (Յունուար 2/1900 Դեկտեմբեր 20), Թիւ 19 (Յունուար 9/1900 Դեկտեմբեր 27), Թիւ 20 (Յունուար 16/1900 Յունուար 3), Թիւ 21 (Յունուար 23/10), Թիւ 22 (Յունուար 30/17), Թիւ 23 (Փետրուար 6/Յունուար 24), Թիւ 24 (Փետրուար 13/Յունուար 31), Թիւ 25 (Փետրուար 20/7), Թիւ 26 (Փետրուար 27/14), Թիւ 27 (Մարտ 6/Փետրուար 21), Թիւ 28 (Մարտ 13/Փետրուար 28), Թիւ 29 (Մարտ 20/7), Թիւ 30 (Մարտ 27/14), Թիւ 31 (Ապրիլ 3/Մարտ 21), Թիւ 32 (Ապրիլ 10/Մարտ 28), Թիւ 33 (Ապրիլ 17/4), Թիւ 34 (Ապրիլ 24/11), Թիւ 35 (Մայիս 1/Ապրիլ 18), Թիւ 36 (Մայիս 8/Ապրիլ 25), Թիւ 37 (Մայիս 15/2), Թիւ 38 (Մայիս 22/9), Թիւ 39 (Մայիս 29/16)
1901 ԺԷ տարի Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 2/Սեպտեմբեր 19), Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 9/Սեպտեմբեր 26), Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 16/3), Թիւ 4 (Հոկտեմբեր 23/10), Թիւ 5 (Հոկտեմբեր 30/17), Թիւ 6 (Նոյեմբեր 6/ Հոկտեմբեր 24), Թիւ 7 (Նոյեմբեր 13/Հոկտեմբեր 31), Թիւ 8 (Նոյեմբեր 20/7), Թիւ 9 (Նոյեմբեր 27/14), Թիւ 10 (Դեկտեմբեր 4/ Նոյեմբեր 21), Թիւ 11 (Դեկտեմբեր 11/Նոյեմբեր 28), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 18/5), Թիւ 13 (Դեկտեմբեր 25/12)
1902 ԺԷ տարի Թիւ 14 (Յունուար 1/1901 Դեկտեմբեր 19), Թիւ 15 (Յունուար 8/1901 Դեկտեմբեր 26), Թիւ 16 (Յունուար 15/2), Թիւ 17 (Յունուար 22/9), Թիւ 18 (Յունուար 29/16), Թիւ 19 (Փետրուար 5/Յունուար 23), Թիւ 20 (Փետրուար 12/Յունուար 30), Թիւ 21 (Փետրուար 19/ 6), Թիւ 22 (Փետրուար 26/13), Թիւ 23 (Մարտ 5/Փետրուար 20), Թիւ 24 (Մարտ 12/Փետրուար 27), Թիւ 25 (Մարտ 19/6), Թիւ 26 (Մարտ 26/13), Թիւ 27 (Ապրիլ 2/Մարտ 20), Թիւ 28 (Ապրիլ 9/Մարտ 27), Թիւ 29 (Ապրիլ 16/Ապրիլ 3), Թիւ 30 (Ապրիլ 23/10), Թիւ 31 (Ապրիլ 30/17), Թիւ 32 (Մայիս 7/Ապրիլ 24), Թիւ 33 (Մայիս 14/1), Թիւ 34 (Մայիս 21/8), Թիւ 35 (Մայիս 28/15), Թիւ 36 (Յունիս 4/Մայիս 22), Թիւ 37 (Յունիս 11/Մայիս 29), Թիւ 38 (Յունիս 18/5), Թիւ 39 (Յունիս 25/12), Թիւ 40 (Յուլիս 2/Յունիս 19), Թիւ 41 (Յուլիս 9/Յունիս 26), Թիւ 42 (Յուլիս 16/3), Թիւ 43 (Յուլիս 23/10), Թիւ 44 (Յուլիս 30/17)
1902 ԺԸ տարի Թիւ 1 (Նոյեմբեր 5/Հոկտեմբեր 23), Թիւ 2 (Նոյեմբեր 12/Հոկտեմբեր 30), Թիւ 3 (Նոյեմբեր 19/6), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 26/13), Թիւ 5 (Դեկտեմբեր 3/20), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 10/Նոյեմբեր 27), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 17/4), Թիւ 8 (Դեկտեմբեր 24/11), Թիւ 9 (Դեկտեմբեր 31/18)
1903 ԺԸ տարի Թիւ 10 (Յունուար 7/1902 Դեկտեմբեր 25), Թիւ 11 (Յունուար 14/1), Թիւ 12 (Յունուար 21/8), Թիւ 13 (Յունուար 28/15), Թիւ 14 (Փետրուար 4/ Յունուար 22), Թիւ 15 (Փետրուար 11/Յունուար 20), Թիւ 16 (Փետրուար 18/5), Թիւ 17 (Փետրուար 25/12), Թիւ 18 (Մարտ 4/Փետրուար 19), Թիւ 19 (Մարտ 11/Փետրուար 26), Թիւ 20 (Մարտ 18/5), Թիւ 21 (Օգոստոս 26(13), Թիւ 22 (Սեպտեմբեր 16 (3), Թիւ 23 (Սեպտեմբեր 23 (10), Թիւ 24 (Սեպտեմբեր 30 (17), Թիւ 25 (Հոկտեմբեր 7), Թիւ 26 (Հոկտեմբեր 14), Թիւ 27 (Հոկտեմբեր 21), Թիւ 28 (Հոկտեմբեր 28)
1904 ԺԸ տարի Թիւ 29 (Յունուար), Թիւ 30 (Յունուար 30), Թիւ 31 (Փետրուար 13), Թիւ 32 (Փետրուար 27), Թիւ 33 (Մարտ 12), Թիւ 34 (Մարտ 19), Թիւ 35 (Մարտ 26), Թիւ 36 (Ապրիլ 9), Թիւ 37 (Ապրիլ 16), Թիւ 38 (Ապրիլ 23), Թիւ 39 (Ապրիլ 30), Թիւ 40 (Մայիս 21)
1904 ԺԸ- ԺԹ տարի Թիւ 41 (Յունիս 4), Թիւ 42 (Յունիս 11), Թիւ 43 (Յունիս 25)
1904 Ի տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 6), Թիւ 2 (Օգոստոս 13), Թիւ 3 (Օգոստոս 20), Թիւ 4 (Օգոստոս 27), Թիւ 5 (Օգոստոս 31), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 7), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 14), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 21), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 28), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 5), Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 12), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 19), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 26), Թիւ 14 (Նոյեմբեր 2), Թիւ 15 (Նոյեմբեր 9), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 16), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 23), Թիւ 18 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 7), Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 14), Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 21), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 28)
1905 Ի տարի Թիւ 23 (Յունուար 4), Թիւ 24 (Յունուար 11), Թիւ 25 (Յունուար 18), Թիւ 26 (Յունուար 25), Թիւ 27 (Փետրուար 1), Թիւ 28 (Փետրուար 8), Թիւ 29 (Փետրուար 15), Թիւ 30 (Փետրուար 22), Թիւ 31 (Մարտ 1), Թիւ 32 (Մարտ 8), Թիւ 33 (Մարտ 15), Թիւ 34 (Մարտ 22), Թիւ 35 (Մարտ 29), Թիւ 36 (Ապրիլ 5), Թիւ 37 (Ապրիլ 42), Թիւ 38 (Ապրիլ 19), Թիւ 39 (Ապրիլ 26), Թիւ 40 (Մայիս 3), Թիւ 41 (Մայիս 10), Թիւ 42 (Մայիս 17), Թիւ 43 (Մայիս 24), Թիւ 44 (Մայիս 31), Թիւ 45 (Յունիս 7), Թիւ 46 (Յունիս 14), Թիւ 47 (Յունիս 21), Թիւ 48 (Յունիս 28)
1905 ԻԱ տարի Թիւ 1 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 2 (Նոյեմբեր 8), Թիւ 3 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 4 (Նոյեմբեր 22), Թիւ 5 (Նոյեմբեր 29), Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 6), Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 13), Թիւ 8 (Դեկտեմբեր 20), Թիւ 9 (Դեկտեմբեր 27)
1906 ԻԱ տարի Թիւ 10 (Յունուար 3),Թիւ 11 (Յունուար 10),Թիւ 12 (Յունուար 17),Թիւ 13 (Յունուար 24),Թիւ 14 (Յունուար 31),Թիւ 15 (Փետրուար 7),Թիւ 16 (Փետրուար 14),Թիւ 17 (Փետրուար 21),Թիւ 18 (Փետրուար 28),Թիւ 19 (Մարտ 7),Թիւ 20 (Մարտ 14),Թիւ 21 (Մարտ 21),Թիւ 22 (Մարտ 28),Թիւ 23 (Ապրիլ 4),Թիւ 24 (Ապրիլ 11),Թիւ 25 (Ապրիլ 18),Թիւ 26 (Ապրիլ 25),Թիւ 27 (Մայիս 2),Թիւ 28 (Մայիս 9),Թիւ 29 (Մայիս 16),Թիւ 30 (Մայիս 23),Թիւ 31 (Մայիս 30),Թիւ 32 (Յունիս 6),Թիւ 33 (Յունիս 13),Թիւ 34 (Յունիս 20),Թիւ 35 (Յունիս 27),Թիւ 36 (Յուլիս 4),Թիւ 37 (Յուլիս 11),Թիւ 38 (Յուլիս 18),Թիւ 39 (Յուլիս 25),Թիւ 40 (Օգոստոս 1)
Թիւ 41 (Օգոստոս 8),Թիւ 42 (Օգոստոս 15),Թիւ 43 (Օգոստոս 22),Թիւ 44 (Օգոստոս 29)
1906 ԻԲ տարի Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 3),Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 10),Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 17),Թիւ 4 (Հոկտեմբեր 24),Թիւ 5 (Հոկտեմբեր 31),Թիւ 6 (Նոյեմբեր 7),Թիւ 7 (Նոյեմբեր 14),Թիւ 8 (Նոյեմբեր 21),Թիւ 9 (Նոյեմբեր 28),Թիւ 10 (Դեկտեմբեր 5),Թիւ 11 (Դեկտեմբեր 12) Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 19),Թիւ 13 (Դեկտեմբեր 26)
1907 ԻԲ տարի Թիւ 14 (Յունվար 2),Թիւ 15 (Յունվար 9),Թիւ 16 (Յունվար 16),Թիւ 17 (Յունվար 23),Թիւ 18 (Յունվար 30),Թիւ 19 (Փետրվար 6),Թիւ 20 (Փետրվար 13),Թիւ 21 (Փետրվար 20),Թիւ 22 (Փետրվար 27),Թիւ 23 (Մարտ 6),Թիւ 24 (Մարտ 13),Թիւ 25 (Մարտ 20),Թիւ 26 (Մարտ 27),Թիւ 27 (Ապրիլ 3),Թիւ 28 (Ապրիլ 10),Թիւ 29 Յունիս 29),Թիւ 30 (Յուլիս 6),Թիւ 31 (Յուլիս 13),Թիւ 32 (Օգոստոս 24),Թիւ 33 (Օգոստոս 31),Թիւ 34 (Հոկտեմբեր 12),Թիւ 35 (Նոյեմբեր 23),Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 7),Թիւ 37 (Դեկտեմբեր 21)
1908 ԻԲ տարի Թիւ 38 (Յունվար 11),Թիւ 39 (Փետրվար 29),Թիւ 40 (Մարտ 28),Թիւ 41 (Ապրիլ 25),Թիւ 42 (Մայիս 16)
1908 ԻԲ- ԻԳ տարի Թիւ 43 (Յունիս 6), Թիւ 44 (Յուլիս 4)
1908 ԻԴ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 5),Թիւ 2 (Օգոստոս 12),Թիւ 3 (Օգոստոս 19),Թիւ 4 (Օգոստոս 26),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 2),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 9),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 16),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 23),Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 30),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 7),Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 14),Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 21),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 28),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 4),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 11),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 18),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 25),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 2),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 9),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 16),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 23),Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 30)
1909 ԻԴ տարի Թիւ 23 (Յունվար 6), Թիւ 24 (Յունվար 13)
1909 ԻԵ տարի Թիւ 1 (Նոյեմբեր 6),Թիւ 2 (Նոյեմբեր 13),Թիւ 3 (Նոյեմբեր 20),Թիւ 4 (Նոյեմբեր 27),Թիւ 5 (Դեկտեմբեր 4),Թիւ 6 (Դեկտեմբեր 11),Թիւ 7 (Դեկտեմբեր 18),Թիւ 8 (Դեկտեմբեր 25)
1910 ԻԵ տարի Թիւ 9 (Յունվար 1),Թիւ 10 (Յունվար 8),Թիւ 11 (Յունվար 15),Թիւ 12 (Յունվար 22),Թիւ 13 (Յունվար 29),Թիւ 14 (Փետրվար 5),Թիւ 15 (Փետրվար 12),Թիւ 16 (Փետրվար 19),Թիւ 17 (Փետրվար 26),Թիւ 18 (Մարտ 5),Թիւ 19 (Մարտ 12), Թիւ 20 (Մարտ 19),Թիւ 21 (Մարտ 26),Թիւ 22 ( Ապրիլ 2),Թիւ 23 ( Ապրիլ 9),Թիւ 24 ( Ապրիլ 16),Թիւ 25 ( Ապրիլ 23),Թիւ 26 ( Ապրիլ 30),Թիւ 27 ( Մայիս 7),Թիւ 28 ( Մայիս 14),Թիւ 29 ( Մայիս 21),Թիւ 30 ( Մայիս 28),Թիւ 31 ( Յունիս 4),Թիւ 32 ( Յունիս 11),Թիւ 33 ( Յունիս 18),Թիւ 34 ( Յունիս 25),Թիւ 35 ( Յուլիս 2),Թիւ 36 ( Յուլիս 9),Թիւ 37 ( Յուլիս 16),Թիւ 38 ( Յուլիս 23),Թիւ 39 ( Յուլիս 30),Թիւ 40 ( Օգոստոս 6),Թիւ 41 ( Օգոստոս 13),Թիւ 42 ( Օգոստոս 20),Թիւ 43 ( Օգոստոս 27), Թիւ 44 ( Սեպտեմբեր 3),Թիւ 45 ( Սեպտեմբեր 10),Թիւ 46 ( Սեպտեմբեր 17), Թիւ 47 ( Սեպտեմբեր 24)
1910 ԻԶ տարի Թիւ 1 (Հոկտեմբեր 12),Թիւ 2 (Հոկտեմբեր 19),Թիւ 3 (Հոկտեմբեր 26 ),Թիւ 4 (Նոյեմբեր 2),Թիւ 5 (Նոյեմբեր 9),Թիւ 6 (Նոյեմբեր 16),Թիւ 7 (Նոյեմբեր 23),Թիւ 8 (Նոյեմբեր 30),Թիւ 9 (Դեկտեմբեր 7),Թիւ 10 (Դեկտեմբեր 14),Թիւ 11 (Դեկտեմբեր 21),Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 28)
1911 ԻԶ տարի Թիւ 13 (Յունվար 4),Թիւ 14 (Յունվար 11),Թիւ 15 (Յունվար 18),Թիւ 16 (Յունվար 25),Թիւ 17 (Փետրվար 1),Թիւ 18 (Փետրվար 8),Թիւ 19 (Փետրվար 15),Թիւ 20 (Փետրվար 22),Թիւ 21 (Մարտ1),Թիւ 22 (Մարտ 8),Թիւ 23 (Մարտ 15),Թիւ 24 (Մարտ 22),Թիւ 25 (Մարտ 29),Թիւ 26 (Ապրիլ 5),Թիւ 27 (Ապրիլ 12),Թիւ 28 (Ապրիլ 19),Թիւ 29 (Ապրիլ 26),Թիւ 30 (Մայիս 3),Թիւ 31 (Մայիս 10),Թիւ 32 (Մայիս 17),Թիւ 33 (Մայիս 24),Թիւ 34 (Մայիս 31),Թիւ 35 (Յունիս 7),Թիւ 36 (Յունիս 14),Թիւ 37 (Յունիս 21),Թիւ 38 (Յունիս 28),Թիւ 39 (Յուլիս 5),Թիւ 40 (Յուլիս 12),Թիւ 41 (Յուլիս 19),Թիւ 42 (Յուլիս 26),Թիւ 43 (Օգոստոս 2),Թիւ 44 (Օգոստոս 9),Թիւ 45 (Օգոստոս 16),Թիւ 46 (Օգոստոս 23),Թիւ 47 (Օգոստոս 30)
1911 ԻԷ տարի Թիւ 1 (Սեպտեմբեր 6), Թիւ 2 (Սեպտեմբեր 13), Թիւ 3 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 4 (Սեպտեմբեր 27), Թիւ 5 (Հոկտեմբեր 4), Թիւ 6 (Հոկտեմբեր 11), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 9 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 8), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 12 (Նոյեմբեր 22), Թիւ 13 (Նոյեմբեր 29), Թիւ 14 (Դեկտեմբեր 6), Թիւ 15 (Դեկտեմբեր 13), Թիւ 16 (Դեկտեմբեր 20), Թիւ 17 (Դեկտեմբեր 27)
1912 ԻԷ տարի Թիւ 18 (Յունվար 3), Թիւ 19 (Յունվար 10), Թիւ 20 (Յունվար 17), Թիւ 21 (Յունվար 24), Թիւ 22 (Յունվար 31), Թիւ 23 (Փետրվար 7), Թիւ 24 (Փետրվար 14), Թիւ 25 (Փետրվար 21), Թիւ 26 (Փետրվար 28), Թիւ 27 (Մարտ 6), Թիւ 28 (Մարտ 13), Թիւ 29 (Մարտ 20), Թիւ 30 (Մարտ 27), Թիւ 31 (Ապրիլ 3), Թիւ 32 (Ապրիլ 10), Թիւ 33 (Ապրիլ 17), Թիւ 34 (Ապրիլ 24), Թիւ 35 (Մայիս 1), Թիւ 36 (Մայիս 8), Թիւ 37 (Մայիս 15), Թիւ 38 (Մայիս 22), Թիւ 39 (Մայիս 29), Թիւ 40 (Յունիս 5), Թիւ 41 (Յունիս 12), Թիւ 42 (Յունիս 19), Թիւ 43 (Յունիս 26), Թիւ 44 (Յուլիս 3), Թիւ 45 (Յուլիս 10), Թիւ 46 (Յուլիս 17), Թիւ 47 (Յուլիս 24), Թիւ 48 (Յուլիս 31)
1912 ԻԸ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 7),Թիւ 2 (Օգոստոս 14),Թիւ 3 (Օգոստոս 21),Թիւ 4 (Օգոստոս 28),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 4),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 11),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 18),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 25),Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 2),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 9),Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 16),Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 23),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 30),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 6),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 13),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 20),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 27),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 4),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 11),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 18),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 25)
1913 ԻԸ տարի Թիւ 22 (Յունվար 1),Թիւ 23 (Յունվար 8),Թիւ 24 (Յունվար 15),Թիւ 25 (Յունվար 22),Թիւ 26 (Յունվար 29),Թիւ 27 (Փետրվար 5),Թիւ 28 (Փետրվար 12),Թիւ 29 (Փետրվար 19),Թիւ 30 (Փետրվար 26),Թիւ 31 (Մարտ 5),Թիւ 32 (Մարտ 12),Թիւ 33 (Մարտ 19),Թիւ 34 (Մարտ 26),Թիւ 35 (Ապրիլ 2),Թիւ 36 (Ապրիլ 9),Թիւ 37 (Ապրիլ 16),Թիւ 38 (Ապրիլ 23),Թիւ 39 (Ապրիլ 30),Թիւ 40 (Մայիս 7),Թիւ 41 (Մայիս 14),Թիւ 42 (Մայիս 21),Թիւ 43 (Մայիս 28),Թիւ 44 (Յունիս 4),Թիւ 45 (Յունիս 11),Թիւ 46 (Յունիս 18),Թիւ 47 (Յունիս 25),Թիւ 48 (Յուլիս 2),Թիւ 49 (Յուլիս 9),Թիւ 50 (Յուլիս 16),Թիւ 51 (Յուլիս 23),Թիւ 52 (Յուլիս 30)
1913 ԻԹ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 6), Թիւ 2 (Օգոստոս 13), Թիւ 3 (Օգոստոս 20), Թիւ 4 (Օգոստոս 27), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 5), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 17), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 24), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 8), Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 15), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 22), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 29), Թիւ 14 (Նոյեմբեր 5), Թիւ 15 (Նոյեմբեր 12), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 19), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 26), Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 17), Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 24), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 31)
1914 ԻԹ տարի Թիւ 23 (Յունվար 7), Թիւ 24 (Յունվար 14), Թիւ 25 (Յունվար 21), Թիւ 26 (Յունվար 26), Թիւ 27 (Փետրվար 4), Թիւ 28 (Փետրվար 11), Թիւ 29 (Փետրվար 18), Թիւ 30 (Փետրվար 25), Թիւ 31 (Մարտ 4), Թիւ 32 (Մարտ 11)
Թիւ 33 (Մարտ 18), Թիւ 34 (Մարտ 25), Թիւ 35 (Ապրիլ 1), Թիւ 36 (Ապրիլ 8), Թիւ 37 (Ապրիլ 15), Թիւ 38 (Ապրիլ 22), Թիւ 39 (Ապրիլ 29), Թիւ 40 (Մայիս 13), Թիւ 41 (Մայիս 27), Թիւ 42 (Յունիս 10), Թիւ 43 (Յունիս 24), Թիւ 44 (Յուլիս 1), Թիւ 45 (Յուլիս 8), Թիւ 46 (Յուլիս 15), Թիւ 47 (Յուլիս 22), Թիւ 48 (Յուլիս 29)
1914 Լ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 5),Թիւ 2 (Օգոստոս 12),Թիւ 3 (Օգոստոս 19),Թիւ 4 (Օգոստոս 26),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 2),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 9),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 16),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 23),Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 30),Թիւ 10 (Հոկտեմբերի 7), Թիւ 11 (Հոկտեմբերի 14),Թիւ 12 (Հոկտեմբերի 21),Թիւ 13 (Հոկտեմբերի 28),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 4),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 11), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 18),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 25),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 2),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 9),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 16), Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 23),Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 30)
1915 Լ տարի Թիւ 23 (Յունվար 6),Թիւ 24 (Յունվար 13),Թիւ 25 (Յունվար 18),Թիւ 26 (Յունվար 27),Թիւ 27 (Փետրվար 3),Թիւ 28 ,(Փետրվար 10),Թիւ 29 (Փետրվար 17),Թիւ 30 (Փետրվար 24),Թիւ 31 (Մարտ 3),Թիւ 32 (Մարտ 10), Թիւ 33 (Մարտ 17),Թիւ 34 (Մարտ 24),Թիւ 35 (Մարտ 31),Թիւ 36 (Ապրիլ 7),Թիւ 37 (Ապրիլ 14),Թիւ 38 (Ապրիլ 21),Թիւ 39 (Ապրիլ 28),Թիւ 40 (Մայիս 5),Թիւ 41 (Մայիս 12),Թիւ 42 (Մայիս 19),Թիւ 43 (Մայիս 26),Թիւ 44 (Յունիս 2)
Թիւ 45 (Յունիս 9),Թիւ 46 (Յունիս 16),Թիւ 47 (Յունիս 23),Թիւ 48 (Յունիս 30),Թիւ 49 (Յուլիս 7),Թիւ 50 (Յուլիս 14),Թիւ 51 (Յուլիս 21),Թիւ 52 (Յուլիս 28)
1915 ԼԱ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 4),Թիւ 2 (Օգոստոս 11),Թիւ 3 (Օգոստոս 18),Թիւ 4 (Օգոստոս 25),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 1),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 8),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 15),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 22),Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 29),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 6),Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 13),Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 20),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 27),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 3),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 10),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 17),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 24),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 24),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 8),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 15),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 22),Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 29)
1916 ԼԱ տարի Թիւ 23 (Յունվար 5), Թիւ 24 (Յունվար 12), Թիւ 25 (Յունվար 18), Թիւ 26 (Յունվար 26), Թիւ 27 (Փետրվար 2), Թիւ 28 (Փետրվար 9), Թիւ 29 (Փետրվար 16), Թիւ 30 (Փետրվար 23), Թիւ 31 (Մարտ 1), Թիւ 32 (Մարտ 8), Թիւ 33 (Մարտ 15), Թիւ 34 (Մարտ 22), Թիւ 35 (Մարտ 29), Թիւ 36 (Ապրիլ 5), Թիւ 37 (Ապրիլ 12), Թիւ 38 (Ապրիլ 19), Թիւ 39 (Ապրիլ 26), Թիւ 40 (Մայիս 3), Թիւ 41 (Մայիս 10), Թիւ 42 (Մայիս 17), Թիւ 43 (Մայիս 24), Թիւ 44 (Մայիս 31), Թիւ 45 (Յունիս 7), Թիւ 46 (Յունիս 14), Թիւ 47 (Յունիս 21), Թիւ 48 (Յունիս 28), Թիւ 49 (Յուլիս 5), Թիւ 50 (Յուլիս 12), Թիւ 51 (Յուլիս 19), Թիւ 52 (Յուլիս 26)
1916 ԼԲ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 2), Թիւ 2 (Օգոստոս 9), Թիւ 3 (Օգոստոս 16), Թիւ 4 (Օգոստոս 23), Թիւ 5 (Օգոստոս 30), Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 6), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 13), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 27), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 4), Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 11), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 14 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 15 (Նոյեմբեր 8), Թիւ 16 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 22), Թիւ 18 (Նոյեմբեր 29), Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 6), Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 13),
Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 20), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 27)
1917 ԼԲ տարի Թիւ 23 (Յունվար 3), Թիւ 24 (Յունվար 10), Թիւ 25 (Յունվար 17), Թիւ 26 (Յունվար 24), Թիւ 27 (Յունվար 31), Թիւ 28 (Փետրվար 7), Թիւ 29 (Փետրվար 14), Թիւ 30 (Փետրվար 21), Թիւ 31 (Փետրվար 28), Թիւ 32 (Մարտ 7), Թիւ 33 (Մարտ 14), Թիւ 34 (Մարտ 21), Թիւ 35 (Մարտ 28), Թիւ 36 (Ապրիլ 4), Թիւ 37 (Ապրիլ 11), Թիւ 38 (Ապրիլ 18), Թիւ 39 (Ապրիլ 25), Թիւ 40 (Մայիս 2), Թիւ 41 (Մայիս 9), Թիւ 42 (Մայիս 16), Թիւ 43 (Մայիս 23), Թիւ 44 (Մայիս 30), Թիւ 45 (Յունիս 6), Թիւ 46 (Յունիս 13), Թիւ 47 (Յունիս 20), Թիւ 48 (Յունիս 27), Թիւ 49 (Յուլիս 4), Թիւ 50 (Յուլիս 11), Թիւ 51 (Յուլիս 18), Թիւ 52 (Յուլիս 25)
1917 ԼԳ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 1),Թիւ 2 (Օգոստոս 8),Թիւ 3 (Օգոստոս 15),Թիւ 4 (Օգոստոս 22),Թիւ 5 (Օգոստոս 29),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 5),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 12),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 19),Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 26),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 3),Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 10), Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 17),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 24),Թիւ 14 (Հոկտեմբեր 31),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 7),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 14), Թիւ 17 (Նոյեմբեր 21),Թիւ 18 (Նոյեմբեր 28),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 5),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 12),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 19), Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 26)
1918 ԼԳ տարի Թիւ 23 (Յունվար 2),Թիւ 24 (Յունվար 9),Թիւ 25 (Յունվար 16),Թիւ 26 (Յունվար 23),Թիւ 27 (Յունվար 30),Թիւ 28 (Փետրվար 6),Թիւ 29 (Փետրվար 13),Թիւ 30 (Փետրվար 20),Թիւ 31 (Փետրվար 27),Թիւ 32 (Մարտ 6),Թիւ 33 (Մարտ 13),Թիւ 34 (Մարտ 20),Թիւ 35 (Մարտ 27),Թիւ 36 (Ապրիլ 2),Թիւ 37 (Ապրիլ 10),Թիւ 38 (Ապրիլ 17),Թիւ 39 (Ապրիլ 24),Թիւ 40 (Մայիս 1),Թիւ 41 (Մայիս 8),Թիւ 42 (Մայիս 15),Թիւ 43 (Մայիս 22),Թիւ 44 (Մայիս 29),Թիւ 45 (Յունիս 5),
Թիւ 46 (Յունիս 12),Թիւ 47 (Յունիս 19),Թիւ 48 (Յունիս 26),Թիւ 49 (Յուլիս 3),Թիւ 50 (Յուլիս 10),Թիւ 51 (Յուլիս 17),Թիւ 52 (Յուլիս 24),Թիւ 53 (Յուլիս 31)
1918 ԼԴ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 7),Թիւ 2 (Օգոստոս 14),Թիւ 3 (Օգոստոս 21),Թիւ 4 (Օգոստոս 28),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 4),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 11),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 18),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 25),Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 2),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 9)
Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 16),Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 23),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 30),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 6),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 13),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 20),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 27),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 4),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 11),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 18),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 25)
1919 ԼԴ տարի Թիւ 23 (Յունվար 8),Թիւ 23 (Յունվար 8),Թիւ 24 (Յունվար 15),Թիւ 25 (Յունվար 22),Թիւ 26 (Յունվար 29),Թիւ 27 (Փետրվար 5),Թիւ 28 (Փետրվար 12),Թիւ 29 (Փետրվար 19),Թիւ 30 (Փետրվար 26),Թիւ 31 (Մարտ 5),Թիւ 32 (Մարտ 12),Թիւ 33 (Մարտ 19),Թիւ 34 (Մարտ 26),Թիւ 35 (Ապրիլ 2),Թիւ 36 (Ապրիլ 9),Թիւ 37 (Ապրիլ 16),Թիւ 38 (Ապրիլ 23),Թիւ 39 (Ապրիլ 30),Թիւ 40 (Մայիս 7),Թիւ 41 (Մայիս 14),Թիւ 42 (Մայիս 21),Թիւ 43 (Մայիս 28),Թիւ 44 (Յունիս 4),Թիւ 45 (Յունիս 11),Թիւ 46 (Յունիս 18),Թիւ 47 (Յունիս 25),Թիւ 48 (Յուլիս 2),Թիւ 49 (Յուլիս 9),Թիւ 50 (Յուլիս 16),Թիւ 51 (Յուլիս 23),Թիւ 52 (Յուլիս 30)
1919 ԼԵ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 6),Թիւ 2 (Օգոստոս 13),Թիւ 3 (Օգոստոս 20),Թիւ 4 (Օգոստոս 27),Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 3),Թիւ 6 (Սեպտեմբեր 10),Թիւ 7 (Սեպտեմբեր 17),Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 24),Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 1),Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 8),Թիւ 11 (Հոկտեմբեր 15),Թիւ 12 (Հոկտեմբեր 22),Թիւ 13 (Հոկտեմբեր 29),Թիւ 14 (Նոյեմբեր 5),Թիւ 15 (Նոյեմբեր 12),Թիւ 16 (Նոյեմբեր 19),Թիւ 17 (Նոյեմբեր 26),Թիւ 18 (Դեկտեմբեր 3),Թիւ 19 (Դեկտեմբեր 10),Թիւ 20 (Դեկտեմբեր 17),Թիւ 21 (Դեկտեմբեր 24),Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 31)
1920 ԼԵ տարի Թիւ 23 (Յունվար 7),Թիւ 24 (Յունվար 14),Թիւ 25 (Յունվար 21),Թիւ 26 (Յունվար 28),Թիւ 27 (Փետրվար 4),Թիւ 28 (Փետրվար 11),Թիւ 29 (Փետրվար 18),Թիւ 30 (Փետրվար 25),Թիւ 31 (Մարտ 3),Թիւ 32 (Մարտ 10),Թիւ 33 (Մարտ 17),Թիւ 34 (Մարտ 24),Թիւ 35 (Մարտ 31 ),Թիւ 36 (Ապրիլ 7),Թիւ 37 (Ապրիլ 14),Թիւ 38 (Ապրիլ 21),Թիւ 39 (Ապրիլ 28),Թիւ 40 (Մայիս 5),Թիւ 41 (Մայիս 12),Թիւ 42 (Մայիս 19),Թիւ 43 (Մայիս 26),Թիւ 44 (Յունիս 2),Թիւ 45 (Յունիս 9),Թիւ 46 (Յունիս 16),Թիւ 47 (Յունիս 23),Թիւ 48 (Յունիս 30),Թիւ 49 (Յուլիս 7),Թիւ 50 (Յուլիս 14),Թիւ 51 (Յուլիս 21),Թիւ 52 (Յուլիս 28)
1920 ԼԶ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 4) - Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 29)
1921 ԼԶ տարի Թիւ 23 (Յունվար 5) - Թիւ 52 (Յուլիս 27)
1921 ԼԷ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 3) - Թիւ 22 (ԴԵկտեմբեր 28)
1922 ԼԷ տարի Թիւ 23 (Յունվար 4) - Թիւ 51 (Յուլիս 19)
1922 ԼԸ տարի Թիւ 1 (Օգոստոս 2) - Թիւ 22 (Դեկտեմբեր 27)
1923 ԼԸ տարի Թիւ 23 (Յունվար 3) - Թիւ 52 (Յուլիս 25)Արմենական կուսակցութիւն--XIX-XX դդ--1885-1923--Պարբերականներ


Կուսակցական մամուլ--XIX-XX դդ--1885-1923--Պարբերականներ
տպ. "Մ. Փորթուգալեանի"


Մարսէյլ
Ֆրանսա
Եւրոպա


Թերթ