ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ /

ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ / Տնօրէն եւ Տէր լրագրոյս՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Արտօնատէր՝ Ալաճաճեան ընտանիք, Խմբագիր-տնօրէն՝ Սիմոն Հ. Ս. Ալաճաճեան, Պատասխանատու-տնօրեն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան. - Կ. Պօլիս : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան եւ Յ. Պարոնեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ե․ Մ․ Տնտեսեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Նիկողոսեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան 1866-1908. - 4 երես ; ապայ 20 երես ; (շաբաթաթերթ, ապայ ամենօրեայ, ապայ շաբաթը երկու անգամ, ապայ շաբաթաթերթ) 28 x 41 սմ, ապայ 35 x 50 սմ, ապայ 14 x 23 սմ - 1866-1908.

Թիւ 120էն շարունակութիւն է "Կիլիկիեա"ի
ԱԶԴ (Շրջան Վեցերորդ, թԻՒ 120, 7 Մայիս, 1866)՝ "Մեծարգոյ տոքթոր Մանուէլ Իւթիւճեան լրագրիս խմբագրութեան մասնակցելէ կհրաժարի բժշկական զբաղմանց պատճառաւ, որով խմբագրութեան պատասխանատուութիւնն ալ բոլորովին մեր վրայ կմնայ այսուհետև: Այս փոփոխութեան հետ, լրագրիս անունն ալ փոխել և Փունջ դնել պատշաճ դատեցանք":

"Հ. Ալաճաճյանն իր թերթը սկսել է լույս ընծայել որպես «Կիլիկիա»-ի Զ տարվա (1866, # 119) շարունակություն, որի հետևանքով էլ «Փունջ»-ի անդրանիկ համարի վրա գրված է Զ տարի, # 120": Տե՛ս Բաբլոյան Մ. Հայ պարբերական մամուլը, Եր. 1986, էջ 34:

ԱԶԴ Թիւ 636, 12 Սեպտեմբեր, 1870 "...որ Փունջը այսուհետև միայն շաբաթ օրերը հրատարակեմք..."

1897 Թիւ 2534, Յունվար 4էն տարիներու թիւերը նշուած են 1863-1866-1897։ Հաւանական է 1863-1866՝ նկատի ունեցած են "Փնջիկ" լրագիրը, որուն շարունակութիւնը "Փունջ"-ն է։

1907 Թիւ 1՝ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ․ "Վեցամսեայ դադարէ մը յետոյ ՓՈՒՆՋ կրկին կը ներկայանայ ընթերցող Հասարակութեան՝ շնորհիւ Կայսերական Բարեհաճ Իրատէին, որով արտոնեցաւ թերթիս հրատարակումը։"

1908 Թիւ 16-17 "ՁՕՆԵԱԼ առ վաստակաշատ հիմնադիրն լրագրոյս ազնուաշուք ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԷՖԵՆՏԻ Ս. ԱԼԱՃԱՃԵԱՆ"

Ամեն օր կհրատարակի։ 1875՝ Փունջը ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ և ՇԱԲԱԹ օրերը կը հրատարակուի։ 1883 Թիւ 1809 (Հոկտեմբեր 8)՝ Փունջը ամեն օր կհրատարակուի։ 1884 Թիւ 1871 (Յունվար 3)՝ Փունջը ՇԱԲԱԹ օրերը կը հրատարակուի։

1866 ՇՐՋԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ Թիւ 120-154, ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1867 ՇՐՋԱՆ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ Թիւ 155-184, ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1870Թիւ ???-636, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Ամենօրեայ:
1870Թիւ 637-650, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1871Թիւ 651-670, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1871Թիւ 671-702, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1872Թիւ 703-739, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1872Թիւ 740-768, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1873Թիւ 769-781, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1873Թիւ 782-799, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան եւ Յ. Պարոնեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1873Թիւ 803-850, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1874Թիւ 851-949, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1875Թիւ 950-1049, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1876Թիւ 1050-1140, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1877Թիւ 1141-1240, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1878Թիւ 1241-1280, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1878Թիւ 1281-1299, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1878Թիւ 1300-1332, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ե․ Մ․ Տնտեսեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1878Թիւ 1333-1339, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1879Թիւ 1340-1420, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1879Թիւ 1421-1436, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1880Թիւ 1437-1538, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1881Թիւ 1539-1637, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1882Թիւ 1638-1654, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1882Թիւ 1655-1712, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1882Թիւ 1713-1735, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1883Թիւ 1736-1775, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1883Թիւ 1776-1808, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ:
1883Թիւ 1809-1870, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Ամենօրեայ:
1884Թիւ 1871-1922, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 35 x 50 սմ:
1885Թիւ 1923-1974, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1886Թիւ 1975-2026, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1887Թիւ 2027-2078, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1888Թիւ 2079-2080, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1888Թիւ 2081, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ. Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1888Թիւ 2082-2131, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1889Թիւ 2132-2183, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1890Թիւ 2184-2235, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1891Թիւ 2236-2287, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1892Թիւ 2288-2338, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1893Թիւ 2239-2390, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1894Թիւ 2391-2437, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1895Թիւ 2438-2487, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1896Թիւ 2488-2533, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1897Թիւ 2534-2584, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1898Թիւ 2585-2618, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1898Թիւ 2619, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Նիկողոսեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1898Թիւ 2620-2626, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1899Թիւ 2627-2657, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1899Թիւ 2658-2673, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1900Թիւ 2674-2722, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1901Թիւ 2723-2763, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1901Թիւ 2764-2770, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1902Թիւ 2771-2798, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1902Թիւ 2799-2816, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1903Թիւ 2817-2818, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1903Թիւ 2819-2843, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1903Թիւ 2844-2859, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1904Թիւ 2860-2876, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1904Թիւ 2877-2903, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:
1905 ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 47 x 68 սմ:
1906 ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 47 x 68 սմ:
1907 Թիւ 1-15, ՓՈՒՆՋ : 41րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ:
1908 Թիւ 16-24, ՓՈՒՆՋ : 42րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ:
1908 Թիւ 25, 26, ՓՈՒՆՋ : 42րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 9 առանձին թղթածրարներում. 1866, 1870-1874` մէկ ծրար, դասիչն է 304 Լ I-3: 1875-1876` մէկ ծրար, դասիչն է 305 Լ I-3: 1877-1879` մէկ ծրար, դասիչն է 306 Լ I-3: 1880-1883` մէկ ծրար, դասիչն է 307 Լ I-3: 1884-1887` մէկ ծրար, դասիչն է 214 Լ III-2: 1888-1893` մէկ ծրար, դասիչն է 215 Լ III-2: 1894-1897` մէկ ծրար, դասիչն է 216 Լ III-2: 1898-1904` մէկ ծրար, դասիչն է 217 Լ III-2: 1907-1908՝ մէկ ծրար, դասիչն է 2058 Լ IX-7:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը․

1866, Շրջան վեցերորդ,թիւ 120(Մայիս 7), թիւ 121(Մայիս 14), թիւ 122(Մայիս 21), թիւ 123(Մայիս 28), թիւ 124(Յունիս 4), թիւ 125(Յունիս 10), թիւ 126(Յունիս 18), թիւ 127(Յունիս 25), թիւ 128(Յուլիս 2), թիւ 129(Յուլիս 9), թիւ 130(Յուլիս 16), թիւ 131(Յուլիս 23), թիւ 132(Յուլիս 30), թիւ 133(Օգոստոս 6), թիւ 134(Օգոստոս 13), թիւ 135(Օգոստոս 20), թիւ 136(Օգոստոս 27), թիւ 137(Սեպտեմբեր 3), թիւ 138(Սեպտեմբեր 10), թիւ 139(Սեպտեմբեր 17), թիւ 140(Սեպտեմբեր 24), թիւ 141(Հոկտեմբեր 1), թիւ 142(Հոկտեմբեր 8), թիւ 143(Հոկտեմբեր 15), թիւ 144(Հոկտեմբեր 25), թիւ 145 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 146(Նոյեմբեր 5), թիւ 147(Նոյեմբեր 12), թիւ 148(Նոյեմբեր 19), թիւ 149(Նոյեմբեր 26), թիւ 150(Դեկտեմբեր 3), թիւ 151(Դեկտեմբեր 10), թիւ 152(Դեկտեմբեր 17), թիւ 153(Դեկտեմբեր 24), թիւ 154(Դեկտեմբեր 31)
1867, Շրջան եօթներորդ, թիւ 155(Յունուար 14), թիւ 156(Յունուար 21), թիւ 157(Յունուար 28), թիւ 158(Փետրուար 4), թիւ 159(Փետրուար 11), թիւ 160(Փետրուար 18), թիւ 161(Փետրուար 25), թիւ 162(Մարտ 4), թիւ 163(Մարտ 11), թիւ 164(Մարտ 14), թիւ 165 (Մարտ 25), թիւ 166(Ապրիլ 1), թիւ 167(Ապրիլ 8),թիւ 168 (Ապրիլ 22), թիւ 169(Ապրիլ 29), թիւ 170(Մայիս 6), թիւ 171(Մայիս 13), թիւ 172 (Մայիս 20), թիւ 173 (Մայիս 27), թիւ 174(Յունիս 3), թիւ 175(Յունիս 10), թիւ 176 (Յունիս 17), թիւ 177(Յունիս 24), թիւ 178(Յունիս 29), թիւ 179(Յուլիս 8), թիւ 180(Յուլիս 22), թիւ 181(Յուլիս 29), թիւ 182(Օգոստոս 5), թիւ 183(Օգոստոս 12), թիւ 184(Օգոստոս 26)
1870, թիւ 578(Յունիս 2),թիւ 579(Յունիս 3), թիւ 580(Յունիս 5),թիւ 581(Յունիս 6),թիւ 582(Յունիս 8), թիւ 583(Յունիս 9),թիւ 584(Յունիս 10),թիւ 585(Յունիս 11),թիւ 586(Յունիս 13),թիւ 587(Յունիս 15),թիւ 588(Յունիս 16), թիւ 589(Յունիս 17),թիւ 590(Յունիս 18),թիւ 591(Յունիս 20), թիւ 592(Յունիս 22),թիւ 593(Յունիս 23),թիւ 594(Յունիս 24),թիւ 595(Յունիս 25),թիւ 596(Յունիս 29),թիւ 597(Յունիս 30),թիւ 598(Յուլիս 1),թիւ 599(Յուլիս 2), թիւ 600(Յուլիս 4),թիւ 601(Յուլիս 6), թիւ 602(Յուլիս 7), թիւ 603(Յուլիս 8), թիւ 604(Յուլիս 9), թիւ 605(Յուլիս 11), թիւ 606(Յուլիս 13), թիւ 607(Յուլիս 15), թիւ 608(Յուլիս 16), թիւ 609(Յուլիս 18), թիւ 610(Յուլիս 22), թիւ 611(Յուլիս 23), թիւ 612(Յուլիս 25), թիւ 613(Յուլիս 29), թիւ 614(Յուլիս 30), թիւ 615(Օգոստոս 1),թիւ 616(Օգոստոս 3),թիւ 617(Օգոստոս 5),թիւ 618(Օգոստոս 6),թիւ 619(Օգոստոս 8),թիւ 620(Օգոստոս 10),թիւ 621(Օգոստոս 11),թիւ 622(Օգոստոս 12),թիւ 623(Օգոստոս 13),թիւ 624(Օգոստոս 15),թիւ 625(Օգոստոս 18),թիւ 626(Օգոստոս 19),թիւ 627(Օգոստոս 20),թիւ 628(Օգոստոս 24),թիւ 629(Օգոստոս 26),թիւ 630(Օգոստոս 27),թիւ 631(Օգոստոս 31),թիւ 632(Սեպտեմբեր 1),թիւ 633(Սեպտեմբեր 2),թիւ 634(Սեպտեմբեր 3),թիւ 635(Սեպտեմբեր 9),թիւ 636(Սեպտեմբեր 12),թիւ 637(Սեպտեմբեր 19),թիւ 638(Սեպտեմբեր 26),թիւ 639(Հոկտեմբեր 3),թիւ 640(Հոկտեմբեր 10),թիւ 641(Հոկտեմբեր 17),թիւ 642(Հոկտեմբեր 24),թիւ 643(Հոկտեմբեր 31),թիւ 644(Նոյեմբեր 7),թիւ 645(Նոյեմբեր 14),թիւ 646(Նոյեմբեր 18),թիւ 647(Դեկտեմբեր 5),թիւ 648(Դեկտեմբեր 12),թիւ 649(Դեկտեմբեր 21),թիւ 650(Դեկտեմբեր 26)
1871, թիւ 651(Յունվար 2),թիւ 652(Յունվար 9),թիւ 653(Յունվար 16),թիւ 654(Յունվար 23),թիւ 655(Յունվար 30),թիւ 656(Փետրվար 6),թիւ 657(Փետրվար 13),թիւ 658(Փետրվար 20),թիւ 659(Փետրվար 27),թիւ 660(Մարտ 6),թիւ 661(Մարտ 13),թիւ 662(Մարտ 20),թիւ 663(Մարտ 27), թիւ 664(Ապրիլ 3),թիւ 665(Ապրիլ 10),թիւ 666(Ապրիլ 17),թիւ 667(Ապրիլ 24),թիւ 668(Մայիս 1),թիւ 669(Մայիս 8),թիւ 670(Մայիս 15),թիւ 671(Մայիս 22),թիւ 672(Մայիս 29),թիւ 673(Յունիս 5),թիւ 674(Յունիս 11),թիւ 675(Յունիս 19),թիւ 676(Յունիս 26),թիւ 677(Յուլիս 3),թիւ 678(Յուլիս 10),թիւ 679(Յուլիս 17),թիւ 680(Յուլիս 24),թիւ 681(Յուլիս 31),թիւ 682(Օգոստոս 7),թիւ 683(Օգոստոս 14),թիւ 684(Օգոստոս 21), թիւ 685(Օգոստոս 28),թիւ 686(Սեպտեմբեր 4), թիւ 687(Սեպտեմբեր 11),թիւ 688(Սեպտեմբեր 18),թիւ 689(Սեպտեմբեր 25),թիւ 690(Հոկտեմբեր 2),թիւ 691(Հոկտեմբեր 9),թիւ 692(Հոկտեմբեր 16), թիւ 693(Հոկտեմբեր 23),թիւ 694(Հոկտեմբեր 30),թիւ 695(Նոյեմբեր 6),թիւ 696(Նոյեմբեր 13), թիւ 697(Նոյեմբեր 20),թիւ 698(Նոյեմբեր 27),թիւ 699(Դեկտեմբեր 4),թիւ 700(Դեկտեմբեր 11),թիւ 701(Դեկտեմբեր 18),թիւ 702(Դեկտեմբեր 25)
1872, թիւ 703(Յունվար 4),թիւ 704(Յունվար 8),թիւ 705(Յունվար 15),թիւ 706(Յունվար 22),թիւ 707(Յունվար 29),թիւ 708(Փետրվար 5),թիւ 709 (Փետրվար 12),թիւ 710(Փետրվար 19),թիւ 711(Փետրվար 26),թիւ 712(Մարտ 4),թիւ 713 (Մարտ 11),թիւ 714(Մարտ 18),թիւ 715(Մարտ 25),թիւ 716(Ապրիլ 1),թիւ 717(Ապրիլ 8),թիւ 718(Ապրիլ 15),թիւ 719 (Ապրիլ 22),թիւ 720(Ապրիլ 29),թիւ 721(Մայիս 6),թիւ 722(Մայիս 13) թիւ 723(Մայիս 20),թիւ 724(Մայիս 27),թիւ 725 (Յունիս10),թիւ 727(Յունիս24), թիւ 728(Յունիս30),թիւ 729(Յուլիս 8),թիւ 730(Յուլիս 15),թիւ 731(Յուլիս 22),թիւ 732 (Յուլիս 29),թիւ 733(Օգոստոս 5),թիւ 734(Օգոստոս 12),թիւ 735(Օգոստոս 19),թիւ 736 (Օգոստոս 26),թիւ 737 (Սեպտեմբեր 2),թիւ 738(Սեպտեմբեր 9),թիւ 739(Սեպտեմբեր 16),թիւ 740(Սեպտեմբեր 20),թիւ 741(Սեպտեմբեր 23),թիւ 742(Սեպտեմբեր 27),թիւ 743(Սեպտեմբեր 30),թիւ 744(Հոկտեմբեր 4),թիւ 745(Հոկտեմբեր 7),թիւ 746 (Հոկտեմբեր 11),թիւ 747(Հոկտեմբեր 14), թիւ 748(Հոկտեմբեր 18),թիւ 749(Հոկտեմբեր 21),թիւ 750(Հոկտեմբեր 25),թիւ 751(Հոկտեմբեր 28),թիւ 752 (Նոյեմբեր 1), թիւ 753(Նոյեմբեր 4), թիւ 754(Նոյեմբեր 8),թիւ 756(Նոյեմբեր 15),թիւ 757 (Նոյեմբեր 18),թիւ 758(Նոյեմբեր 25),թիւ 759(Նոյեմբեր 29),թիւ 760(Դեկտեմբեր 2),թիւ 761 (Դեկտեմբեր 6),թիւ 762 (Դեկտեմբեր 8),թիւ 763(Դեկտեմբեր 13),թիւ 766(Դեկտեմբեր 23),թիւ 768(Դեկտեմբեր 30)
1873, թիւ 769(Յունուար 3),թիւ 770(Յունուար 5),թիւ 771(Յունուար 10),թիւ 772(Յունուար 12),թիւ 773(Յունուար 17),թիւ 774(Յունուար 20),թիւ 775(Յունուար 24),թիւ 776(Յունուար 27),թիւ 777(Յունուար 31),թիւ 778(Փետրուար 3),թիւ 780(Ապրիլ 14),թիւ 781(Ապրիլ 18),թիւ 782(Ապրիլ 21),թիւ 783(Ապրիլ 25),թիւ 784(Ապրիլ 28),թիւ 785(Մայիս 2),թիւ 791(Մայիս 23),թիւ 792(Մայիս 26),թիւ 793(Մայիս 30),թիւ 794(Յունիս 2),թիւ 799(Յունիս 20),թիւ 803(Յուլիս 3),թիւ 808(Յուլիս 25),թիւ 809(Յուլիս 26),թիւ 810(Օգոստոս 1),թիւ 811(Օգոստոս 4),թիւ 812(Օգոստոս 8),թիւ 813(Օգոստոս 11),թիւ 814(Օգոստոս 15),թիւ 815(Օգոստոս 18),թիւ 816(Օգոստոս 22),թիւ 817(Օգոստոս 25),թիւ 818(Օգոստոս 29),թիւ 819(Սեպտեմբեր 1),թիւ 823(Սեպտեմբեր 19),թիւ 830(Հոկտեմբեր 13),թիւ 831(Հոկտեմբեր 17),թիւ 832(Հոկտեմբեր 20),թիւ 833(Հոկտեմբեր 24), թիւ 834(Հոկտեմբեր 27),թիւ 835(Հոկտեմբեր 31),թիւ 841(Նոյեմբեր 28),թիւ 842(Դեկտեմբեր 1),թիւ 843(Դեկտեմբեր 5),թիւ 844(Դեկտեմբեր 8),թիւ 845(Դեկտեմբեր 12),թիւ 846(Դեկտեմբեր 15),թիւ 847(Դեկտեմբեր 19),թիւ 848(Դեկտեմբեր 22),թիւ 850(Դեկտեմբեր 29)
1874, թիւ 851(Յունուար 2), թիւ 852(Յունուար 5), թիւ 853(Յունուար 9), թիւ 854(Յունուար 12), թիւ 855(Յունուար 16), թիւ 856(Յունուար 19), թիւ 857(Յունուար 26), թիւ 858(Յունուար 30), թիւ 859(Փետրուար 6), թիւ 860(Փետրուար 9),թիւ 861(Փետրուար 13), թիւ 862(Փետրուար 16), թիւ 863(Փետրուար 20), թիւ 864(Փետրուար 27), թիւ 865(Մարտ 2), թիւ 866(Մարտ 6), թիւ 867(Մարտ 9), թիւ 868(Մարտ 13), թիւ 869(Մարտ 16), թիւ 870(Մարտ 20), թիւ 871(Մարտ 23), թիւ 872(Մարտ 27), թիւ 873(Մարտ 30), թիւ 874(Ապրիլ 6), թիւ 875(Ապրիլ 10), թիւ 876(Ապրիլ 13), թիւ 877(Ապրիլ 17), թիւ 878(Ապրիլ 20), թիւ 879(Ապրիլ 24), թիւ 880(Ապրիլ 27), թիւ 881(Մայիս 1), թիւ 882(Մայիս 4), թիւ 883(Մայիս 8), թիւ 884(Մայիս 11), թիւ 885(Մայիս 15), թիւ 886(Մայիս 19), թիւ 887(Մայիս 22), թիւ 888(Մայիս 25), թիւ 889(Մայիս 29), թիւ 890(Յունիս 1), թիւ 891(Յունիս 5), թիւ 892(Յունիս 8), թիւ 893(Յունիս 12), թիւ 894(Յունիս 19), թիւ 895(Յունիս 22), թիւ 896(Յունիս 26), թիւ 897(Յունիս 29), թիւ 898(Յուլիս 3), թիւ 899(Յուլիս 6), թիւ 900(Յուլիս 10), թիւ 901(Յուլիս 13), թիւ 902(Յուլիս 17), թիւ 903(Յուլիս 20), թիւ 904(Յուլիս 24), թիւ 905(Յուլիս 27), թիւ 906(Յուլիս 31),թիւ 907(Օգոստոս 3), թիւ 908(Օգոստոս 7), թիւ 909(Օգոստոս 10), թիւ 910(Օգոստոս 14), թիւ 911(Օգոստոս 17), թիւ 912(Օգոստոս 21), թիւ 913(Օգոստոս 24), թիւ 914(Օգոստոս 28), թիւ 915(Օգոստոս 31), թիւ 916(Սեպտեմբեր 4), թիւ 917(Սեպտեմբեր 7), թիւ 918(Սեպտեմբեր 11), թիւ 919(Սեպտեմբեր 14), թիւ 920(Սեպտեմբեր 18), թիւ 921(Սեպտեմբեր 21), թիւ 922(Սեպտեմբեր 25), թիւ 923(Սեպտեմբեր 28), թիւ 924(Հոկտեմբեր 2), թիւ 925(Հոկտեմբեր 5), թիւ 926(Հոկտեմբեր 9), թիւ 927 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 928(Հոկտեմբեր 16),թիւ 929(Հոկտեմբեր 19), թիւ 930(Հոկտեմբեր 23), թիւ 931(Հոկտեմբեր 26), թիւ 932 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 933(Նոյեմբեր 2), թիւ 934(Նոյեմբեր 6), թիւ 935(Նոյեմբեր 9), թիւ 936(Նոյեմբեր 13), թիւ 937(Նոյեմբեր 16), թիւ 938 (Նոյեմբեր 20), թիւ 939(Նոյեմբեր 23), թիւ 940(Նոյեմբեր 27), թիւ 941 (Նոյեմբեր 30), թիւ 942 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 943(Դեկտեմբեր 7), թիւ 944(Դեկտեմբեր 11), թիւ 945(Դեկտեմբեր 14), թիւ 946(Դեկտեմբեր 18), թիւ 947(Դեկտեմբեր 21),թիւ 948(Դեկտեմբեր 25), թիւ 949(Դեկտեմբեր 28)
1875, թիւ 950(Յունվար 1), թիւ 951(Յունվար 4),թիւ 952(Յունվար 11), թիւ 953(Յունվար 15), թիւ 954(Յունվար 18), թիւ 955(Յունվար 22), թիւ 956(Յունվար 25), թիւ 957(Յունվար 29), թիւ 958(Փետրվար 1), թիւ 959(Փետրվար 5), թիւ 960(Փետրվար 8), թիւ 961(Փետրվար 12), թիւ 962(Փետրվար 15), թիւ 963(Փետրվար 19), թիւ 964(Փետրվար 22), թիւ 965(Փետրվար 26), թիւ 966(Մարտ 1), թիւ 967(Մարտ 5), թիւ 968(Մարտ 8), թիւ 969(Մարտ 12), թիւ 970(Մարտ 15), թիւ 971(Մարտ 24), թիւ 972(Մարտ 26), թիւ 973(Մարտ 29),թիւ 974(Ապրիլ 2), թիւ 975(Ապրիլ 5),թիւ 976(Ապրիլ 9), թիւ 977(Ապրիլ 12), թիւ 978(Ապրիլ 23), թիւ 979(Ապրիլ 26), թիւ 980(Ապրիլ 30), թիւ 981(Մայիս 3), թիւ 982(Մայիս 7), թիւ 983(Մայիս 10),թիւ 984(Մայիս 14), թիւ 985(Մայիս 17),թիւ 986(Մայիս 21), թիւ 987(Մայիս 24), թիւ 988(Մայիս 28), թիւ 989(Մայիս 31), թիւ 990(Յունիս 4),թիւ 991(Յունիս 7), թիւ 992(Յունիս 11), թիւ 993(Յունիս 14), թիւ 994(Յունիս 18),թիւ 995(Յունիս 21), թիւ 996(Յունիս 25), թիւ 997(Յուլիս 2),թիւ 998(Յուլիս 5), թիւ 999(Յուլիս 9),թիւ 1000(Յուլիս 12), թիւ 1001(Յուլիս 16), թիւ 1002(Յուլիս 19), թիւ 1003(Յուլիս 23),թիւ 1004(Յուլիս 26), թիւ 1005(Յուլիս 31), թիւ 1006(Օգոստոս 2), թիւ 1007(Օգոստոս 6), թիւ 1008(Օգոստոս 9), թիւ 1009(Օգոստոս 13), թիւ 1010(Օգոստոս 16), թիւ 1011(Օգոստոս 20), թիւ 1012(Օգոստոս 23), թիւ 1013(Օգոստոս 27), թիւ 1014(Օգոստոս 30), թիւ 1015(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1016(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1017(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1018(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1019(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1020(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1021(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1022(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1023(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1024(Հոկտեմբեր 4), թիւ 1025(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1026(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1027(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1028(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1029(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1030(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1031(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1032(Նոյեմբեր 1), թիւ 1033(Նոյեմբեր 5), թիւ 1034(Նոյեմբեր 8), թիւ 1035(Նոյեմբեր 12), թիւ 1036(Նոյեմբեր 15), թիւ 1037(Նոյեմբեր 19), թիւ 1038(Նոյեմբեր 22), թիւ 1039(Նոյեմբեր 26), թիւ 1040(Նոյեմբեր 29), թիւ 1041(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1042(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1043(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1044(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1045(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1046(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1047(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1048(Դեկտեմբեր 27), թիւ 1049(Դեկտեմբեր 31)
1876, թիւ 1050(Յունվար 3), թիւ 1051(Յունվար 10),թիւ 1052(Յունվար 14),թիւ 1053(Յունվար 17),թիւ 1054(Յունվար 21),թիւ 1055(Յունվար 24),թիւ 1056(Յունվար 28),թիւ 1057(Յունվար 31),թիւ 1058(Փետրվար 4),թիւ 1059(Փետրվար 7),թիւ 1060(Փետրվար 11),թիւ 1061(Փետրվար 19),թիւ 1062(Փետրվար 21),թիւ 1063(Փետրվար 24),թիւ 1064(Փետրվար 27),թիւ 1065(Մարտ 31),թիւ 1066(Ապրիլ 3),թիւ 1067(Ապրիլ 10),թիւ 1068(Ապրիլ 14),թիւ 1069(Ապրիլ 17), թիւ 1070(Ապրիլ 21),թիւ 1071(Ապրիլ 24), թիւ 1072(Ապրիլ 28), թիւ 1073(Մայիս 1), թիւ 1074(Մայիս 5), թիւ 1075(Մայիս 8), թիւ 1076(Մայիս 12), թիւ 1077(Մայիս 15), թիւ 1078(Մայիս 19),թիւ 1079(Մայիս 22), թիւ 1080(Մայիս 26),թիւ 1081(Մայիս 29), թիւ 1082(Յունիս 2), թիւ 1083(Յունիս 5), թիւ 1084(Յունիս 8), թիւ 1085(Յունիս 12), թիւ 1086(Յունիս 16), թիւ 1087(Յունիս 23), թիւ 1088(Յունիս 26), թիւ 1089(Յունիս 30), թիւ 1090(Յուլիս 3), թիւ 1091(Յուլիս 7), թիւ 1092(Յուլիս 10), թիւ 1093(Յուլիս 14), թիւ 1094(Յուլիս 17), թիւ 1095(Յուլիս 21), թիւ 1096(Յուլիս 24), թիւ 1097(Յուլիս 28), թիւ 1098(Յուլիս 31), թիւ 1099(Օգոստոս 1), թիւ 1100(Օգոստոս 7), թիւ 1101(Օգոստոս 11), թիւ 1102(Օգոստոս 14), թիւ 1103(Օգոստոս 18), թիւ 1104(Օգոստոս 21),թիւ 1105(Օգոստոս 25),թիւ 1106(Օգոստոս 28),թիւ 1107(Սեպտեմբեր 1),թիւ 1108(Սեպտեմբեր 4),թիւ 1109(Սեպտեմբեր 11),թիւ 1110(Սեպտեմբեր 15),թիւ 1111(Սեպտեմբեր 18),թիւ 1112(Սեպտեմբեր 22),թիւ 1113(Սեպտեմբեր 25),թիւ 1114(Սեպտեմբեր 29),թիւ 1115(Հոկտեմբեր 2),թիւ 1116(Հոկտեմբեր 6),թիւ 1117(Հոկտեմբեր 9),թիւ 1118(Հոկտեմբեր 13),թիւ 1119(Հոկտեմբեր 16),թիւ 1120(Հոկտեմբեր 20),թիւ 1121(Հոկտեմբեր 23),թիւ 1122(Հոկտեմբեր 27),թիւ 1123(Հոկտեմբեր 30),թիւ 1124(Նոյեմբեր 3),թիւ 1125(Նոյեմբեր 6),թիւ 1126(Նոյեմբեր 10),թիւ 1127(Նոյեմբեր 13),թիւ 1128(Նոյեմբեր 17),թիւ 1129(Նոյեմբեր 20),թիւ 1130(Նոյեմբեր 24),թիւ 1131(Նոյեմբեր 27),թիւ 1132(Դեկտեմբեր 1),թիւ 1133(Դեկտեմբեր 4),թիւ 1134(Դեկտեմբեր 8),թիւ 1135(Դեկտեմբեր 11),թիւ 1136(Դեկտեմբեր 15),թիւ 1137(Դեկտեմբեր 18),թիւ 1138(Դեկտեմբեր 22),թիւ 1139(Դեկտեմբեր 25), թիւ 1140(Դեկտեմբեր 29)
1877, թիւ 1141(Յունվար 1),թիւ 1142(Յունվար 5),թիւ 1143(Յունվար 8),թիւ 1144(Յունվար 19),թիւ 1145(Յունվար 22), թիւ 1146(Յունվար 26),թիւ 1147(Յունվար 29), թիւ 1148(Փետրվար 2),թիւ 1149(Փետրվար 5),թիւ 1150(Փետրվար 9),թիւ 1151(Փետրվար 12),թիւ 1152(Փետրվար 16),թիւ 1153(Փետրվար 19),թիւ 1154(Փետրվար 23),թիւ 1155(Փետրվար 26),թիւ 1156(Մարտ 2),թիւ 1157(Մարտ 5),թիւ 1158(Մարտ 9),թիւ 1159(Մարտ 12),թիւ 1160(Մարտ 16),թիւ 1161(Մարտ 19), թիւ 1162(Մարտ 23), թիւ 1163(Մարտ 26), թիւ 1164(Ապրիլ 2), թիւ 1165(Ապրիլ 6), թիւ 1166(Ապրիլ 9), թիւ 1167(Ապրիլ 13), թիւ 1168(Ապրիլ 16), թիւ 1169(Ապրիլ 20), թիւ 1170(Ապրիլ 23), թիւ 1171(Ապրիլ 27), թիւ 1172(Ապրիլ 30), թիւ 1173(Մայիս 4), թիւ 1174(Մայիս 7), թիւ 1175(Մայիս 11), թիւ 1176(Մայիս 14), թիւ 1177(Մայիս 18), թիւ 1178(Մայիս 21), թիւ 1179(Մայիս 25), թիւ 1180(Մայիս 28), թիւ 1181(Յունիս 1), թիւ 1182(Յունիս 4), թիւ 1183(Յունիս 8), թիւ 1184(Յունիս 15), թիւ 1185(Յունիս 18), թիւ 1186(Յունիս 22), թիւ 1187(Յունիս 25), թիւ 1188(Յունիս 29), թիւ 1189(Յուլիս 2), թիւ 1190(Յուլիս 6), թիւ 1191(Յուլիս 9), թիւ 1192(Յուլիս 13), թիւ 1193(Յուլիս 16), թիւ 1194(Յուլիս 20), թիւ 1195(Յուլիս 23), թիւ 1196(Յուլիս 27), թիւ 1197(Յուլիս 30), թիւ 1198(Օգոստոս 3), թիւ 1199(Օգոստոս 6), թիւ 1200(Օգոստոս 10), թիւ 1201(Օգոստոս 13), թիւ 1202(Օգոստոս 17), թիւ 1203(Օգոստոս 20), թիւ 1204(Օգոստոս 24), թիւ 1205(Օգոստոս 27), թիւ 1206(Օգոստոս 31), թիւ 1207(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1208(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1209(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1210(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1211(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1212(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1213(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1214(Սեպտեմբեր 28), թիւ 1215(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1216(Հոկտեմբեր 5), թիւ 1217(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1218(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1219(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1220(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1221(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1222(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1223(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1224(Նոյեմբեր 2), թիւ 1225(Նոյեմբեր 5), թիւ 1226(Նոյեմբեր 9), թիւ 1227(Նոյեմբեր 12), թիւ 1228(Նոյեմբեր 16), թիւ 1229(Նոյեմբեր 19), թիւ 1230(Նոյեմբեր 23), թիւ 1231(Նոյեմբեր 26), թիւ 1232(Նոյեմբեր 30), թիւ 1233(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1234(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1235(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1236(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1237(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1238(Դեկտեմբեր 21), թիւ 1239(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1240(Դեկտեմբեր 31)
1878, թիւ 1241(Յունվար 3), թիւ 1242(Յունվար 11), թիւ 1243(Յունվար 14), թիւ 1244(Յունվար 18), թիւ 1245(Յունվար 21), թիւ 1246(Յունվար 25), թիւ 1247(Յունվար 28), թիւ 1248(Փետրվար 1), թիւ 1249(Փետրվար 4), թիւ 1250(Փետրվար 8), թիւ 1251(Փետրվար 11),թիւ 1252(Փետրվար 15), թիւ 1253(Փետրվար 18), թիւ 1254(Փետրվար 22), թիւ 1255(Փետրվար 25), թիւ 1256(Մարտ 1), թիւ 1257(Մարտ 4), թիւ 1258(Մարտ 8), թիւ 1259(Մարտ 11),թիւ 1260(Մարտ 15), թիւ 1261(Մարտ 18), թիւ 1262(Մարտ 22), թիւ 1263(Մարտ 25),թիւ 1264(Մարտ 29), թիւ 1265(Ապրիլ 1), թիւ 1266(Ապրիլ 5), թիւ 1267(Ապրիլ 8), թիւ 1268(Ապրիլ 12), թիւ 1269(Ապրիլ 15), թիւ 1270(Ապրիլ 22), թիւ 1271(Ապրիլ 26), թիւ 1272(Ապրիլ 29), թիւ 1273(Մայիս 3), թիւ 1274(Մայիս 6),թիւ 1275(Մայիս 10), թիւ 1276(Մայիս 13), թիւ 1277(Մայիս 17), թիւ 1278(Մայիս 30), թիւ 1279(Մայիս 24), թիւ 1280(Մայիս 27), թիւ 1281(Մայիս 31), թիւ 1282(Յունիս 3), թիւ 1283(Յունիս 7), թիւ 1284(Յունիս 10), թիւ 1285(Յունիս 14), թիւ 1286(Յունիս 17), թիւ 1287(Յունիս 21), թիւ 1288(Յունիս 24), թիւ 1289(Յունիս 28), թիւ 1290(Յուլիս 5), թիւ 1291(Յուլիս 8), թիւ 1292(Յուլիս 12), թիւ 1293(Յուլիս 15), թիւ 1294(Յուլիս 9), թիւ 1295(Յուլիս 22), թիւ 1296(Յուլիս 26), թիւ 1297(Յուլիս 29), թիւ 1298(Օգոստոս 2), թիւ 1299(Օգոստոս 5), թիւ 1300(Օգոստոս 9), թիւ 1301(Օգոստոս 12), թիւ 1302(Օգոստոս 16), թիւ 1303(Օգոստոս 19), թիւ 1304(Օգոստոս 23), թիւ 1305(Օգոստոս 26), թիւ 1306(Օգոստոս 30), թիւ 1307(Սեպտեմբեր 2), թիւ 1308(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1309(Սեպտեմբեր 9), թիւ 1310(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1311(Սեպտեմբեր 16), թիւ 1312(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1313(Սեպտեմբեր 23), թիւ 1314(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1315(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1316(Հոկտեմբեր 4), թիւ 1317(Հոկտեմբեր 7), թիւ 1318(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1319(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1320(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1321(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1322(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1323(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1324(Նոյեմբեր 1), թիւ 1325(Նոյեմբեր 4), թիւ 1326(Նոյեմբեր 8), թիւ 1327(Նոյեմբեր 11), թիւ 1328(Նոյեմբեր 13), թիւ 1329(Նոյեմբեր 18), թիւ 1330(Նոյեմբեր 22), թիւ 1331(Նոյեմբեր 25), թիւ 1332(Նոյեմբեր 29), թիւ 1333(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1334(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1335(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1336(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1337(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1338(Դեկտեմբեր 23), թիւ 1339(Դեկտեմբեր 27)
1879, թիւ 1340-1(Յունվար 3), թիւ 1342(Յունվար 10), թիւ 1343(Յունվար 17), թիւ 1344(Յունվար 20), թիւ 1345(Յունվար 24), թիւ 1346(Յունվար 27), թիւ 1347(Յունվար 31), թիւ 1348(Փետրվար 3), թիւ 1349(Փետրվար 7), թիւ 1350(Փետրվար 10), թիւ 1351(Փետրվար 17), թիւ 1352(Փետրվար 21), թիւ 1353(Փետրվար 24), թիւ 1354(Փետրվար 28), թիւ 1355(Մարտ 3), թիւ 1356(Մարտ 7), թիւ 1357(Մարտ 10), թիւ 1358(Մարտ 14), թիւ 1359(Մարտ 17), թիւ 1360(Մարտ 21), թիւ 1361(Մարտ 24), թիւ 1362(Մարտ 28), թիւ 1363(Մարտ 31), թիւ 1364(Ապրիլ 11), թիւ 1365(Ապրիլ 14), թիւ 1366(Ապրիլ 18), թիւ 1367(Ապրիլ 21), թիւ 1368(Ապրիլ 25), թիւ 1369(Ապրիլ 28), թիւ 1370(Մայիս 2), թիւ 1371(Մայիս 5), թիւ 1372(Մայիս 9), թիւ 1373(Մայիս 12), թիւ 1374(Մայիս 16), թիւ 1375(Մայիս 19), թիւ 1376(Մայիս 23), թիւ 1377(Մայիս 26), թիւ 1378(Մայիս 30), թիւ 1379(Յունիս 3), թիւ 1380(Յունիս 6), թիւ 1381(Յունիս 9), թիւ 1382(Յունիս 13), թիւ 1383(Յունիս 20), թիւ 1384(Յունիս 23), թիւ 1385(Յունիս 27), թիւ 1386(Յունիս 30), թիւ 1387(Յուլիս 4), թիւ 1388(Յուլիս 7), թիւ 1389(Յուլիս 11), թիւ 1390(Յուլիս 14), թիւ 1391(Յուլիս 18), թիւ 1392(Յուլիս 21), թիւ 1393(Յուլիս 25), թիւ 1394(Յուլիս 28), թիւ 1395(Օգոստոս 1), թիւ 1396(Օգոստոս 4), թիւ 1397(Օգոստոս 8), թիւ 1398(Օգոստոս 11), թիւ 1399(Օգոստոս 15), թիւ 1400(Օգոստոս 18), թիւ 1401(Օգոստոս 22), թիւ 1402(Օգոստոս 25), թիւ 1403(Օգոստոս 29), թիւ 1404(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1405(Սեպտեմբեր 5), թիւ 1406(Սեպտեմբեր 12), թիւ 1407(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1408(Սեպտեմբեր 19), թիւ 1409(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1410(Սեպտեմբեր 26), թիւ 1411(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1412(Հոկտեմբեր 3), թիւ 1413(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1414(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1415(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1416(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1417(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1418(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1419(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1420(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1421(Նոյեմբեր 3), թիւ 1422(Նոյեմբեր 7), թիւ 1423(Նոյեմբեր 10), թիւ 1424(Նոյեմբեր 14), թիւ 1425(Նոյեմբեր 17), թիւ 1426(Նոյեմբեր 20), թիւ 1427(Նոյեմբեր 28), թիւ 1428(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1429(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1430(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1431(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1432(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1433(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1434(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1435(Դեկտեմբեր 26), թիւ 1436(Դեկտեմբեր 29)
1880, թիւ 1437(Յունվար 4), թիւ 1438(Յունվար 10), թիւ 1439(Յունվար 12), թիւ 1440(Յունվար 16), թիւ 1441(Յունվար 19), թիւ 1442(Յունվար 23), թիւ 1443(Յունվար 26), թիւ 1444(Յունվար 30), թիւ 1445(Փետրվար 2), թիւ 1446(Փետրվար 6), թիւ 1447(Փետրվար 9), թիւ 1448(Փետրվար 13), թիւ 1449(Փետրվար 16), < թիւ 1450(Փետրվար 20), թիւ 1451(Փետրվար 23), թիւ 1452(Փետրվար 27), թիւ 1453(Մարտ 1), թիւ 1454(Մարտ 5), թիւ 1455(Մարտ 8), թիւ 1456(Մարտ 12), թիւ 1457(Մարտ 15), թիւ 1458(Մարտ 19), թիւ 1459(Մարտ 22), թիւ 1460(Մարտ 26), թիւ 1461(Մարտ 29), թիւ 1462(Ապրիլ 3), թիւ 1463(Ապրիլ 9), թիւ 1464(Ապրիլ 12), թիւ 1465(Ապրիլ 16), թիւ 1466(Ապրիլ 19), թիւ 1467(Ապրիլ 23), թիւ 1468(Ապրիլ 26), թիւ 1469(Ապրիլ 30), թիւ 1470(Մայիս 3), թիւ 1471(Մայիս 7), թիւ 1472(Մայիս 10), թիւ 1473(Մայիս 14), թիւ 1474(Մայիս 17), թիւ 1475(Մայիս 21), թիւ 1476(Մայիս 24), թիւ 1477(Մայիս 28), թիւ 1478(Մայիս 31), թիւ 1479(Յունիս 4), թիւ 1480(Յունիս 7), թիւ 1481(Յունիս 11), թիւ 1482(Յունիս 14), թիւ 1483(Յունիս 18), թիւ 1484(Յունիս 21), թիւ 1485(Յունիս 25), թիւ 1486(Յունիս 28), թիւ 1487(Յուլիս 2), թիւ 1488(Յուլիս 9), թիւ 1489(Յուլիս 12), թիւ 1490(Յուլիս 16), թիւ 1491(Յուլիս 19), թիւ 1492(Յուլիս 23), թիւ 1493(Յուլիս 26), թիւ 1494(Յուլիս 30), թիւ 1495(Օգոստոս 2), թիւ 1496(Օգոստոս 6), թիւ 1497(Օգոստոս 9), թիւ 1498(Օգոստոս 13), թիւ 1499(Օգոստոս 16), թիւ 1500(Օգոստոս 20), թիւ 1501(Օգոստոս 23), թիւ 1502(Օգոստոս 27), թիւ 1503(Օգոստոս 30),թիւ 1504(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1505(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1506(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1507(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1508(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1509(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1510(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1511(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1512(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1513(Հոկտեմբեր 4), < թիւ 1514(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1515(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1516(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1517(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1518(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1519(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1520(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1521(Նոյեմբեր 1), թիւ 1522(Նոյեմբեր 5), թիւ 1523(Նոյեմբեր 8), թիւ 1524(Նոյեմբեր 12), թիւ 1525(Նոյեմբեր 15), թիւ 1526(Նոյեմբեր 19), թիւ 1527(Նոյեմբեր 22), թիւ 1528(Նոյեմբեր 26), թիւ 1529(Նոյեմբեր 29), թիւ 1530(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1531(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1532(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1533(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1534(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1535(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1536(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1537(Դեկտեմբեր 27), թիւ 1538(Դեկտեմբեր 31)
1881, թիւ 1539(Յունվար 3), թիւ 1540(Յունվար 10), թիւ 1541(Յունվար 14), թիւ 1542(Յունվար 17), թիւ 1543(Յունվար 21), թիւ 1544(Յունվար 24), թիւ 1545(Յունվար 28), թիւ 1546(Յունվար 31), թիւ 1547(Փետրվար 4), թիւ 1548(Փետրվար 7), թիւ 1549(Փետրվար 11), թիւ 1550(Փետրվար 18), թիւ 1551(Փետրվար 21), թիւ 1552(Փետրվար 25), թիւ 1553(Փետրվար 28), թիւ 1554(Մարտ 4), թիւ 1555(Մարտ 7), թիւ 1556(Մարտ 11), թիւ 1557(Մարտ 14), թիւ 1558(Մարտ 18), թիւ 1559(Մարտ 21), թիւ 1560(Մարտ 25), թիւ 1561(Մարտ 28), թիւ 1562(Ապրիլ 1), թիւ 1563(Ապրիլ 4), թիւ 1564(Ապրիլ 8), թիւ 1565(Ապրիլ 11), թիւ 1566(Ապրիլ 15), թիւ 1567(Ապրիլ 18), թիւ 1568(Ապրիլ 22), թիւ 1569(Ապրիլ 23), թիւ 1570(Ապրիլ 29), թիւ 1571(Մայիս 2), թիւ 1572(Մայիս 6), թիւ 1573(Մայիս 9), թիւ 1574(Մայիս 13), թիւ 1575(Մայիս 16), թիւ 1576(Մայիս 20), թիւ 1577(Մայիս 23), թիւ 1578(Մայիս 27), թիւ 1579(Մայիս 30), թիւ 1580(Յունիս 3), թիւ 1581(Յունիս 6), թիւ 1582(Յունիս 10), թիւ 1583(Յունիս 13), թիւ 1584(Յունիս 17), թիւ 1585(Յունիս 20), թիւ 1586(Յունիս 24), թիւ 1587(Յուլիս 1), թիւ 1588(Յուլիս 4), թիւ 1589(Յուլիս 8), թիւ 1590(Յուլիս 11), թիւ 1591(Յուլիս 15), թիւ 1592(Յուլիս 18), թիւ 1593(Յուլիս 22), թիւ 1594(Յուլիս 25), թիւ 1595(Յուլիս 29), թիւ 1596(Օգոստոս 1), թիւ 1597(Օգոստոս 3), թիւ 1598(Օգոստոս 8), թիւ 1599(Օգոստոս 12), թիւ 1600(Օգոստոս 15), թիւ 1601(Օգոստոս 19), թիւ 1602(Օգոստոս 22), թիւ 1603(Օգոստոս 26), թիւ 1604(Օգոստոս 29), թիւ 1605(Սեպտեմբեր 2), թիւ 1606(Սեպտեմբեր 5), թիւ 1607(Սեպտեմբեր 9), թիւ 1608(Սեպտեմբեր 12), թիւ 1609(Սեպտեմբեր 16), թիւ 1610(Սեպտեմբեր 19), թիւ 1611(Սեպտեմբեր 23), թիւ 1612(Սեպտեմբեր 26), թիւ 1613(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1614(Հոկտեմբեր 2), թիւ 1615(Հոկտեմբեր 7), թիւ 1616(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1617(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1618(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1619(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1620(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1621(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1622(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1623(Նոյեմբեր 4), թիւ 1624(Նոյեմբեր 7), թիւ 1625(Նոյեմբեր 11), թիւ 1626(Նոյեմբեր 14), թիւ 1627(Նոյեմբեր 18), թիւ 1628(Նոյեմբեր 25), թիւ 1629(Նոյեմբեր 28), թիւ 1630(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1631(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1632(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1633(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1634(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1635(Դեկտեմբեր 23), թիւ 1636(Դեկտեմբեր 26), թիւ 1637(Դեկտեմբեր 30)
1882, թիւ 1638 (Յունվար 2), թիւ 1639(Յունվար 9), թիւ 1640(Յունվար 16), թիւ 1641(Յունվար 20), թիւ 1642(Յունվար 23), թիւ 1643(Յունվար 27), թիւ 1644(Յունվար 30), թիւ 1645(Փետրվար 3), թիւ 1646(Փետրվար 6), թիւ 1647(Փետրվար 10), թիւ 1648(Փետրվար 13), թիւ 1649(Փետրվար 17), թիւ 1650(Փետրվար 20), թիւ 1651(Փետրվար 24), թիւ 1652(Փետրվար 27), թիւ 1653(Մարտ 3), թիւ 1654(Մարտ 6), թիւ 1655(Մարտ 10), թիւ 1656(Մարտ 13), թիւ 1657(Մարտ 17), թիւ 1658(Մարտ 20), թիւ 1659(Մարտ 24), թիւ 1660(Մարտ 27), թիւ 1661(Ապրիլ 3), թիւ 1662(Ապրիլ 10), թիւ 1663(Ապրիլ 14), թիւ 1664(Ապրիլ 17), թիւ 1665(Ապրիլ 21), թիւ 1666(Ապրիլ 24), թիւ 1667(Ապրիլ 28), թիւ 1668(Մայիս 1), թիւ 1669(Մայիս 5), թիւ 1670(Մայիս 8), թիւ 1671(Մայիս 12), թիւ 1672(Մայիս 15), թիւ 1673(Մայիս 19), թիւ 1674(Մայիս 22), թիւ 1675(Մայիս 26), թիւ 1676(Մայիս 29), թիւ 1677(Յունիս 2), թիւ 1678(Յունիս 5), թիւ 1679(Յունիս 9), թիւ 1680(Յունիս 16), թիւ 1681(Յունիս 19), թիւ 1682(Յունիս 23), թիւ 1683(Յունիս 26), թիւ 1684(Յունիս 30), թիւ 1685(Յուլիս 3), թիւ 1686(Յուլիս 7), թիւ 1687(Յուլիս 10), թիւ 1688(Յուլիս 14), թիւ 1689(Յուլիս 17), թիւ 1690(Յուլիս 21), թիւ 1691(Յուլիս 24), թիւ 1692(Յուլիս 28), թիւ 1693(Յուլիս 31), թիւ 1694(Օգոստոս 4), թիւ 1695(Օգոստոս 7), թիւ 1696(Օգոստոս 11), թիւ 1697(Օգոստոս 14), թիւ 1698(Օգոստոս 18), թիւ 1699(Օգոստոս 21), թիւ 1700(Օգոստոս 25), թիւ 1701(Օգոստոս 28), թիւ 1702(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1703(Սեպտեմբեր 4), թիւ 1704(Սեպտեմբեր 11), թիւ 1705(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1706(Սեպտեմբեր 18), թիւ 1707(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1708(Սեպտեմբեր 25), թիւ 1709(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1710(Հոկտեմբեր 2), թիւ 1711(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1712(Հոկտեմբեր 9), թիւ 1713(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1714(Հոկտեմբեր 16), թիւ 1715(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1718(Հոկտեմբեր 30), թիւ 1719(Նոյեմբեր 3), թիւ 1720(Նոյեմբեր 6), թիւ 1721(Նոյեմբեր 10), թիւ 1722(Նոյեմբեր 13), թիւ 1723(Նոյեմբեր 17), թիւ 1724(Նոյեմբեր 20), թիւ 1725(Նոյեմբեր 24), թիւ 1726(Նոյեմբեր 27), թիւ 1727(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1728(Դեկտեմբեր 4), թիւ 1729(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1730(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1731(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1732(Դեկտեմբեր 18), թիւ 1733(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1734(Դեկտեմբեր 25), թիւ 1735(Դեկտեմբեր 29)
1883, թիւ 1736(Յունվար 1), թիւ 1737(Յունվար 5), թիւ 1738(Յունվար 12), թիւ 1739(Յունվար 15), թիւ 1740(Յունվար 19), թիւ 1741(Յունվար 22), թիւ 1742(Յունվար 26), թիւ 1743(Յունվար 29), թիւ 1744(Փետրվար 2), թիւ 1745(Փետրվար 5), թիւ 1746(Փետրվար 9), թիւ 1747(Փետրվար 12), թիւ 1748(Փետրվար 16), թիւ 1749(Փետրվար 19), թիւ 1750(Փետրվար 23), թիւ 1751(Փետրվար 26), թիւ 1752(Մարտ 2), թիւ 1753(Մարտ 5), թիւ 1754(Մարտ 9), թիւ 1755(Մարտ 12), թիւ 1756(Մարտ 16), թիւ 1757(Մարտ 19), թիւ 1758(Մարտ 23), թիւ 1759(Մարտ 30), թիւ 1760(Ապրիլ 2), թիւ 1761(Ապրիլ 6), թիւ 1762(Ապրիլ 9), թիւ 1763(Ապրիլ 13), թիւ 1764(Ապրիլ 16), թիւ 1765(Ապրիլ 23), թիւ 1766(Ապրիլ 26), թիւ 1767(Ապրիլ 30), թիւ 1768(Մայիս 4), թիւ 1769(Մայիս 7), թիւ 1770(Մայիս 11), թիւ 1771(Մայիս 14), թիւ 1772(Մայիս 18), թիւ 1773(Մայիս 21), թիւ 1774(Մայիս 24), թիւ 1775(Մայիս 28), թիւ 1776(Յունիս 1), թիւ 1777(Յունիս 4), թիւ 1778(Յունիս 8), թիւ 1779(Յունիս 11), թիւ 1780(Յունիս 15), թիւ 1781(Յունիս 18), թիւ 1782(Յունիս 22), թիւ 1783(Յունիս 25), թիւ 1784(Յունիս 29), թիւ 1685(Յուլիս 6), թիւ 1786(Յուլիս 9), թիւ 1787(Յուլիս 13), թիւ 1788(Յուլիս 19), թիւ 1789(Յուլիս 20), թիւ 1790(Յուլիս 23), թիւ 1791(Յուլիս 27), թիւ 1792(Յուլիս 30), թիւ 1793(Օգոստոս 3), թիւ 1794(Օգոստոս 6), թիւ 1795(Օգոստոս 10), թիւ 1796(Օգոստոս 13), թիւ 1797(Օգոստոս 17), թիւ 1798(Օգոստոս 20), թիւ 1799(Օգոստոս 24), թիւ 1800(Օգոստոս 27), թիւ 1801(Օգոստոս 31), թիւ 1802(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1803(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1804(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1805(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1806(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1807(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1808(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1809(Հոկտեմբեր 3), թիւ 1810(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1811(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1812(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1813(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1814(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1815(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1816(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1817(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1818(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1819(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1820(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1821(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1822(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1823(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1824(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1825(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1826(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1827(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1828(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1829(Նոյեմբեր 1), թիւ 1830(Նոյեմբեր 2), թիւ 1831(Նոյեմբեր 3), թիւ 1832(Նոյեմբեր 4), թիւ 1833(Նոյեմբեր 5), թիւ 1834(Նոյեմբեր 7), թիւ 1835(Նոյեմբեր 8), թիւ 1836(Նոյեմբեր 9), թիւ 1837(Նոյեմբեր 10), թիւ 1838(Նոյեմբեր 11), թիւ 1839(Նոյեմբեր 12), թիւ 1840(Նոյեմբեր 14), թիւ 1841(Նոյեմբեր 15), թիւ 1842(Նոյեմբեր 16), թիւ 1843(Նոյեմբեր 17), թիւ 1844(Նոյեմբեր 18), թիւ 1845(Նոյեմբեր 19), թիւ 1846(Նոյեմբեր 22), թիւ 1847(Նոյեմբեր 23), թիւ 1848(Նոյեմբեր 24), թիւ 1849(Նոյեմբեր 25), թիւ 1850(Նոյեմբեր 26), թիւ 1851(Նոյեմբեր 28), թիւ 1852(Նոյեմբեր 29), թիւ 1853(Նոյեմբեր 30), թիւ 1854(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1855(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1856(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1857(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1858(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1859(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1860(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1861(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1862(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1863(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1864(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1865(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1866(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1867(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1868(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1869(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1870(Դեկտեմբեր 21)
1884, թիւ 1871(Յունվար 3), թիւ 1872(Յունվար 14), թիւ 1873(Յունվար 21), թիւ 1874(Յունվար 28), թիւ 1875(Փետրվար 4), թիւ 1876(Փետրվար 11), թիւ 1877(Փետրվար 18), թիւ 1878(Փետրվար 25), թիւ 1879(Մարտ 3), թիւ 1880(Մարտ 10), թիւ 1881(Մարտ 17), թիւ 1882(Մարտ 24), թիւ 1883(Մարտ 31), թիւ 1884(Ապրիլ 7), թիւ 1885(Ապրիլ 14), թիւ 1886(Ապրիլ 21), թիւ 1887(Ապրիլ 28), թիւ 1888(Մայիս 5), թիւ 1889(Մայիս 12), թիւ 1890(Մայիս 19), թիւ 1891(Մայիս 26), թիւ 1892(Յունիս 2), թիւ 1893(Յունիս 9), թիւ 1894(Յունիս 16), թիւ 1895(Յունիս 21), թիւ 1896(Յունիս 30), թիւ 1897(Յուլիս 7), թիւ 1898(Յուլիս 14), թիւ 1899(Յուլիս 21), թիւ 1900(Յուլիս 28), թիւ 1901(Օգոստոս 4), թիւ 1902(Օգոստոս 11), թիւ 1903(Օգոստոս 13), թիւ 1904(Օգոստոս 23), թիւ 1905(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1906(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1907(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1908(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1909(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1910(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1911(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1912(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1913(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1914(Նոյեմբեր 3), թիւ 1915(Նոյեմբեր 10), թիւ 1916(Նոյեմբեր 17), թիւ 1917(Նոյեմբեր 24), թիւ 1918(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1919(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1920(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1921(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1922(Դեկտեմբեր 29)
1885, թիւ 1923(Յունուար 5), թիւ 1924(Յունուար 12), թիւ 1925(Յունուար 19), թիւ 1926(Յունուար 26), թիւ 1927(Փետրուար 2), թիւ 1928(Փետրուար 9), թիւ 1929(Փետրուար 16), թիւ 1930(Փետրուար 23), թիւ 1931(Մարտ 2), թիւ 1932(Մարտ 9), թիւ 1933(Մարտ 16), թիւ 1934(Մարտ 23), թիւ 1935(Մարտ 30), թիւ 1936(Ապրիլ 5), թիւ 1937(Ապրիլ 13), թիւ 1938(Ապրիլ 20), թիւ 1939(Ապրիլ 27), թիւ 1940(Մայիս 4), թիւ 1941(Մայիս 11), թիւ 1942(Մայիս 18), թիւ 1943(Մայիս 25), թիւ 1944(Յունիս 1), թիւ 1945(Յունիս 7), թիւ 1946(Յունիս 15), թիւ 1947(Յունիս 22), թիւ 1948(Յունիս 29), թիւ 1949(Յուլիս 6), թիւ 1950(Յուլիս 13), թիւ 1951(Յուլիս 20), թիւ 1952(Յուլիս 27), թիւ 1953(Օգոստոս 3), թիւ 1954(Օգոստոս 10), թիւ 1955(Օգոստոս 17), թիւ 1956(Օգոստոս 24), թիւ 1957(Օգոստոս 31), թիւ 1958(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1959(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1960(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1961(Սեպտեմբեր 28), թիւ 1962(Հոկտեմբեր 5), թիւ 1963(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1964(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1965(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1966(Նոյեմբեր 2), թիւ 1967(Նոյեմբեր 9), թիւ 1968(Նոյեմբեր 16), թիւ 1969(Նոյեմբեր 23), թիւ 1970(Նոյեմբեր 30), թիւ 1971(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1972(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1973(Դեկտեմբեր 21), թիւ 1974(Դեկտեմբեր 28)
1886, թիւ 1975(Յունուար 4), թիւ 1976(Յունուար 11), թիւ 1977(Յունուար 18), թիւ 1978(Յունուար 25), թիւ 1979(Փետրուար 4), թիւ 1980(Փետրուար 8), թիւ 1981(Փետրուար 15), թիւ 1982(Փետրուար 22), թիւ 1983(Մարտ 1), թիւ 1984(Մարտ 8), թիւ 1985(Մարտ 15), թիւ 1986(Մարտ 23), թիւ 1987(Մարտ 29), թիւ 1988(Ապրիլ 5), թիւ 1989(Ապրիլ 12), թիւ 1990(Ապրիլ 19), թիւ 1991(Ապրիլ 26), թիւ 1992(Մայիս 3), թիւ 1993(Մայիս 10), թիւ 1994(Մայիս 17), թիւ 1995(Մայիս 24), թիւ 1996(Մայիս 31), թիւ 1997(Յունիս 7), թիւ 1998(Յունիս 14), թիւ 1999(Յունիս 21), թիւ 2000(Յունիս 27), թիւ 2001(Յուլիս 5), թիւ 2002(Յուլիս 12), թիւ 2003(Յուլիս 19), թիւ 2004(Յուլիս 26), թիւ 2005(Օգոստոս 2), թիւ 2006(Օգոստոս 9), թիւ 2007(Օգոստոս 16), թիւ 2008(Օգոստոս 23), թիւ 2009(Օգոստոս 30), թիւ 2010(Սեպտեմբեր 6), թիւ 2011(Սեպտեմբեր 13), թիւ 2012(Սեպտեմբեր 20), թիւ 2013(Սեպտեմբեր 27), թիւ 2014(Հոկտեմբեր 4), թիւ 2015(Հոկտեմբեր 11), թիւ 2016(Հոկտեմբեր 18), թիւ 2017(Հոկտեմբեր 25), թիւ 2018(Նոյեմբեր 1), թիւ 2019(Նոյեմբեր 8), թիւ 2020(Նոյեմբեր 15), թիւ 2021(Նոյեմբեր 22), թիւ 2022(Նոյեմբեր 29), թիւ 2023(Դեկտեմբեր 6), թիւ 2024(Դեկտեմբեր 13), թիւ 2025(Դեկտեմբեր 20), թիւ 2026(Դեկտեմբեր 22)
1887, թիւ 2027(Յունուար 3), թիւ 2028(Յունուար 10), թիւ 2029(Յունուար 17), թիւ 2030(Յունուար 24), թիւ 2031(Յունուար 31), թիւ 2032(Փետրուար 7), թիւ 2033(Փետրուար 13), թիւ 2034(Փետրուար 21), թիւ 2035(Փետրուար 28), թիւ 2036(Մարտ 7), թիւ 2037(Մարտ 14), թիւ 2038(Մարտ 21), թիւ 2039(Մարտ 28), թիւ 2040(Ապրիլ 4), թիւ 2041(Ապրիլ 11), թիւ 2042(Ապրիլ 18), թիւ 2043(Ապրիլ 25), թիւ 2044(Մայիս 2), թիւ 2045(Մայիս 9),թիւ 2046(Մայիս 16),թիւ 2047(Մայիս 23), թիւ 2048(Մայիս 30), թիւ 2049(Յունիս 6), թիւ 2050(Յունիս 13), թիւ 2051(Յունիս 19), թիւ 2052(Յունիս 27), թիւ 2053(Յուլիս 4), թիւ 2054(Յուլիս 11), թիւ 2055(Յուլիս 18), թիւ 2056(Յուլիս 25), թիւ 2057(Օգոստոս 1), թիւ 2058(Օգոստոս 8), թիւ 2059(Օգոստոս 15), թիւ 2060(Օգոստոս 22), թիւ 2061(Օգոստոս 29), թիւ 2062(Սեպտեմբեր 3), թիւ 2063(Սեպտեմբեր 12), թիւ 2064(Սեպտեմբեր 19), թիւ 2065(Սեպտեմբեր 26), թիւ 2066(Հոկտեմբեր 3), թիւ 2067(Հոկտեմբեր 10), թիւ 2068(Հոկտեմբեր 17), թիւ 2069(Հոկտեմբեր 24), թիւ 2070(Հոկտեմբեր 31), թիւ 2071(Նոյեմբեր 7), թիւ 2072(Նոյեմբեր 14), թիւ 2073(Նոյեմբեր 20), թիւ 2074(Նոյեմբեր 29), թիւ 2075(Դեկտեմբեր 5), թիւ 2076(Դեկտեմբեր 12), թիւ 2077(Դեկտեմբեր 19), թիւ 2078(Դեկտեմբեր 26)
1888, թիւ 2079(Յունուար 2) , թիւ 2080(Յունուար 9) , թիւ 2081(Յունուար 16) , թիւ 2082(Յունուար 23) , թիւ 2083(Յունուար 30) , թիւ 2084(Փետրուար 6) , թիւ 2085(Փետրուար 13) , թիւ 2086(Փետրուար 20) , թիւ 2087(Փետրուար 27) , թիւ 2088(Մարտ 5) , թիւ 2089(Մարտ 12) , թիւ 2090(Մարտ 19), թիւ 2091(Մարտ 26) , թիւ 2092(Ապրիլ 2) , թիւ 2093(Ապրիլ 9) , թիւ 2094(Ապրիլ 16) , թիւ 2095(Ապրիլ 23), թիւ 2096(Ապրիլ 30) , թիւ 2097(Մայիս 7) , թիւ 2098(Մայիս 14) , թիւ 2099(Մայիս 21) , թիւ 2100(Մայիս 28) , թիւ 2101(Յունիս 4), թիւ 2102(Յունիս 11) , թիւ 2103(Յունիս 18), թիւ 2104(Յունիս 25), թիւ 2105(Յուլիս 2) , թիւ 2106(Յուլիս 8) , թիւ 2107(Յուլիս 16) , թիւ 2108(Յուլիս 23) , թիւ 2109(Յուլիս 30) , թիւ 2110(Օգոստոս 6) , թիւ 2111(Օգոստոս 13) , թիւ 2112(Օգոստոս 20) , թիւ 2113(Օգոստոս 27) , թիւ 2114(Սեպտեմբեր 3) , թիւ 2115(Սեպտեմբեր 10) , թիւ 2116(Սեպտեմբեր 17) , թիւ 2117(Սեպտեմբեր 24), թիւ 2118(Հոկտեմբեր 1), թիւ 2119(Հոկտեմբեր 8) , թիւ 2120(Հոկտեմբեր 15) , թիւ 2121(Հոկտեմբեր 22) , թիւ 2122(Հոկտեմբեր 29) , թիւ 2123(Նոյեմբեր 5), թիւ 2124(Նոյեմբեր 12), թիւ 2125(Նոյեմբեր 19) , թիւ 2126(Նոյեմբեր 26) , թիւ 2127(Դեկտեմբեր 3) , թիւ 2128(Դեկտեմբեր 10), թիւ 2129(Դեկտեմբեր 17) , թիւ 2130(Դեկտեմբեր 24) , թիւ 2131(Դեկտեմբեր 31)
1889, թիւ 2132(Յունուար 5), թիւ 2133(Յունուար 14), թիւ 2134(Յունուար 21), թիւ 2135(Յունուար 28), թիւ 2136(Փետրուար 1), թիւ 2137(Փետրուար 11), թիւ 2138(Փետրուար 18), թիւ 2139(Փետրուար 25), թիւ 2140(Մարտ 4), թիւ 2141(Մարտ 11), թիւ 2142(Մարտ 18), թիւ 2143(Մարտ 25), թիւ 2144(Ապրիլ 1), թիւ 2145(Ապրիլ 8), թիւ 2146(Ապրիլ 15), թիւ 2147(Ապրիլ 22), թիւ 2148(Ապրիլ 29), թիւ 2149(Մայիս 6), թիւ 2150(Մայիս 13), թիւ 2151(Մայիս 20), թիւ 2152(Մայիս 27), թիւ 2153(Յունիս 3), թիւ 2154(Յունիս 10), թիւ 2155(Յունիս 17), թիւ 2156(Յունիս 23), թիւ 2157(Յուլիս 1), թիւ 2158(Յուլիս 8), թիւ 2159(Յուլիս 15), թիւ 2160(Յուլիս 22), թիւ 2161(Յուլիս 29), թիւ 2162(Օգոստոս 5), թիւ 2163(Օգոստոս 12), թիւ 2164(Օգոստոս 19), թիւ 2165(Օգոստոս 26), թիւ 2166(Սեպտեմբեր 2), թիւ 2167(Սեպտեմբեր 9), թիւ 2168(Սեպտեմբեր 16), թիւ 2169(Սեպտեմբեր 23), թիւ 2170(Սեպտեմբեր 30), թիւ 2171(Հոկտեմբեր 7), թիւ 2172(Հոկտեմբեր 14), թիւ 2173(Հոկտեմբեր 21), թիւ 2174(Հոկտեմբեր 28), թիւ 2175(Նոյեմբեր 4), թիւ 2176(Նոյեմբեր 11), թիւ 2177(Նոյեմբեր 18), թիւ 2178(Նոյեմբեր 23), թիւ 2179(Դեկտեմբեր 2), թիւ 2180(Դեկտեմբեր 8), թիւ 2181(Դեկտեմբեր 16), թիւ 2182(Դեկտեմբեր 23), թիւ 2183(Դեկտեմբեր 30)
1890, թիւ 2184(Յունուար 5), թիւ 2185(Յունուար 12), թիւ 2186(Յունուար 20), թիւ 2187(Յունուար 27), թիւ 2188(Փետրուար 3), թիւ 2189(Փետրուար 10), թիւ 2190(Փետրուար 17), թիւ 2191(Փետրուար 21), թիւ 2192(Մարտ 3), թիւ 2193(Մարտ 10), թիւ 2194(Մարտ 17), թիւ 2195(Մարտ 24), թիւ 2196(Մարտ 31), թիւ 2197(Ապրիլ 6), թիւ 2198(Ապրիլ 14), թիւ 2199(Ապրիլ 21), թիւ 2200(Ապրիլ 28), թիւ 2201(Մայիս 5), թիւ 2202(Մայիս 12), թիւ 2203(Մայիս 19), թիւ 2204(Մայիս 26), թիւ 2205(Յունիս 1), թիւ 2206(Յունիս 9), թիւ 2207(Յունիս 15), թիւ 2208(Յունիս 23), թիւ 2209(Յունիս 30), թիւ 2210(Յուլիս 7), թիւ 2211(Յուլիս 14), թիւ 2212(Յուլիս 21), թիւ 2213(Յուլիս 28), թիւ 2214(Օգոստոս 4), թիւ 2215(Օգոստոս 11), թիւ 2216(Օգոստոս 18), թիւ 2217(Օգոստոս 25), թիւ 2218(Սեպտեմբեր 1), թիւ 2219(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2220(Սեպտեմբեր 15), թիւ 2221(Սեպտեմբեր 22), թիւ 2222(Սեպտեմբեր 29), թիւ 2223(Հոկտեմբեր 6), թիւ 2224(Հոկտեմբեր 13), թիւ 2225(Հոկտեմբեր 20), թիւ 2226(Հոկտեմբեր 27), թիւ 2227(Նոյեմբեր 3), թիւ 2228(Նոյեմբեր 10), թիւ 2229(Նոյեմբեր 17), թիւ 2230(Նոյեմբեր 24), թիւ 2231(Դեկտեմբեր 1), թիւ 2232(Դեկտեմբեր 8), թիւ 2233(Դեկտեմբեր 15), թիւ 2234(Դեկտեմբեր 22), թիւ 2235(Դեկտեմբեր 29)
1891, թիւ 2236(Յունուար 5), թիւ 2237(Յունուար 12), թիւ 2238(Յունուար 19), թիւ 2239(Յունուար 26), թիւ 2240(Փետրվար 2), թիւ 2241(Փետրուար 9), թիւ 2242(Փետրուար 16), թիւ 2243(Փետրուար 23), թիւ 2244(Մարտ 2), թիւ 2245(Մարտ 9), թիւ 2246(Մարտ 16), թիւ 2247(Մարտ 23), թիւ 2248(Մարտ 30), թիւ 2249(Ապրիլ 6), թիւ 2250(Ապրիլ 13), թիւ 2251(Ապրիլ 20), թիւ 2252(Ապրիլ 27), թիւ 2253(Մայիս 4), թիւ 2254(Մայիս 11), թիւ 2255(Մայիս 18), թիւ 2256(Մայիս 25), թիւ 2257(Յունիս 1), թիւ 2258(Յունիս 8), թիւ 2259(Յունիս 15), թիւ 2260(Յունիս 21), թիւ 2261(Յունիս 29), թիւ 2262(Յուլիս 5), թիւ 2263(Յուլիս 13), թիւ 2264(Յուլիս 20), թիւ 2265(Յուլիս 27), թիւ 2266(Օգոստոս 3), թիւ 2267(Օգոստոս 10), թիւ 2268(Օգոստոս 17), թիւ 2269(Օգոստոս 24), թիւ 2270(Օգոստոս 31), թիւ 2271(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2272(Սեպտեմբեր 14), թիւ 2273(Սեպտեմբեր 21), թիւ 2274(Սեպտեմբեր 28), թիւ 2275(Հոկտեմբեր 5), թիւ 2276(Հոկտեմբեր 12), թիւ 2277(Հոկտեմբեր 19), թիւ 2278(Հոկտեմբեր 26), թիւ 2279(Նոյեմբեր 2), թիւ 2280(Նոյեմբեր 9), թիւ 2281(Նոյեմբեր 16), թիւ 2282(Նոյեմբեր 23), թիւ 2283(Նոյեմբեր 30), թիւ 2284(Դեկտեմբեր 7), թիւ 2285(Դեկտեմբեր 14), թիւ 2286(Դեկտեմբեր 21), թիւ 2287(Դեկտեմբեր 28)
1892, թիւ 2288(Յունուար 4), թիւ 2289(Յունուար 11), թիւ 2290(Յունուար 18), թիւ 2291(Յունուար 25), թիւ 2292 (Փետրուար 2), թիւ 2293(Փետրուար 8), թիւ 2294(Փետրուար 13), թիւ 2295(Փետրուար 22), թիւ 2296(Փետրուար 29), թիւ 2297(Մարտ 7), թիւ 2298(Մարտ 14), թիւ 2299(Մարտ 21), թիւ 2300(Մարտ 28), թիւ 2301(Ապրիլ 4), թիւ 2302(Ապրիլ 11), թիւ 2303(Ապրիլ 18), թիւ 2304(Ապրիլ 25), թիւ 2305(Մայիս 2), թիւ 2306(Մայիս 9), թիւ 2307 (Մայիս 16), թիւ 2308(Մայիս 23), թիւ 2309(Մայիս 30), թիւ 2310(Յունիս 6), թիւ 2311(Յունիս 13), թիւ 2312(Յունիս 19), թիւ 2313(Յունիս 27), թիւ 2314(Յուլիս 4), թիւ 2315(Յուլիս 11), թիւ 2316(Յուլիս 18), թիւ 2317(Յուլիս 25), թիւ 2318(Օգոստոս 1), թիւ 2319(Օգոստոս 8), թիւ 2320(Օգոստոս 15), թիւ 2321(Օգոստոս 22), թիւ 2322(Օգոստոս 29), թիւ 2323(Սեպտեմբեր 5), թիւ 2324(Սեպտեմբեր 12), թիւ 2325(Սեպտեմբեր 19), թիւ 2326(Սեպտեմբեր 26), թիւ 2327(Հոկտեմբեր 3), թիւ 2328(Հոկտեմբեր 10), թիւ 2329(Հոկտեմբեր 17), թիւ 2330(Հոկտեմբեր 31), թիւ 2331(Նոյեմբեր 7), թիւ 2332(Նոյեմբեր 9), թիւ 2333(Նոյեմբեր 24), թիւ 2334(Նոյեմբեր 28), թիւ 2335(Դեկտեմբեր 5), թիւ 2336(Դեկտեմբեր 12), թիւ 2337(Դեկտեմբեր 19), թիւ 2338(Դեկտեմբեր 26)
1893, թիւ 2339(Յունուար 2), թիւ 2340(Յունուար 9), թիւ 2341(Յունուար 16), թիւ 2342(Յունուար 23), թիւ 2343(Յունուար 30), թիւ 2344(Փետրուար 6), թիւ 2345(Փետրուար 13), թիւ 2346(Փետրուար 20), թիւ 2347(Փետրուար 27), թիւ 2348(Մարտ 6), թիւ 2349(Մարտ 13), թիւ 2350(Մարտ 20), թիւ 2351(Մարտ 27), թիւ 2352(Ապրիլ 3), թիւ 2353(Ապրիլ 10), թիւ 2354(Ապրիլ 17), թիւ 2355(Ապրիլ 24), թիւ 2356(Մայիս 1), թիւ 2357(Մայիս 8), թիւ 2358(Մայիս 15), թիւ 2359(Մայիս 22), թիւ 2360(Մայիս 29), թիւ 2361(Յունիս 5), թիւ 2362(Յունիս 11), թիւ 2363(Յունիս 19), թիւ 2364(Յունիս 29), թիւ 2365(Յուլիս 3), թիւ 2366 (Յուլիս 10), թիւ 2367(Յուլիս 17)
1894, թիւ 2391(Յունուար 1), թիւ 2392(Յունուար 8), թիւ 2393(Յունուար 15), թիւ 2394(Յունուար 22), թիւ 2395(Յունուար 29), թիւ 2396(Փետրուար 5), թիւ 2397(Փետրուար 12), թիւ 2398(Փետրուար 19), թիւ 2399(Փետրուար 26), թիւ 2400(Մարտ 5), թիւ 2401(Մարտ 12), թիւ 2402(Մարտ 19), թիւ 2403(Մարտ 26), թիւ 2404(Ապրիլ 2), թիւ 2405(Ապրիլ 9), թիւ 2406(Ապրիլ 16), թիւ 2407(Ապրիլ 23), թիւ 2408(Ապրիլ 30), թիւ 2409(Մայիս 7), թիւ 2410(Մայիս 14), թիւ 2411(Մայիս 21), թիւ 2412(Մայիս 28), թիւ 2413(Յունիս 4), թիւ 2414(Յունիս 11), թիւ 2415(Յունիս 18), թիւ 2416(Յունիս 25), թիւ 2417(Յուլիս 16), թիւ 2418(Յուլիս 23), թիւ 2419(Յուլիս 30), թիւ 2420(Օգոստոս 6), թիւ 2421(Օգոստոս 13), թիւ 2422(Օգոստոս 20), թիւ 2423(Օգոստոս 27), թիւ 2424(Սեպտեմբեր 3), թիւ 2425(Սեպտեմբեր 10), թիւ 2426(Սեպտեմբեր 17), թիւ 2427(Սեպտեմբեր 24), թիւ 2428(Հոկտեմբեր), թիւ 2429(Հոկտեմբեր 8), թիւ 2430(Հոկտեմբեր 15), թիւ 2431(Հոկտեմբեր 22), թիւ 2432(Հոկտեմբեր 29), թիւ 2433(Նոյեմբեր 3), թիւ 2434(Նոյեմբեր 12), թիւ 2435(Նոյեմբեր 19), թիւ 2436(Նոյեմբեր 26), թիւ 2437(Դեկտեմբեր 31)
1895, թիւ 2438(Յունուար 5 թիւ 2439(Յունուար 14թիւ 2440(Յունուար 212441(Յունուար 28 թիւ 2442(Փետրուար 4), թիւ 2443(Փետրուար 11 թիւ 2444(Փետրուար 18թիւ 2445(Փետրուար 25թիւ 2446(Մարտ 4), թիւ 2447 Մարտ 11), թիւ 2448(Մարտ 18), թիւ 2449(Մարտ 25), թիւ 2450(Ապրիլ 1), թիւ 2451(Ապրիլ 8), թիւ 2452(Ապրիլ 15), թիւ 2453(Ապրիլ 22), թիւ 2454(Ապրիլ 29), թիւ 2455(Մայիս 6), թիւ 2456(Մայիս 13), թիւ 2457(Մայիս 20), թիւ 2458(Մայիս 27), թիւ 2459(Յունիս 3), թիւ 2460(Յունիս 10), թիւ 2461(Յունիս 16), թիւ 2462(Յունիս 24), թիւ 2463(Յուլիս 1), թիւ 2464(Յուլիս 8), թիւ 2465(Յուլիս 15), թիւ 2466(Յուլիս 22), թիւ 2467(Յուլիս 29), թիւ 2468(Օգոստոս 5), թիւ 2469(Օգոստոս 12), թիւ 2470(Օգոստոս 19), թիւ 2471(Օգոստոս 26), թիւ 2472(Սեպտեմբեր 9), թիւ 2473(Սեպտեմբեր 16), թիւ 2474(Սեպտեմբեր 30), թիւ 2475(Հոկտեմբեր 7), թիւ 2476(Հոկտեմբեր 14), թիւ 2477(Հոկտեմբեր 21), թիւ 2478 Հոկտեմբեր 28), թիւ 2479(Նոյեմբեր 4), թիւ 2480(Նոյեմբեր 11), թիւ 2481(Նոյեմբեր 18), թիւ 2482(Նոյեմբեր 23), թիւ 2483 Դեկտեմբեր 2), թիւ 2484(Դեկտեմբեր 9), թիւ 2485 Դեկտեմբեր 16), թիւ 2486(Դեկտեմբեր 23), թիւ 2487(Դեկտեմբեր 30)
1896, թիւ 2488(Յունուար 12), թիւ 2489(Յունուար 20), թիւ 2490(Յունուար 27), թիւ 2491(Փետրուար 3), թիւ 2492(Փետրուար 10), թիւ 2493(Փետրուար 24 թիւ 2494(Մարտ 2), թիւ 2495(Մարտ 9), թիւ 2496(Մարտ 16), թիւ 2497(Մարտ 23), թիւ 2498(Ապրիլ 6), թիւ 2499(Ապրիլ 13), թիւ 2500(Ապրիլ 20), թիւ 2501(Ապրիլ 27), թիւ 2502(Մայիս 4), թիւ 2503(Մայիս 11), թիւ 2504(Ապրիլ 18), թիւ 2505(Մայիս 25), թիւ 2506(Յունիս 1), թիւ 2507(Յունիս 15), թիւ 2508(Յունիս 22), թիւ 2509(Յունիս 29), թիւ 2510(Յուլիս 6), թիւ 2511(Յուլիս 11), թիւ 2512(Յուլիս 20), թիւ 2513(Յուլիս 27), թիւ 2514(Օգոստոս 3), թիւ 2515(Օգոստոս 10), թիւ 2516(Օգոստոս 31), թիւ 2517(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2518(Սեպտեմբեր 14), թիւ 2519(Սեպտեմբեր 21), թիւ 2520(Սեպտեմբեր 28), թիւ 2521(Հոկտեմբեր 5), թիւ 2522(Հոկտեմբեր 12), թիւ 2523(Հոկտեմբեր 19), թիւ 2524(Հոկտեմբեր 26), թիւ 2525(Նոյեմբեր 2), թիւ 2526(Նոյեմբեր 9), թիւ 2527(Նոյեմբեր 16), թիւ 2528(Նոյեմբեր 23), թիւ 2529(Նոյեմբեր 30), թիւ 2530(Դեկտեմբեր 7), թիւ 2531(Դեկտեմբեր 14), թիւ 2532(Դեկտեմբեր 21), թիւ 2533(Դեկտեմբեր 28)
1863-1866-1897, թիւ 2534 - 2584 (Յունվար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1898, թիւ 2585 - 2626 (Յունուար - Դեկտեմբեր )
1863-1866-1899, թիւ 2627 - 2673 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1900, թիւ 2674 - 2722 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1901, թիւ 2723 - 2770 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1902, թիւ 2771 - 2816 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1903, թիւ 2817 - 2859 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1863-1866-1904, թիւ 2860 - 2903 (Յունուար - Դեկտեմբեր)
1907, 41րդ տարի, Նոր շրջան, թիւ 1 - 15 (Սեպտեմբեր - Դեկտեմբեր)
1908, 42րդ տարի, Նոր շրջան, թիւ 16 - 26 (Յունուար - Մարտ )

Շարունակած է «ՓՆՋԻԿ»-ին


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1860-1907--Պարբերականներ
Գրական մամուլ--XIX-XX դդ--1860-1907--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
տպ. "Անդրանիկ Վարդանեան"
տպ. "Յ. Գավաֆեան"
տպ. "Յ. Գավաֆեան եւ Ընկ., Յ. Պարոնեան"
տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ."
տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"
տպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան"
տպ. "Զարդարեան"
տպ. "Ա. Աշճեան"
տպ. "Կարապետ Պիպէրեան"
տպ. "Սահակ Նիկողոսեան"
տպ. "Յ. Ասատուրեան"
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
տպ. "Գ. Պ. Գայսէրեան"
տպ. "Սագաեան"
տպ. "Զարեհ Ն. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ