ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՃԱՇԱԿ ՈՍԿԵՂԷՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ : Հանդէս Ամսօրեայ. Պատմական, Գիտնական, Բանասիրական այլովքն հանդերձ :

ՃԱՇԱԿ ՈՍԿԵՂԷՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ : Հանդէս Ամսօրեայ. Պատմական, Գիտնական, Բանասիրական այլովքն հանդերձ : ԸՆԴ ԽՆԱՄՈՎ՝ Ա. Մատաթիայ Գարագաշեան եւ Յ. Գուրգէնի - Ի Կ. ՊՈԼԻՍ : առ Յովսեփայ Գավաֆեան, առ Ն. Կ. Պէրպէրեան, 1886-1888. - 16 երես, ապայ 52 երես: (ամսօրեայ, ապայ եռամսեայ) 19 x 12 սմ. -

Իւրաքանչիւր տարուա հատորներու թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսի մէկ-ով։

1886 Թիւ 1-12, 16 երես:

1887 ՏԱՐԻ Բ. Թիւ Ա., Բ., Գ., Դ., Ե., Զ., Է., Ը., Թ. եւ Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ.:16 երես: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսեփայ Գավաֆեան

1888 ՀԱՆԴԷՍ ԵՐԵՔԱՄՍԵԱՅ, ՏԱՐԻ Գ. Թիւ Ա. (Ապրիլ), Բ. (Յուլիս), 52 երես: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ն. Կ. Պէրպէրեան


Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն (գրաբար)

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 3 առանձին թղթածրարներում. 1866` մէկ ծրար, դասիչն է 1140 Լ V-6: 1887` մէկ ծրար, դասիչն է 1148 Լ V-6: 1888` մէկ ծրար, առանց դասիչի:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

1886 թիւ 1-12

1887 Բ տարի. թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ եւ ԺԲ (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր)

1888 Գ տարի. թիւ Ա (Ապրիլ), թիւ Բ (Յուլիս)Գիտական մամուլ--XIX դ--1886-1888--Պարբերականներ
տպ. "Յ. Գավաֆեան"
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր