ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ : Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու :

ԾԱՂԻԿ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ : Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու : Խմբ.-տնօրէն՝ Հայկանոյշ Մառք ; Արտօնատէր՝ Ա. Սագաեան. - Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն Սագաեան, Տպագրութիւն Ծաղիկ, 1905-1907. - 24 երես ։ 23 x 16 սմ. - 1905-1907.

Առկայ է տպագրական սխալ՝ "ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ" 1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան՝ նշուած է Թիւ 14(599) եւ Թիւ 15(599) : Թուագրումը սխալով շարունակուած է:


1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(586) - 16(600), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ գրական գեղարուեստական, առտնին տնտեսութեան, նորոյթի, ձեռական աշխատութեանց, կանացի հարցերու եւ աշխարհիկ իրերու - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
1906 ԺԹ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 17(601) - 47(631), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն Սագաեան:
1906 ԺԹ. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 1(631) - 16(646), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 32 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":
1907 Ի. Տարի Բ. Շրջան, Թիւ 17(647) - Թիւ 48-49(677), ԾԱՂԻԿ : ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ - 23 x 16 սմ, 24 երես: Խմբագիր Հայկանոյշ Մառք, Տպագրութիւն "ԾԱՂԻԿ":

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1905, 1906 մէկ ծրար, դասիչն է 805 L II-5:
1906, 1907 մէկ ծրար, դասիչն է 806 L II-5:


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

1905 ԺԸ. տարի (Նոր շրջան), թիւ 1 (586) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (586) (Սեպտեմբեր 15), թիւ 3 (588) (Սեպտեմբեր 22), թիւ 4 (589) (Սեպտեմբեր 29), թիւ 5 (590) (Հոկտեմբեր 3), թիւ 6 (591) (Հոկտեմբեր 13), թիւ 7 (592) (Հոկտեմբեր 20), թիւ 8 (593) (Հոկտեմբեր 27), թիւ 9 (594) (Նոյեմբեր 3), թիւ 10 (595) (Նոյեմբեր 10), թիւ 11 (596) (Նոյեմբեր 17), թիւ 12 (597) (Նոյեմբեր 24), թիւ 13 (598) (Դեկտեմբեր 1), թիւ 14 (599) (Դեկտեմբեր 8), թիւ 15 (599) (Դեկտեմբեր 15), թիւ 16 (600) (Դեկտեմբեր 22)։
1906 ԺԹ. տարի (Նոր շրջան),թիւ 17 (601) (Յունուար 1), թիւ 18 (602) (Յունուար 5), թիւ 19 (603) (Յունուար 12), թիւ 20 (604) (Յունուար 19), թիւ 21 (605) (Յունուար 26), թիւ 22 (606) (Փետրուար 2), թիւ 23 (607) (Փետրուար 9), թիւ 24 (608) (Փետրուար 16), թիւ 25 (609) (Փետրուար 23), թիւ 26 (610) (Մարտ 2), թիւ 27 (611) (Մարտ 9), թիւ 28 (612) (Մարտ 16), թիւ 29 (613) (Մարտ 23), թիւ 30 (614) (Ապրիլ 1), թիւ 31 (615) (Ապրիլ 6), թիւ 32 (616) (Ապրիլ 13), թիւ 33 (617) (Ապրիլ 20), թիւ 34 (618) (Ապրիլ 27), թիւ 35 (619) (Մայիս 4), թիւ 36 (620) (Մայիս 11), թիւ 37 (621) (Մայիս 18), թիւ 38 (622) (Մայիս 25), թիւ 39 (623) ( Յունիս 1), թիւ 40 (624) ( Յունիս 8), թիւ 41 (625) ( Յունիս 15), թիւ 42 (626) ( Յունիս 22), թիւ 43 (627) ( Յունիս 29), թիւ 44 (628) ( Յուլիս 6), թիւ 45 (629) ( Յուլիս 13), թիւ 46 (630) ( Յուլիս 20), թիւ 47 (631) ( Յուլիս 27)։
1906 ԺԹ. տարի (Բ․ շրջան), թիւ 1 (631) (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (632) (Սեպտեմբեր 14), թիւ 3 (633) (Սեպտեմբեր 21), թիւ 4 (634) (Սեպտեմբեր 28), թիւ 5 (635) (Հոկտեմբեր 5), թիւ 6 (636) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 7 (637) (Հոկտեմբեր 19), թիւ 8 (638) (Հոկտեմբեր 26), թիւ 9 (639) (Նոյեմբեր 2), թիւ 10 (640) (Նոյեմբեր 9), թիւ 11 (641) (Նոյեմբեր 16), թիւ 12 (642) (Նոյեմբեր 23), թիւ 13 (643) (Նոյեմբեր 30), թիւ 14 (644) (Դեկտեմբեր 7), թիւ 15 (645) (Դեկտեմբեր 14), թիւ 16 (646) (Դեկտեմբեր 21)։
1907 Ի. տարի (Բ․ շրջան), թիւ 17 (647) ( Յունուար 1), թիւ 18 (648) ( Յունուար 5), թիւ 19 (649) ( Յունուար 11), թիւ 20 (650) ( Յունուար 18), թիւ 21 (651) ( Յունուար 25), թիւ 22 (652) ( Փետրուար 1), թիւ 23 (653) ( Փետրուար 8), թիւ 24 (654) ( Փետրուար 15), թիւ 25 (655) ( Փետրուար 22), թիւ 26 (656) (Մարտ 1), թիւ 27 (657) (Մարտ 8), թիւ 28 (658) (Մարտ 15), թիւ 29 (659) (Մարտ 22), թիւ 30 (660) (Մարտ 29), թիւ 31 (661) (Ապրիլ 5), թիւ 32 (662) (Ապրիլ 12), թիւ 33 (663) (Ապրիլ 19), թիւ 34 (664) (Ապրիլ 26), թիւ 35 (665) (Մայիս 3), թիւ 36 (665) (Մայիս 10), թիւ 37 (666) (Մայիս 16), թիւ 38-39 (668) (Մայիս 23), թիւ 40-41 (669) (Մայիս 30), թիւ 42-43 (671) (Յունիս 6 ), թիւ 44-45 (673) (Յունիս 13 ),թիւ 46-47 (675) (Յունիս 20), թիւ 48-49 (677) (Յունիս 27)։


Ֆեմինիզմ--XX դ--1905-1907--Պարբերականներ
տպ. "Սագաեան"
տպ. "Ծաղիկ"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր