ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ : Պատկերազարդ շաբաթաթերթ տղոց եւ պատանիներու յատուկ /

ԾԱՂԻԿ ՏՂՈՑ ԲԱԺԻՆԸ : Պատկերազարդ շաբաթաթերթ տղոց եւ պատանիներու յատուկ / Արտօնատէր՝ Ա. Սագաեան, խմբ.՝ Յակոբ Տէր-Յակոբեան. - Կ. Պոլիս ։ Տպագրութիւն Ծաղիկ, Տպագրութիւն Սագաեան, 1907-1908 - 16 երես, 12 երես, 24 երես ; 24 x 15 սմ - Շաբաթաթերթ. - 1907-1908

1907, Պրակ 1-7` պահպանուած է «ԾԱՂԻԿ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ»-ի թուագրութիւնը:
1907, Թիւ 8ից՝ «ԾԱՂԻԿԻ»-ի 1886ից սկսած թուագրութիւնը:

1907 Ի. Տարի, Բ. Շրջան Թիւ 38, Թիւ 39-40, Թիւ 41-42, Թիւ 43-44, Թիւ 45-46, Թիւ 47-48, Թիւ 49-50 "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց Բաժինը":
1907 Ա. Շրջան Թիւ 8, Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Պատանիներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ:
1907 Ա. Շրջան Թիւ 10, Թիւ 11, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ԾԱՂԻԿ:
1907 Ա. Շրջան Թիւ 12 - Թիւ 33, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ:
1908 Ի. Տարի (705), Յունուար 1, "ԾԱՂԻԿ ԿԱՂԱՆԴՉԷՔ - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
1908 Ա. Շրջան Թիւ 34 - Թիւ 52, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
1908 Բ. Շրջան Թիւ 1 - Թիւ 3, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:
1908 Ի. Տարի (728), Յունիս 1, "ԾԱՂԻԿ"ի բացառիկ ամսեայ թիւը - Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 80 երես:
1908 Բ. Շրջան Թիւ 4 - Թիւ 9, "ԾԱՂԻԿ : Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ Տղոց եւ Դպրոցականներու Յատուկ", Տպագրութիւն ՍԱԳԱԵԱՆ: 16 երես:


Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1907-1908 Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2081 L IX-7

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:

1907 Ի․ տարի (Ա. Շրջան), թիւ 8 (679) (Յուլիս 7), թիւ 9 (680) (Յուլիս 14), թիւ 10 (681) (Յուլիս 21), թիւ 11 (682) (Յուլիս 28), թիւ 12 (683) (Օգոտսոս 2), թիւ 13 (684) (Օգոտսոս 9), թիւ 14 (685) (Օգոտսոս 18), թիւ 15 (686) (Օգոտսոս 23), թիւ 16 (687) (Օգոտսոս 30), թիւ 17 (688) (Սեպտեմբեր 6), թիւ 19 (690) (Սեպտեմբեր 20), թիւ 20 (691) (Սեպտեմբեր 27), թիւ 21 (692) (Հոկտեմբեր 4), թիւ 22 (693) (Հոկտեմբեր 14), թիւ 23 (694) (Հոկտեմբեր 18), թիւ 24 (695) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 25 (696) (Նոյեմբեր 1), թիւ 26 (697) (Նոյեմբեր 8), թիւ 27 (698) (Նոյեմբեր 15), թիւ 28 (699) (Նոյեմբեր 22), թիւ 29 (700) (Նոյեմբեր 29), թիւ 30 (701) (Դեկտեմբեր 6), թիւ 31 (702) (Դեկտեմբեր 13), թիւ 32 (703) (Դեկտեմբեր 20), թիւ 33 (704) (Դեկտեմբեր 27)։
1907 Ի․ տարի (Բ. Շրջան), թիւ 38 (667) (Պրակ 1 ) (Մայիս 19), թիւ 39-40 (667) (Պրակ 2 ) (Մայիս 26), թիւ 41-42 (670) (Պրակ 3 ) (Յունիս 2), թիւ 43-44 (672) (Պրակ 4) (Յունիս 9), թիւ 45-46 (674) (Պրակ 5) (Յունիս 16), թիւ 47-48 (676) (Պրակ 6) (Յունիս 23), թիւ 49-50 (678) (Պրակ 7) (Յունիս 30)։
1908 Ի․ տարի (Ա. Շրջան), թիւ (705) (Յունուար 1), թիւ 34 (706) (Յունուար 3), թիւ 35 (707) (Յունուար 10), թիւ 36 (708) (Յունուար 17), թիւ 37 (709) (Յունուար 24), թիւ 38 (710) (Յունուար 31), թիւ 39 (711) (Փետրուար 7), թիւ 40 (712) (Փետրուար 14), թիւ 41 (713) (Փետրուար 21), թիւ 42 (714) (Փետրուար 28), թիւ 43 (715) (Մարտ 6), թիւ 44 (716) (Մարտ 13), թիւ 45 (717) (Մարտ 20), թիւ 46 (718) (Մարտ 27), թիւ 47 (719) (Ապրիլ 3), թիւ 48 (720) (Ապրիլ 10), թիւ 50 (722) (Ապրիլ 24), թիւ 51 (723) (Մայիս 1), թիւ 52 (724) (Մայիս 8)։
1908 Ի․ տարի (Բ․ Շրջան), թիւ 1 (725) (Մայիս 15), թիւ 2 (726) (Մայիս 22), թիւ 3 (727) (Մայիս 29), թիւ (728) (Յունիս 1), թիւ 4 (729) (Յունիս 4), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 5 (730) (Յունիս 12), թիւ 7 (732) (Յունիս 26), թիւ 8 (733) (Յուլիս 3), թիւ 9 (735) (Յուլիս 10)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XX դ--1907-1908--Պարբերականներ
տպ. "Ծաղիկ"
տպ. "Սագաեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր