ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ ։ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ /

ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ ։ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ / Արտօնատէր՝ Անտօն Յ. Սաքայեան; Տնօրէն-Խմբագիր՝ Միհրան Ասքանազ. - Կ. Պօլիս ։ Տպագրիչ եւ Հրատարակիչ Նշան Կ. Պէրպէրեան, 1889-1893. - 8 երես, 16 երես ։ (15 օրը մէկ անգամ, ապայ շաբաթական) 37 x 24 սմ, ապայ 25 x 17 սմ, ապայ 28 x 19 սմ - 1889-1893.

ԾԱՂԻԿ : ՊԱՏԵԿՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ, 1889, Երկրորդ Շրջան, 1889 Թիւ 1՝ «Բուրաստան Մանկանցի» հրատարկութիւնն ընդհատելէն ի վեր զանազան միջոցներ թէև խորհեցանք մեր փոքրիկ Ընթերցողաց և Բաժանորդաց փափագն լիուլի գոհացնելու համար բայց տեսնելով որ մեր նպատակը չպիտի իրագործուի հապճէպ տնօրէնութիւններով, դիմեցինք Ծաղիկ հանդիսի արտօնատէր Մեծ. Անտօն էֆ. Սաքաեանի, եւ խնդրեցինք որ իւր հանդէսն հրատարակուի 15 օրն մի անգամ, ճիշդ Բուրաստան Մանկանցի ոգւով:

ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ, Նոր Շրջան - Ութերրորդ Տարի, 1889, Թիւ 1՝ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑԻ "Տարեգլխէն սկսելով թէ եւ Ծաղիկ Մանկանցն հրատարակել ձեռնարկեցինք, բայց չորրորդ թիւէն յետոյ զանազան պատճառներէ ստիպեալ հարկադրեցանք առժամանակեայ կերպիւ դադրեցնել. իսկ այժմ վերստին կը ձեռնարկենք նորա շարունակութոեանն մեր Բուրաստան Մանկանցի դիրքով:"

ԾԱՂԻԿ : ՊԱՏԵԿՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ, 1889, Երկրորդ Շրջան - Կը հրատարակուի 15 օրը մէկ անգամ: 8 երես:
ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ, Նոր Շրջան - Ութերրորդ Տարի, 1889, Թիւ 1-4, 16 երես, 37 x 24 սմ
ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ, 1890, Թիւ 5-24, 16 երես, 25 x 17 սմ
ԾԱՂԻԿ ՄԱՆԿԱՆՑ : ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ Դաստիարակութեան եւ Կրթութեան, Ա. Տարի, 1891, Թիւ 1-22, Տնօրէն-Խմբագիր՝ Միհրան Ասքանազ,16 երես, 28 x 19 սմ


Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1889 Թիւ 1-4 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 0386 L II-3։
1889, 1890 Նոր Շրջան, Թիւ 1-4, 1890 Թիւ 5-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 902 L IV-5։
1891, Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 570 L I-4։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են՝


1889 Երկրորդ շրջան Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4
1889 Նոր շրջան, Ութերրորդ տարի Թիւ 1 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 2 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 3 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 4 (Դեկտեմբեր 15)
1890 Թիւ 5 (Յունուար 1), Թիւ 6 (Յունուար 15), Թիւ 7 (Փետրուար 1), Թիւ 8 Փետրուար 15), Թիւ 9 (Մարտ 1), Թիւ 10 (Մարտ 15), Թիւ 11 (Ապրիլ 1), Թիւ 12 (Ապրիլ 15), Թիւ 13 (Մայիս 1), Թիւ 14 (Մայիս 15), Թիւ 15 (Յունիս 1), Թիւ 16 (Յունիս 15), Թիւ 17 (Յուլիս 1), Թիւ 18 (Յուլիս 15), Թիւ 19 (Օգոստոս 1), Թիւ 21 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 22 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 23 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 24 (Հոկտեմբեր 15)
1891 Ա տարի Թիւ 1 (Յունուար 4), Թիւ 2 (Յունուար 11), Թիւ 3 (Յունուար 18), Թիւ 4 (Յունուար 25), Թիւ 5 (Փետրուար 1), Թիւ 6 (Փետրուար 8), Թիւ 7 (Փետրուար 15), Թիւ 8 (Փետրուար 22), Թիւ 9 (Մարտ 1), Թիւ 10 (Մարտ 8), Թիւ 11 (Մարտ 15),Թիւ 12 (Մարտ 22), Թիւ 13 (Մարտ 29), Թիւ 14 (Ապրիլ 5), Թիւ 15 (Ապրիլ 12), Թիւ 16 (Ապրիլ 19), Թիւ 17 (Ապրիլ 26), Թիւ 18 (Մայիս 3), Թիւ 19 (Մայիս 10), Թիւ 20 (Մայիս 17),Թիւ 21 (Մայիս 24), Թիւ 22 (Մայիս 31)։

Շարունակած է «Բուրաստան մանկանց»-ին (1882-1889թթ.):


Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1889-1893--Պարբերականներ
Կրթութիւն--XIX դ--1889-1893--Պարբերականներ
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր