ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ /

ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ / Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքայեան; Խմբագրապետ՝ Արշակ Չօպանեան, - Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան, 1895 - 32 երես : (կիսամսեայ) 24 x 16 սմ


1895 Ապրիլ 1 "Յաւելուածական թիւ":
1895 Սեպտ. 9 "Յաւելուածական թիւ":

1895 Նոր Շրջան Թիւ 1-17, ԾԱՂԻԿ ։ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - Խմբագրապետ Արշակ Չօպանեան: 24 x 16 սմ, 32 երես:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում.
1895` մէկ ծրար, դասիչն է 922 Լ IV-5:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

1895 Նոր Շրջան թիւ 1 (Մարտ 1), թիւ 2 (Մարտ 11), թիւ 3 (Մարտ 25), "Յաւելուածական թիւ" (Ապրիլ 1), թիւ 4 (Ապրիլ 8), թիւ 5 (Ապրիլ 22), թիւ 6 (Մայիս 6), թիւ 7 (Մայիս 20), թիւ 8 (Յունիս 3), թիւ 9 (Յունիս 17), թիւ 10 (Յուլիս 1), թիւ 11,12 եւ13 (Յուլիս 15), թիւ 14 (Սեպտեմբեր 1), "Յաւելուածական թիւ" (Սեպտեմբեր 9), թիւ 15 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 17 (Հոկտեմբեր 15)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1895--Պարբերականներ
տպ. "Արամեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր