ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ /

ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ / Տէր եւ Տնօրէն՝ Անտօն Սաքայեան; Խմբագրապետ՝ Արամ Անտոնեան, - Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն Սագաեան, 1904-1905 - 48 երես, 25 երես : (կիսամսեայ, շաբաթաթերթ) 25 x 17 սմ - 1904-1905:

1904 ԺԷ. Տարի, Թիւ 1: ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔԵՐ: "Ծաղիկ"ի ներկայ հրատարակութիւնը որեւ է նիւթական կամ բարոյական կապ չունի Պ. Միքայէլ Շամտանճեանի խմբագրութեամբ հրատարակուած նախորդ շրջանին հետ:

1904 ԺԷ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 1(566) - 8(573), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 48 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 9(574) - 19(580), ԾԱՂԻԿ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:
1905 ԺԸ. Տարի Նոր Շրջան, Թիւ 20(581) - 23(584), ԾԱՂԻԿ : ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ - 25 x 17 սմ, 24 երես: Խմբագրապետ Արամ Անտոնեան, Տպագրութիւն Սագաեան:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
1904 Նոր Շրջան Թիւ 1-8, 1905 Թիւ 9-23` մէկ ծրար, դասիչն է 1548 L VIII-5:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

1904 ԺԷ. տարի (Նոր Շրջան), թիւ 1 (566) (Սեպտեմբեր 10), թիւ 2 (567) (Սեպտեմբեր 25), թիւ 3 (568) (Հոկտեմբեր 12), թիւ 4 (569) (Հոկտեմբեր 25), թիւ 5 (570) (Նոյեմբեր 10), թիւ 6 (571) (Նոյեմբեր 25), թիւ 7 (572) (Դեկտեմբեր 10), թիւ 8 (573) (Դեկտեմբեր 31)։
1905 ԺԸ. տարի (Նոր Շրջան), թիւ 9 (574) (Յունուար 10), թիւ 10 (575) (Յունուար 10), թիւ 11 (576) (Փետրուար 15), թիւ 12 (577) (Մարտ 1), թիւ 13 (578) (Մարտ 15), թիւ 14 (578) (Ապրիլ 1), թիւ 15 (579) (Ապրիլ 15), թիւ 16 (580) (Մայիս 1), թիւ 17 (581) (Մայիս 15), թիւ 18 (581) (Յունիս 1), թիւ 19 (581) (Յունիս 15), թիւ 20 (581) (Յունիս 25), թիւ 21 (582) (Յուլիս 2), թիւ 22 (583) (Յուլիս 9), թիւ 23 (584) (Յուլիս 16)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XX դ--1904-1905--Պարբերականներ
տպ. "Սագաեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր