ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ : Շաբաթական հանդէս ազգային /

ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ : Շաբաթական հանդէս ազգային / Տէր-խմբ.՝ Տիրան Գ. Փափազեան; խմբ.՝ Յ. Մ. Հաճեան; - Կ. Պոլիս : Տպագր. Գրաշարաց Ընկ., 1888. - 8 երես : 31 x 23 սմ. - 1888.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն, հայատառ թրքերէն


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1888 Գ տարի․ Թիւ 1 (Շաբաթ, 25 Յունիս), Թիւ 2 (Շաբաթ, 2 Յուլիս), Թիւ 3 (Շաբաթ, 9 Յուլիս), Թիւ 4 (Շաբաթ, 16 Յուլիս), Թիւ 5 (Շաբաթ, 23 Յուլիս), Թիւ 6 (Շաբաթ, 30 Յուլիս), Թիւ 7 (Շաբաթ, 6 Օգոստոս), Թիւ 8 (Շաբաթ, 13 Օգոստոս), Թիւ 9 (Շաբաթ, 20 Օգոստոս), Թիւ 10 (Շաբաթ, 27 Օգոստոս), Թիւ 11 (Շաբաթ, 3 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (Շաբաթ, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 13 (Շաբաթ, 17 Սեպտեմբեր), Թիւ 14 (Շաբաթ, 24 Սեպտեմբեր), Թիւ 15 (Շաբաթ, 31 Սեպտեմբեր), Թիւ 16 (Շաբաթ, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 17 (Շաբաթ, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 18 (Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր),Թիւ 19 (Շաբաթ, 29 Հոկտեմբեր)։

Յաջորդած է «Հնչակ»-ին (1886-1888թթ.):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1888--Պարբերականներ
տպ. "Գրաշարաց Ընկ."


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր