ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԼԵԶՈՒ ։ ՈՍՈՒՄՆԱԹԵՐԹ ԱՄՍՕՐԵԱՅ /

ԼԵԶՈՒ ։ ՈՍՈՒՄՆԱԹԵՐԹ ԱՄՍՕՐԵԱՅ / Խմբագիր-Տէր՝ Հ. Սերովբէ Տերվիշեան. - Կ. Պոլիս ։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, 1887-1888. - 32 երես, 16 երես ; 23 x 15 սմ - 1887-1888.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, որի դասիչն է 1109 Լ V-6:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1887, Ա տարի. Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)։


Կրթութիւն--XIX դ--1887-1888--Պարբերականներ
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր