ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԿՐԹԱՐԱՆ : ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ Գրական, Գիտական եւ Ուսումնական : Խմբագրութեամբ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱՐԱՆԻ ՆԱԽԿԻՆ ՍԱՆՈՒՑ /

ԿՐԹԱՐԱՆ : ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ Գրական, Գիտական եւ Ուսումնական : Խմբագրութեամբ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱՐԱՆԻ ՆԱԽԿԻՆ ՍԱՆՈՒՑ / Արտօնատէր՝ Պ. Ատրունի . - Կ. Պոլիս : Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, 1888. - 18 երես : 19 x 12 սմ - 1888.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 1112 Լ V-6:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1888 Առաջին տարի. Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր)։


Կրթութիւն--XIX դ--1888--Պարբերականներ
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր