ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԽՕՍՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ։ Հանդէս Շաբաթական, Կրօնական, Բարոյական եւ Ազգային /

ԽՕՍՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ։ Հանդէս Շաբաթական, Կրօնական, Բարոյական եւ Ազգային / ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ Վարչական Խորհրդոյն Կրօնական Ժողովոյ: Տնօրէն՝ ՀՄԱՅԵԱԿ ԵՊԻՍ. Դիմաքսեան, Խմբագիր Խօսնակ Հանդիսի՝ ՎԱՀԱՆ Վ. ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ. - Կ. Պոլիս ։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, 1888. - 16 երես ; 23 x 15 սմ. - 1888.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 1107 Լ IV-6:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը`

1888 Թիւ 1 (Ապրիլ 9), Թիւ 2 (Ապրիլ 16), Թիւ 3 (Ապրիլ 20), Թիւ 4 (Ապրիլ 30), Թիւ 5 (Մայիս 7), Թիւ 6 (Մայիս 14), Թիւ 7 (Մայիս 24), Թիւ 8 (Մայիս 28), Թիւ 9 (Յունիս 4), Թիւ 10 (Յունիս 11), Թիւ 11 (Յունիս 18), Թիւ 12 (Յունիս 23), Թիւ 13 (Յուլիս 5):

Կը շարունակուի «ՍՈԽԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ» անուամբ:


Կրօնաբարոյական--XIX դ--1888--Պարբերականներ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի--XIX դ--1888--Պարբերականներ
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր