ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԵԳԱԿ : Շաբաթաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական /

ԱՐԵԳԱԿ : Շաբաթաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական / Տէր-Խմբագիր՝ Հ. Էկինեան. - ՃԷՐԶԻ ՍԻԹԻ : Ըսթէռլին : ՎԷՍԹ ՀՈՊՈՔԸՆ : Տպագրութիւն ԱՐԵԳԱԿ Լրագրոյ, 1888. - 8 երես : (շաբաթաթերթ) 29 x 21 սմ - 1888.

1888 Ա. ՏԱՐԻ, Ա. ՀԱՄԱՐ, ՅՈՒՆՎԱՐ 10, ՃԷՐԶԻ ՍԻԹԻ:
1888 Ա. ՏԱՐԻ, Բ. ՀԱՄԱՐ, ՄԱՐՏ 10, ՃԷՐԶԻ ՍԻԹԻ:
1888 Ա. ՏԱՐԻ, Գ. ՀԱՄԱՐ, ԱՊՐԻԼ 10, ՃԷՐԶԻ ՍԻԹԻ:
1888 Ա. ՏԱՐԻ, Թիւ 1- Թիւ 11, ԸՍԹԷՌԼԻՆ:
1888 Ա. ՏԱՐԻ, Թիւ 12 - Թիւ 13, ՎԷՍԹ ՀՈՊՈՔԸՆ:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերեն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է I-230:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1888 Ա տարի․ Թիւ 1 (19 Մայիս), Թիւ 2 (26 Մայիս), Թիւ 3 (2 Յունիս), Թիւ 4 (9 Յունիս), Թիւ 5 (16 Յունիս), Թիւ 6 (23 Յունիս), Թիւ 7 (30 Յունիս), Թիւ 8 (7 Յուլիս), Թիւ 9 (14 Յուլիս), Թիւ 10 (21 Յուլիս), Թիւ 11 (28 Յուլիս), Թիւ 12 (11 Օգոստոս), Թիւ 13 (1 Սեպտեմբեր), Ա տարի, Ա համար (10 Յունվար), Ա տարի, Բ համար (10 Մարտ), Ա տարի, Գ համար (20 Ապրիլ)։Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1888--Պարբերականներ
տպ. "Արեգակ Լրագրոյ"


Ճէրզի Սիթի
Ըսթէռլին
Վէսթ Հոպոքըն
ԱՄՆ
Հիւսիսային Ամէրիկա

Շարժ ներքին (Ճէրզի Սիթի -> Ըսթէռլին) Շարժ ներքին (Ըսթէռլին -> Վէսթ Հոպոքըն)


Թերթ