ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ : ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ Կրօնական եւ Աստուածաբանական /

ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ : ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ Կրօնական եւ Աստուածաբանական / Խմբ.՝ Թորոս Ջուղայեցի (Աստուածաբանութեան վարդապետ). - Կ. Պոլիս : Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան (Արամեան), 1888; Մանչեսթըր, 1900. - 12, 16, 20, 32 երես ; (շաբաթաթերթ, ապայ ամսաթերթ) 23 x 15 սմ. 21 x 12 սմ. - 1888, 1900.

1888 Թիւ 12 ԱՌ ԸՆԹԵՐՑՈՂՍ՝ «...Եկեղեցի Հայաստանեայց» հանդէսն իւր եռամսեայ պայմանը լրացնելով այժմ կը դադարի, այն նպատակաւ որ աւելի մեծ ուժերով եւ կարողութեամբ առաջիկայ Հոկտեմբերին իբրեւ ամսաթերթ վերստին սկսի»:
1900 Թիւ 9/10 կից ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ «ԹՈՒՂԹ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ առ մերազնեայս բնակեալս ի Մանչէսթր եւ ի շրջակայս»:

1888 Թիւ 1 - Թիւ 12 ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ : ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ Կրօնական եւ Աստուածաբանական. 23 x 15 սմ.
1900, ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ, Թիւ 1 - Թիւ 9 եւ10 ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ : ԱՄՍԱԹԵՐԹ Կրօնական եւ Աստուածաբանական. 21 x 12 սմ.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, դասիչն է 1088 Լ IV-6:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը`

1888 Թիւ 1-2 (6 Մարտ), Թիւ 2 (13 Մարտ), Թիւ 3 (20 Մարտ), Թիւ 4 (27 Մարտ), Թիւ 5 (5 Ապրիլ), Թիւ 6 (10 Ապրիլ), Թիւ 7 (17 Ապրիլ), Թիւ 8 (24 Ապրիլ), Թիւ 9 (8 Մայիս), Թիւ 10 (15 Մայիս), Թիւ 11 (22 Մայիս), Թիւ 12 (29 Մայիս)։


Շարունակած է որպես «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻ» (1901թ.):


Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի--XIX դ--1888, 1900--Պարբերականներ
Կրօնաբարոյական--XIX դ--1888, 1900--Պարբերականներ
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Մանչեսթըր
Մեծն Բրիտանիա
Եւրոպա

Շարժ արտաքին (Կոստանդնուպօլիս -> Մանչեսթըր)


Ամսագիր