ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԱՔՍ : ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ /

ԱՐԱՔՍ : ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ / Խմբ.-հրատարակիչ` Սիմէօն Գուլամիրեանց. - Ս.Պետերբուրգ : Տպարան Ի.Ն Սկորոխոդովի, ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի ՏՊԱՐԱՆ Գ․ Գ․ Շկլեավէրի 1887-1898. - 160-380 երես : նկ. ; 24 x 16 սմ. - 1887-1898.

1897, Գիրք Բ. ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ «1894-95 տարեշրջանի երկրորդ գիրքը հրատարակում ենք ներկայ 1897 թուականին:»
1897, Գիրք Բ. «ԿՕՆԳՐԵՍԻ ՀՐՈՎԱՏԱԿՈՎ ԲԱՑՈՒԱԾ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԿՈԼՈՒՄԲԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՀԱՆԴԻՍԻ ՄԱՍՆԱԺՈՂՈՎ Ս. ԳՈՒԼԱՄԻՐԵԱՆՑ Ս.-ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ ԱՐՏԱԴՐԵՑ Հայկական "ԱՐԱՔՍ" հանդէսը ՊԱՐԳԵՒԻ մի պատկերազարդ, լաւ տպագրուած, գեղարուեստօրէն զարդարուած եւ հետաքրքրելի ու կարեւոր յօդուածներ բովանդակող հայկական հանդէս:»

Աղբիւրը․
 • Մատենագիտություն «Արաքս» գրական և գեղարվեստական հանդեսի (Ս.Պետերբուրգ): Կազմ.՝ Կարապետ Քացախյան, խմբ.՝ Արտաշես Նազինյան.- Երևան: Գիրք, 2006.- 122 էջ:

  Յաւելուած. Վիլլիամ Շեկսպիրի ԼԻՐ ԹԱԳԱՒՈՐ. Թարգմանեց: ՍՏ. ՄԱԼԽԱՍԵԱՆՑ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1887, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած. Ի. ՏՈՒՐԳԵՆԵՎ ԱՍԵԱ. Թարգմանեց Աղեքսանդր Ծատուրեան. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1889, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած. ԲԷԼԱ, Լերմօնտով. Թարգմանեց ՅովհաննԷս Մալխասեանց. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1889, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ.
  Յաւելուած. «Մեր ժամանակի հերոսը», Լերմօնտով, Գլուխ II Մակսիմ Մակսիմիչ. Թարգ. 3. Մ՝ալխասեանց.
  Յաւելուած. ԱՐՁԱԳԱՆՔ ՄԻ ՄՇՈՅ ԱՇԽԱՐՀԷՆ, Գիւլիզար. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1890, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած. «Մեր ժամանակի հերոսը» վէպի վերջը, Լերմօնտով, Թարգ. 3. Մ՝ալխասեանց. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1890, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Վաղեմի կալուածատէրեր», Ն. ԳՕԳՕԼ՛, ԹԱՐԳ. 3. ԱԹԱՆԱՍԵԱՆՑ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1892, ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից», Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1892, ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից» շարունակելի, Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1893, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից» շարունակելի, Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1893, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից» ԳԼՈՒԽ Թ., շարունակելի, Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1894-1895, ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից» ԳԼՈՒԽ Ժ., շարունակելի, Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1897 [1894-1895], ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ.
  Յաւելուած "ԱՐԱՔՍ" ՀԱՆԴԻՍԻ. «Յիշատակարան մեռեալ տանից» Մասն Երկրոդ, ԳԼՈՒԽ Ա, Հիւանդանոց: շարունակելի, Ֆ. ԴՕՍՏՕԵՒՍԿԻ. ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ 1898, ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա.


  1887 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԳԻՐՔ Ա. ՆՈՅԵՄԲԵՐ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 380 երես:

  1888 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԳԻՐՔ Բ. ՄԱՅԻՍ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 182 երես:

  1889 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՅՈՒՆԻՍ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 286 երես:

  1889 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 216 երես:

  1890 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՅՈՒՆԻՍ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 300 երես:

  1890 "ԱՐԱՔՍ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ: ՏՊԱՐԱՆ Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի, 272 երես:

  1892 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՅՈՒՆԻՍ: ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 298 երես:

  1892 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ: ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 186 երես:

  1893 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 332 երես:

  1893 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ. ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 266 երես:

  1894-1895 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 378 երես:

  1897 [1894-1895] "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Բ. ՏՊԱՐԱՆ Յ․ Ի․ Լիբերմանի, 344 երես:

  1898 "ԱՐԱՔՍ ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՀԱՆԴԷՍ" ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԳԻՐՔ Ա. ՏՊԱՐԱՆ Գ․ Գ․ Շկլեավէրի, 284 երես:


  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
  1887, 1888` մէկ ծրար, դասիչն է I-482:
  1889 Ա. եւ Բ.` մէկ ծրար, դասիչն է I-483:
  1890 Ա. եւ Բ.` մէկ ծրար, դասիչն է I-484:
  1892 Ա. եւ Բ.` մէկ ծրար, դասիչն է I-485:
  1893 Ա. եւ Բ.` մէկ ծրար, դասիչն է I-486:
  1894-95 (Ա.) եւ 1897 (Բ.)` մէկ ծրար, դասիչն է I-318:
  1898 (Ա.)` մէկ ծրար, դասիչն է I-319:


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝


  1887 Գիրք Ա (Նոյեմբեր), Գիրք Ա (Յաւելուած)
  1888 Գիրք Բ (Մայիս)
  1889 Երկրորդ տարի, Գիրք Ա (Յունիս), Գիրք Ա (Յաւելուած), Գիրք Բ (Դեկտեմբեր)
  1890 Երրորդ տարի, Գիրք Ա (Յունիս), Գիրք Բ (Դեկտեմբեր)
  1892 Չորրորդ տարի, Գիրք Ա (Յունիս), Գիրք Ա (Յաւելուած), Գիրք Բ (Դեկտեմբեր)
  1893 Հինգերորդ տարի, Գիրք Ա , Գիրք Բ
  1894-1895 Եօթերորդ տարի, Գիրք Ա
  1897 Եօթերորդ տարի, Գիրք Բ
  1898 Ութերորդ տարի, Գիրք Ա


  Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ--XIX դ--1887-1898--Պարբերականներ
  տպ. "Ի․ Ն․ Սկորոխոդովի"
  տպ. "Յ․ Ի․ Լիբերմանի"
  տպ. "Գ․ Գ․ Շկլեավէրի"


  Սանկտ Պետերբուրգ
  Ռուսաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր