ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ /

ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ / - Լոնդոն, 1896-1897. - 8 երես ; 31 x 24 սմ. - 1896-1897.

1896 Նոյեմբեր 16. «Կուսակցութենէս արտաքսուած Աւետիս Նազարբէկեան անուն անձը Լոնտոն դատարանին դիմած է, յայտարարելով որ «Հնչակ» անուն թերթը «իրա անձնական սեփականութիւնն է»: Մինչև դատին վերջանալը Կուսակցութեանս պաշտօնական թերթը առանց անունի կը հրատարակենք: Կուսակցութիւնը և հայ հասարակութիւնը պետք չէ շփոթեն այս հրատարակութիւնը յիշեալ անձին հրապարակ հանած «Հնչակ» թերթին հետ»


1896 Նոյեմբեր 16 եւ Դեկտեմբերի 10, 1897 Յունվար 15 թիւերը լոյս տեսած են անանուն և չհամարակալուած համարներով:


*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ***
1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 17 - Թիւ 19:
1897, Թիւ 1:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում.
1896 եւ 1897 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1816 X-3:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1896 Իններորդ տարի, Թիւ 17 (24 Սեպտեմբեր), 16 Նոյեմբեր, 10 Դեկտեմբեր
1897 Իններորդ տարի, 15 Յունուար։


Բաժանվել է «Հնչակ»-ից (1887-1915 թթ.):


Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն--XIX դ--1896-1897--Պարբերականներ


Կուսակցական մամուլ--XIX դ--1896-1897--Պարբերականներ


Լոնդոն
Մեծն Բրիտանիա
Եւրոպա


Ամսագիր