ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀԱՆԴԷՍ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ :

ՀԱՆԴԷՍ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ : Հրատ.՝ Մկրտիչ Բարխուդարեան. - Մոսկուա : ՁՈՒԼԱՐԱՆ ԵՒ ՏՊԱՐԱՆ Օ.Օ. ՀԵՐԲԷԿ, ՏՊԱՐԱՆ Մկրտիչ Բարխուդարեանի, ՏՊԱՐԱՆ Ք. Բարխուդարեանի, 1888-1890, 1894-1896. - 360-380 երես ; (միամեայ) 22 x 14 սմ. - 1888-1896.

1888 Թիւ 1` Հրատարակչի կողմից "Աչքի առաջ ունենալով ժամանակակից ընթերցող հասարակութեան պահանջներին բաւականութիւն տուող մի կարգաւորեալ ամսագրի բացակայութիւնը.... մենք ապարդիւն չհամարեցինք ձեռնամուխ լինել «Հանդէս գրականական եւ պատմական» ժողովածուի հրատարակութեան":

Աղբիւրներ․
 • Արշարունի Ա. Մոսկվայի հայ մամուլը, Ե., 1971, էջ 162-176
 • Հանդես գրականական և պատմական : (1888-1890, 1894-1896) / Կազմ.՝ Մ.Ս. Իսայան, Ե., 1987, 34 էջ;

  1888 ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ, ՁՈՒԼԱՐԱՆ ԵՒ ՏՊԱՐԱՆ Օ.Օ. ՀԵՐԲԷԿ.
  1889 ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՁՈՒԼԱՐԱՆ ԵՒ ՏՊԱՐԱՆ Օ.Օ. ՀԵՐԲԷԿ.
  1890 ԵՐՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՏՊԱՐԱՆ ՄԿՐՏԻՉ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆԻ.
  1890 ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՏՊԱՐԱՆ ՄԿՐՏԻՉ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆԻ.
  1894 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՏՊԱՐԱՆ Ք. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆԻ.
  1895 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՏՊԱՐԱՆ Ք. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆԻ.
  1896 ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ԳԻՐՔ, ՏՊԱՐԱՆ Ք. ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԵԱՆԻ.

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

  ՀանդԷսի Յաւելուածներն են (առանձին էջագրութեամբ)՝
  1889, Գիրք 2՝ Ախտամերկեան: «Վարժապետ»(1-13 էջ); 1889, Գիրք 2՝ Ախտամերկեան: «Վարթէվօր»(14-32 էջ); 1889, Գիրք 2՝ Սիւլիւկ: «Սատանայի օջիլ» (33-54 էջ); 1889, Գիրք 2՝ Սիւլիւկ: «Խօռթլախ (Պարկենդանքի նախըլներ)» (55-62 էջ); 1895, Գիրք 6՝ «Յաւելուած «Գրականական եւ պատմական հանդիսի»:Մ. Նալբանդեան: « Յաղագս Հայկական դպրութեան ճառ»: (1-64 էջ); 1896, Գիրք 7՝ «Յաւելուած «Գրականական եւ պատմական հանդիսի»: Սիւլիւկ:« Տայմաքվայ պաներ: Անկեղծ բարեկամական եւ խորին յարգանաց նուէր բազմերախտ, մեծաքանքար եւ մեծահռչակ Գաբրիէլ Սունդուկեանցին, ըստ դիպաց նորա 25-ամեայ յոբելեանին, ի կողմանէ նորա երկրպագուին»: (1-35 էջ):

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
  1888, 1889` մէկ ծրար, դասիչն է 784 L I-5:
  1890`` մէկ ծրար, դասիչն է 785 L I-5:
  1894, 1895` մէկ ծրար, դասիչն է 786 L I-5:
  1896` մէկ ծրար, դասիչն է 787 L I-5:
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝


  1888 Գիրք առաջին
  1889 Գիրք երկրորդ
  1890 Գիրք երրորդ
  1890 Գիրք չորրորդ
  1894 Գիրք հինգերորդ
  1895 Գիրք վեցերորդ
  1896 Գիրք եօթներորդ


  Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ--XIX դ--1888-1896--Պարբերականներ
  տպ. "Օ. Օ. Հերբէկ"
  տպ. "Մկրտիչ Բարխուդարեանի"
  տպ. "Ք. Բարխուդարեանի"


  Մոսկուա
  Ռուսաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր