ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՊԱՏԿԵՐ : ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԶԱՒԵՇՏԱԿԱՆ /

ՊԱՏԿԵՐ : ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԶԱՒԵՇՏԱԿԱՆ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ. Գափամաճեան. - Կ. Պոլիս, Տպագրութիւն Սարըեան 1887. - 14 երես ։ (շաբաթական) 23 x 15 սմ. -

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են՝

1887 Ա տարի Թիւ 1 (Նոյեմբեր 1)

Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1887--Պարբերականներ
տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր