ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ /

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ / The Azadoutioun / Խմբագրապետ՝ Խաչատուր Օսկանեան, Հայկակ Էկինեան. - Նիւ Եորք : տպ. Հ. Էկինեանի , 1890-1892. - 4 երես ; 46 x 29 սմ. - 1890-1892.

Բնաբան՝ «Ազատութեան գինը արիւն է միայն»։

1890, Բ. Տարի Թիւ 26-Թիւ 41 ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ : ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, Նիւ Եորք:
1891, Գ. Տարի Թիւ 42-Թիւ 48 ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ, Նիւ Եորք:
1892, Դ. Տարի Թիւ 49 ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ, Նիւ Եորք:
1892, Դ. Տարի Թիւ 49- Թիւ 50 ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ, Նիւ Եորք:
1892, Դ. Տարի Թիւ 51- Թիւ 59 ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ : ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, Նիւ Եորք:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն եւ անգլերէն

"ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ" եւ "ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ" թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. 1889-1892` մէկ ծրար, դասիչն է 272 L V-2

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1890 Բ տարի, Թիւ 26 (Յունվար 18), Թիւ 27 (Յունվար 22), Թիւ 28 (Յունվար 23), Թիւ 29 (Յունվար 29), Թիւ 30 (Փետրվար 1), Թիւ 31 (Փետրվար 5), Թիւ 32 (Փետրվար 8), Թիւ 33 (Փետրվար 12), Թիւ 34 (Փետրվար 15), Թիւ 35 (Փետրվար 22), Թիւ 36 (Մարտ 1), Թիւ 37 (Մարտ 8), Թիւ 38 (Մարտ 15), Թիւ 39 (Մարտ 20), Թիւ 40 (Ապրիլ 3), Թիւ 41 (Մարտ 27)
1891 Գ տարի, Թիւ 42 (Մայիս 31), Թիւ 43 (Յուլիս 1)․
Թիւ 44 (Օգոստոս 1), Թիւ 45 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 46 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 48 (Դեկտեմբեր 1)
1892 Դ տարի, Թիւ 49 (Յունվար), Թիւ 50 (Փետրվար),
Թիւ 51 (Մարտ 30), Թիւ 52 (Ապրիլ 15), Թիւ 53 (Ապրիլ 30), Թիւ 54 (Մայիս 15), Թիւ 55 (Մայիս 30), Թիւ 56 (Յունիս 15), Թիւ 57 (Յունիս 30), Թիւ 58 (Յուլիս 15)
Թիւ 59 (Յուլիս 30)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1890-1892--Պարբերականներ
տպ. "Հ. Էկինեան"


Նիւ Եորք
ԱՄՆ
Հիւսիսային Ամէրիկա


Թերթ