ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՊԱՏԿԵՐ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ /

ՊԱՏԿԵՐ : ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ / Արտօնատէր՝ Յովսէփ Շէհրեան. - Կոստանդնուպօլիս : ՏՊԱՐԱՆ Գարեգին Պաղտատլեան, ՏՊԱՐԱՆ Ճիվէլէկեան, 1890-1901. - 24 երես : (կիսամսեայ) 22 x 15 սմ.

1890 ԱԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ Թիւ 1, ՊԱՏՃԱՌՔ ՊԱՏԿԵՐ ՀԱՆԴԻՍԻՍ էջ 4 «...Կը սկըսի ուրեմն Պատկեր ուսումնաթերթս կաթսղիկէ Հայոց Պատրիարքական բարձր հովանաւորութեան ներքեւ ձեռնամուխ ըլլալ ՛ի գործ...»։

Բնաբան՝ «Կրօնք եւ Գիտութիւն»։

1890, ԱՌԱՋԻՆ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ Գարեգին Պաղտատլեան:
1891, ԱՌԱՋԻՆ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ Գարեգին Պաղտատլեան:
1891, ԵՐԿՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1892, ԵՐԿՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1892, ԵՐՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1893, ԵՐՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1894, ՉՈՐՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1894, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1895, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1895, ՎԵՑԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1896, ՎԵՑԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1896, ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1897, ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1897, ՈՒԹԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1898, ՈՒԹԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1898, ԻՆՆԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 17 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1899, ԻՆՆԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 18-Թիւ 24 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:
1899, ՏԱՍԵՐՈՐԴ Տարի Թիւ 1-Թիւ 13 ՏՊԱՐԱՆ ՃիՎԷԼԷԿԵԱՆ:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում.
1890-1891` մէկ ծրար, դասիչն է 953 L I-6
1891-1892` մէկ ծրար, դասիչն է 954 L I-6
1892-1893` մէկ ծրար, դասիչն է 955 L I-6
1893-1894` մէկ ծրար, դասիչն է 956 L I-6
1894-1895` մէկ ծրար, դասիչն է 957 L I-6
1895-1896` մէկ ծրար, դասիչն է 958 L I-6
1896-1897` մէկ ծրար, դասիչն է 959 L I-6
1897-1898` մէկ ծրար, դասիչն է 960 L I-6
1898-1899` մէկ ծրար, դասիչն է 961 L I-6
1899` մէկ ծրար, դասիչն է 962 L I-6

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1890 Առաջին տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1891 Առաջին տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1891 Երկրորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1892 Երկրորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրվար),Թիւ 21 (15 Փետրվար), Թիւ 22 (3 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1892 Երրորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (19 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1893 Երրորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1893 Չորրորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1894 Չորրորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1894 Հինգերորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1895 Հինգերորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1895 Վեցերորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (15 Յունիս), Թիւ 5 (1 Յուլիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1896 Վեցերորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1896 Եօթներորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1897 Եօթներորդ տարի Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1897 Ութերորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1898 Ութերորդ տարի Թիւ 18, (1 Յունուար), Թիւ 19, (15 Յունուար), Թիւ 20, (1 Փետրուար), Թիւ 21, (15 Փետրուար), Թիւ 22, (1 Մարտ), Թիւ 23, (15 Մարտ), Թիւ 24, (1 Ապրիլ)
1898 Իններորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Յուլիս), Թիւ 7 (15 Յուլիս), Թիւ 8 (1 Օգոստոս), Թիւ 9 (15 Օգոստոս), Թիւ 10 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 11 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 12 (1 Հոկտեմբեր),, Թիւ 13 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 15 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 17 (15 Դեկտեմբեր)
1899 Իններորդ տարի , Թիւ 18 (1 Յունուար), Թիւ 19 (15 Յունուար), Թիւ 20 (1 Փետրուար), Թիւ 21 (15 Փետրուար), Թիւ 22 (1 Մարտ), Թիւ 23 (15 Մարտ), Թիւ 24 (1 Ապրիլ)
1899 Տասներորդ տարի Թիւ 1 (15 Ապրիլ), Թիւ 2 (1 Մայիս), Թիւ 3 (15 Մայիս), Թիւ 4 (1 Յունիս), Թիւ 5 (15 Յունիս), Թիւ 6 (1 Օգոստոս), Թիւ 7 (15 Օգոստոս), Թիւ 8 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 9 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 12 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 13 (15 Նոյեմբեր)։Կրօնաբարոյական--XIX-XX դդ--1890-1901--Պարբերականներ
Հայ կաթողիկէ եկեղեցի--XIX-XX դդ--1890-1901--Պարբերականներ
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
տպ. "Ճիվէլէկեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր