ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱԶԳԱՍԷՐ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ : Հանրապատում Տասնօրագիր /

ԱԶԳԱՍԷՐ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ : Հանրապատում Տասնօրագիր / Վերատեսուչ` Մ. Դ. Թաղիադեանց. - Կալկաթա : Ի ՏՊԱՐԱՆԻ ԱԶԳԱՍԻՐԻ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ, (Ի թիւ 145 Հին Չինա, Բազար փողոցի, յետոյ՝ Ի թիւ 1 Սուքիասի փողոցի, Ռագա բազար) 1848-1852. - (1-86), 8 երես ; 27 x 20 սմ. - Հատոր Ա, թիւ1 (16 Սեպտեմբեր 1848 ) - Հատոր Դ, թիւ 86 (15 Ջուլայի 1852).

Նկատուած վրիպակները՝ Հատոր Բ, 1849 Հոկտեմբեր 15 թիւի համարը նշուած է 33՝ 34-ի փոխարէն։ Հատոր Բ, 1850 թիւ 43 նշուած է Փետրուար 30: Հատոր Գ, 1850 թիւ 62` ամիսը նշուած է Հոկտեմբեր՝ Դեկտեմբերի փոխարէն։ 1850 թիւ 62` ամիսը նշուած է Հոկտեմբեր՝ Դեկտեմբերի փոխարէն։ Թիւ 64 (15 Յունվար)` տարին նշուած է 1850՝ 1851-ի փոխարէն։
Տպարանին հասցէն նշուած է "Ի թիւ 145 Հին Չինա, Բազար փողոցի:" Տէ՛ս 1849 թիւ 27, էջ 216։ Տպարանին հասցէն նշուած է "Ի թիւ 1 Սուքիասի փողոցի, Ռագա բազար:" Տէ՛ս 1850 թիւ 63, էջ 504։

«Ազգասէր Արարատեանի» բնաբանն է՝ «Մաքուր խղճմտանքն առնէ զմարդ երջանիկ։», որ 1849 թիւ 32ին դարձաւ «Աստուած եւ աշխատութիւն»: 1849 Յունիս ամսին թիւեր չեն տպագրուած։

ՀԱՏՈՐ Ա․ "Ազգասէր ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ: ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ՏԱՍՆՕՐԱԳԻՐ" Ի ԿԱԼԿԱԹԱ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ազգասիրի Արարատեան -- թիւ 1 - թիւ 31։ 16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1848 - 25 ՕԳՈՍՏՈՍ 1849 թ․, (248 էջ) ;
ՀԱՏՈՐ Բ․ "Ազգասէր ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ: ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ԿԻՍԱՄՍԱԳԻՐ" Ի ԿԱԼԿԱԹԱ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ազգասիրի Արարատեան -- թիւ 32 - թիւ 55։ 15 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1849 - 30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1849 թ․, (192 էջ) ;
ՀԱՏՈՐ Գ․ "Ազգասէր ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ: ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ԿԻՍԱՄՍԱԳԻՐ" Ի ԿԱԼԿԱԹԱ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ազգասիրի Արարատեան -- թիւ 56 - թիւ 74։ 16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1850 - 31 Դեկտ․ 1851, (152 էջ) ;
ՀԱՏՈՐ Դ․ "Ազգասէր ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ: ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ԿԻՍԱՄՍԱԳԻՐ" Ի ԿԱԼԿԱԹԱ Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Ազգասիրի Արարատեան -- թիւ 75 - թիւ 86։ 15 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1852 - 15 ՋՈՒԼԱՅԻ 1852, (96 էջ) ;


Կազմուած է Ա, Բ, Գ, Դ հատորներից։ Հատորներու թիւերի համարակալումը շարունակական է։ Թողարկուած է 86 թիւ: Թիւերուն էջերի համարակալումը շարունակական է՝ էջ 1-ից մինչեւ էջ 688-ը: Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում բացակայ են Հատոր Գ` թիւ 67-ից թիւ 74-ը, Հատոր Դ` թիւ 75-ից թիւ 86-ը։

1848 թիւ 11 կայ Յաւելուած՝ չհամարակալուած 11 էջ։ 1850 թիւ 55 կայ Յաւելուած նոր էջակալմամբ՝ 1-24: Տիտղոսաթերթն է՝ "ԵՐԵԽԱՅՐԻՔ ՍՈՒՐԲ ՍԱՆԴՈՒԽՏ ԴՊՐՈՑԻ։ Թարգմանեալ եւ շարադրեալ Յաշակերտաց նորին Ի ՊԱՏԻՒ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ։ Ի Կալկաթա, 1850:" 1852 թիւ 82 սկսեալ, տպագրուել է Չիչրա՝ "երեսուն կամ փոքր ինչ աւելի մղոնօք ՛ի հիւսիսոյ յարևմտից Կալկաթայ։ Չինչուրա նշանակէ զփոքրիկ գիւղ:"


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է I-569

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1848 հատոր Ա։ Բոլոր թիւերն առկայ են. թիւ 1 ՝ 16 Սեպտ (էջ 1-8), թիւ 2 ՝ 26 Սեպտ (էջ 9-16), թիւ 3 ՝ 6 Հոկտեմբր (էջ 17-24), թիւ 4 ՝ 16 Հոկտեմբր (էջ 25-32), թիւ 5 ՝ 26 Հոկտեմբր (էջ 33-40), թիւ 6 ՝ 5 Նոյեմբեր (էջ 41-48), թիւ 7 ՝ 15 Նոյեմբեր (էջ 49-56), թիւ 8 ՝ 25 Նոյեմբեր (էջ 57-64), թիւ 9 ՝ 5 Դեկտեմբեր (էջ 65-72), թիւ 10 ՝ 15 Դեկտեմբեր (էջ 73-80), թիւ 11 + Յաւելուած (6 թերթ) ՝ 23 Դեկտեմբեր (էջ 81-88):1849. թիւ 12 ՝ 1 Յունվար (էջ 89-96), թիւ 13 ՝ 13 Յունվար (էջ 97-104), թիւ 14 ՝ 25 Յունվար (էջ 105-112), թիւ 15 ՝ 5 Փետրվար (էջ 113-120), թիւ 16 ՝ 15 Փետրվար (էջ 121-128), թիւ 17 ՝ 25 Փետրվար (էջ 129-136), թիւ 18 ՝ 5 Մարտ (էջ 137-144), թիւ 19 ՝ 15 Մարտ (էջ 145-152), թիւ 20 ՝ 25 Մարտ (էջ 153-160), թիւ 21 ՝ 5 Աբրել (էջ 161-168), թիւ 22 ՝ 15 Ապրելի (էջ 169-176), թիւ 23 ՝ 25 Ապրելի (էջ 177-184), թիւ 24 ՝ 5 Մայիս (էջ 185-192), թիւ 25 ՝ 15 Մայիս (էջ 193-200), թիւ 26 ՝ 5 Յուլիսի (էջ 201-208), թիւ 27 ՝ 15 Յուլիսի (էջ 209-216), թիւ 28 ՝ 25 Յուլիսի (էջ 217-224), թիւ 29 ՝ 5 Օգոստոս (էջ 225-232), թիւ 30 ՝ 15 Օգոստոս (էջ 233-240), թիւ 31 ՝ 25 Օգոստոս (էջ 241-248):
1849 հատոր Բ։ Բոլոր թիւերն առկայ են. թիւ 32 ՝ 15 Սեպտեմբեր (էջ 249-256), թիւ 33 ՝ 30 Սեպտեմբեր (էջ 257-264), թիւ 34 ՝ 15 Օգտօբեր (էջ 265-272), թիւ 35 ՝ 30 Հոկտեմբեր (էջ 273-280), թիւ 36 ՝ 15 Նոյեմբերի (էջ 281-288), թիւ 37 ՝ 30 Նոյեմբերի (էջ 289-296), թիւ 38 ՝ 15 Դեկտեմբերի (էջ 297-304), թիւ 39 ՝ 30 Դեկտեմբերի (էջ 305-312):
1850 հատոր Բ։ Բոլոր թիւերն առկայ են. թիւ 40 ՝ 15 Յունվար (էջ 313-320), թիւ 41 ՝ 30 Յունվար (էջ 321-328), թիւ 42 ՝ 15 Ֆէտրեվար (էջ 329-336), թիւ 43 ՝ 30 Փետրուար (էջ 337-344), թիւ 44 ՝ 15 Մարտ (էջ 345-352), թիւ 45 ՝ 30 Մարտ (էջ 353-360), թիւ 46 ՝ 15 Ապրիլ (էջ 361-368), թիւ 47 ՝ 30 Ապրիլ (էջ 369-376), թիւ 48 ՝ 15 Մայիս (էջ 377-384), թիւ 49 ՝ 30 Մայիս (էջ 385-392), թիւ 50 ՝ 15 Յունիս (էջ 393-400), թիւ 51 ՝ 30 Յունիս (էջ 401-408), թիւ 52 ՝ 15 Յուլիս (էջ 409-416), թիւ 53 ՝ 30 Յուլիս (էջ 417-424), թիւ 54 ՝ 15 Օգոստոս (էջ 425-432), թիւ 55 + Յաւելուած (էջ 1-24) ՝ 30 Օգոստոս (էջ 433-440):
1850 հատոր Գ։ Թերի է. թիւ 67-ից թիւ 74-ը բացակայ են։ թիւ 56 ՝ 16 Սեպտ․ (էջ 441-448), թիւ 57 ՝ 30 Սեպտ․ (էջ 449-456), թիւ 58 ՝ 15 Հոկտեմբեր (էջ 457-464), թիւ 59 ՝ 30 Հոկտեմբեր (էջ 465-472), թիւ 60 ՝ 15 Նոյեմբեր (էջ 473-480), թիւ 61 ՝ 30 Նոյեմբեր (էջ 481-488), թիւ 62 ՝ 15 Հոկտեմբեր (էջ 489-496), թիւ 63 ՝ 30 Դեկտեմբեր (էջ 497-504): 1851 հատոր Գ․ թիւ 64 ՝ 15 Յունվար (էջ 505-512), թիւ 65 ՝ 30 Յունվար (էջ 513-520), թիւ 66 ՝ 15 Փետրվար (էջ 521-528):
1852 թիւերը բացակայ են։

Շարունակած է «Ազգասէր»-ին (1845-1848թթ.):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1848-1852--Պարբերականներ
տպ. "Արարատեան ընկերութեան"


Կալկաթա
Չիչրա (Չինսարահ)
Հնդկաստան
Ասիա


Ամսագիր