ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՈՃ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ / Ոսկերչութեան, Կարասեաց, Ասեղնագործութեան, Տարազարգործութեան, Ձուլագործութեան, Եւ այլ զանազան արհեստից և ճարտարութեան վերաբերեալ

ՈՃ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ / Ոսկերչութեան, Կարասեաց, Ասեղնագործութեան, Տարազարգործութեան, Ձուլագործութեան, Եւ այլ զանազան արհեստից և ճարտարութեան վերաբերեալ Հնարեաց եւ Գծագրեաց՝ Ենովք Ճիլաճեան. Հրատարակիչ՝ Ս. Տամատեան - Կ. Պոլիս, 1887. - 16 երես : (շաբաթաթերթ) 31 x 22 սմ. - 1887.

Ոճ Արեւելեան պիտի հրատարակուի ամեն շաբաթ, Ապրիլի 11 էն սկսեալ [11/23 avril 1887]:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում.
1887` ծրարի դասիչն է 1806 L X-3

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝


1887 Թիւ 1
1887 Թիւ 2


Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1887--Պարբերականներ
առանց տպարանի


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր