ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾՕ ՎԱՌ ։ Պաշտօնաթերթիկ ՉՆԳՇՈՅ ԾՕ ՎԱՌ ԸՆԹԵՐՑ. ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ /

ԾՕ ՎԱՌ ։ Պաշտօնաթերթիկ ՉՆԳՇՈՅ ԾՕ ՎԱՌ ԸՆԹԵՐՑ. ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ / Ծո՛ վառ Խմբ.՝ Պ. Փապուճեան. - Շիքակօ, Տպարան Պայքար, 1927-1933. - 8 երես ; (վիմագիր, ապայ տպագիր) 31 x 22 սմ. - 1927-1933.

1927 Ա. Տարի, Թիւ 1 Ծօ ՎԱՌի անուան շուրջ "...Չնքուշի հարաւ Արեւմտեան կողմը ապարալէռ մըն է՝ Ծօ ՎԱՌը լի այգինէրով եւ ծառէրով: Կը պատմվի թէ մէր նախնիք, ան մղած էն կռիւնէր, շրջակայի քիւրտէրու հէտ ու կռիւվի ընթացքին իրէնց պէտի հրաման ըլլայ Ծօ ՎԱՌ այսինքն, տղայ վառվըրուն կըրակոտ կէցիր - ծօ - տըղայ ըսէլ է: Ասկէ մնացած է Ծօ ՎԱՌ անունը":
1930 Դ. Տարի, Թիւ 3-4 Տպարանի անուան մասին "...Իսկ գալով «Ծօվառ»ի կուսակցական բնոյթ ունենալուն, որովհետեւ «Պայքար»ի տպարանին մէջ կը տպագրուի եւ անոր օֆիսին մէջ կը խմբագրուի...":

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1806 L X-3

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝


1927 Ա տարի Թիւ 1 (Փետրվար 1), Թիւ 2 (Մարտ 1), Թիւ 3 (Ապրիլ 1), Թիւ 4 (Մայիս 1), Թիւ 5 (Յունիս 1), Թիւ 6 (Յուլիս 1) , Թիւ 6 (Յաւելուած), Թիւ 7 (Օգոստոս 1), Թիւ 8 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 1)Թիւ 11-12 (Դեկտեմբեր 1)
1928 Բ տարի Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Փետրուար 1), Թիւ 3 (Մարտ 1), Թիւ 4 (Ապրիլ 1), Թիւ 5 (ՅՄայիս 1), Թիւ 6 (Յունիս 1) , Թիւ 7 (Յուլիս 1), Թիւ 8 (Օգոստոս 1), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1)
1929 Գ տարի Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Փետրուար 1), Թիւ 3 (Մարտ 1), Թիւ 4 (Ապրիլ 1), Թիւ 5 (Մայիս 1), Թիւ 6 (Յունիս 1) , Թիւ 7 (Յուլիս 1), Թիւ 8 (Օգոստոս 1), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1)
1930 Դ տարի Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Փետրուար 1), Թիւ 3-4 (Ապրիլ 1), Թիւ 5 (Մայիս 1), Թիւ 6 (Յունիս 1) , Թիւ 7 (Յուլիս 1), Թիւ 8 (Օգոստոս 1), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1)
1931 Ե տարի Թիւ 1 (Յունվար 1), Թիւ 2 (Փետր․, Մարտ․, Ապրիլ), Թիւ 3 (Յուլիս 1), Թիւ 4 (Սեպտեմբեր 1)
1932 Զ տարի Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Յունիս 1)։


Հասարակական քաղաքական կեանք--XX դ--1927-1933--Պարբերականներ
Հայկական սփիւռք--XX դ--1927-1933--Պարբերականներ
տպ. "Պայքար"
Ձեռագիր, մեքենագիր


Չիկագո
ԱՄՆ
Հիւսիսային Ամէրիկա


Ամսագիր