ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ Հ. Հ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ .

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ Հ. Հ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ . - Փարիզ, Տպագր. Ներսէս, 1921. - 8 երես : 31 x 22 սմ. - 1921.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1806 L X-3
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

1921 Ա տարի Թիւ 1 (5 Փետրուար), Թիւ 2 (16 Փետրուար), Թիւ 3 (9 Ապրիլ)։


Հայկական սփիւռք--XX դ--1921--Պարբերականներ
Առաջին Հանրապետութեան մամուլ--XX դ--1921--Պարբերականներ
տպ. "Ներսէս"


Փարիզ
Ֆրանսա
Եւրոպա


Ամսագիր