ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՄՈՒՐՃ ։ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ /

ՄՈՒՐՃ ։ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ / Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Աւետիք Արասխանեանց, Հրատարակիչ եւ Խմբագիր՝ Կ. Կրասիլնիկեան, Խմբագիր՝ Լ. Սարգսեան, Հրատարակչուհի՝ Վ. Քանանեան, Պատասխանատու-Խմբագիր՝ Յ. Սպենդիարեան, - Թիֆլիս ։ Մ. Դ. Ռոտինեանցի ՏՊԱՐԱՆ, Տպարան Վրաց. Հրատ. Ընկերութեան, Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի, Տպարան Ա. Քութաթելաձեի Տպարան "Հերմէս", 1889-1907. - 196, 326 երես ; 24 x 16 սմ. - 1889-1907.

1900 Թիւ 7-12 չի հրատարակուած:

Աղբիւր․
 • Մատենագիտություն «Մուրճ» ամսագրի. (1889-1907) / Կազմ.՝ Կ. Քացախյան.- Ե., 1977.- 775 էջ

  1889-1900 "ՄՈՒՐՃ ։ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ", Մ. Դ. Ռոտինեանցի ՏՊԱՐԱՆ:
  1901-1902 ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ "ՄՈՒՐՃ ։ ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ", Տպարան Վրաց. Հրատ. Ընկերութեան:
  1903, Թիւ 1-Թիւ 10 ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ "ՄՈՒՐՃ ։ ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ", Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի:
  1903, Թիւ 11-Թիւ 12, 1904 ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ "ՄՈՒՐՃ ։ ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ", Տպարան Ա. Քութաթելաձեի:
  1905-1907, ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ "ՄՈՒՐՃ ։ ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ", Տպարան "Հերմէս":

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
  1889 Թիւ 1-6: Դասիչն է 827 L II-5.
  1889 Թիւ 7-12: Դասիչն է 828 L II-5.
  1890 Թիւ 1-6: Դասիչն է 829 L II-5.
  1890 Թիւ 7-12: Դասիչն է 830 L II-5.
  1891 Թիւ 1-6: Դասիչն է 831 L II-5.
  1891 Թիւ 7-12: Դասիչն է 832 L II-5.
  1892 Թիւ 1-6: Դասիչն է 833 L II-5.
  1892 Թիւ 7-12: Դասիչն է 834 L II-5.
  1893 Թիւ 1-6: Դասիչն է 835 L II-5.
  1893 Թիւ 7-12: Դասիչն է 836 L II-5.
  1894 Թիւ 1-6: Դասիչն է 837 L II-5.
  1894 Թիւ 7-12: Դասիչն է 838 L II-5.
  1895 Թիւ 1-6: Դասիչն է 839 L II-5.
  1895 Թիւ 7-12: Դասիչն է 840 L II-5.
  1896 Թիւ 1-6: Դասիչն է 841 L II-5.
  1896 Թիւ 7-12: Դասիչն է 842 L II-5.
  1897 Թիւ 1-6: Դասիչն է 843 L II-5.
  1897 Թիւ 7-12: Դասիչն է 844 L II-5.
  1898 Թիւ 1-6: Դասիչն է 845 L II-5.
  1898 Թիւ 7-12: Դասիչն է 846 L II-5.
  1899 Թիւ 1-6: Դասիչն է 847 L II-5.
  1899 Թիւ 7-12: Դասիչն է 848 L II-5.
  1900 Թիւ 1-6: Դասիչն է 849 L II-5.
  1901 Թիւ 1-4: Դասիչն է 850 L II-5.
  1901 Թիւ 5-8: Դասիչն է 851 L II-5.
  1901 Թիւ 9-12: Դասիչն է 852 L II-5.
  1902 Թիւ 1-4: Դասիչն է 853 L II-5.
  1902 Թիւ 5-8: Դասիչն է 854 L II-5.
  1902 Թիւ 9-12: Դասիչն է 855 L II-5.
  1903 Թիւ 1-4: Դասիչն է 856 L II-5.
  1903 Թիւ 5-8: Դասիչն է 857 L II-5.
  1903 Թիւ 9-12: Դասիչն է 858 L II-5.
  1904 Թիւ 1-6: Դասիչն է 859 L II-5.
  1904 Թիւ 7-12: Դասիչն է 860 L II-5.
  1905 Թիւ 1-6: Դասիչն է 861 L II-5.
  1905 Թիւ 7-12: Դասիչն է 862 L II-5.
  1906 Թիւ 1-6: Դասիչն է 863 L II-5.
  1906 Թիւ 9-12: Դասիչն է 864 L II-5.
  1907 Թիւ 1-4: Դասիչն է 865 L II-5.

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը․

  1889, Առաջին տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1890, Երկրորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1891, Երրորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1892, Չորրորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1893, Հինգերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1894, Վեցերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1895, Եօթերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3-4 (Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9-10 (Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1896, Ութերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3-4 (Մարտ-Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10-11 (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1897, Իններորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2-3 (Փետրուար-Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1898, Տասներորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2-3 (Փետրուար-Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յոլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10-11 (Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1899, Տասնումէկերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2-3 (Փետրուար-Մարտ), Թիւ 4-5 (Ապրիլ-Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1900, Տասներկուերորդ տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5-6 (Մայիս-Յունիս)
  1901, Նոր շրջան, I տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1902, Նոր շրջան, II տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1903, Նոր շրջան, III տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1904, Նոր շրջան, IV տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1905, Նոր շրջան, V տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 եւ 3 (Փետրուար եւ Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1906, Նոր շրջան, VI տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 եւ 5 (Ապրիլ եւ Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 (Յուլիս), Թիւ 8 (Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1907, Նոր շրջան, VII տարի, Թիւ 1 (Յունուար), Թիւ 2 (Փետրուար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ):
  Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ--XIX-XX դդ--1889-1907--Պարբերականներ
  տպ. "Մ․ Դ․ Ռօտինեանց"
  տպ. "Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․"
  տպ. "Մնացական Մարտիրոսեանցի"
  տպ. "Ար․ Քութաթելաձէ"
  տպ. "Հերմէս"


  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր