ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԸՆՏԱՆԻ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ ։ Օրագիր Բարոյական ԵՒ Մատենագրական Կրթութեան /

ԸՆՏԱՆԻ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ ։ Օրագիր Բարոյական ԵՒ Մատենագրական Կրթութեան / Աշխատասիրող Ազգասիրական Ընկերութիւն։ Հրատարակիչ՝ Վ. Սօֆեալեան. - Տպեալ Ի Կոստանդնովպօլիս : Տպ. Ազգասիրական ընկերութեան, 1854-1855. - 16 երես. 34.6 x 22.8 սմ. - 1854-1855.

1854, հատոր առաջին, թիւ 2՝ բացակայ են 25-32 երեսները։

Տարուան մէջ թիւերուն եւ էջերուն համարակալումը շարունակական է։


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, դասիչն է 2310 L.XI.5

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1854, հատոր առաջին։ թիւ 2 (1 Մայիս)
1854, հատոր առաջին։ թիւ 3 (1 Յունիս)


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1854-1855--Պարբերականներ
տպ. "Ազգասիրական ընկերութեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր