ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՍՏՂԻԿ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ : Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական, Տնտեսական ԵՒ Բնական /

ԱՍՏՂԻԿ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ : Օրագիր Բարոյական, Բանասիրական, Տնտեսական ԵՒ Բնական / Աշխատասիրութեամբ Մեսրովպեան ընկերութեան. - Կոստանդնուպօլիս : Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Յօհաննու Միւհէնտիսեան, 1855. - 16 երես ; 26.2 x 17.4 սմ

1855 թիւ 1` կայ Ծանուցում "Մեսրոպեան ընկերութեան կողմէն Աստղիկ Արեւելեանին խըմբագիր և վերատեսուչ կարգուած է ընկերութեանս անդամներէն մէկը և աս տետրակիս վերաբերեալ բոլոր արտաքին հաղորդակցութիւնները անոր յանձնուած է, ուստի արժան կը համարիմք ծանուցանել մեր յարգոյ ընթերցողաց որ պէտք եղած ամէն թըղթակցութիւնները անոր պիտի ուղղուին․․․։" 1855 թիւ 12 կայ Ծանուցում "...Մեծ ու զօրաւոր յոյս ունինք որ ազգասէր ու ուսումնասէր անձինք իրենց շուտ ստորագրութեամբը աւելի ևս գրգիռ մը կուտան, որ հրատարակիչներն ալ իսկոյն շարունակութիւննին կարենան հրատարակել, եթէ ոչ՝ 'ի հարկէ՝ ակամայ կ'ստիպուին մեծ սրտի ցաւով, մեր Արեւելեան Աստղիկին մարիլը տեսնել․․․։"

Տարուան մէջ թիւերուն եւ էջերուն համարակալումը շարունակական է։


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1855 թուական: Հատոր Ա․ Յայտարարութիւն , Յառաջաբանութիւն , թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Փետրվար 1), թիւ 3 (Մարտ 1), թիւ 4 (Ապրիլ 1), թիւ 5 (Մայիս 1), թիւ 6 (Յունիս 1), թիւ 7 (Յուլիս 1), թիւ 8 (Օգոստոս 1), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1),

Կրօնաբարոյական--XIX դ--1855--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1855--Պարբերականներ
տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր